Nieuwsbrieven 2017

Nieuwsbrieven 2017


Nieuwsbrief december 2017
Huisvesting: verhuizing museum naar Rijksmonument Landgoed Willibrordus
Aan het einde van het eerste halfjaar van 2018 hoopt Oud Heiloo haar museum de Oudheidkamer te verhuizen naar het noordelijke souterrain van Landgoed Willibrordus. Een groot deel van het huidige interieur kan worden meegenomen, maar er zullen ook een aantal zaken worden vernieuwd. Zo zal er één grote expositieruimte zijn met uitzicht op de monumentale binnenplaats van dit Rijksmonument. Het bestuur is samen met enkele vrijwilligers druk bezig om de verbouwing af te stemmen met alle betrokken partijen om binnen budget uit te komen. Diverse vermogensfondsen zijn aangeschreven en wij hopen binnenkort de financiering rond te hebben. Landgoed Willibrordus is het culturele hart van Heiloo geworden met meer dan 10.000 bezoekers per jaar. Wij verwachten door de verhuizing nog meer bezoekers voor ons museum en een intensieve samenwerking met de andere culturele instellingen op dat terrein.

Open Monumentendag, Uit en Zo, 1050e lid
Afgelopen september is door de vereniging meegewerkt aan de Open Monumentendag, die dit jaar als thema had ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Nadat op zaterdag 9 september het monumentenweekeinde door wethouder Opdam was geopend, werden vanaf de boerderij bij Nijenburg wandelingen gehouden onder leiding van gidsen van onze vereniging. Er was veel belangstelling waaronder het 1050e lid. Ook daarna stijgt het ledenaantal gestaag door.
Een week eerder, op 2 september waren we present op Uit en Zo, de opening van het culturele seizoen voor Heiloo, georganiseerd door de Openbare Bibliotheek. Veel belangstelling ook hier, bij onze kraam voor de Willibrorduskerk aan de Westerweg. In de ontmoetingsruimte zijn die dag, samen met Archeologisch Museum Baduhenna, presentaties verzorgd met als thema: Natte en Droge Voeten in Heiloo, een verhaal over de strandwal en de strandvlaktes.
Er werden tijdens Uit en Zo dertien nieuwe leden ingeschreven voor de vereniging.

De expositiecommissie
Naar aanleiding van het besluit van het bestuur van de Historische Vereniging om te streven naar een verhuizing van de huidige accommodatie aan de Bergeonstraat naar Landgoed Willibrordus hebben vijf leden van de expositiecommissie besloten hun werkzaamheden voor de inrichting van tentoonstellingen te beëindigen. Uiteraard betreurt het bestuur deze stap. Aan hun jarenlange bijdrage is op deze manier een nogal abrupt einde gekomen. Nogmaals wil het bestuur hen op deze plaats hartelijk dank zeggen voor al het werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan.
Gelukkig zijn we er inmiddels in geslaagd om de opengevallen plaatsen in de expositiecommissie door nieuwe leden te laten invullen. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief heeft de nieuwe commissie twee nieuwe tentoonstellingen ingericht.

Exposities: Vrijwillige brandweer en Straatnamenboek
De expositie over 75 jaar vrijwillige brandweer, die eind vorig jaar werd geopend, is in augustus dit jaar afgesloten. Een groot aantal mensen is naar de Oudheidkamer gekomen om de tentoonstelling te bekijken en menige herinnering is opgehaald bij het bekijken van de vele foto’s aan de wand en in de filmzaal en ook de sterke verhalen hebben niet ontbroken.Daarna is naar aanleiding van het verschijnen van Het Nieuwe Straatnamenboek van Heiloo van Dick Slagter een nieuwe tentoonstelling ingericht. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 8 september is het eerste exemplaar van het nieuwe boek door de schrijver uitgereikt aan de burgemeester, de heer Romeyn.

Nieuwe tentoonstelling: 1000 jaar Witte Kerk
In verband met het feit dat op 17 november 2017 het boek ‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’ werd gepresenteerd, is vanaf 18 november in de Oudheidkamer een tentoonstelling ingericht over de Witte Kerk en over het nieuw verschenen boek. De originele kunstwerken van Marianne Eugster en Chris Zaal, waarmee het boek is verrijkt, zijn in de expositie opgenomen.
De tentoonstelling werd op 25 november officieel geopend door Nico Lenting.

Bezoek aan Nijenburg
Het landgoed Nijenburg is sinds het midden van de zestiende eeuw het eigendom geweest van de familie Van Egmond van de Nijenburg, van de familie Van Foreest en van de vereniging Hendrick de Keyzer.
Na een grondige restauratie vanaf 2004 heeft het buiten zijn ‘rijke’ uitstraling weer terug, zowel binnen als van buiten.
De belangstelling voor Nijenburg blijft groot; vandaar dat de Historische vereniging in het nieuwe jaar doorgaat met het organiseren van rondleidingen. De vrijwilligers staan weer klaar voor uw bezoek met koffie of thee en een interessant verhaal. Aardig is om te melden dat enige tijd geleden het interieur van een van de vertrekken is verrijkt met een prachtige kroonluchter.

Voor meer informatie zie onze website www.oudheiloo.nl of bel met 06- 51718363.

Medewerkersdag
In januari 2018 staat weer de jaarlijkse medewerkersdag op het programma. Alle personen die zich met hun tijd en energie verdienstelijk maken voor onze vereniging willen we met deze dag onze waardering laten blijken.
Deze keer staat een bezoek op het programma aan Huize De Dieu. Dit monumentale pand aan de Langestraat in Alkmaar werd tussen 1742 en 1745 gebouwd in opdracht van Carel de Dieu. Het huis werd in Lodewijk XIV-stijl ontworpen door architect Jean Coulon.
Tijdens ons bezoek maken we kennis met de interessante geschiedenis van het monument, dat onder andere het woonhuis is geweest van de families De Dieu, Fontein-Verschuir en Van der Feen de Lille en tijdens een rondleiding zullen we het bijzonder fraaie interieur van het huis kunnen bewonderen. Deze families hadden ook in Heiloo bezittingen zoals Huize Mariënstein, Het Rode Huis (tegenover het gemeentehuis) en via vererving is Landgoed Ter Coulster nog steeds eigendom van de familie van der Feen de Lille.
De dag staat gepland op 26 januari. Tegen die tijd zullen we de medewerkers verdere bijzonderheden laten weten.

Stolpersteine
Het Stolpersteineproject krijgt in 2018 een vervolg, eerst in de maand april en later in het najaar worden er nieuwe gedenkstenen geplaatst. Via onze website en via andere media zullen we u op de hoogte houden.

Contributie 2018
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een factuur van de contributie van 2017. De penningmeester stelt een tijdige betaling op prijs. Een latere betaling kost hem veel extra werk. Het contributiebedrag van € 15.- is een minimale bijdrage aan de vereniging. Een hogere bijdrage wordt door het bestuur op prijs gesteld. Leden die de Cronyck per post ontvangen, verzoeken wij de bijdrage in verband met de portokosten met € 7.50 te verhogen. U kunt uw contributie overmaken op NL 76 INGB 0005 4778 91 t.n.v. Historische Vereniging Oud Heiloo met vermelding van uw lidnummer en ‘contributie 2018’.
De vereniging heeft een culturele ANBI-status. Dit houdt in dat uw bijdrage in aanmerking kan komen voor belastingaftrek.

Via aankoop boeken kunt u ons extra steunen
Oud Heiloo verkoopt diverse boeken over de historie van Heiloo. Deze boeken zijn verkrijgbaar in de Oudheidkamer. Wellicht dat u zo’n boek kunt kopen voor een verjaardag of bijzondere gelegenheid van een familielid of vriend. Op deze manier steunt u ook onze vereniging.


Nieuwsbrief juni 2017

Cronyck juni 2017
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitgave van de nieuwe Heylooer Cronyck, 11e jaargang no.1. Hierin treft u zeer lezenswaardige artikelen over het Delensbos, de Rimboe, de houtwallen, de volkstelling Heiloo in 1811 en 100 jaar Juliaantjes.Bestuurswisseling
Zoals u in onze brief van 11 juni al kon lezen verlaat mevrouw Marion Ouwendijk het bestuur. Wel blijft ze haar activiteiten voor de Cronyck, de PR en de expositiecommissie voortzetten tot de definitieve verhuizing.
We zijn blij u te kunnen melden dat de heer Jacob Ouderkerken bereid is gevonden om kandidaatbestuurslid te worden. Hij heeft een rijke bestuurservaring en u kent hem vast en zeker als voormalig wethouder van ons dorp.Uit & Zo
Onze vereniging doet weer mee aan Uit & Zo. Dit is de startmarkt 2017/18 voor het verenigingswerk van ons dorp. Deze wordt gehouden rondom de bibliotheek op zaterdag 2 september. We staan op de markt en verzorgen presentaties in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk.Monumentendagen 2017: boeren, burgers en buitenlui
Een week later, op 9 en 10 september, zijn er de Open Monumentendagen. Dit jaar vormen ‘Boeren, burgers en buitenlui’ het thema. De Oudheidkamer is beide dagen geopend van 12.00 tot 17.00.Straatnamenboek
Op 8 of 9 september, de exacte datum is nog niet bekend, presenteert oud-bestuurslid de heer Dick Slagter het nieuwe straatnamenboek van ons dorp. Het betreft een volledig bewerkte en aangevulde uitgave van het boek van de heer H.E.Oostendorp uit 1987. Alle straatnamen van Heiloo worden hierin op heldere wijze door de heer Slagter verklaard. Te zijner tijd wordt de leden van de vereniging aangeboden het boek tegen gereduceerde prijs aan te schaffen.Meer dan 1000 jaar Witte Kerk Heiloo
In november verschijnt een boek met deze naam. Dit lijvige, rijk geïllustreerde boek -ongeveer 250 pagina’s- geeft veel wetenswaardigheden prijs over hét icoon van ons dorp: de Witte Kerk. Onze voorzitter Jaap de Graaf schrijft dit met medewerking van de Stichting Witte Kerk, Stichting Baduhenna en onze vereniging. Het betreft een echte aanrader voor onze leden en vele anderen. U kunt met uw verlanglijstje voor de feestdagen dus al een begin maken.

Nijenburg
De rondleidingen in Nijenburg genieten al jarenlang een grote belangstelling. De data van de rondleidingen kunt u vinden op onze website.

Vrijwilligers
Een grote groep vrijwilligers is actief voor onze vereniging. Dankzij hen ziet de Oudheidkamer er fantastisch uit, ze zijn actief bij rondleidingen, verzorgen de Cronyck, bezorgen u de post, zijn gastheer/-vrouw enzovoort. Het bestuur kan hen niet genoeg in het zonnetje zetten.

 

error: Content is protected !!