Nieuws intern 2020-2

Nieuws van de vereniging 2020


29 juni 2020

Nieuws over de geplande toneelvoorstellingen

 

Dank zij de welwillende samenwerking met de organisatoren van de cultuurkoepel kunnen de toneelvoorstellingen ‘In het verborgene, een daad van verzet’ doorgaan. De nieuwe locatie voor deze voorstellingen wordt de cultuurkoepel. Het aantal voorstellingen wordt teruggebracht naar drie voorstellingen.

Op 6 november is er een avondvoorstelling (20.00 uur), op 8 en 14 november zijn de middagvoorstellingen (14.30 uur).
Degenen die al kaarten hebben voor een andere datum krijgen binnenkort bericht via de e-mail. De gereserveerde kaarten kunnen dan omgezet worden naar een nieuwe datum.

De Historische Vereniging Heiloo en de toneelgroep Context van Martine Faber hopen u allen te kunnen verwelkomen.
Uiteraard wordt er ook daar rekening gehouden met de dan geldende coronaregels.


23 juni 2020

Nieuwe berichten van de Historische Vereniging Heiloo

Op 20 en 21 juni is er met een kleine groep en op gepaste afstand met een gids naar de Ronde O gewandeld om daar het prachtige spektakel van de zonsondergang te kunnen bewonderen.
Het leverde onder andere een foto op van een letterlijke Ronde O.
(opent in een nieuwe tab)
Voor de avondvoorstellingen ‘In het Verborgene, een daad van verzet’ van 7 en 13 november en de middagvoorstellingen van 14 en 15 november zijn nog kaarten verkrijgbaar via gieltjes{at)kpnmail.nl.

Zonsondergang Ronde O 2020

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes

20 juni 2020

Het Historisch Museum Heiloo opent zijn deuren weer

Op 4 juli 2020 opent de Historische Vereniging Heiloo weer zijn deuren van het Historisch Museum Heiloo.
De openingstijden zijn ongewijzigd. Op die tijden kunt u de uitgestelde tentoonstelling ’75 jaar vrijheid in Heiloo’ bewonderen.

Een ding is anders: het museum werkt met tijdsloten. U kunt zich daarvoor opgeven via mail historischeverenigingheiloo(at)gmail.com of per telefoon (06-51718363).
U kunt daarbij een voorkeurstijdstip opgeven (op hele uren laten we telkens 8 personen binnen). U krijgt telefonisch bericht wanneer u mag komen. *

In verband met de coronamaatregelen geldt bij uw bezoek het volgende:

· U bent koortsvrij en hebt geen symptomen die wijzen op corona

· U komt op de afgesproken tijd en blijft maximaal een uur in ons museum

· U houdt anderhalve meter afstand en volgt de aangegeven looproute

· U desinfecteert uw handen bij binnenkomst, waarna u het gastenboek met schone pen kunt tekenen

· U niest of hoest in uw elleboog

· U schudt geen handen en vermijdt direct contact zoveel mogelijk

· U respecteert andere bezoekers en uw gastdames en -heren

· U kunt geen gebruik maken van de toiletten

· U krijgt geen koffie of thee aangeboden

· De stamtafel is in principe niet voor de gasten

· U volgt de aangegeven route

· U raakt niets aan

· U moet bij het bekijken van boeken gebruik maken van de aangeboden handschoenen

· U kunt boeken kopen en betalen met contactloze pin

· In de filmzaal kunt u gebruik maken van de aangegeven stoelen

· U verlaat na uw bezoek het gebouw via de hoofdingang

· U geniet natuurlijk van ons museum

* Verhindering meldt u graag vroegtijdig op dezelfde wijze waarop u zich hebt aangemeld.

We verwelkomen u graag!


12 juni 2020

Grenspaal gerestaureerd en onthuld

Op 11 juni 2020 werd op de Kanaalweg een oude grenspaal herplaatst. De grenspaal werd onthuld door de wethouders Rob Opdam (Heiloo) en Paul Slettenhaar (Castricum).
Deze paal dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw en stond oorspronkelijk in het weiland aan de noordzijde van de Kanaalweg op de grens met Akersloot. Op deze plek bevindt zich nu een bedrijf.
Nadat een boer de oorspronkelijke grenspaal stuk reed en deze in tweeën brak, plaatste hij het versierde bovenste deel in zijn tuin op een plek die de grens van zijn boerderij markeerde.
In 2015 kwam Dick Slagter na enig speurwerk het bewaarde restant van de paal op het spoor om vervolgens van de nazaten van de boer toestemming te krijgen deze paal uit te graven.
Daarna lag de grenspaal drie jaar op de Gemeentewerf van Heiloo in opslag. Na inzet van de toenmalige voorzitter van de Historisch Vereniging Heiloo Jaap de Graaf, betrokkenheid van Anita van Breugel en na bemoeienis van Nico Lenting werd de grenspaal uiteindelijk gerestaureerd.
Omdat de grenspaal niet op de oorspronkelijke plek kon worden teruggeplaatst, werd deze nu op een andere grens met Akersloot herplaatst.
Men kan de grenspaal nu terugvinden bij de Kanaalweg 21 bij fietsknooppunt 98.

Filmverslag: klik HIER

De paal wordt in 2015 uitgegraven

De wethouders onthullen de grenspaal

Vlnr. Jaap de Graaf, Dick Slagter, Nico Lenting

Fotos: 1e foto Dick Slagter, 2e en 3e foto Josta de Graaf-Gieltjes

12 juni 2020

Schenking foto’s spoorwegtunnel

Tijdens de bouw van de nieuwe spoorwegtunnel op de Vennewatersweg kon met de ontwikkelingen via Facebook op de voet volgen.
Bijna wekelijks plaatste Wouter Droge weer nieuwe foto’s over de de voortgang.
Nu het bouwproces is voltooid, schonk hij alle foto’s (ongeveer 2000) aan de Historische Vereniging Heiloo.
Op deze manier is een stukje geschiedenis van Heiloo voor de toekomst veiliggesteld.
Veel dank daarvoor.
De vereniging zou graag in het bezit komen van foto’s uit de tijd dat hier nog geen spoorwegovergang of tunnel aanwezig was.


21 mei 2020

Rondleidingen Nijenburg

De geplande rondleidingen op Nijenburg gaan voorlopig nog niet van start.
Zodra rondleidingen weer mogelijk zijn wordt u hierover geïnformeerd.


18 mei 2020

Een stenen sarcofaag weer terug in Heiloo

Op 18 mei 2020 werd een sarcofaag, die afkomstig is uit de elfde of twaalfde eeuw, naar het museum van de Historische Vereniging Heiloo gebracht.
Deze rode zandstenen sarcofaag werd in 1866 op het kerkhof bij de Witte Kerk opgegraven, waarna deze in het bezit kwam van een particulier. Het is niet bekend hoe deze particulier in het bezit kwam van de sarcofaag, maar vast staat dat deze 20 jaar later in bruikleen werd gegeven aan het Stedelijk Museum Alkmaar en in 1903 definitief werd geschonken aan het museum . Na de verhuizing van het museum naar het Canadaplein belandde de sarcofaag wegens ruimtegebrek in de tuin van het Alkmaarse stadhuis. De wijze waarop de sarcofaag in 2019 werd aangetroffen, verwaarloosd en in vier delen gebroken, deed geen recht aan de cultuurhistorische waarde ervan. Overleg tussen de Historische Vereniging Heiloo en het Stedelijk Museum Alkmaar leidde ertoe dat de sarcofaag werd gerestaureerd door de Kunstwacht te Delft.
Zodra het museum van de vereniging weer is geopend kan men de sarcofaag komen bezichtigen.
Als men meer wilt weten over deze sarcofaag en drie andere sarcofagen uit Heiloo, wordt het lezen van het boekje ‘De sarcofagen van Heiloo’ van Jaap de Graaf van harte aanbevolen.

Een beeldverslag, klik HIER

 

De sarcofaag arriveert

Een hele toer om de sarcofaag in het museum te krijgen

De sarcofaag op zijn plek

Fotos: Dick Slagter

15 mei 2020

Nieuwe berichten van de Historische Vereniging Heiloo

De Historische Verenging Heiloo is er bijzonder trots op dat ze haar steentje bij heeft mogen dragen aan het tot stand komen van de Bevrijdingskrant van de Uitkijkpost. Het is werkelijk een bewaarkrant geworden. Ook de Historische Vereniging heeft complimenten mogen ontvangen en heeft zelfs nieuwe leden in mogen schrijven. Juist in deze tijd is elk nieuw lid meer dan welkom. Dit jaar konden helaas de fietstochten langs de Stolpersteine niet door gaan. Er zijn wel door de Vereniging kleine boeketjes geplaatst en het bleek dat anderen dat ook deden. Het is mooi te zien dat er aandacht bij de bevolking van Heiloo is voor deze bijzondere stenen.

Een dezer dagen is de ‘De Sarcofagen van Heiloo’ verschenen, een publicatie geschreven door Jaap de Graaf. Binnenkort leest u in de pers hier meer over. De publicatie is nu al te koop €7,95, bij Bruna Heiloo, Primera in het Hoekstuk en telefonisch te bestellen bij de Historische Vereniging. 06-51718363 of p.w.morsch@ziggo.nl

Ten slotte nieuws over de Toneelvoorstellingen: ‘In het verborgene, een daad van verzet’. Er is een extra middagvoorstelling op 14 november gepland.

In nauw overleg met Martine Faber heeft de Historische Vereniging de toneelvoorstellingen kunnen verplaatsen naar november. Te weten: 6, 7, 8 en 13, 14 en 15 november. 6 en 8 november zijn inmiddels uitverkocht. De mensen die kaarten hadden voor de voorstellingen in de herdenkingsperiode, hebben bericht gekregen en de meesten hebben hun kaarten om kunnen zetten. Mocht u geen bericht hebben gekregen, en wel uw kaarten om willen zetten, neemt u dan contact op met gieltjes@kpnmail.nl. Martine laat in het stuk zien hoeveel invloed het gedrag in de oorlog, van ouders en of grootouders heeft op volgende generaties. Een stuk voor alle tijden dus. We verheugen ons zeer op de tijd dat ons museum weer open kan maar uiteraard houden we ons nauwgezet aan de adviezen die van overheidswege worden gegeven.

De grenspaal die ooit op de grens Heiloo – Akersloot stond, is gerestaureerd en wordt binnenkort geplaatst op de Kanaalweg op de grens met Akersloot. Deze grenspaal werd enige tijd geleden ontdekt door Dick Slagter. Na overleg met betrokken personen en de gemeente Heiloo, werd de paal bij een particulier erf uitgegraven en op de gemeentewerf bewaard. Zodra de paal is geplaatst zal nadere informatie volgen.

Op 7 juni beginnen de rondleidingen op Nijenburg weer (max. 10 personen)

 

 

De Historische Vereniging Heiloo en enkele bewoners van Heiloo leggen bloemen bij de Stolpersteine die liggen voor het verzetsmonument

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes

24 maart 2020

Actueel nieuws

Vanwege het coronavirus is het museum in ieder geval tot 1 juni 2020 gesloten.

Tot nader bericht zijn helaas alle geplande activiteiten tot nader bericht afgelast of uitgesteld tot na 1 juni 2020.
Dit geldt ook voor de rondleidingen op Nijenburg.

Via deze website en via de pers zult u op de hoogte worden gehouden over te hervatten of nieuwe activiteiten.


29 april 2020

Nieuwe berichten van de Historische Vereniging Heiloo

We durven het aan. Geen afstel maar het is uitstel geworden.
In nauw overleg met Martine Faber heeft de Historische Vereniging Heiloo besloten de toneelvoorstellingen
‘In het verborgene, een daad van verzet’ te verplaatsen naar de eerste weken van november.
Te weten: 6, 7, en 8 november en 13, 14 en 15 november. ( 6 en 8 november zijn uitverkocht)
6 november hebben we de première gepland en 15 november wordt de laatste voorstelling gespeeld.
8, 14 en 15 november zijn middagvoorstellingen, op de andere data wordt ‘s avonds opgetreden.
De mensen die kaarten hadden voor 24 april, de première, hebben inmiddels bericht gekregen dat die verplaatst is naar 6 november.
De mensen die al kaarten hebben of kaarten gereserveerd hebben voor de andere voorstellingen, krijgen binnenkort bericht.
Er zijn ook nog voor de andere voorstellingen kaarten beschikbaar via e-mailadres gieltjes@kpnmail.nl

Het stuk dat gespeeld wordt, is niet alleen actueel rond de herdenkings- en bevrijdingsdagen.
Martine laat in het voorstelling zien hoeveel invloed het gedrag in de oorlog, van ouders en/of grootouders, heeft op volgende generaties.
Een verhaal voor alle tijden.

We verheugen ons zeer op de hopelijk spoedig komende tijd, op de tijd dat ons museum weer open kan en dat de tentoonstelling die klaarligt geopend kan worden, op de bezoekers, op de publicaties die uitkomen en natuurlijk op de toneelvoorstellingen.
Uiteraard houden we ons nauwgezet aan de adviezen die van overheidswege worden gegeven.

Omdat het Historisch Museum Heiloo nog gesloten is, wordt de opening van de tentoonstelling ’75 jaar vrijheid in Heiloo’ uitgesteld. U wordt via de pers, of via onze website op de hoogte gehouden over de nieuwe openingsdatum. Mocht u toch willen lezen over de oorlogsjaren in Heiloo, het boek ‘Heiloo, een dorp in oorlogstijd’ en de publicatie Stolpersteine in Heiloo zijn online te koop via e-mailadres gieltjes@kpnmail.nl . Uw bestelling kan daarna door de vereniging bij u thuis bezorgd worden.

Heel vroeg in het jaar werd er al gerepeteerd en werden er filmopnamen gemaakt voor ‘In het verborgene, een daad van verzet’

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes.

7 april 2020

De Historische Vereniging Heiloo houdt u op de hoogte

De vereniging is zeer verheugd dat de toneelvoorstellingen van Martine Faber: ‘In het verborgene, een daad van verzet’ op een later moment door kunnen gaan. Er is gekozen voor uitstel en geen afstel.
Het stuk, dat gespeeld wordt, is namelijk niet alleen actueel rond de herdenking- en bevrijdingsdagen. Martine laat in het stuk zien hoeveel invloed het gedrag in de oorlog, van ouders en of grootouders heeft op de volgende generaties.
Zodra er meer bekend is over de nieuwe data leest u dat in één van de volgende Uitkijkposten. De mensen die al kaarten hebben of die al hebben gereserveerd, krijgen binnenkort een e-mail.
Over de komende, nieuwe tentoonstellingen, de rondleidingen op Nijenburg, ook daar wordt u binnenkort over geïnformeerd.
Dan de jaarlijkse fietstochten langs de Stolpersteine en de oorlogswandelingen in Heiloo.
Beide worden totdat we weer met een groep op stap kunnen, uitgesteld.
Mocht u alvast willen lezen over de oorlogsjaren in Heiloo of meer willen weten over de Stolpersteine in Heiloo, over beide onderwerpen zijn boeken verschenen bij de Historische Vereniging Heiloo (naar de boeken: klik HIER). We bezorgen ze heel graag bij u aan huis.

Heel vroeg in het jaar werd er al gerepeteerd en werden er filmopnamen gemaakt voor ‘In het verborgene, een daad van verzet’

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes

1 april 2020

De Historische Vereniging Heiloo houdt u op de hoogte

Laten we beginnen met het goede nieuws. Er wordt in stilte nog steeds thuis doorgewerkt.

Zo zal er binnenkort een publicatie verschijnen over de sarcofaag die, als dat weer kan, in het museum te bewonderen zal zijn. In deze nieuwe publicatie verhaalt Jaap de Graaf over de geschiedenis van de verschillende teruggevonden sarcofagen van Heiloo. Hoe de verschillende sarcofagen op verrassende plaatsen teruggevonden zijn en hoe daarna een restaurateur zijn werk heeft gedaan.

Aan het nieuwe boek van Dick Slagter, over de geschiedenis van het Landgoed Willibrordus met haar gebouwen, wordt de laatste hand gelegd. Het boek is bij de drukker en zal dus binnenkort verschijnen.
Dan het minder mooie nieuws. De toneelvoorstellingen ‘In het verborgene, een daad van verzet’ kunnen nu, in verband met de coronacrisis niet doorgaan.
De Historische Vereniging is samen met Martine Faber bezig een oplossing te vinden. Zodra er meer bekend is, wordt u direct op de hoogte gebracht. Even geduld dus nog alstublieft.

Over de data van de opening van de komende tentoonstellingen, de geplande oorlogswandelingen en jaarlijkse fietstochten langs de 26 Stolpersteine wordt u ook bericht.

Jaap de Graaf in overleg met de restaurateur in Delft

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes

22 maart 2020

Actueel nieuws

Het Historisch Museum Heiloo

Vanwege het coronavirus is het museum in ieder geval tot 1 juni 2020 gesloten.

Achter de schermen wordt er door vrijwilligers hard doorgewerkt.
Jammer genoeg was de tentoonstelling ‘De Kring van Heiloo’ vrij onverwacht niet meer te bekijken. Maar, volgend jaar is er weer een Boekenweek en wie weet kunnen we de expositie dan nog een keer maken. Er zal dan waarschijnlijk ook een nieuwe publicatie over de ‘De Kring van Heiloo’ zijn. Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Toneelvoorstellingen
De toneelvoorstellingen ‘In het verborgene, een daad van verzet’ gaan vooralsnog gewoon door. De première is op 24 april. Die avond is uitverkocht. Voor de andere voorstellingen zijn nog kaarten te bestellen per mail gieltjes@kpnmail.nl 25, 26 30 april en 1, 2, 3 4 mei (voor 4 mei nog 4 kaarten)

Tentoonstelling 75 jaar bevrijding
De opening van de nieuwe tentoonstelling 75 jaar bevrijding in Heiloo is uitgesteld.
Er is in overleg met de burgemeester een nieuwe datum vastgesteld voor de opening door de burgemeester van deze tentoonstelling. De streefdatum is nu 24 april. U wordt via de pers, of via onze website op de hoogte gehouden van de nieuwe openingsdatum.
De Historische vereniging had zich zeer verheugd op deze nieuwe tentoonstelling. Veel bewoners van Heiloo hebben gebruiksvoorwerpen ervoor in bruikleen gebracht. Wees ervan verzekerd dat er goed op gepast wordt.
Mocht u toch willen lezen over de oorlogsjaren in Heiloo, het boek ‘Heiloo, een dorp in oorlogsjaren’ is ook online te koop via het contactformulier. Na bestelling en betaling wordt het boek daarna bij u thuisbezorgd.
We hadden het ook graag anders gezien maar het is nu eenmaal zo, een historische gebeurtenis waar, wie weet, over 25 jaar een nieuwe tentoonstelling over gemaakt wordt in het Historisch Museum Heiloo.

Overige activiteiten
Over onze andere gemaakte plannen zoals de fietstochten langs de 26 Stolpersteine in Heiloo, de oorlogswandelingen, de rondleidingen op Nijenburg, de presentaties in ons museum, zullen we u op de hoogte houden.


13 maart 2020

Tijdelijke sluiting Historisch Museum Heiloo

Vanwege het coronavirus is het museum in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten.

Via de websites wordt u geïnformeerd over het moment dat het museum weer toegankelijk zal zijn en de geplande nieuwe tentoonstelling te bezichtigen is.


8 maart 2020

Tentoonstelling 75 jaar vrijheid

Vanaf 21 maart kan men in het Historisch Museum Heiloo de tentoonstelling bezoeken ’75 jaar vrijheid in Heiloo’.
Op 8 mei 1945 vond de intocht van de Brits-Canadese Divisie in ons dorp plaats. Vanaf dat moment was Heiloo echt vrij.
De Historische Vereniging Heiloo wijdt een expositie aan Heiloo in de Tweede Wereldoorlog. Getoond worden onder andere gebruiksvoorwerpen, uniformen, documenten en foto’s.


18 april 2020

Midzomerwandeling Zonnewende

Op 20 en 21 juni kan men weer deelnemen aan de Midzomerwandeling – Zonnewende – Nijenburg (max. 30 personen)
Er wordt om 20.00 uur gestart bij de Beun.
Aanmelden is noodzakelijk: tel. 06 51718363

Deelnamekosten € 5,00 p.p. – (pinnen ja graag)


29 februari 2020

Tentoonstelling geopend

In het kader van de aanstaande boekenweek (7 t/m 15 maart) werd op 28 februari in aanwezigheid van genodigden de minitentoonstelling ‘De Kring van Heiloo’ geopend. Nadat Josta de Graaf de aanwezigen welkom had geheten, werd deze opening verricht door de heer P. van Foreest. Na een korte inleiding drukte hij op de knop die een diapresentatie over de ‘Kring van Heiloo’ startte.
Daarna werd er gezellig nagepraat.

Zie ook de video: klik HIER

Foto’s: Dick Slagter

26 februari 2020

Winterwandeling

Op zondag 1 maart wordt de winterwandeling die op 16 februari werd afgelast, alsnog georganiseerd. Er wordt gewandeld vanuit het Historisch Museum Heiloo. Als verrassing drinken we koffie of thee op een mooie plaats. De route van de wandeling is ongeveer 4 kilometer. De tocht zal gaan langs het riviertje ’De Die’. Vanaf 13.30 bent u welkom in het Historisch Museum Heiloo. Het vertrek is om 14.00 uur. Denkt u vooral aan goede wandelschoenen of laarzen.
Kosten €5,00 p.p . U kunt per pin betalen. Kinderen mogen gratis mee. Aanmelden is niet noodzakelijk. info 06 51718363

11 februari 2020

Tentoonstelling ‘De Kring van Heiloo’

‘Wie in de jaren rond 1840 de diligence van Haarlem naar Alkmaar nam, had grote kans de koets te delen met één van Nederlands bekende literatoren op weg naar Heiloo om daar naar een gastvrije Pastorie of naar het Landgoed Nijenburg te gaan’.
Uit: De Kring van Heiloo.

Vanaf 29 februari tot en met het einde van de boekenweek (7 t/m 15 maart), schenkt het Historisch Museum Heiloo, aandacht aan ‘De Kring van Heiloo’. Naast informatie over bijvoorbeeld Beets, Hasebroek en enkelen meer, is er een samenspraak waarin u hoort wat deze literatoren met Heiloo te maken hadden.
Datum 29 februari 14.30 uur.
De toegang is gratis.
U bent van harte welkom.


10 februari 2020

Historische Vereniging Heiloo en HAF werken samen aan boek Heiloo West

In 2019 verscheen van de hand van Jaap de Graaf van de Historische Vereniging Heiloo een fraai boekwerk over De Die. De Die is een veenriviertje, dat stroomt door het waardevolle cultuur-historische landschap ten oosten van Heiloo. Het boek is geïllustreerd met foto’s van de Heiloo amateurfotografen (HAF).
De samenwerking tussen de Historische Vereniging Heiloo en de HAF is zo goed bevallen, dat het een vervolg krijgt. Dit keer wordt de westkant van Heiloo in kaart gebracht. Ook dit is een kwetsbaar landschap met een lange historie en grote cultuur-historische waarden. Het boek dat Jaap de Graaf schrijft, zal in het najaar verschijnen.

Op vrijdag 7 februari organiseerde Jaap de Graaf voor de fotografen van de HAF een fietstocht langs het gebied. De foto’s van de westkant van Heiloo zullen in het najaar geëxposeerd gaan worden in het Historische Museum Heiloo.


30 januari 2020

Winterwandelingen

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari zijn er weer winterwandelingen. Er wordt gewandeld vanuit het Historisch Museum Heiloo. Als verrassing drinken we koffie of thee op een mooie plaats. De route van de wandeling is ongeveer 4 kilometer. De tocht zal gaan langs het riviertje ’De Die’. Jaap de Graaf, auteur van het onlangs verschenen boek over De Die, zal uw gids zijn. Vanaf 13.30 bent u welkom in het Historisch Museum Heiloo. Het vertrek is om 14.00 uur. Denkt u vooral aan goede wandelschoenen of laarzen.
Kosten €5,00 p.p . U kunt per pin betalen. Kinderen mogen gratis mee. Aanmelden is niet noodzakelijk. info 06 51718363


30 januari 2020

Kaarten toneelvoorstelling

Zaterdag 1 en zondag 2 februari kunt uw gereserveerde kaarten voor de toneelvoorstelling ‘In het verborgene. Een daad van verzet’ ophalen in het Historisch Museum van 14.00-17.00 uur.
Mocht u nog niet gereserveerd hebben, dan kunt u deze dagen ook voor enkele voorstellingen nog kaarten kopen. Reserveren per e-mail kan ook via gieltjes@kpnmail.nl.
Data van de voorstellingen: zie hierboven.
30 januari 2020

Rondleidingen Nijenburg in 2020

Men kan het Huis Nijenburg bezoeken op de volgende data:
Zondag 1 en 15 maart
Zondag 5 en 12 april
Zondag 10 en 31 mei
Zondag 7 en 21 juni
Zondag 5 en 19 juli
Zondag 2, 16 en 30 augustus
De rondleidingen beginnen naar keuze om 11.00 of 13.30 uur en duren ongeveer 1,5 uur.
Entree bedraagt €7,50 p.p. inclusief koffie of thee en informatiemateriaal in de oude keuken.
Informatie: 06 51718363


26 januari 2020

Vrijwilligersmiddag 2020

Op 24 januari werd de jaarlijkse vrijwilligersmiddag georganiseerd. Dit keer kwamen de vrijwilligers samen in de Protestante Kerk te Limmen.
De voorzitter Jacob Ouderkerken heette de vrijwilligers welkom en bedankte hen voor hun inzet.
Daarna vertelde de koster van deze kerk, de heer D.J. Denenkamp, de geschiedenis ervan en maakte de aanwezigen attent op bijzonderheden. Vervolgens praatten de vrijwilligers nog gezellig na.

Foto’s: Dick Slagter

21 januari 2020

Nieuws en een verzoek van de Historische Vereniging Heiloo

In maart zal er een grote tentoonstelling geopend worden die vertelt over de oorlogsjaren en de Stolpersteine in Heiloo maar ook over het feit dat we 75 jaar in vrijheid leven.
Bent u in het bezit van materiaal uit de oorlog dat we mogen gebruiken in de expositie, laat u ons dat dan weten. We hebben een heel mooie expositieruimte waar we veel kunnen laten zien.
We zijn in het bijzonder op zoek naar persoonlijke dingen. Misschien heeft u een dagboek of een kookboek met recepten uit de oorlog? Wellicht heeft u zelfs nog herinneringen aan ons Indisch verleden.
Er wordt onderzocht of voor en door die herinneringen en materiaal van Heilooërs een expositie in het Museum van de Historische Vereniging Heiloo kan worden ingericht.


14 januari 2020

Toneelvoorstelling: ‘In het verborgene. Een daad van verzet’

De toneelgroep Context organiseert in samenwerking met de Historsche Vereniging Heiloo een reeks toneelvoorstellingen met de titel:
‘In het verborgene, Een daad van verzet’
In het toneelstuk wordt een fictieve familie, maar alle verzetsmensen en verzetsdaden die in het stuk voorkomen zijn authentiek.
Een inleiding wordt gehouden door Josta de Graaf-Gieltjes en een nagesprek wordt geleid door Jaap de Graaf. Zij zijn actieve vrijwilligers bij de vereniging en kenners op het gebied van Heiloo in oorlogstijd.

De voorstellingen worden gegeven op: 24, 25, 26, 30 april. en op 1, 2, 3, 4 mei.
De voorstellingen op 26 april en 3, 4 mei zijn middagvoorstellingen. Zij beginnen om 14.30, inloop 14.00 uur
De voorstellingen 24, 25, 30 april en 1, 2, mei zijn avondvoorstellingen. Zij beginnen om 20.00 uur inloop 19.30 uur.

Plaats: Filmzaal van het Historisch Museum Heiloo, Landgoed Willibrordus, Kennemerstraatweg 464, Heiloo.

Reserveren noodzakelijk. gieltjes@kpnmail.nl
Toegang €10. Inclusief koffie/thee.

Trailer: klik HIER


21 december 2019

Tentoonstelling ‘Winter- en IJspret in Heiloo’ geopend

Op vrijdag 20 december werd de nieuwe tentoonstelling ‘Winter- en IJspret in Heiloo’ geopend. De voorzitter Jacob Ouderkerken sprak de genodigden toe en prees de expositiecommissie voor het vele werk dat in zo’n korte tijd is verzet. Met het vertonen van een kort filmpje met beelden van het schaatsen op een schoolplein werd de tentoonstelling voor geopend verklaard.

Foto’s: Dick Slagter

Voor nieuws uit eerdere jaren: klik HIER

error: Content is protected !!