Nieuwsbrieven 2019

Nieuwsbrieven 2019

Nieuwsbrief december 2019

Geacht lid,

Hierbij ontvangt u het winternummer van de Heilooër Cronyck. In deze nieuwsbrief lichten we u in
over zaken van onze vereniging.

Tentoonstellingen
In het afgelopen half jaar kon u drie tijdelijke tentoonstellingen bewonderen: de fototentoonstelling
van de HAF over de Die, de schilderijententoonstelling Kunst in Herinnering (aangevuld met werk van
de 100-jarige dokter Willy Naessens) en de Sinterklaasexpositie Heilo-O, kom er eens kijken. De
tentoonstellingscommissie had het dus druk, maar werd rijkelijk beloond met bezoekersaantallen en
hoge waardering. Historische Museum Heiloo trok in 2019 meer dan 4.000 bezoekers, een nieuw
record.

1975: Ewisweg

Nieuwe tentoonstelling “IJs en Winterpret”
Vanaf zaterdag 21 december 2019 kunt u genieten van een expositie rond de winter.
Deze wordt in de Boekenweek van maart 2020 gevolgd door een wat kleinere expositie over de Kring van Heiloo.
Eind maart 2020 openen we een tentoonstelling rond het feit dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn.

Boeken
De Historische Reeks Heiloo groeide dit jaar.
Na ‘Stolpersteine in Heiloo’ en ‘Kunst in Herinnering’ (met supplement) verscheen ‘De Ee|DÝe|De Die|Het Die’. We zijn blij met deze reeks, die goed ontvangen maar ook goed verkocht wordt.
In het komende jaar hopen twee oud-bestuursleden weer een boek te laten verschijnen.
Dick Slagter is bezig met een boek over de Willibrordusstichting-Landgoed Ypestein, terwijl Jaap de Graaf over de wateren aan de westkant van ons dorp schrijft.

75 jaar vrij
In Heiloo wordt in 2020 ruim aandacht besteed aan het einde van WOII. Onze vereniging organiseert in dat kader veel activiteiten. Zo komen er maar liefst acht voorstellingen van ‘In het verborgene, een daad van verzet’ door Toneelgroep Context geschreven door Martine Faber. Afgelopen voorjaar trok haar stuk ‘Foto’s die vervagen’ zes maal een volle zaal.

Museum
In de filmzaal is het podium verhoogd, zodat het publiek bij voorstellingen beter zicht heeft. In de expositieruimte hebben we last gehad van lekkage. De dakgoten zijn inmiddels schoon. Aan de lekkage door de muren wordt hard gewerkt.

45 jaar Historische Vereniging
In oktober 2019 stonden we met vrijwilligers stil bij het vijfenveertigjarig bestaan van onze vereniging. In 2024 hopen we groots ons volgende lustrum te vieren.

Financiën
Onze vereniging floreert. Het aantal leden groeit gestaag en staat nu op 1217 leden en de boekverkoop verloopt prima. Daarnaast trekken onze activiteiten (zoals rondleidingen, wandelingen, voorstellingen) veel bezoek. Deze activiteiten zorgen er mede voor dat het ons financieel goed gaat.

Bestuur v.l.n.r.: Bart van der Feen de Lille, Jacob Ouderkerken, Josta de Graaf-Gieltjes, Nico Lenting, (geen lid), Joop Tulp en Paul Morsch

Ten slotte wensen we u prettige feestdagen en een voorspoedig 2020

Namens het bestuur,
Joop Tulp, secretaris


Nieuwsbrief oktober 2019

 

Kunst in ontwikkeling
De tentoonstelling ‘Kunst in Herinnering’ blijft zich ontwikkelen. Zo is er wederom nieuw werk te zien: van Graadt van Roggen, Marie Koning en Arie van Mever.
Op 11 oktober wordt de expositie met het werk van de honderdjarige kinderarts dokter Naessens geopend. De heer Naessens schildert vanaf de jaren 60. In het museum zal een overzicht vanaf die tijd te zien zijn. Deze expositie duurt tot 15 november.

Dr. Naessens bekijkt een werk van Leo Gestel

Nijenburg
Voor de rondleidingen op Nijenburg kunt u zich opgeven. De data zijn 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 1 en 15 december en 5 en 19 januari. Start naar keuze om 11.00 of om 13.30 uur. Kosten: €7,50 inclusief koffie of thee in de oude keuken. Voor groepen zijn rondleidingen op afspraak mogelijk.
Info: 06 5171863

Zie ginds….
Nog ver weg maar wel leuk om te weten. Op 22 november gaat de nieuwe tentoonstelling van start over Sinterklaas en Heiloo. Wist u dat Heiloo destijds twee Sinterklazen had? Dat en nog veel meer kunt u zien in de tentoonstelling. Joop Tulp, Sinterklaasexpert, geeft twee lezingen in het museum. De data worden nog bekend gemaakt.
Na de Sinttentoonstelling komt de tentoonstelling ‘IJspret in Heiloo’. Mocht u materiaal, foto’s of spullen voor deze tentoonstelling hebben, weet ons dan te vinden. De tentoonstellingscommissie zal u dankbaar zijn.

Boekenrubriek
Het eerste exemplaar van het nieuwe boek van Jaap de Graaf is op vrijdag 20 september overhandigd aan Wethouder Rob Opdam van Heiloo. Het boek vertelt over het eeuwenoude riviertje De Die en laat u prachtige foto’s, die gemaakt zijn door mensen van de HAF (Heilooër Amateurfotografen), zien.

Het boek is te koop in het Historisch Museum en de boekhandels van Heiloo voor €14,95

Openingstijden van het Historisch Museum
Dinsdag 19.00-21.00 uur
Zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur
Op 1 januari is het museum gesloten.

En verder
Vergeet u niet om af en toe op de website van de vereniging te kijken. U vindt daar het laatste nieuws, dingen die komen gaan, maar er wordt ook verslag gedaan van gedane activiteiten: www.hvheiloo.nl. Op de site www.heiloo-online.nl vindt u ook actueel nieuws.
De vereniging is blij met actuele mailadressen. Mocht u onlangs een nieuw mailadres zijn gaan gebruiken, wilt u dat dan doorgeven via historischeverenigingheiloo@gmail.com ?


Nieuwsbrief juni 2019

Jaarvergadering
Onze jaarvergadering in de Cultuurkoepel werd goed bezocht. We namen afscheid van onze voorzitter Jaap de Graaf, deze blijft actief. Ook bestuurslid Jan de Winter nam afscheid, hij blijft gelukkig deel uitmaken van de Cronyckredactie. Het bestuurslid Nico Lenting werd herbenoemd en mevrouw Josta de Graaf-Gieltjes werd benoemd tot bestuurslid. Tenslotte liet de heer Jesse van Dijl ons heerlijk kijken naar films uit ons Heilooër verleden.

Het bestuur v.l.n.r.: zittend: Josta de Graaf-Gieltjes (PR, tentoonstellingen, Cronyck), Jacob Ouderkerken (voorzitter), Bart van der Feen de Lille (penningmeester), Nico Lenting (tentoonstellingen, inrichting museum),staand: Joop Tulp (secretaris), Paul Morsch (Nijenburg, activiteiten, coördinator)

Ons reilen en zeilen in 2019
Het gaat goed met onze vereniging. Het ledentaal groeit gestaag. De rondleidingen op Nijenburg zijn nog steeds een grote trekpleister, vooral na een tv-uitzending op de NPO. De toneelvoorstelling ‘Foto’s die vervagen’ zorgde 6 keer voor een uitverkochte filmzaal en werd zeer hoog gewaardeerd. De fietstochten langs de Stolpersteine trokken veel deelnemers. De fototentoonstelling rondom Het Die en de presentaties van de heer Jaap de Graaf kregen ook veel belangstelling.
Er zit nog veel in het vat. In juli openen we een nieuwe tentoonstelling ‘Kunst in Herinnering’ met werk van overleden Heilooër kunstenaars. In oktober kunt u de kunstcollectie van dokter Naessens bewonderen gevolgd door een tentoonstelling over Sinterklaas in november. Daarna maken we het jaar vol met een expositie rond winter- en ijspret.
In de zomer zijn er rondleidingen in en om de Witte Kerk. Voor informatie: raadpleeg onze website en de pers.

We wijzen u tenslotte op onze winkel. Hierin vindt u prachtige boeken over ons dorp, maar ook tweedehands aanbiedingen. Er is ook een hernieuwde Stolpersteinbrochure

error: Content is protected !!