Nieuwsbrieven 2011

Nieuwsbrieven 2011

Nieuwsbrief december 2011

Vooraf

Wij kijken in deze nieuwsbrief terug op de afgelopen maanden en blikken vooruit op het komende kwartaal.

Cronyck december 2011

U ontvangt hierbij, dankzij de inzet van onze auteurs, redactieleden en verspreiders, een uitgave van de Heylooer Cronyck in de vernieuwde versie, 5e jaargang nummer 2.

Na het themanummer gewijd aan Nijenburg ontvangt u nu een uitgave met een aantal diverse artikelen. Zoals in het voorwoord is aangegeven staat de redactie open voor reacties op de inhoud.

Afgesloten exposities en herinrichting van de Oudheidkamer Heiloo

De in oktober 2010 gestarte tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in Heiloo is meer dan een jaar in de voorzaal te bezichtigen geweest. Er was een blijvende belangstelling voor de expositie. Dat was een van de redenen om de expositie te laten voortduren. Een ander motief daarvoor was het uitkomen van het boek over de Tweede Wereldoorlog kortgeleden. Van oktober 2010 tot april 2011 heeft de expositie ruim 700 bezoekers getrokken.

De in april 2011 gestarte tentoonstelling over het interieur van Nijenburg is ook afgesloten. Deze fraai ingerichte expositie kreeg veel aandacht en is door meer dan 1300 belangstellenden bezocht.

In januari 2012 wordt gestart met enkele verbouwingswerkzaamheden. Het doel is een herinrichting van de voorzaal en achterzaal waarmee onder andere een ruimte wordt gecreëerd voor een permanente expositie over de historie van Heiloo.

Tijdens de herinrichtingswerkzaamheden is de Oudheidkamer beperkt geopend. We bieden u in de komende maanden wel een lezingen- en filmprogramma aan. Mededelingen daarover treft u aan in de Uitkijkpost en op de website www.oudheiloo.nl.

Rondleidingen Nijenburg

De rondleidingen op Nijenburg worden in het voorjaar voortgezet. Zie de website.

Boek: Heiloo, een dorp in oorlogstijd

Eind november verscheen het fraaie en interessante boek over de Tweede Wereld-oorlog in Heiloo. Vele leden haalden het reeds af bij uitgeverij Uitkijkpost. Op vertoon van de ‘reductiebrief’ is het voor leden nog steeds mogelijk het boek tegen een gereduceerde prijs te verkrijgen de Uitkijkpost, De Hoefsmid 5, 1851 PZ Heiloo. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.30 uur (vrijdag tot 14.30 u.).

Contributiebetaling en adreswijzigingen

Graag, indien u uw bijdrage nog niet heeft overgemaakt, uw aandacht voor de contributiebetaling voor 2012. Zie bijgaande factuur.

Vergeet niet uw adreswijziging of uw e-mailadreswijziging aan ons door te geven.

Het bestuur wenst u een in alle opzichten goed 2012 toe.


Nieuwsbrief September 2011

Veel activiteiten in de afgelopen maanden
U heeft in de afgelopen maanden via uw brievenbus weinig nieuws van de vereniging ontvangen. Wel heeft u wellicht via de (plaatselijke) pers en via onze website www.oudheiloo.nl kunnen vernemen dat wij, de vrijwilligers van de vereniging en de bestuursleden, een actieve periode achter de rug hebben. Voorbeelden zijn de inrichting van de expositie ‘WELKOM op NYENBURG’ en het individuele bezoek en de groepen die we hebben rondgeleid, publicaties van fotopagina’s in de Uitkijkpost, het schrijven van een boek over de Tweede Wereldoorlog in Heiloo en al het werk dat samenhangt met bezoek en excursies op Nijenburg. Deze activiteiten worden in de komende maanden nog voortgezet.
De Heylooer Cronyck september 2011
U ontvangt hierbij, dankzij de te prijzen inzet van de auteurs, de redactie en van onze bezorgers, een uitgave van de ‘Heylooer Cronyck’, 5e jaargang nummer 1.
De verschijningsdatum is enkele weken later dan gepland was. Oorzaak o.a. de drukke werkzaamheden binnen de vereniging. Deze Cronyck is een themanummer: het huis Nijenburg staat centraal. We hopen een voor u interessante uitgave te hebben samengesteld. Reacties op de inhoud ontvangen we graag.
Exposities en films in de Oudheidkamer Heiloo
De Oudheidkamer Heiloo wordt goed tot zeer goed bezocht. Het ontvangen van groepen en het bezoek op de zondagmiddagen voor de zomervakantietijd zijn succesformules.
De mogelijkheid van bezoek op zondagmiddag is beëindigd. De oudheidkamer is, zoals gewoonlijk, geopend op dinsdagavond (19 – 21 u.) en zaterdagmiddag (14 – 17 u.).
De beide tentoonstellingen, ‘Heiloo in de Tweede Wereldoorlog’ en ‘WELKOM op NYENBURG’, en de bijbehorende films zijn tot het einde van het jaar nog te bezichtigen. Groepen kunnen op aanvraag op afwijkende tijden een bezoek brengen.

Rondleidingen op Nijenburg
In samenwerking met Vereniging Hendrick de Keyser, de eigenaresse van Nijenburg, gaat ‘Oud Heiloo’ rondleidingen verzorgen in het huis. ‘Hendrick de Keyser’ zorgt voor het inrichten van de ruimten, die voor publiek toegankelijk worden, met meubilair en het ophangen van de schilderijen. Onze vereniging, ‘Oud Heiloo’, zal op bepaalde openingstijden en voor groepen op afspraak rondleidingen gaan verzorgen. Daarom worden nu vrijwilligers aangetrokken die de rondleidingen kunnen gaan verzorgen. Zij krijgen binnenkort daarvoor ook de nodige informatie. We verwachten na de eerste week van november 2011 te kunnen starten met de rondleidingen. Via de website en via ons e-mailadres (zie onder) kan men zich na 16 oktober 2011 hiervoor aanmelden.
De website www.oudheiloo.nl
Bezoek aan de website van ‘Oud Heiloo, www.oudheiloo.nl, is zeker de moeite waard.
Onder leiding van webmaster Dick Slagter wordt de site zoveel mogelijk actueel gehouden.
Reeds 700 leden, helpt u ons mee de vereniging verder te laten groeien?
Het bestuur


Nieuwsbrief April 2011

Vooraf

In deze nieuwsbrief informeren we u over enkele actuele zaken die binnen de Historische Vereniging Oud Heiloo aan de orde zijn.

Jaarvergadering woensdagavond 6 april 2011 a.s

Op 6 april a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering gepland in het Open Huis.
Het bestuur zal u daar graag verwelkomen. De vergaderstukken gaan hierbij.
In het tweede deel van de bijeenkomst zal mw. Christi Klinkert, conservator van het Stedelijk Museum Alkmaar, een lezing geven over de schilderijen van Nijenburg en het exposeren daarvan in het Stedelijk Museum Alkmaar.

 Tentoonstelling en film ‘Heiloo in de Tweede Wereldoorlog’

Deze expositie, die in begin oktober 2010 is gestart, wordt nog steeds goed bezocht. Dat is een van de redenen waarom het bestuur heeft besloten de expositie te continueren. Binnenkort zullen de scholen in Heiloo worden uitgenodigd om met schoolgroepen een bezoek te brengen. De tentoonstelling zal dan naast een volgende tentoonstelling kunnen worden bezocht (zie hieronder).

Expositie ‘WELKOM op NYENBURG’

Vanaf dinsdag 13 april is de expositie ‘Welkom op Nijenburg’ te bewonderen. De expositie geeft een beeld van het interieur van Nijenburg in de periode 1920-2007. De bezoeker kan op een speciale wijze een ronde doen door de afgebeelde ‘binnenkant’ van Nijenburg en treft daarbij interessante informatie aan. Daarnaast worden enkele (nieuwe) films over Nijenburg vertoond. De tentoonstelling is aanvullend aan de expositie ‘Prachtig portret’ die begin april in het Stedelijk Museum Alkmaar start.

In verband met de voorbereiding van onze expositie in Heiloo is de Oudheidkamer op zaterdag 10 april gesloten!

We begroeten u graag vanaf dinsdag 30 april in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30.

Heylooer Cronyck, Uitkijkpost en website www. oudheiloo.nl

In mei/juni wordt u een nieuwe uitgave van de Heylooer Cronyck bezorgd. Het is een themanummer dat gewijd is aan de geschiedenis van Nijenburg.
Ook de Uitkijkpost besteedt in samenwerking met ‘Oud Heiloo’ aandacht aan Nijenburg, o.a. door middel van enkele fotopagina’s.
Via  onze website www.oudheiloo.nl  kunt u veel beelden en informatie verkrijgen over de geschiedenis van Heiloo en ‘Oud Heiloo’.

Ledenbijdrage 2011

Een klein aantal leden heeft de contributie voor 2011, minimaal € 12,50,  nog niet voldaan. Kunt u dat nog even nagaan? Ons rekeningnummer is: 5477891

Versterking vrijwilligerswerk

Voor ons verenigingswerk zoeken we nog enkele vrijwilligers, vooral gastvrouwen en gastheren. Het is een interessante taak!  Wij geven u graag meer informatie.

error: Content is protected !!