Nieuwsbrieven 2013

Nieuwsbrieven 2013 

Nieuwsbrief december 2013

Cronyck december 2013 en eindejaarsgeschenk
Bij deze nieuwbrief ontvangt u een uitgave van de Heylooer Cronyck, vernieuwde versie, 7e jaargang nummer 2. Wederom een Cronyck met een gevarieerde inhoud.
Daarnaast ontvangt u als eindejaarsgeschenk een facsimile van een bijzondere wandelkaart, naar de situatie van 1923, bedoeld voor bezoekers van Heiloo in die tijd, die is uitgebracht door de middenstandsvereniging “Heiloo vooruit”. De vereniging was de VVV van die jaren.
Reacties op en bijdragen aan de inhoud van de Cronyck zijn altijd welkom.Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met beide uitgaven.

Nieuwe expositie in de Oudheidkamer Heiloo
In de Oudheidkamer is in de voorzaal een nieuwe expositie ingericht. Onder de titel “Verdwenen verleden?” wordt onder andere een beeld gegeven van gebouwen, bijzondere plekken landschapselementen en plastieken die niet meer zichtbaar zijn in Heiloo. Komt u eens een kopje koffie drinken en op uw gemak deze aantrekkelijke expostie bekijken. Op zaterdagmiddag en dinsdagavond is de Oudheidkamer geopend. Op dinsdagavond 31 december is de Oudheidkamer gesloten.

Herinrichting ruimte permanente expositie
Reeds een jaar lang wordt er gewerkt aan de verbouwing van de achterzaal en de inrichting van een permanente expostie over het -gehele- verleden van Heiloo.
De verbouwing is afgerond. Met overgebleven materialen van het Stedelijk Museum Alkmaar is een nieuwe opstelling gemaakt. De omvangrijke arbeid die thans wordt uitgevoerd is het verzamelen en bewerken van expositiestukken. Van heinde en verre worden documenten, voorwerpen en foto’s verkregen. Een uitdagende klus voor de expositiecommissie. De bedoeling is dat deze veelomvattende expositie in het najaar van 2014 wordt geopend.

 Presentaties in de filmzaal
De presentaties over de “De verdwenen tuinbouw in Heiloo” en “De kring van Heiloo” trokken al veel belangstellenden, maar dat werd nog overtroffen door de lezingen over “De groei en ontwikkeling van Heiloo” en “De veranderingen rondom ‘t Loo, voor en na de bouw van het winkelcentrum. Jaap de Graaf heeft zijn toehoorders reeds toegezegd dat een tweede deel van zijn verhaal over de groei en ontwikkeling van Heiloo in januari 2014 zal volgen. In deze maand en in februari 2014 zullen ook de andere lezingen worden herhaald. Het presentatieprogramma voor de Oudheidkamer Heiloo voor het begin van 2014 zal tijdig worden bekendgemaakt via de pers en op de website.
Het is altijd mogelijk in de filmzaal op verzoek enkele films te bekijken waarover Oud Heiloo de beschikking heeft. Groepen en individuele bezoekers kunnen daartoe contact opnemen met de secretaris of, bij een bezoek aan de Oudheidkamer, met de gastvrouw of gastheer.

Rondleidingen op Nijenburg
Er is nog steeds veel interesse voor de rondleidingen op Nijenburg op zondagmiddagen. Speciale rondleidingen voor groepen, families, verenigingen e.d. worden ook erg op prijs gesteld. In de lokale pers en op de website www.oudheiloo.nl worden de data van de rondleidingen op de geplande vermeld. Voor deze rondleidingen en de speciale groepsrondleidingen kunt u zich aanmelden via de website van Oud Heiloo, via het e-mailadres info.oudheiloo@gmail.com of via het telefoonnummer 072-5332571.

Het archief van Oud Heiloo
Onze vereniging heeft een uitgebreid archief met documenten, duizenden foto’s en enkele speciale voorwerpen. Op verzoek kunnen -oude- foto’s in de Oudheidkamer op een computer worden bekeken en desgevraagd daarna worden afgedrukt. Er wordt tijd besteed aan het maken van beschrijvingen die informatie geven over de foto’s. Foto’s en films die in uw bezit zijn worden graag door ons gekopieerd (gescand) voor het archief! In de Oudheidkamer bevindt zich ook een kleine bibliotheek met boeken over Heiloo en de naaste omgeving.

De website www.oudheiloo.nl
Een uitbreide bron van informatie over de geschiedenis van Heiloo onze website www.oudheiloo.nl. Neemt u eens de tijd om te “browsen” door de site.

Dank aan onze onvolprezen vrijwilligers
Naast het bestuur is een grote groep vrijwilligers actief voor Oud Heiloo. Zij zijn gastvrouw of gastheer in de Oudheidkamer, zij zijn actief bij de rondleidingen op Nijenburg, vrijwilligers bezorgen u de post en de Cronyck, ze redigeren de Cronyck, zijn bezig met de herinrichting van de Oudheidkamer enz. Wij willen deze vrijwilligers ook op deze plaats danken voor hun onmisbare bijdrge aan het werk van de vereniging. Meer vrijwilligers, bijvoorbeeld als gastvrouw of gastheer in de Oudheidkamer of het rondbrengen van Cronycken twee keer per jaar, zijn welkom.
De bestuursleden bespreken dat graag met u.

Betaling contributie 2014
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een factuur voor de contributie van 2014.
De penningmeester stelt een tijdige betaling van de contributie zeer op prijs. Een betaling later in het jaar bezorgt hem en andere bestuursleden veel extra werk. De contributie voor 2014 is vastgesteld op een minimale bijdrage van € 12,50. Graag per bank overmaken op bankrekening 5477891, ten name van de Historische Vereniging Oud Heiloo met de vermelding contributie 2013. Leden die op of na 4 september 2012 lid zijn geworden en € 12,50 hebben betaald, hebben ook reeds de contributie voor 2013 voldaan.
Afzegging van het lidmaatschap, wijziging woonadres en e-mailadres
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen of als uw woonadres of e-mailadres is gewijzigd, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit via ons secretariaat aan ons te doen kennen?

Het bestuur wenst u een voorspoedig 2014 toe.

error: Content is protected !!