Nieuws intern 2020

Nieuws van de vereniging 2020

Museum weer gesloten en activiteiten uitgesteld

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is het Historisch Museum Heiloo tot 19 januari 2021 gesloten.
Dit betekent helaas dat de opening van de tentoonstelling ’75 jaar schilder- en tekenvereniging Tintoretto’ wordt uitgesteld.

De tentoonstelling is zo goed als klaar en het museum kijkt uit naar haar bezoekers

Ook de voorgenomen winterwandelingen gaan voorlopig niet door.

U kunt er op rekenen dat de vrijwillig(st)ers achter de schermen gestaag, maar veilig, doorwerken in afwachting op betere tijden.

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes


Ander nieuws

De Heylooer Cronyck is of wordt binnenkort bij u bezorgd. Hierbij ontvangt u de factuur voor de contributie 2021 en de nieuwsbrief. U wordt in deze nieuwsbrief verzocht voor 31 december 2020 te stemmen (zie hiervoor uw nieuwsbrief of ga rechtstreeks naar het stemformulier: klik HIER)


Nieuwe tentoonstelling Tintoretto

Vanaf 19 december is de nieuwe tentoonstelling ’75 jaar schilder- en tekenvereniging Tintoretto’ te bezichtigen.
Er zal kunst en informatie te zien zijn vanaf de oprichting van de vereniging in 1945 tot en met de huidige tijd.


Openingstijden van het museum tijdens de feestdagen

1ste kerstdag gesloten
2de kerstdag en 27 december geopend van 14.00-17.00 uur
Nieuwjaarsdag, 2 en 3 januari geopend van 14.00-17.00 uur

Gedurende de openingstijden zal de film van de laatste bewoonster van Huis Nijenburg doorlopend worden vertoond. Een film die historische beelden laat zien van gebruiken, feesten en het dagelijks leven op Nijenburg.

Er zijn vrijwilligers aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden en zij zullen erop toezien dat de coronavoorschriften in acht worden genomen .


18 november 2020

Museum weer geopend

Het Historisch Museum Heiloo is met ingang van zaterdag 21 november weer geopend, waarbij het noodzakelijk is dat iedereen zich aan de coronavoorschriften houdt.
De huidige tentoonstelling naar aanleiding van het boek ‘De St. Willibrordusstichting van landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus’ van Dick Slagter is nog te bewonderen alsook de vitrines met materiaal uit de oorlogsjaren 1940-1945. In de filmzaal kan men oude filmbeelden van de intocht van de Engelsen en Canadezen te zien. Ook is er een presentatie te zien met vooral beelden van gebouwen en objecten die op Landgoed Willibrordus zijn verdwenen.


4 november 2020

Stand van zaken binnen de vereniging

Helaas moest ook de Historische Vereniging Heiloo haar deuren weer tijdelijk sluiten. Het goede nieuws is dat er in stilte kan en wordt doorgewerkt. De huidige tentoonstelling ‘Sint Willibrordusstichting’ is momenteel niet te bezoeken maar het boek van Dick Slagter daarover, is wel verkrijgbaar.

De voorstellingen van Martine Faber, ‘In het verborgene, een daad van verzet’ gaan hopelijk in het voorjaar door en dan in onze filmzaal. U wordt via de e-mail of de website geïnformeerd. Voor vragen over de voorstellingen kunt u e-mailen met gieltjes(at)kpnmail.nl

De eerstvolgende tijdelijke tentoonstelling zal gaan over ‘75 jaar Teken- en Schildervereniging Tintoretto’. De voorbereidingen zijn, zover dat mogelijk is, in volle gang.
Ook in voorbereiding is een nieuw boek dat uitgegeven wordt door de Historische Vereniging Heiloo. Ditmaal zal Heiloo-West uitgebreid belicht worden. Net als in het boek over het riviertje ‘De Die’ zal er een groot aantal foto’s, gemaakt door de Fotoclub Heiloo, in het boek opgenomen worden. Dit boek zal omstreeks januari verschijnen.

De vereniging en ook de ongeveer 80 vrijwilligers kijken uit naar het moment dat de deuren weer open kunnen.
Mocht u de vereniging willen steunen, dan kan dat door u als lid telefonisch (tel. 06 51718363) of via het aanmeldformulier aan te melden . Voor €15 bent u dan lid tot januari 2022.

Het boek ‘De St. Willibrordusstichting – van Landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus’, wellicht een mooi Sinterklaascadeau, is verkrijgbaar in Alkmaar bij Van der Meulen’s Boekhandel en in het Stedelijk museum Alkmaar. In Heiloo kunt u het boek kopen bij de Bruna en Primera. U kunt het boek ook bij de Historische Vereniging Heiloo bestellen door op de onderstaande banner te klikken.


4 november 2020

Historisch Museum Heiloo in november gesloten

In verband met de coronamaatregelen is besloten het museum van de vereniging de rest van de maand november te sluiten.
Zodra het museum weer wordt geopend, wordt u hiervan via de website en pers op de hoogte gesteld.

Degenen die voornemens zijn het boek ‘De St. Willibrordusstichting – van Landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus’ via de vereniging aan te schaffen kunnen dit per e-mail of het contactformulier doen.
De vereniging zorgt er dan voor dat uw boek thuis wordt bezorgd (alleen van toepassing ingeval u in Heiloo of omgeving woont).
Voor het bestelformulier van dit boek: klik HIER


20 oktober 2020

Nieuwe expositie Tintoretto in voorbereiding

Ondanks de onzekere tijden blijft de vereniging actief. Zo bereidt de Historische Vereniging Heiloo in samenwerking met Schilder- en Tekenclub Tintoretto een expositie voor ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Tintoretto. Deze club werd 75 jaar geleden op 29 december 1945 opgericht. Maar ook vóór en tijdens de bezetting werd er al door de latere oprichters getekend en geschilderd. Tijdens de geplande expositie zal men worden geïnformeerd over de historie van Tintoretto . Mocht u materiaal in uw bezit hebben waarvan u denkt dat het zou passen in deze expositie neemt u dan contact op met Tintoretto,
Tel. 072- 5205266

Foto uit boekje van Adriaan Zoon t.g.v. het 65-jarig bestaan van Tintoretto

Het museum is nog steeds geopend en de coronaregels worden nauwlettend in acht genomen.
De film van de intocht van de Canadezen en de Engelsen bij de bevrijding wordt nog steeds vertoond, alsook de presentatie met vooral beelden van gebouwen en objecten die op Landgoed Willibrordus zijn verdwenen.


7 oktober 2020

Toneelvoorstelling ‘In het verborgene, een daad van Verzet’ weer uitgesteld

Helaas moeten de al eerder uitgestelde toneelvoorstellingen opnieuw worden uitgesteld.
De voorstellingen zijn vanwege de nieuwe coronavoorschriften helaas niet te realiseren.

De voorstellingen worden uitgesteld tot april/mei 2021, wellicht in onze eigen filmzaal.
Als het zover is krijgt iedereen opnieuw bericht om een datumkeus te maken. We hopen u dan te kunnen verwelkomen. Betaalde kaarten blijven geldig en gereserveerde kaarten blijven gereserveerd.

Voor vragen kan men zich richten tot gieltjes(at)kpnmail.nl


6 oktober 2020

De Springschans bezocht Historisch Museum Heiloo

De Springschans bezocht in de Kinderboekenweek het Historisch Museum Heiloo. Na het bezoek aan het museum hebben verschillende kinderen van de school een verslag hiervan geschreven.
Eén van de verslagen leest u hieronder. In de Heylooër Cronyck, die in december 2020 verschijnt, worden de andere verslagen gepubliceerd. De Cronyck is het blad voor de leden van de Historische Vereniging dat nauwkeurig gelezen wordt en dat door veel mensen lang wordt bewaard.

‘We gingen naar het Historische Museum in Heiloo. Daar ging een meneer vertellen over Willibrord en de goden.
Daarna hadden we even pauze en mochten de kinderen wat drinken en een chocolaatje.
In het museum was echt van alles te zien, oude boeken, bijzondere opgravingen en allerlei informatie over vroeger. Toen ging een andere meneer over de Tweede Wereldoorlog vertellen. Over de joden die zich moesten verstoppen voor het Duitse leger. En dat de joden in een concentratiekamp werden vermoord.
Ik vond het super interessant en leuk.

Esper’

Lees HIER alle verslagen

Groep 8 van de Springschans bezoekt het Historisch Museum Heiloo

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes


1 oktober 2020

Jaarvergadering weer geannuleerd

Vanwege de coronamaatregelen gaat de jaarvergadering ook deze keer niet door.
De meeste leden zijn via een nieuwsbrief per e-mail op de hoogte gebracht. De overige leden zijn per brief geïnformeerd.Nadere informatie volgt op een nader te bepalen tijdstip.


29 september 2020

Extra signeersessie

Zaterdag 3 oktober zal een extra signeersessie in het Historisch Museum Heiloo plaatsvinden voor het boek: ‘De St. Willibrordusstichting – van Landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus’.

In de filmzaal van het Historisch Museum Heiloo worden naast de filmbeelden van de intocht van de Engelsen en de Canadezen in mei 1945, ook een presentatie vertoond van onder andere verdwenen bouwwerken op het terrein van de Willibrordus.

Tijdens de presentatie van het nieuwe boek zaten Jacob Ouderkerken (links), voorzitter van de Historische Vereniging Heiloo en Fons Morsch (rechts), voorzitter van het Archeologisch museum Baduhenna, gebroederlijk naast elkaar. Het symboliseert de goede samenwerking tussen de twee musea in het souterrain van de Willibrordus.

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes


27 september 2020

Het boek: ‘De St. Willibrordusstichting – van Landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus’ gepresenteerd

Vrijdag 25 september 2020 presenteerde Dick Slagter zijn nieuwe boek: ‘De St. Willibrordusstichting – van Landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus’.
Vanwege de corona perikelen kon de presentatie niet worden gehouden in de filmzaal van de Historische Vereniging en moest er worden uitgeweken naar de Cultuurkoepel. Eigenlijk een zeer waardige plek, zeker gezien de inhoud van het boek.
De voorzitter van de Historische Vereniging Heiloo, Jacob Ouderkerken, heette de genodigden van harte welkom. Daarna vertelde Dick over de aanleiding en de inhoud van het boek en werd een presentatie vertoond van onder andere verdwenen gebouwen en objecten. Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de GGZ-NHN de heer Jos Brinkmann. Na ontvangst van het boek sprak hij zijn waardering uit over de rijk geïllustreerde inhoud. Vervolgens benadrukte Jos Brinkmann de ontwikkelingen in de maatschappij en dus ook binnen de psychiatrie. De veranderingen op het terrein waren een logisch vervolg hierop. De middag werd afgesloten met een toast en een prettig samenzijn.

Vanaf heden kan men ook een expositie bezoeken met uitvergrote foto’s uit het boek en kan men een presentatie in de filmzaal zien met vooral beelden van gebouwen en objecten die zijn verdwenen.

Opening door Jacob Ouderkerken

 

Presentatie door Dick Slagter

Dankwoord Jos Brinkmann

Overhandiging eerste exemplaar van het boek

Foto’s: Rita Morsch


23 september 2020

Nieuw boek van Dick Slagter

‘De St. Willibrordusstichting van Landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus’

Dit is de titel van het nieuwe boek van Dick Slagter dat door de Historische Vereniging Heiloo wordt uitgegeven. Na het boek over het Melcoterrein en het Nieuwe Straatnamenboek van Heiloo van Dick, zal het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek, in een bijeenkomst voor genodigden, op vrijdag 25 september overhandigd worden aan dhr. Jos Brinkmann lid van de Raad van Bestuur van GGZ NHN.

Dick met nieuwe boek tijdens het inrichten van de tentoonstelling

Het boek is zeer rijk geïllustreerd met historische en nieuwe foto’s, het heeft een uitgebreid aanhangsel met een chronologisch overzicht, een verklarende woordenlijst en een uitgebreide index. Kortom een aanwinst voor de historiebeschrijving van Heiloo. Tegelijkertijd is in het Historisch Museum Heiloo een nieuwe tentoonstelling over de historie van de Willibrordus te zien. Veel foto’s uit het boek zullen vergroot te bewonderen zijn.
Tevens kan men een videopresentatie zien van wat er allemaal op het terrein van de Willibrordus is verdwenen.
Het nieuwe boek is vanaf zaterdag 26 september te koop in Alkmaar in het Stedelijk Museum en bij Van der Meulen’s boekhandel en in Heiloo bij de Bruna, Primera en het Historisch Museum Heiloo. Het boek kost €16,50.
Op 26 en 27 september zijn er tijdens de openingstijden van het museum signeersessies voor het nieuwe boek.

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes


Tentoonstelling ‘75 jaar Vrijheid in Heiloo’

De tentoonstelling ‘75 jaar Vrijheid in Heiloo’ wordt wegens groot succes met enkele weken verlengd.


Kaarten van de toneelvoorstelling ‘In het verborgene, een daad van Verzet’

Voor de toneelvoorstelling ‘In het verborgene, een daad van Verzet’, van 6, 8 en 14 november, dreigen wachtlijsten te ontstaan. Het dringend verzoek is om uw gereserveerde kaarten tijdens de openingsuren van het Museum op te halen. Voor vragen: gieltjes(at)kpnmail.nl


8 september 2020

Monumentenwandeling

In het Logo van de Historische Vereniging Heiloo zijn 5 monumenten verwerkt, herkent u ze alle 5?
Zo niet, vraagt u het dan aan de gids tijdens de monumentenwandeling.
De Historische Vereniging Heiloo organiseert met inachtneming van de coronaregels een Monumentendag op zondag 13 september. U kunt dan met ervaren gidsen wandelen langs de vele monumenten van Heiloo. Weet u dat Heiloo een aantal Rijksmonumenten, tientallen Gemeentemonumenten en een enkel Provinciemonument rijk is?
Monumenten van ons dorp die bij de meeste mensen wel bekend zijn, zijn boerderij Betsy’s Hof aan de Kennemerstraatweg en de meer dan 1000 jaar oude Witte Kerk. Het aardige van deze wandeling is dat er juist aandacht besteed zal worden aan de meer onbekende monumenten. Het wordt een wandeling die maakt dat u in het vervolg anders naar uw dorp kijkt.

De wandeling start om 13.30 uur bij het museum van de vereniging op het Landgoed Willibrordus.
Deelnemers betalen € 5,- per persoon en ontvangen een brochure.

In het Historisch Museum Heiloo kunt u ook alle monumenten bekijken. Ze worden daar continu vertoond. Ook op deze website kunt veel informatie over de monumenten vinden.


1 september 2020

Laatste nieuws van de vereniging

Jaarvergadering

In april kon onze jaarvergadering niet doorgaan. De coronaregels staan toe dat we deze gaan houden op woensdagavond 7 oktober in de Cultuurkoepel. Via de nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd. Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur (alleen leden)

Nieuw boek en tentoonstelling over de Willibrordusstichting

Eind september verschijnt het boek ‘St.Willibrordusstichting – van Landgoed Ypestein
tot Landgoed Willibrordus’. Het boek is geschreven door ons oud-bestuurslid en webmaster Dick Slagter.
U kent hem al van andere boeken over de Hutkoffer en gevelmakelaars, straatnamen en het Melcoterrein.
In zijn nieuwe werk vertelt Dick op zijn aangename wijze over de geschiedenis van het terrein en de
geschiedenis van de Willibrordusstichting en haar bewoners. Hij geeft verder ruime aandacht aan de
gebouwen en de kunstwerken op het terrein. Het boek is rijk geïllustreerd met eigen en historische foto’s. Het is daarmee een ideaal sinterklaas- of kerstgeschenk.
Ook de prijs is aangenaam: € 16,50.
Na 25 september kunt u het bij de vereniging en de boekhandel kopen.
Naar aanleiding van het verschijnen van deze uitgave wordt op 26 september een tentoonstelling geopend.

De Historische Vereniging Heiloo ging de markt op.

De vereniging was op onze weekmarkt present met verschillende uitgaven, foto’s en informatie
over Heiloo. Veel bezoekers maakten een praatje, stelden vragen en vertelden hun verhalen. Mocht u
ons gemist hebben op de markt dan zien we u graag in ons museum.

Toneelvoorstelling ‘In het verborgene, een daad van verzet’.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Info: gieltjes(at)kpnmail.nl


De Historische Vereniging Heiloo draait voorzichtig door

Tentoonstelling ‘75 jaar Vrijheid in Heiloo’

In de filmzaal van het Historisch Museum Heiloo worden unieke, zojuist hervonden, filmbeelden van de intocht van de Engelsen en de Canadezen in mei 1945 vertoond. Voor sommige Heilooërs is het een feest der herkenning. Niet alleen de panden aan de Kennemerstraatweg worden herkend maar af en toe wordt ook een familielid of een kennis uit die tijd gezien. De film, met op de achtergrond passende muziek, duurt een kwartier en draait continu door.

De schatkamer

De vereniging gaat een onbenutte kleine ruimte inrichten. Vrijwilligers van de vereniging hebben er hard aan gewerkt om in die ruimte speciale exposities mogelijk te maken. De ruimte kreeg de naam ‘De Schatkamer’. Tijdens de eerste expositie zal een aantal, door Heilooërs geschonken, objecten te zien zijn.

De toneelvoorstelling

Toegangskaart voorstelling; ‘In het verborgene, een daad van Verzet’

De toneelvoorstelling van Martine Faber, ‘In het verborgene, een daad van verzet’.
Deze toneelvoorstelling gaat over de gevolgen voor latere generaties van verzetsmensen. De Historische Vereniging Heiloo is zeer verheugd dat zij de voorstellingen heeft kunnen verplaatsen naar de Cultuurkoepel. Gevolg daarvan wel is een verandering van de data van de voorstellingen. Er is een avondvoorstelling op 6 november en middagvoorstellingen op 8 en 14 november. Al veel Heilooërs hebben hun kaarten omgeruild, mocht u dat nog niet gedaan hebben kan dat op gieltjes(at)kpnmail.nl Voor mensen die nog geen kaarten hebben … er zijn nog enkele plaatsen vrij. Toegang: €10.


3 augustus 2020

Tentoonstelling ‘75 jaar Vrijheid in Heiloo’ verder uitgebreid.

In de bibliotheek van het Historisch Museum Heiloo is nu ook de algemene privé-oorlogsverzameling te zien van René Albrink.
In de filmzaal worden, pas hervonden, unieke filmbeelden van de intocht van de Engelsen en Canadezen vertoond. U ziet hoe blij de inwoners van Heiloo zijn en hoe de verschillende voertuigen verwelkomd worden.
Deze afwisselende tentoonstelling laat bijvoorbeeld een communiejurkje zien dat van parachutestof gemaakt is. Daarnaast zijn er documenten van verzetsmensen te zien, informatie over de verschillende verzetsmonumenten in Heiloo, een kinderstoel die destijds geruild is voor voedsel en nog veel meer.

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes


27 juli 2020

Fietsen langs de grenspalen van Heiloo

Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus kunt u met de Historisch Vereniging Heiloo fietsen langs de grenspalen van Heiloo. Ervaren gidsen van de vereniging zullen u langs plaatsen in Heiloo leiden.
Vertrek vrijdag om 19.00 uur en zaterdag om 13.30 uur.
Start van de fietstochten is het Historisch Museum Heiloo. Kosten € 5.
Voor alle activiteiten kunt voor informatie bellen met tel. 0651718363


7 juli 2020

De Historische Vereniging Heiloo start weer voorzichtig met activiteiten.

Zaterdag 11 juli wordt gestart met de Stolpersteinefietstochten. Op 9 plaatsen zal over 26 Stolpersteine door een gids de geschiedenis verteld worden. Er kunnen maximaal 12 personen meefietsen en alle personen dienen zich per mail op te geven: gieltjes(at)kpnmail.nl
De fietstocht zal ongeveer twee uur duren. Er wordt gestart om 13.30 uur bij het Historisch Museum Heiloo op het Landgoed Willibrordus . De kosten zijn € 5.
Op zondag 12 juli kan men fietsen langs de grenspalen van Heiloo. Met de onlangs onthulde grenspaal aan de Kanaalweg is Heiloo nu een grenspaal rijker. Een gids van de vereniging kan u er alles over vertellen. Vertrek 13.30 vanaf het Historisch Museum Heiloo. De kosten zijn € 5.
Op vrijdag 17 juli is er een uitgebreide oorlogswandeling. Ook hier zullen ervaren gidsen van de vereniging u langs plaatsen in Heiloo leiden. Vertrek om 19.00 uur. Start bij De Beun. De kosten zijn € 5.
Op zaterdag 18 juli is er eenzelfde wandeling. Ook dan wordt er gestart bij De Beun maar de starttijd is nu 13.30 uur.
Voor de fietstocht langs de Stolpersteine geeft u zich op bij gieltjes(at)kpnmail.nl. Voor alle andere activiteiten kunt u telefonisch een plaats reserveren via tel. 0651718363.
Vanwege de Corona-regels kunnen er steeds een beperkt aantal mensen mee en zullen de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.


5 juli 2020

Historisch Museum Heiloo weer open met nieuwe expositie

Het Historisch Museum Heiloo opende na lange tijd weer zijn deuren met de tentoonstelling ’75 jaar vrijheid in Heiloo’.
In het museum is een fraaie collectie te zien van allerlei voorwerpen die met de oorlog en de bevrijding te maken hebben. Een van de hoogtepunten is een prachtig bruidsjurkje van parachutestof. Verder treft men er onder meer een noodkachel die in de hongerwinter werd gebruikt, pakjes amateursigaretten, oorlogskleding en munitie aan. Er zijn ook diverse oorlogsdocumenten en boekjes over de bevrijding te zien.
In de filmzaal worden unieke beelden vertoond van de bevrijding in Heiloo. Men kan onder andere zien hoe Canadezen het dorp binnentrekken over de Kennemerstraatweg en juichend onthaald worden.

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes

Vervolg 2020: klik HIER

Voor nieuws uit eerdere jaren: klik HIER

error: Content is protected !!