Nieuws Intern 2017

Nieuws van de vereniging 2017

December

Presentatie over herbergen, kroegen en…..melksalons.

Onze plaatsgenoot Piet Stoffers, bekend van o.a zijn boek ‘Heiloo, toen het dorp nog dorp was,’ zal een presentatie geven over het verleden en (in mindere mate) het heden van de horeca in Heiloo.

De presentatie, een visuele tocht door Heiloo, zal worden verlevendigd met historische beelden. En zo zal de middag voor de niet piepjonge Heilooërs een feest der herkenning worden. De wel piepjonge Heilooërs zullen verbaasd zijn over de grote hoeveelheid horecagelegenheden in vroeger tijden in Heiloo. Na afloop van de presentatie zullen er in de Oudheidkamer vast veel herinneringen opgehaald kunnen worden.
Op zaterdag 13 of zaterdag 27 januari bent u allen zeer welkom vanaf 14.00 in de Oudheidkamer in de Bergeonstraat 30 te Heiloo. Let op: Volgeboekt
De presentatie duurt ongeveer 1 uur. Reserveren is noodzakelijk.
email: p.w.morsch@ziggo.nl tel. 0651718363
Inclusief een aandenken en koffie/ thee € 5,00 (geen pin).


Rondleidingen Nijenburg

De rondleidingen op landgoed Nijenburg zullen ook in 2018 weer plaatsvinden.
Op de zondagen zijn er nu weer twee rondleidingen: om 11.00 en 13.30 uur.
De data hiervoor zijn voor het eerste halfjaar:

4 en 18 maart om 11.00 en 13.30 uur

1 en 15 april om 11.00 en 13.30 uur

6 en 20 mei om 11.00 en 13.30 uur

3 en 17 juni om 11.00 en 13.30 uur

1 en 15 juli om 11.00 en 13.30 uur

5 en 19 augustus om 11.00 en 13.30 uur

Voor groepen zijn er ook woensdagochtenden beschikbaar voor een rondleiding.
Hiervoor zijn de volgende data vastgesteld:

7 en 21 maart

4 en 18 april

2 en 16 mei

6 en 20 juni

4 en 18 juli

8 en 22 augustus

De rondleidingen kosten €7,50 p.p. (geen pin). Dit is inclusief koffie of thee en heel bijzonder, in de oude keuken!
De rondleidingen worden georganiseerd voor leden en niet-leden maar lid worden kan natuurlijk altijd!
Meer informatie: Tel. 06 51718363.


November

Nieuw dit Jaar !! Winterwandeling met gids van Oud Heiloo.

Vanuit de Oudheidkamer langs memorabele plaatsen naar de Theekoepel op landgoed Ter Coulster.
En heel bijzonder: In de Theekoepel drinken we koffie of thee.
Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
De wandeling is ± 3 km. Inloop in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, een half uur voor vertrek.
Vertrek om 13.00 uur of om 14.00 uur.
Kosten: € 5,00 p.p. Kinderen tot 16 jaar mogen gratis mee.
Aanmelden noodzakelijk (met voorkeurstijd): info.oudheiloo@gmail.com of 06-51718363

Huis Nijenburg in kerstsfeer.

Op zondag 17 december wordt kerstmis in Huis Nijenburg ingeluid met een kerstconcert.
Het koor ‘Cascantar’ presenteert een programma van internationale kerstliederen.

Onder auspiciën van Vereniging Hendrick de Keyser en met medewerking van de Historisch Vereniging Oud Heiloo wordt een kerstconcert gegeven door het koor ‘Cascantar’ uit Castricum. Het koor wordt begeleid door enkele musici en zingt liederen o.a. uit Oost-Europa, Scandinavië, Engeland en Afrika.
U bent vanaf 15.30 uur welkom. Het kerstconcert begint om 16.00 uur. Tijdens de pauze wordt er koffie en thee geserveerd en na afloop heffen we het glas.
Vooraf reserveren is beslist noodzakelijk. De kosten zijn € 22,50 p.p. Deze kunnen ter plekke worden voldaan (geen pin). Reserveren info.oudheiloo@gmail.com of 0651718363.
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

 


Tentoonstelling Witte Kerk geopend

Aansluitend op het verschijnen van het boek ‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’ is op 25 november een tentoonstelling van foto’s met betrekking tot dit onderwerp geopend.
De officiële opening werd, na een inleidend woord van de auteur van het boek – tevens voorzitter van de vereniging, verricht door bestuurslid Nico Lenting.

Jaap de Graaf spreekt genodigden toe

Meer foto’s: klik HIER

Foto: Dick Slagter


De website zal veranderen

Tot nu toe mocht uw webmaster de afgelopen 10 jaar regelmatig waardering ontvangen voor de opzet en inhoud van de website van onze vereniging.
In deze zelfde periode veranderde het uiterlijk van de website echter ook niet.

De huidige website voldoet helaas niet meer aan de eisen van deze tijd. Onze leden / lezers gebruiken steeds minder de computer. Veel mensen raadplegen websites via hun tablet of mobiele telefoon. De huidige programmeertaal van de website zorgt ervoor dat deze op genoemde apparaten slecht of slecht leesbaar wordt weergegeven.
Na overleg met het bestuur van de vereniging komt hierin verandering.
De website zal volledig worden overgezet naar een systeem dat ook voor genoemde apparaten wel geschikt is. Het is ook een systeem dat beter hanteerbaar is voor eventueel toekomstige webmasters.
Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt, de website een frissere uitstraling te geven.
De klemtoon zal komen te liggen op de kerntaak van de vereniging conform de doelstellingen van de Historische Vereniging Oud Heiloo. Het woordje ‘Oud’ zal daarom niet meer zo prominent zichtbaar zijn, maar de huidige naam van de vereniging verdwijnt daarmee niet.

Wat betekent dit voor de komende tijd?
De website was donderdag 23 november 2017 (na vóóraankondiging) ongeveer een halve dag niet bereikbaar.
De belangrijkste pagina’s zijn inmiddels weer beschikbaar. Hierna zal de uitgebreidere informatie weer zichtbaar worden gemaakt. Eventuele fotoalbums volgen het laatst.
Uiteraard kan men zich met suggesties of verbeterpunten tot de webmaster van de vereniging richten.


Presentatie boek ‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’

Op 17 november 2017 presenteerde de voorzitter van onze vereniging zijn nieuwe boek ‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’. Dit gebeurde in de Witte Kerk te Heiloo, waarvan de toren momenteel ter renovatie in de steigers staat.
Na welkomstwoord door de heer Kris van de Vlies (voorzitter St. Monument Witte Kerk Heiloo) en een toespraak van Saskia Ossewaarde (predikant in Egmond) hield de auteur Jaap de Graaf (tevens voorzitter van de Historische Vereniging Oud Heiloo) een inleiding over het boek. Daarna werden de eerste vier exemplaren uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de achtereenvolgende ‘eigenaren’ van de Witte Kerk door de eeuwen heen.
Het geheel werd opgeluisterd met passende muziek door een voor deze gelegenheid gevormd ensemble o.l.v. Gerard Leegwater.

Overzichtsfoto genodigden

Inleiding door auteur Jaap de Graaf

De achtereenvolgende ‘eigenaren’ van de Witte Kerk signeren elkaars boeken

Kees van der Vlies feliciteert Jaap de Graaf


Voor méér foto’s: klik HIER

Foto’s: Dick Slagter


Nieuwe tentoonstelling en nieuw boek in de Oudheidkamer.

Vanaf 18 november is de nieuwe tentoonstelling en het boek over de Witte kerk van Heiloo te bekijken in de Oudheidkamer.

‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’
Van heidense heilige plaats tot Rijksmonument.

Een nieuw boek uitgegeven door de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo.
De auteur, Jaap de Graaf, heeft zich gedurende drie jaar verdiept in de geschiedenis van dit ware pronkstuk van Heiloo.
Het boek beschrijft echter niet alleen de geschiedenis van de kerk maar ook de boeiende ontwikkeling en de omgeving van de kerk zoals die nu te zien is.
Daarnaast wordt het door de jaren heen veranderde gebruik van de kerk beschreven.
De kerk is getuige geweest van dertien eeuwen geschiedenis, te beginnen met de kerstening van de Heilooër bevolking rond het jaar 700. De middeleeuwen en de riddertijd, de stichting van de Egmonder abdij, de beeldenstorm, de 80-jarige oorlog, het Alkmaars ontzet in 1573, de Franse tijd met Napoleon, de Tweede Wereldoorlog.
De Witte Kerk maakte het allemaal mee.
Het boek is zeer rijk geïllustreerd met platen, kaarten en archiefstukken.
Bovendien is het boek verrijkt met negen kunstwerken van Heilooër kunstenaars.

Een flink deel van de illustraties uit het boek is te bewonderen op de tentoonstelling.
Iedereen is welkom. De koffie staat klaar.
De opbrengst van de verkoop van het boek komt geheel ten goede aan onderhoud en restauratie van de Witte Kerk.
openingstijden Za. 14.00 -17.00 uur di 19.00 tot 21.00 uur

Bekijk ook het filmpje van Jaap de Graaf gemaakt tijdens zijn zoektocht naar informatie ten behoeve van zijn boek.
Klik HIER


November

Wandelen met de Historische Vereniging Oud Heiloo.

Op zaterdag 28 oktober. Start 14.00 uur.
Wegens groot succes tijdens de Open Monumentendagen gaat de Historische Vereniging weer wandelen met als thema Boeren, Burgers en Buitenlui.
De wandeling, met gids, begint bij de boerderij op Landgoed Nijenburg en voert langs een ‘parelsnoer’ van landgoederen in Heiloo.
Voor Heiloo zijn dat Nijenburg, Ter Coulster en Ypestein (nu landgoed Willibrord).
Tussen de genoemde buitens staan nog steeds voorname huizen van gegoede burgerij uit vroeger tijden.
Over deze landgoederen, de voorname huizen en andere bezienswaardigheden zal door de gids van Oud Heiloo uitvoerig verteld worden.
Vertrek- en eindpunt: Boerderij op Landgoed Nijenburg, Kennemerstraatweg 276.
De wandeling is ongeveer 2 km en duurt ongeveer 2 uur.
De kosten zijn inclusief een brochure: € 5,00
Aanmelden is niet nodig.
Voor info: 06 51718363


Rondleidingen Nijenburg

De rondleidingen op landgoed Nijenburg zijn met enkele nieuwe bezienswaardigheden hervat.
Ook op 5 en 19 november en op 3 en 17 december, zijn er weer rondleidingen op
Nijenburg gepland. De rondleidingen starten alle om 13.30 uur.

Als het weer het toelaat zal de gids van de Historische Vereniging van Heiloo ook met u in de tuinen, in herfsttooi, van het landgoed wandelen.
Mocht dat niet lukken dan zijn er binnenshuis enkele nieuwe bezienswaardigheden te zien.
Zo is er in de Goud/ leerkamer de grote kroonluchter, in de Lodewijk XVI stijl. Deze kroonluchter, in bruikleen, is afkomstig uit kasteel Rosendael in Gelderland.
Daarnaast zijn er nieuwe verhalen te vertellen over het bekende poppenhuis van Nijenburg.
Onlangs is er uit een prachtig poppenhuisboek allerlei nieuws over het poppenhuis op Nijenburg bekend geworden. Ook deze nieuwe wetenswaardigheden zullen door de gids van Oud Heiloo verteld worden.
De rondleidingen kosten €7,50 p.p. (geen pin) en dat is inclusief koffie of thee en heel bijzonder, in de oude keuken!
De rondleidingen worden georganiseerd voor leden en niet-leden maar lid worden kan natuurlijk altijd!
Meer informatie: Tel. 06 51718363.


September

Burendag bij de Historische Vereniging.

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2017 vieren we Burendag op 23 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Al onze buren zijn uitgenodigd. Uiteraard zijn andere belangstellenden ook welkom.
Bergeonstraat 30 vanaf 14.30 uur.


Wandelen met de Historische Vereniging Oud Heiloo.

Op zaterdag 14, 21 en 28 oktober. Start 14.00 uur.
Wegens groot succes tijdens de Open Monumentendagen gaat de Historische Vereniging weer wandelen met als thema Boeren, Burgers en Buitenlui.
De wandeling, met gids, begint bij de boerderij op Landgoed Nijenburg en voert langs een ‘parelsnoer’ van landgoederen in Heiloo.
Voor Heiloo zijn dat Nijenburg, Ter Coulster en Ypestein (nu landgoed Willibrord).
Tussen de genoemde buitens staan nog steeds voorname huizen van gegoede burgerij uit vroeger tijden.
Over deze landgoederen, de voorname huizen en andere bezienswaardigheden zal door de gids van Oud Heiloo uitvoerig verteld worden.
Vertrek- en eindpunt: Boerderij op Landgoed Nijenburg, Kennemerstraatweg 276.
De wandeling is ongeveer 2 km en duurt ongeveer 1,5 uur.
De kosten zijn inclusief een brochure: € 5,00
Aanmelden is niet nodig.
Voor info: 06 51718363


Geslaagde activiteiten rond de Open Monumentendagen 2017.

De Historische Vereniging beleefde (dankzij alle vrijwilligers) een lang en heel mooi Open Monumentenweekend.

Vrijdagmiddag begon het met de presentatie van het ‘Nieuwe Straatnamen Boek van Heiloo’ van Dick Slagter.

Burgemeester H. Romeyn mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. In zijn toespraak prees hij de Vereniging met alle publicaties over Heiloo. Het werd een zeer geanimeerde en feestelijke middag.

Zaterdag en zondag kon de nieuwe tentoonstelling bekeken worden en werden verschillende films over Heiloo vertoond.

Ook kwamen veel mensen die ingetekend hadden op het nieuwe boek, hun exemplaar ophalen, anderen kwamen het boek kopen.

Bovendien konden we enkele nieuwe leden verwelkomen.

Al met al veel belangstelling voor de Historische Vereniging.

De komende tijd is het ‘Nieuwe Straatnamenboek van Heiloo’ ook te koop in de Oudheidkamer, worden er films gedraaid, o.a over bestaande en verdwenen straten, gebouwen en huizen in Heiloo.

De Oudheidkamer is geopend op dinsdag van 19.00 – 21.00 uur en op zaterdag van 14.00 uur – 17.00 uur.

Welkom. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Overhandiging 1e exemplaar aan burgemeester Hans Romeyn

Meer foto’s: KLIK HIER


Nieuw boek en een nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer.

Aansluitend op het verschijnen van Het Nieuwe Straatnamenboek van Heiloo geschreven door Dick Slagter, is in de Oudheidkamer van de Historische Vereniging een nieuwe tentoonstelling geopend.
U zult zien, het is een feest van herkenning.
Foto’s van nieuwe maar ook verdwenen straten, wijken, huizen en gebouwen.
Natuurlijk is de Oudheidkamer ook tijdens het Open Monumentenweekend geopend.
U kunt daar het Nieuwe Straatnamenboek van Heiloo inzien en kopen, de tentoonstelling bekijken en bovendien staat de koffie klaar.
In de filmzaal kan men de doorlopende diapresentatie over straatnamen zien.
Wees welkom !
Speciale openingstijden tijdens het Open Monumentenweekend 9 en 10 september 2017, van 12.00 tot 17.00 uur


1050e lid verwelkomd tijdens Uit & Zo.

De vereniging heeft tijdens Uit & Zo op 2 september 2017 zijn 1050e lid mogen verwelkomen. Het echtpaar Paul en Irma Palfenier schreven zich als 1050e lid in en ontvingen uit handen van bestuurslid Paul Morsch een mooie bos bloemen en een attentie.
De vereniging mocht overigens op deze dag 11 nieuwe leden verwelkomen.
In de Willibrorduskerk werden lezingen verzorgd en de kraam met de aanwezige vrijwilligers werd goed bezocht.

Oud Heiloo tijdens Uit & Zo

Het 1050e lid

Meer foto’s: KLIK HIER


Augustus

Wandelen met een gids tijdens de Open Monumentendagen

In Heiloo wordt tijdens de Open Monumentendagen aangesloten op het thema Boeren, Burgers en Buitenlui door een ‘Parelsnoer’ van landgoederen (buitens) met elkaar te verbinden. Dit zijn voor Heiloo Nijenburg, Ter Coulster en Ypestein (nu GGZ-terrein). Op de landgoederen verpachtte de adel de boerderijen om zowel zichzelf als anderen te voorzien van producten zoals melk, eieren en kaas. Tussen de genoemde buitens staan nog steeds voorname huizen van de gegoede burgerij uit vroeger tijden.

Op zaterdag 9 september om 10.00 uur opent wethouder cultuurhistorie, Rob Opdam, het monumentenweekend in de boerderij van landgoed Nijenburg. Vanaf dat moment zullen er door de Historische Vereniging van Heiloo, vanaf de boerderij landgoed Nijenburg, begeleide wandelingen gehouden worden om u meer informatie over de rijke ‘burgerwoningen’ te geven.
De Historische Vereniging Oud Heiloo tijdens UIT & ZO

De Historische Vereniging Oud Heiloo, hoopt tijdens UIT & ZO haar 1050ste lid in te schrijven.
Als u dat 1050ste nieuwe lid op die dag bent, staat er een leuke verrassing voor u klaar.

De stand van Oud Heiloo, vindt u op 2 september 2017 voor de ingang van de Willibrorduskerk.
In de ontmoetingsruimte van de kerk wordt om 11.30, 13.00 en 14.30 uur een powerpointpresentatie gegeven over de geschiedenis van Heiloo.
Bij de stand kunt u reserveren voor de rondleidingen op Nijenburg, intekenen op en materiaal inkijken van het ‘Het Nieuwe Straatnamenboek van Heiloo’.
Ook kunt u al iets zien van het in november te verschijnen boek, ‘Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo’.
Er zullen vrijwilligers en bestuursleden aanwezig zijn. Zij zullen graag uw vragen beantwoorden of uw wensen aanhoren of juist uw verhalen beluisteren.
Heel veel te beleven dus bij de Stand van DE HISTORISCHE VERENIGING.
KOM KIJKEN EN WORD LID !!


Film over mevrouw Snethlage van Foreest

Op 19 en 26 augustus om 14.30 uur zal in de Oudheidkamer van de Historische Vereniging van Heiloo de film over het leven van de laatste bewoonster van Nijenburg , mevrouw Snethlage van Foreest, vertoond worden.

Adres: Bergeonstraat 30 Heiloo. De toegang is gratis.


Juli

Rondleidingen in huis Nijenburg

Vanaf zondag 3 september 2017 starten de rondleidingen, georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Heiloo, op het landgoed Nijenburg weer.
Het landgoed is sinds het midden van de 16e eeuw eigendom geweest van de familie van Egmond van de Nijenburg , de familie van Foreest en thans van de Vereniging Hendrick de Keyser.

Het huidige buiten ,voltooid in 1710 , liet Gerard van Egmond van de Neijenburg bouwen. Het gebouw werd in sobere , classistische stijl uitgevoerd met daarbij strakke tuinen en vijvers naar Italiaanse en Franse voorbeelden. Van het huidige koetshuis, iets later gebouwd, is de buitenzijde nog in de oorspronkelijke sobere staat. In de 18e eeuw vond er een modernisering plaats, waarvan “de rijke” uitstraling na 200 jaar ongewijzigd is gebleven. De tuinaanleg in de Engelse landschapstijl dateert uit ± 1820.

In 2004 verwierf de Vereniging Hendrick de Keyser de buitenplaats en er vond een grote restauratie plaats.
In 2011 gaf de Vereniging Hendrick de Keyser toestemming aan de Historische Vereniging Oud Heiloo om rondleidingen te geven in het gebouw.
Unieke bezienswaardigheden zijn o.a. de Blauwe Kamer, het Poppenhuis en de collectie Portretten.
Dit alles en nog veel meer wordt samengevat in een rondleiding van ongeveer 1½ uur.

De kosten bedragen € 7,50 p.p. Incl. koffie/thee (geen reducties).

De data van de rondleidingen zijn:

In 2017 telkens om 13.30 uur
3 september
17 september
1 oktober
5 november
19 november
3 december
17 december

In 2018 telkens om 13.30 uur

7 januari
21 januari

Voor groepen zijn er, volgens afspraak, op de volgende woensdagochtenden om 10.30 uur rondleidingen mogelijk.
In 2017
6 september
20 september
18 oktober
1 november
15 november
6 december
20 december

In 2018
3 januari
17 januari

Informatie: tel: 06-51718363 of 072-5332571 e-mail: info.oudheiloo@gmail.com

Geschenktip: geef een rondleiding cadeau.

Het huis Nijenburg is via de eigenaresse, Vereniging Hendrick de Keyser, ook te huur voor bruiloften, recepties, vergaderingen e.d. Zie www.hendrickdekeyser.nl.


Juni

Het ‘Nieuwe Straatnamenboek van Heiloo’

Vanaf 9 september 2017 is ‘Het nieuwe straatnamenboek van Heiloo’ te koop bij diverse winkels in Heiloo én bij de Historische Vereniging Oud Heiloo.
Voor meer informatie: klik op onderstaande afbeelding.

De voorinschrijving kan plaatsvinden tot 6 september 2017. Daarna is het boek alleen tegen betaling van de normale prijs verkrijgbaar.
Het is een buitenkansje voor onze leden, dit boek voordelig te kunnen aanschaffen.


Midzomerwandeling naar de Ronde O

De Historische Vereniging Oud Heiloo organiseert woensdag 21 juni, de langste dag, een wandeling naar de Ronde O om te genieten van de zonsondergang ofwel de “Zonnewende”.

De eigenaren van het landgoed Nijenburg hebben bij de aanleg van de tuinen opdracht gegeven zichtlijnen te creëren. De belangrijkste zichtlijn is de Westerlaan, meer bekend als de Ronde O-laan. Op de langste dag van het jaar ,21 juni, verdwijnt de zon precies in het verlengde van de laan onder de horizon. Het hoofdgebouw wordt dan feeëriek weerspiegeld in de vijver.
Het verhaal gaat dat de 4 beelden, waaronder de zonnegod Apollo, die boven op het gebouw stonden, opgelicht werden in de ondergaande zon.

De wandeling start bij de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, vanwaar we lopen naar het landoed Nijenburg om in de Rone O te genieten van de zonsondergang. Daarna lopen we door het bos weer terug naar de Oudheidkamer.
Goed schoeisel wordt aanbevolen en eventueel een lichtje/zaklantaarn.
Opgave is niet nodig; bij slecht weer is er een binnenprogramma.

De Oudheidkamer is open om 19.30 uur ( de koffie is klaar).
De wandeling start om 20.00 uur. De kosten bedragen € 2,50 p.p. incl. een plattegrond van het Heilooer bos.


April

Jaarvergadering Oud Heiloo werd afgesloten met bijzondere lezing

Op woensdagavond 19 april 2017 hield de Historische Vereniging Oud Heiloo een goed bezochte ledenvergadering. Na de vergadering verzorgde de historicus Jurjen Vis een zeer interessante lezing over het christelijk geloof in Heiloo rond 1100.
Nadat voorzitter Jaap de Graaf de bestuursleden had voorgesteld en hun takenpakket had toegelicht, kwam het in vergaderingen bekende ‘huishoudelijk gedeelte’ aan de orde. Penningmeester Bart van der Feen de Lille was zichtbaar blij met de extra donaties die velen van de ruim 1000 leden toevoegden aan hun contributies. Een welkome bijdrage voor de vele activiteiten die in 2016 werden ontplooid en die op de rol staan voor 2017. Daarvan werden genoemd de succesvolle BukBuk-expositie, de rondleidingen op Nijenburg, de historische dorpswandelingen, de uitgave van de Heylooer Cronyck en het Stolpersteineproject. In de tweede jaarhelft van 2017 zullen onder andere de Melcofabriek en de geschiedenis van het terrein waarop de Melco was gevestigd onderwerpen van een expositie zijn. Een tweetal bestuursleden heeft om uiteenlopende redenen het bestuurslidmaatschap opgezegd. Er waren geen nieuwe kandidaten gemeld. Notulist Joop Tulp werd door de vergadering benoemd als tijdelijk secretaris. Met het college van B&W gaat het bestuur in gesprek over de huisvesting in de komende jaren.

Het bestuur 2017

Heer G.N.M. Vis

Na de vergadering kreeg Jurjen Vis het woord. Opmerkelijk was dat hij geen gebruik maakte van de bij vele lezingen gehanteerde vertoning van dia’s. Zonder dat was zijn verhaal boeiend genoeg. In 1108 nodigde de abt van het klooster van Egmond, die de regie had over de kerken in de omgeving, -gezaghebbende- inwoners van Heiloo uit om hen zeggenschap te verlenen over de kerk van Heiloo. Eenzelfde plechtigheid in de kerk van Alkmaar vond 8 jaar later in 1116 plaats. Met een handoplegging op de relieken van St. Adelbert werd toen de overeenkomst ‘bezegeld’. Voortaan hadden de beide kerken zelf, en niet de abdij, de zeggenschap over de doop en de begrafenissen. Wel moesten zij nog steeds een belasting in natura betalen aan het klooster. Wie waren die kerkgangers? De paar honderd inwoners van Heiloo en het daarbij gevoegde Oesdom waren allen het katholieke geloof toegedaan. Maar hun namen waren nog van voorchristelijke, Germaanse oorsprong en de namen van de dagen van de week herinnerde hen nog aan de tijd voor de kerstening (voor ca. 720). Lezen en schrijven beheersten zij niet. Het bij de kerkelijke liturgie gesproken Latijn verstonden ze niet. Wel de in de de volkstaal gehouden preek en het gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’. Het geloof in één God, Zijn Zoon en de Heilige Geest werd wel beleden. Daaraan werden door de heer Vis nog enkele voorzichtig geuite wetenswaardige veronderstellingen toegevoegd. De Stichting Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland is voornemens dr. Jurjen Vis een opdracht geven voor de beschrijving van de religiegeschiedenis van onze streken van nul tot nu. Met de beantwoording van een groot aantal vragen werd een geslaagde jaarvergadering besloten.

Abdij van Egmond voor de vernieling in 1573

Foto’s: Dick Slagter


Oorlogswandeling met de Historische Vereniging Oud Heiloo

Na de grote belangstelling van een jaar geleden houdt de Historische Vereniging Oud Heiloo weer een oorlogswandeling door Heiloo.

Deze keer leidt de wandeling van ca 1½ uur langs een aantal plaatsen en gebouwen in het centrum van Heiloo. Tijdens de
wandeling zal door de gids, mede aan de hand van foto’s worden verteld welke rol de gebouwen en plaatsen gedurende de oorlogsjaren hebben gespeeld. Zoals o.a De Rimboe ,het gemeentehuis, Betsy’s Hof, waar men in de Hongerwinter altijd eten kreeg en het verzetsmonument ‘t Groentje waar onlangs twee Stolpersteine zijn geplaatst.
De gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Heiloo zijn heftiger geweest dan menigeen denkt.

De wandeling start bij de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30 Heiloo, waar u vanaf een half uur voor de aanvang wordt ontvangen met een kopje koffie of thee.

De Wandelingen zijn op: vrijdag 28 april aanvang 19.00 uur,
zaterdag 29 april aanvang 14.30 uur,
zondag 30 april aanvang 14.30 uur.

De kosten zijn € 3,50 p.p. Inclusief de Stolpersteine- Brochure.
Informatie tel. 06-51718363

Het herdenkingsmonument voor de Oude Pastory


Secretariaat

Zoals eerder is gemeld is er een vacature ontstaan voor de functie van secretaris.
Het bestuur is verheugd dat de heer Joop Tulp zich tijdelijk voor deze functie beschikbaar heeft gesteld.
De contactgegevens zijn te vinden in de menubalk van de website onder “Organisatie–> Bestuur”.


Presentatie brandweer vroeger en nu in Oudheidkamer Heiloo

Let op: deze tentoonstelling is per 8 augustus 2017 beëindigd.

Petra Abma geeft op zaterdagmiddag 8 april een presentatie over de verschillen tussen de organisatie van de brandweer van vroeger en nu. Zij is daarvoor uitgenodigd ter gelegenheid van de expositie over “75 jaar Brandweer in Heiloo”. Naast het bijwonen van haar lezing kunnen ook drie exposities in de Oudheidkamer Heiloo worden bezocht.

Petra Abma is brandweercommandant van twee teams bij de Veiligheidsregio. Hieronder vallen de bijna 30 kazernes van de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Schagen, Landedijk, Opmeer en Koggenland.
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer en Ambulancezorg Noord-Holland Noord. Een totale verandering in vergelijking met de situatie van ‘vroeger’. Dit vergt wel enige uitleg. Een veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. Bij een ramp is het ‘gouden uur’ letterlijk van levensbelang. De hulpverlening moet snel en goed gecoördineerd op gang komen. De samenwerking moet zorgen voor verkleining van de risico’s op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt intensief samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan politie van de eenheid Noord-Holland, GGD Hollands Noorden, Kustwacht, KNRM, reddingsbrigades, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Nederlands Rode Kruis, Defensie en de ziekenhuizen in de regio. Petra Abma zal vertellen over het werk van de brandweer en de veiligheidsregio. De presentatie start op zatermiddag 8 april om 14.30 uur.
De bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar vol is vol. Vooraf serveren wij een kopje koffie of thee. Na afloop van de presentatie bent u in de gelegenheid om de expositie over 75 jaar brandweer in Heiloo te bezoeken, de permanente expositie over over de geschiedenis van Heiloo en een kleine tentoonstelling over de plaatsing van de “Stolpersteine”.
De Oudheidkamer Heiloo is gevestigd aan de Bergeonstraat 30 en is geopend op zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur en op dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur. Informatie: www.oudheiloo.nl of tel. (072) 5332571.

Foto: Dick Slagter


Maart

Algemene ledenvergadering 2017

De algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Heiloo zal dit jaar worden gehouden op 19 april 2017 in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, te Heiloo.

De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Het eerste deel van de avond zal worden gewijd aan de ledenvergadering, waarvoor u de benodigde documentatie binnenkort zal worden toegestuurd.

Na de pauze zal de heer G.N.M. Vis een lezing verzorgen met als titel: “Het algemeen betwijfeld christelijk geloof in Heiloo in het jaar 1100”.

We zien u graag op 19 april aanstaande.

Het bestuur

Achter de kerk is voldoende parkeergelegenheid.


Februari

Vertellingen en beelden van de Brandweer Heiloo 1941-2016

In de Oudheidkamer Heiloo kan men sinds half december de expositie over “75 jaar Brandweer in Heiloo” bekijken. Aansluitend worden presentaties gehouden in de filmzaal. Oud-brandweerman Luuk van Raalte haalt komende zaterdag herinneringen op uit zijn jarenlange ervaring bij de brandweer in Heiloo.

In het gebouw van de Historische Vereniging Oud Heiloo wordt aan de hand van foto’s, films en oude brandweermaterialen een compleet beeld geschetst van de rijke geschiedenis van de brandbestrijding in Heiloo. In de komende maanden zullen (oud-)leden van de brandweer in een aantal presentaties in de filmzaal, ondersteund door dia’s en films, vertellen over hun ervaringen in
die periode. Hoogtepunten, maar ook dieptepunten komen daarbij aan bod.
De bekende brandweerman Luuk van Raalte voert komende zaterdag het woord. Enkele anekdotes zullen in zijn betoog niet ontbreken. Zoals het verhaal over een belevenis met bevelvoerder Kees Spaans. Tijdens een oefening bij het blussen van een perceel diende hij eerst te inspecteren waar zich bovenin het gebouw ramen bevonden. Omhoogkijkend en achteruitlopend
ging hij kopje-onder in een diepe sloot. De grote hilariteit die daardoor ontstond noopte de bevelvoerder vervolgens tot het afblazen van de oefening. De afsluitende nazit was toen wel extra gezellig.
De presentatie van dhr. Van Raalte start op zaterdagmiddag 4 maart om 14.30 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar vol is vol. Natuurlijk starten we vanaf 14.00 uur met het schenken van een kopje koffie of thee.
Na afloop van de presentatie bent u in de gelegenheid om de expositie over 75 jaar brandweer in Heiloo te bezoeken, de expositie naar aanleiding van het plaatsen van de “Stolpersteine”, alsmede de permanente expositie in de achterzaal over de geschiedenis van Heiloo. Bekijk vooral ook de oude veilingklok! De Oudheidkamer Heiloo is gevestigd aan de Bergeonstraat 30 en is
geopend op zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur en op dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur. Informatie: tel. (072) 5332571.

Vacature secretaris

Door omstandigheden van persoonlijke aard heeft de secretaris van de vereniging tussentijds zijn functie neergelegd.
De vereniging is dus naarstig op zoek naar een kandidaat voor deze belangrijke functie.
Het is een boeiende functie binnen een bloeiende vereniging met veel vrijwilligers. Ondersteuning bij de ledenadministratie is reeds aanwezig.Bestuurlijke ervaring is gewenst maar niet noodzakelijk. Gevoel voor zorgvuldigheid is zeer gewenst.
Indien u belangstelling heeft, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de voorzitter van de vereniging. Ook is deze graag bereid nadere informatie te verstrekken.


Geslaagde fietstochten langs de Stolpersteine

Op zaterdag 18 februari fietsten 25 mensen mee langs de 21 Stolpersteine. Zondag 19 februari fietste een groep van 12 mensen mee. Op elk adres kregen de mensen uitleg over de stenen die vorig weekend zijn geplaatst. Bovendien kregen alle deelnemers bij inschrijving een kleurrijke en informatieve brochure.


Plaatsing van de Stolpersteine in Heiloo

Gunter Demnig legde, op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud Heiloo, op zondag 12 februari 2017 de eerste vier Stolpersteine in Heiloo. Deze handeling verrichtte hij aan de Van Foreestlaan 10, het vroegere adres van de familie Mossel. Hierna plaatste de kunstenaar nog 17 stenen op zes andere locaties in Heiloo. Esther Mossel, een van de weinige overlevenden van de concentratiekampen, was bij alle Stolpersteinleggingen in Heiloo aanwezig. Haar vader en moeder overleefden de oorlog niet. De Stolpensteine zijn van messing en de eerste steen werd gelegd in 1992 voor het stadhuis in Keulen. Inmiddels zijn er al meer dan 56000 van deze stenen geplaatst in ruim 1600 steden en dorpen in 18 landen.

De adressen in Heiloo waar de Stolpersteine zijn geplaatst zijn:
Van Foreestlaan 10 voor het gezin Mossel,
Rector Frederiklaan 24 voor het gezin Kaas,
Spoorlaan 4 voor de kinderen Bonnewit,
Holleweg 27 voor het gezin Sonépouse,
Oorlogsmonument t.o. het Raadhuis voor het echtpaar Voorzanger,
Kennemerstraatweg 508 voor het gezin Pach,
Heerenweg 95, voor het gezin De Vries.

Het Stolpersteine Project Heiloo werd financieel mogelijk gemaakt door De Gemeente Heiloo, Keer op Keer en de Historische Vereniging Oud Heiloo.

De middag werd afgesloten in het Pakhuis Dekker waar genodigden gastvrij werden ontvangen door de eigenaresse Jacky Mol en de catering door vrijwilligers van de vereniging goed werd verzorgd. Tijdens deze slotactiviteit onderstreepte wethouder Rob Obdam het belang van dit project en vertelde Esther Mossel over haar ervaringen tijdens de oorlog.
De Historische Verening Oud Heiloo bedankt dan ook iedereen die aan het welslagen van deze dagen en het project op enigerlei wijze heeft bijgedragen.

De eerste Stolpersteine worden geplaatst door Gunter Demnig. Onderste foto: V.l.n.r. Marjan Neeft (c), Josta de Graaf-Gieltjes (c), Esther Mossel, Bart van der Feen de Lille (c), Maartje van der Laan (c), Gunter Demnig en partner. (c) = lid van het uitvoerend comité van het project.

Plaatsing Stolpersteine in Heiloo
Opening mini-tentoonstelling Stolpersteine-project
Afsluiting Stolpersteine-project in Pakhuis Dekker

Foto’s: Dick Slagter


Opening kleine tentoonstelling Stolpersteine-project.

Op 11 februari 2017 werd in de Oudheidkamer Heiloo een kleine tentoonstelling over het Stolpersteine-project geopend. Na het openingwoord van Josta de Graaf-Gieltjes werd de openingshandeling verricht door mevrouw Esther Reiss-Mossel. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis ontving zij van mevrouw M.Dekker-Evers een fraai boek over Heiloo.
Het is mogelijk de tentoonstelling te bezoeken op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00- 17.00 uur.

Opening door mevrouw Reiss-Mossel

Mevrouw Reiss-Mossel en De Graaf-Gieltjes

Mevrouw M.Dekker-Evers overhandigt boek aan mevrouw Reiss-Mossel

Zie ook: Verslag RTV-NH

(Foto’s: Dick Slagter)


Fietstocht langs Stolpersteine-project in Heiloo

Zaterdag 18 en zondag 19 februari wordt er een fietstocht gehouden langs de 7 adressen waar de Stolpersteine geplaatst zijn. De fietstochten duren ongeveer een uur en starten 14.30 vanaf de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30,1851 KB Heiloo.
De kosten bedragen € 2,50 p.p. inclusief de brochure.
Informatie tel. 072-5332571


Stolpersteine-project in Heiloo

In het kader van het Stolpersteine-project in Heiloo zal de Duitse kunstenaar Gunter Demnig op zondagmiddag 12 februari a.s. 21 Stolpersteine plaatsen op 7 adressen in Heiloo. Dit gebeuren zal in klein comité plaatsvinden.
Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn).
De kunstenaar brengt gedenktekens aan op de straat voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Hij noemt ze Stolpersteine (struikelstenen) omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Gunter Demnig wil de omgekomen Joodse mensen een blijvende herinnering geven onder het motto: ‘Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten’.
Op de stenen zijn, in een messing plaatje, o.a. de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. De kleine stenen (10 bij 10 cm) werden lange tijd door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst. Genoodzaakt door de stormachtige ontwikkeling van het project laat hij zich tegenwoordig door een bevriend kunstenaar ondersteunen. De eerste Stolperstein is gelegd voor het stadhuis van Keulen op 16 december 1992 en eind 2015 waren al 56.000 stenen geplaatst, in 1600 steden en dorpen in 18 landen. Zie voor voorbeelden: www.stolpersteine.eu
In Heiloo is Josta de Graaf-Gieltjes, mede-auteur van Heiloo, Een dorp in oorlogstijd 1 en 2, initiatiefnemer van het Stolpersteine-project. Er is een comité gevormd, bestaande uit de volgende personen: Josta de Graaf-Gieltjes, Bart van der Feen de Lille, Maartje van der Laan en Marjan Neeft.
Het project wordt in Heiloo ondersteund door de Historische Vereniging ‘Oud Heiloo’ en door de Gemeente Heiloo. Daarnaast heeft de stichting Keer op Keer Heiloo hiervoor een donatie gedaan.
Vanaf dinsdag 14 februari 2017 zal in de Oudheidkamer Heiloo een kleine tentoonstelling over het Stolpersteine-project te zien zijn. Het is mogelijk de tentoonstelling te bezoeken op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00- 17.00 uur.
Er is een brochure gemaakt met informatie over de mensen die vanuit Heiloo verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De brochure is verkrijgbaar in de Oudheidkamer.
Er komt een Stolpersteine-fietsroute, een route die loopt langs de 7 adressen waar de Stolpersteine op 12 februari a.s geplaatst worden. Informatie over deze tochten wordt in de Uitkijkpost bekend gemaakt. De brochure en fietsroute zijn met ingang 14 februari 2017 beschikbaar.

De kunstenaar Gunter Demnig legt de Stenen


Januari

Presentatie over Brandweer in Oudheidkamer Heiloo

Ter gelegenheid van de expositie over “75 jaar Brandweer in Heiloo” worden in de komende weken presentaties gehouden in de filmzaal van de Oudheidkamer Heiloo. Ploegchef Wim Grootendorst van de brandweer Heiloo bijt op 4 februari het spits af.
Sinds half december is in het gebouw van de Historische Vereniging Oud Heiloo een interessante tentoonstelling over de 75-jarige historie van de Vrijwillige Brandweer Heiloo ingericht. Aan de hand van foto’s, films en oude brandweermaterialen wordt een levendig beeld geschetst van de ‘vurige geschiedenis’ van Heiloo. In een aantal presentaties in de filmzaal, ondersteund door dia’s en films, zullen (oud-)brandweerlieden vertellen over de brandweergeschiedenis van Heiloo, belangrijke gebeurtenissen belichten en spreken over hun ervaringen van de afgelopen jaren. Ook de actualiteit komt aan bod, want recent is er veel veranderd in de organisatie van de brandweer. Ploegchef Wim Grootendorst zal ook hierop een toelichting geven. Het thema van zijn presentatie is “Brandveilig leven”: wat kan men aan de hand van tips zelf doen om brand te voorkomen. Hij wil vooral ook de gelegenheid bieden om vragen over het brandweerwerk in Heiloo aan hem voor te leggen. De presentatie start op zatermiddag 4 februari om 14.30 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Natuurlijk wordt u vanaf 14.00 uur ontvangen met een kopje koffie of thee. Na afloop van de presentatie bent u in de gelegenheid om de expositie over 75 jaar brandweer in Heiloo te bezoeken, alsmede de permanente expositie over over de geschiedenis van Heiloo. De Oudheidkamer Heiloo is gevestigd aan de Bergeonstraat 30 en is geopend op zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur en op dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur.

Tentoonstelling Vrijwillige Brandweer

(foto: Dick Slagter)


Vrijwilligersmiddag 2017

Op vrijdag 20 januari werd de traditionele vrijwillig(st)erdag gehouden. Voorzitter Jaap de Graaf heette de vrijwilligers welkom en bedankte hen voor hun inzet in het afgelopen jaar. De vrijwillig(st)ers, die in grote getale waren opgekomen, blijven onmisbaar voor een vereniging als Oud Heiloo. Hij benadrukte de geschiedenis van de relatie Abdij van Egmond met Heiloo. Hij stelde de aanwezigen wel even gerust dat deze bijeenkomst in Egmond-Binnen niet is bedoeld als trendbreuk met het verleden maar dat keuze mede was bepaald door het gebrek aan een geschikte accommodatie.
Vervolgens volgde een rondleiding met uitgebreide en levendige uitleg over de geschiedenis van de Abdij. De kaarsenmakerij werd daarbij niet overgeslagen.
Na de rondleiding volgde onder het genot van een hapje en een drankje een gezellig samenzijn.
Tot slot bedankte Paul Morsch de vrijwilligers van de Abdij voor hun gastvrijheid en inzet voor deze middag.

Voor een foto-impressie: KLIK HIER


Rondleidingen in huis Nijenburg

Vanaf zondag 5 maart 2017 starten de rondleidingen ,door de Historische Vereniging Oud Heiloo, op het landgoed Nijenburg weer.
Het landgoed is sinds het midden van de 16e eeuw eigendom geweest van de familie van Egmond van de Nijenburg , de familie van Foreest en thans van de Vereniging Hendrick de Keyser.

Het huidige buiten ,voltooid in 1710 , liet Gerard van Egmond van de Neijenburg bouwen. Het gebouw werd in sobere , classistische stijl uitgevoerd met daarbij strakke tuinen en vijvers naar Italiaanse en Franse voorbeelden. Van het huidige koetshuis, iets later gebouwd, is de buitenzijde nog in de oorspronkelijke sobere staat. In de 18e eeuw vond er een modernisering plaats, waarvan “de rijke” uitstraling na 200 jaar ongewijzigd is gebleven. De tuinaanleg in de Engelse landschapstijl dateert uit ± 1820.

In 2004 verwierf de Vereniging Hendrick de Keyser de buitenplaats en er vond een grote restauratie plaats.
In 2011 gaf de Vereniging Hendrick de Keyser toestemming aan de Historische Vereniging Oud Heiloo om rondleidingen te geven in het gebouw.
Unieke bezienswaardigheden zijn o.a. de Blauwe Kamer, het Poppenhuis en de collectie Portretten.
Dit alles en nog veel meer wordt samengevat in een rondleiding van ongeveer 1½ uur.

De kosten bedragen € 7,50 p.p. Incl. koffie/thee (geen reducties).

De data van de rondleidingen zijn:
5 maart 13.30 uur.
19 maart 13.30 uur.
2 april 13.30 uur.
16 april 13.30 uur.
7 mei 13.30 uur.
21 mei 13.30 uur.
4 juni 13.30 uur.
18 juni 13.30 uur.
2 juli 13.30 uur.
16 juli 13.30 uur. Volgeboekt

Informatie: tel: 06-51718363 of 072-5332571 e-mail: info.oudheiloo@gmail.com

Voor groepen zijn er ook nog enkele woensdagochtenden beschikbaar voor een rondleiding.

Geschenktip: geef een rondleiding cadeau.

Het huis Nijenburg is via de eigenaresse, Vereniging Hendrick de Keyser, ook te huur voor bruiloften, recepties, vergaderingen e.d. Zie www.hendrickdekeyser.nl.


Nijenburg heeft nu ook zijn bier

De Historische Vereniging Oud Heiloo verleende op zaterdag 14 januari 2017 haar medewerking aan de presentatie van een nieuw bier met de naam “Grand Cru Nijenburg”. Voor de presentatie van het bier werden inleidende woorden gesproken door René Boulonois, voorzitter en brouwmeester van Heyloo Bier, Wethouder Rob Opdam en Carlo Huijts, directeur van Hendrick de Keyser. Een mooi voorbeeld van hoe oude geschiedenis en moderne geschiedenis met elkaar verbonden kunnen worden. Het bier is te verkrijgen bij De Ontdekking en Tromp (’t Loo).

René Boulonois – Rob Opdam – Carlo Huijts

Etiket van het nieuwe bier

Meer Foto’s: KLIK HIER


Voor nieuws uit eerdere jaren: klik HIER

error: Content is protected !!