Nieuwsbrieven 2018

Nieuwsbrieven 2018

 

Nieuwsbrief december 2018

Bestuur en vrijwilligers hebben een druk jaar achter de rug. Er veranderde veel: naam, plek, websites, logo’s. Veel bleef min of meer gelijk: vaste expositie, stamtafel, luidklok, veilingklok, bibliotheek. Met vreugde kunnen we in deze nieuwsbrief een en ander belichten.

Historisch Museum Heiloo

Op 16 november opende wethouder Dellemijn ons nieuwe museum. De geschiedenis naar dit museum kunt u lezen in de prachtige kleurenbijlage van de Uitkijkpost van 14 november. Onze postabonnees krijgen die hierbij toegestuurd. Voor leden met een nee-nee-sticker ligt een (bewaar)exemplaar klaar in ons museum.
Alles is in een sneltreinvaart verlopen. Slechts 2½ jaar zitten tussen het eerste idee en de opening. Onze dank gaat uit naar bouwers, schoonmakers, architecten, tentoonstellingscommissie, inrichters en alle andere zwoegers.
Bijna alles uit onze Oudheidkamer is opnieuw gebruikt. De stamtafel met luidklok heeft een plekje gevonden naast de keuken. De veilingklok is te zien in de bibliotheek en werkt nu ook. De bibliotheek is overzichtelijk vernieuwd en aangevuld. Diverse films en presentaties zijn op nieuwe monitoren in de vaste expositie te bewonderen.
We zijn trots op onze filmzaal. We konden voor deze ruimte een flinke partij houten stoelen op de kop tikken. In de zaal kunt u verschillende films bekijken uit ons archief.
Helemaal nieuw is de handige keuken en de toiletruimte.
Een voorheen donkere en sombere ruimte is nu een prachtmuseum, waarbij het matglas vervangen werd door transparant veiligheidsglas. Het museum vormt onderdeel van het museumkwartier van het Willibrordus Business Center. Baduhenna, de Verhalenkamer en het Toverlantaarnmuseum maken dit compleet. Rolstoelgebruikers kunnen gebruik maken van de nieuwe traplift bij de hoofdingang van het Business Centergebouw.
Ons museum is geopend op

  • dinsdagavond van 19.00 – 21.00
  • zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00
  • zondagmiddag van 14.00 – 17.00

Onze gastdames en –heren leiden u graag rond en koffie en thee staan voor u klaar. De toegang is niet veranderd: deze is nog steeds gratis

Logo’s

We blijven vernieuwen. Het woordje ‘oud’ is uit onze naam verdwenen. We heten nu Historische Vereniging Heiloo. De naamswijziging vroeg om een nieuw logo. Ans Keijzer ontwierp er twee. Eentje voor de vereniging, de andere voor het museum. Het logo van onze vereniging is nuHet is een eenvoudige fantasie in één pennenstreek geworden. We kozen hiervoor enkele belangrijke rijksmonumenten uit ons dorp:

  • de Genadekapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood (1930, Jan Stuyt)
  • de Cultuurkoepel van het Willibrordus Business Center (1938-1940, Thunnissen en Hendricks)
  • Nijenburg (circa 1710)
  • Betsy’s Hof (1913) en
  • de Witte Kerk (11e eeuw)

Voor ons museum ontwierp Ans dit logoDit is een meer abstract idee. Je kunt er de trap in ontdekken, die naar ons museum leidt: via treden van heden naar verleden. Je kunt er ook ruggen van boeken in zien, waarin je het verleden kunt vinden.
We zijn blij met deze logo’s, die ons in één oogopslag herkenbaar maken.

Websites

Onze webmaster heeft onze website vernieuwd. Ook via de mobiele telefoon is die nu goed leesbaar. Kijk hiertoe op www.hvheiloo.nl. Hier vindt u tevens interessante links over Heiloo en omgeving.
Voor ons museum creëerde hij een nieuwe site: historischmuseumheiloo.nl. Ook dit is een bezoekje meer dan waard.

Voorstellingen naar aanleiding van WOII

Martine Faber maakt de voorstelling ‘Foto’s die vervagen’ . Deze is gebaseerd op de oorlogsgeschiedenis van de familie Bonnewit. De heer en mevrouw Bonnewit doken onder in Heiloo en overleefden de oorlog. Hun kinderen waren ondergedoken in Amsterdam. Zij werden verraden. Nico werd op zesjarige leeftijd in Sobibor omgebracht. Zijn broertje Lodewijk verloor daar het leven toen hij drie jaar oud was. (Zie het boek ‘Heiloo, Een dorp in oorlogstijd’ van Jaap de Graaf en Josta de Graaf-Gieltjes, blz.208-212)
U kunt deze voorstelling tegen betaling van € 10,- bezoeken op zaterdagavond 27 april, zondagmiddag 28 april, vrijdagavond 3 mei of zaterdagmiddag 4 mei. De kaartverkoop start binnenkort. U wordt hierover in de pers, op de website en per mail op de hoogte gehouden.

Wandeling op Tweede Kerstdag

Op woensdagmiddag 26 december om 14.00 organiseren we onze, al bijna traditionele, winterwandeling. De route houden we nog even geheim, maar u zult versteld staan van het mooie en de geschiedenis van ons dorp. U kunt zich opgeven per mail via historischeverenigingheiloo@gmail.com of telefonisch via 06-51718363. Voor € 5.- kunt u meewandelen inclusief koffiepauze. U kunt dan nog niet pinnen. Na afloop verrassen we u zoals gebruikelijk met een passend presentje.

Onze boekwinkel en tijdelijke expositie

We verwijzen u graag naar de boeken die in de Cronyck genoemd worden. We vragen voor onze nieuwe uitgave speciale aandacht.’ Het Melcoterrein (van weiland naar woonwijk)’ werd geschreven door ons oud-bestuurslid Dick Slagter. Hij beschrijft hierin op een vlotte wijze de geschiedenis van dit deel van Heiloo. Voor slechts € 14,95 kunt u dit interessante boek in ons museum aanschaffen.
Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek opende de auteur een expositie in ons museum. Komt u kijken? U kunt gerust kinderen meenemen.

Pinnen

Binnenkort zijn we in het bezit van een pinapparaat. Aankopen in onze winkel, rondleidingen op Nijenburg, wandelingen en fietstochten in ons dorp zijn dan met uw kaart eenvoudig te betalen.

Stolpersteine (struikelstenen)

Dit jaar werden vijf struikelstenen in Heiloo bijgeplaatst. We zijn blij dat deze stenen, het zijn er nu 26, het verleden levend houden. In het museum is er een kleine expositie aan gewijd.

Joop Tulp, secretaris

(Achterop)

Het bestuur wenst u

vrede, goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar
We hopen u meermalen te mogen begroeten in ons museum of bij de rondleidingen, wandelingen, films, presentaties of fietstochten.


Nieuwsbrief juni 2018

Geacht lid,

Hierbij ontvangt u de eerste Cronyck van 2018. U vindt van de hand van Piet Stoffers een artikel over de horeca van ons dorp. Hij trok met zijn presentatie hierover volle zalen in de Oudheidkamer. Jan de Gruijter schreef een bijdrage over Marie Jungius, een veelzijdige in Heiloo geboren onderwijzeres, die haar sporen in de vrouwenbeweging achterliet. Ina Blekemolen schreef een leuk artikel over Joan Praetorius. Hij is in Heiloo woonachtig geweest en werkte als couturier onder andere voor ons
Koninklijk Huis. Ook is een kort artikel opgenomen over de oude lindenboom op de Kattenberg. Het tweede deel van ‘150 jaar spoorweg in Heiloo’ van Mr. W.A.M. Admiraal maakt deze uitgave compleet.

De ledenvergadering
De jaarvergadering werd wederom goed bezocht. De bestuursleden Paul Morsch en Bart van der Feen de Lille werden herbenoemd. Jacob Ouderkerken werd benoemd tot bestuurslid en Joop Tulp werd aangesteld als secretaris. De vergadering bracht ons ook een kandidaat bestuurslid: Trudy van der Putte. Zij draait op proef mee in het bestuur. Een bestuurswens lijkt daarmee in vervulling te gaan: versterking door vrouwen.
Tenslotte liet Gerrit Valk ons heerlijk meekijken naar Picasso in Holland.

Tentoonstelling ‘De middenstand van Heiloo door de jaren heen’
Op 14 april 2018 opende Jan Ranzijn de tentoonstelling over de Heiloose middenstand. Deze leuke expositie kunt u bezoeken tot onze verhuizing naar de GGZ.

Wandelingen en fietstochten
De wandelingen en fietstochten trokken veel deelnemers en betroffen alle WOII. Er werd gekeken naar Heiloo tijdens deze oorlog en er was aandacht voor de Stolpersteine. Later dit jaar worden er nog drie
bijgeplaatst.

Zomeravondrondleidingen in de Witte Kerk, juli en augustus
In de zomeravonden organiseert de Historische Vereniging in samenwerking met de Stichting Witte Kerk Heiloo, 5 avondrondleidingen in de Witte Kerk van Heiloo.
De gids, de auteur van het boek ‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’ zal u vertellen over de geschiedenis van het interieur van de kerk maar ook over het gebouw zelf valt veel te vertellen.
Wist u dat de Witte Kerk één van de oudste kerken van Nederland is? En wist u dat niet alleen aan de zuid- en oostzijde van de kerk mensen begraven zijn maar dat aan de noordzijde, het grasgebied, arme mensen begraven werden?
Eén van de avonden (1 augustus) zal Anita van Breugel,
beleidsmedewerkster Cultuurhistorie Gemeente Heiloo, u leiden over de begraafplaats van de kerk.
Data van de rondleidingen op de woensdagavonden: 18 juli, en 1 en 15 augustus 2018.
De gids begint om 19.00 uur. € 5,00 p.p inclusief brochure (geen pin). Mocht u zich alvast willen
voorbereiden, leest u dan het boek: ‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’, d boek is te koop in de Oudheidkamer voor € 29,50

Ons nieuwe museum
Op 22 mei 2018 werd het huurcontract voor ons nieuwe museum ondertekend. Het betreft werkelijk een mijlpaal in de geschiedenis van onze vereniging. We gaan ons vestigen op een historische locatie, in een
rijksmonument. We gaan daar deel uitmaken van een heus museumkwartier met veel activiteiten en aanloop.
Het wordt een drukke zomer, die we willen besluiten met de opening in
oktober of november. Het is heel goed mogelijk dat u in het Monumentenweekend van 8 en 9 september al een kijkje kunt nemen.
Tenslotte wensen we u een goede zomer.

Het bestuur van de Historische Vereniging Heiloo.

Het bestuur van de Historische Vereniging Heiloo, van links naar rechts: Jacob Ouderkerken, voorzitter Jaap de Graaf, Jan de Winter, Paul Morsch, Nico Lenting, secretaris Joop Tulp en penningmeester Bart van der Feen de Lille

Voor nieuwsbrieven uit vorige jaren: klik HIER

What do you want to do ?

New mail

error: Content is protected !!