Nieuws Intern 2016

Nieuws van de vereniging 2016

December

Tentoonstelling 75 Jaar Vrijwillige Brandweer Heiloo geopend

Hr. Hakan Meijer, plaatsvervangendregiokorpschef opent de tentoonstelling


Filmpje van BeatFM


75 Jaar Vrijwillige Brandweer Heiloo

In combinatie met de Open Dag van de brandweer wordt zaterdag 17 december in de Oudheidkamer Heiloo de expositie “75 Jaar Vrijwillige Brandweer” geopend.

Na de zeer succesvolle expositie over het jongerencentrum Buk Buk is een groep enthousiaste (oud-)brandweerlieden samen met de expositiecommissie van Oud Heiloo aan het werk gegaan om een nieuwe tentoonstelling in te richten.
Op de dag dat het brandweerkorps 75 jaar geleden werd opgericht, namelijk 17 december 1941, opent zaterdag 17 december de Historische Vereniging Oud Heiloo in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, de expositie “75 Jaar Vrijwillige Brandweer Heiloo.” Op deze openingsdag kunnen kinderen meerijden met een oude brandweerwagen

In 1941, tijdens de oorlog, kreeg Heiloo de beschikking over een officieel brandweerkorps. Op 19 december 1941 werd de hr. Jb van den Kommer de eerste commandant. Hoewel ten gevolge van de oorlog vele malen brand uitbrak werkten de bezetters bepaald niet erg mee. Zo werden brandspuit en de garage in oorlogstijd gevorderd. Na de oorlog verbeterden de omstandigheden sterk. Er kwam beter materiaal en er werd goed geoefend, waarbij voor het bevorderen van de groepsbinding gezelligheidselementen niet werden vergeten.
De expositie behandelt in woord, beeld en met gebruiksmateriaal de afgelopen 75 jaar aan de hand van de perioden waarin een bepaalde commandant de leiding over het korps voerde. Daarbij komen zowel spectaculaire branden alsook nieuwe behuizingen en bijzondere activiteiten aan de orde.
De tentoonstelling in de Oudheidkamer biedt wederom een boeiend beeld van het verleden van Heiloo.

De Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, is zaterdag 17 december geopend van 11.00-17.00 uur.
Iedere dinsdagavond van 19.00-21.00 uur
Iedere zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur
Tevens is de Oudheidkamer Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag geopend van 14.00- 17.00 uur.
De toegang is gratis.


Nijenburg in kerstsfeer

Op zondag 18 december wordt kerstmis in het huis Nijenburg ingeluid met een kerstconcert. Het koor ‘Cascantar’ presenteert een programma van internationale kerstliederen.

Onder auspiciën van Vereniging Hendrick de Keyser met medewerking van de Historische Vereniging Oud Heiloo wordt een kerstconcert gegeven door het koor Cascantar uit Castricum. Het koor, dat al meer dan vijftien jaar met veel succes optreedt, is bekend door zijn repertoire van wereldmuziek. Dit speciale concert kan vanwege de beperkte ruimte slechts door een klein publiek worden bijgewoond. Het koor, dat begeleid wordt door enkele musici, zingt liederen uit het wereldmuziekrepetoire o.a. uit Oost-Europa, Rusland, Scandinavische landen, Engeland en Afrika.

Het kerstconcert wordt gegeven op zondag 18 december om 15.30 uur in de grote zaal van het Huis Nijenburg. Inloop vanaf 15.00 uur. Tijdens de pauze worden koffie en thee en na afloop een drankje en een hapje geserveerd. Tijdige reservering is in verband met de beperkte ruimte beslist noodzakelijk. De kosten voor dit bijzondere concert bedragen € 22,50 p.p. en kunnen ter plekke worden voldaan (pinnen is niet mogelijk).Men kan reserveren via het e-mailadres : aanmelding.oudheiloo@gmail.com of via de telefoonnummers 06-51718363 en 072/5332571. Let op: VOLGEBOEKT


Oktober

Tentoonstelling BukBuk en Ypestock afgesloten

Op 29 oktober is de tentoonstelling BukBuk en Ypestock in BukBuk-stijl afgesloten.
De voorzitter bedankte de vrijwilligers voor hun tomeloze inzet waardoor deze tentoonstelling, mede vanwege de voorstellingen die werden georganiseerd, een groot succes werd. De vrijwilligers kregen als dank een “koekje van eigen deeg” in de vorm van een optreden van het duo Sam en Falko.

Sam en Falko


Toespraak voorzitter Jaap de Graaf


Laatste dag expositie BUK BUK en Ypestock

Zaterdag 29 oktober is de laatste middag van de tentoonstelling over BUK BUK en Ypestock in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30.
Geopend van 14.00 – 17.00uur.
De expositiecommissie van de Historische Vereniging Oud Heiloo bereidt de komende weken de tentoonstelling voor over de Vrijwillige Brandweer van Heiloo, die 75 jaar geleden werd opgericht. Deze tentoonstelling wordt half december geopend.


September

De vereniging haalt onbekende grenspaal op

Op vrijdagmiddag heeft de Historische Vereniging Oud Heiloo een voor velen onbekende grenspaal, met medewerking van de gemeente Heiloo, in veiligheid kunnen stellen.
Het is niet met zekerheid bekend waar deze paal heeft gestaan. Gezien de decoratie op de paal, heeft deze zeker op de grens van Heiloo – Akersloot gestaan, zeer waarschijnlijk aan de vroegere Boekelerweg richting West. De decoratie bestaat uit een schild met aan de ene zijde de naam Heyloo en aan de andere zijde de naam Akersloot. De oorspronkelijke paal zou door een boer omver zijn gereden, waarna deze in tweeën brak. De bovenste helft van de paal zou de boer daarna meegenomen hebben naar zijn erf, waar deze door hem werd ingegraven. Omdat het perceel met opstallen waarop het restant van de paal zich bevindt te koop staat, leek het de vereniging raadzaam de grenspaal voor de toekomst veilig te stellen.
Met instemming van de eigenaar is deze grenspaal nu weggehaald en wordt deze tijdelijk opgeslagen bij de gemeentewerf te Heiloo. De vereniging zal gaan ijveren voor herstel van de grenspaal opdat deze later op een meer prominente plek op de grens Heiloo – Akersloot kan worden geplaatst.

Foto: Dick Slagter


De veilingklok staat! 

Vrijdagavond is door een aantal vrijwilligers de klok op zijn definitieve plaats gezet aan het eind van de tijdlijn in de permanente tentoonstelling.
In de afgelopen tijd zijn veel mensen actief geweest om dit voor elkaar te krijgen en nu het gelukt is, bedankt de voorzitter graag al die vrijwilligers hartelijk voor hun inspanningen, al die uren en soms zelfs dagen.
Maar het resultaat is de moeite meer dan waard geweest. Een prachtig icoon van de verleden van Heiloo als tuindersdorp staat weer te pronk.
En dat precies aan de vooravond van het open monumentenweekeind. We hadden aan de gemeente beloofd dat we ons best zouden doen en het is gelukt. Daar kunnen we trots op zijn.

Een groot deel van het ‘binnenwerk’ van de klok is vernieuwd, de oude bedrading is vervangen, gloeilampjes werden led-lampjes enzovoort. En net op tijd zijn de specialisten er in geslaagd de klok weer werkend te krijgen. De wijzer draait, de lampjes branden en er kan geveild worden.

Maar voor we de klok in gebruik kunnen gaan nemen moet er nog wel het een en ander gebeuren. Zo moet het geheel nog worden afgewerkt, bijgeschilderd enzovoort. Nu de klok eenmaal staat willen we daar rustig de tijd voor nemen. Er is nog zoveel meer dat ook moet gebeuren, denk alleen maar aan de tentoonstelling 75 jaar brandweer later dit jaar. Het betekent ook dat we voorlopig geen ‘veilingen’ gaan houden en dat we ons moeten beperken tot het laten branden van de lampjes en het laten draaien van de wijzer. Voorlopig dus nog geen aardbeien te koop.
Het moment dat we de veilingklok officieel in bedrijf gaan stellen zal daarom nog wel even op zich laten wachten.
Nogmaals, veilingklokmedewerkers, heel hartelijk dank voor alle inspanningen!


Optreden van De Zwagers in de Oudheidkamer

Het duo De Zwagers uit Heiloo, Hubert Kuijper en Sjaak Keizer, treedt zaterdag 17 september op in de Oudheidkamer.
Hubert maakte in  de zestiger jaren o.a. plaatopnames met de band “Solong”. Sjaak trad op met o.a. “de Asgardband,Change, Percubies”en in de legendarische jamsessies onder de parachute in de benedenzaal van Buk Buk.
Zij spelen naast Engelstalige blues, Ierse folk, rock-‘n-roll en country ook Nederlandstalige ballads. Iedereen die nog wil genieten van de muziekhistorie van Buk Buk en Ypestock is  zaterdag 17 september welkom in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, van 14.00 – 17.00 uur.

De Zwagers tijdens een eerder optreden bij Oud Heiloo

Foto: Dick Slagter


Open monumentendagen 2016

Het thema dit jaar is ‘iconen en symbolen’ met extra aandacht voor hét icoon van Heiloo ‘de Witte Kerk’.

Historische Vereniging Oud Heiloo levert ook een bijdrage aan deze dagen.

De Veilingklok
In de Oudheidkamer is een belangrijk icoon van de vroegere tuinbouw en van het veilingwezen te bezichtigen: de veilingklok. Deze draaide voor de oorlog in Heiloo op volle toeren in het inmiddels gesloopte veilinggebouw nabij het station. De klok is begin dit jaar door de Historische Vereniging Oud Heiloo terug gebracht naar Heiloo en gerestaureerd, nadat deze langere tijd in Limmen in gebruik en later opgeslagen was.

Aandacht voor het Oer-IJ-gebied
Op zondag 11 september houdt landschapskenner Lia Vriend (sociaal geografe) een lezing over het Oer IJ-gebied. Zij vertelt hoe belangrijk deze waterloop voor de ontstaansgeschiedenis van ons gebied en de vorming van het landschap is geweest. Zondag kunt u voor de lezing terecht bij de Historische Vereniging Oud Heiloo; aanvang van de lezing om 16.00 uur.


Uit & Zo

De Historische Vereniging Oud Heiloo was ook dit jaar weer vertegenwoordigd bij de activiteit Uit & Zo.
Zowel de kraam als de presentaties werden goed bezocht.


Augustus

Expositie Popfestival Ypestock

In de Oudheidkamer van de vereniging werd in stijl de expositie over popfestival Ypestock geopend. De opening werd verricht door Marcel Keet, jarenlang presentator en voorman van Bob Color. De opening werd onverwacht opgeluisterd met een optreden van Martin Buitenhuis van Van Dik Hout. Hij speelde met saxofonist Victor Posch uit Heiloo.

Victor Posch (li) en Martin Buitenhuis (re)

Foto: Wim Buwalda

Link naar filmpje BeatFM KLIK HIER


Ook Heiloo heeft zijn Sabel

De Historische Vereniging Oud Heiloo toont op UIT & ZO de Sabel van dorpsveldwachter Pieter Vos (1861-1938).
De stand van Oud Heiloo vindt u voor de ingang van de Willibrorduskerk. Behalve de Sabel is er een kleine expositie over de historie van Heiloo.
In de ontmoetingsruimte van de kerk wordt er om 11.30 uur , 13.00 uur en 14.30 uur een powerpointpresentatie gegeven over de geschiedenis van Heiloo.
Meer over de Sabel van veldwachter Vos leest u in de nieuwste uitgave van de Heilooer Cronyck.
Wanneer u lid wordt van de Historische Vereniging ontvangt u deze Cronyck en de Jubileumuitgave uit 2014 als welkomsgeschenk.
Het lidmaatschap bedraagt slechts € 15,- per jaar.


Tentoonstelling Ypestock

Vanaf 27 augustus 2016 kan men in de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud Heiloo de tentoonstelling Ypestock bezoeken.
Er wordt teruggekeken op 10 jaar Ypestock


Expositie van BUKPOP maakt plaats voor tentoonstelling YPESTOCK

Foto Bram Vermeulen, van optreden bij BUK BUK, wordt overhandigd aan dochter in de Oudheidkamer.

De expositie van BUKPOP in de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud Heiloo maakt na 13 augustus plaats voor YPESTOCK. De grote foto uit deze expositie, gemaakt door René Alphenaar tijdens het optreden van Bram Vermeulen en de Toekomst bij BUK BUK op 7 februari 1981, werd op zaterdag 13 augustus in de Oudheidkamer door Jan Bellekom officieel overhandigd aan zijn dochters Tamara en Katarina Vermeulen. Bram Vermeulen was een bekend cabaretier, kunstschilder, volleyballer, zanger en componist.

De overdracht van de foto

Foto Dick Slagter

Meer van Katarina Vermeulen


Juni

Midzomeravondwandeling

Om 19.15 uur kwamen de eerste wandelaars al binnendruppelen in de Oudheidkamer. Rond 20.00 uur zaten er 34 enthousiaste deelnemers aan de koffie,
alles was aanwezig behalve de zon. Toch vertrokken we ongeveer 20.15 uur richting Kennemerstraatweg en ter hoogte van de Witte Kerk kwam zowaar de zon gelukkig te voorschijn. Paul Morsch vertelde onderweg interessante informatie over enkele markante gebouwen waar we langs kwamen.
Op het landgoed Nijenburg aangekomen konden we in het bos bij het “theater”,onder het gezang van nachtegalen, even genieten van de mooie zomeravond.
Omstreeks 21.30 uur arriveerden we bij het einddoel, de Ronde O. Hier waren al veel mensen aanwezig, waarvan sommigen gezellig in groepjes zaten te genieten van een glaasje. Josta en Jaap de Graaf wachtten ons hier op om de plattegrond van het Heilooërbos uit te delen. Zo rond 22.15 uur genoten we van een prachtige, gloedvolle zonsondergang. Het Huis Nijenburg lichtte schitterend op en van dit unieke moment werden dan ook veel foto’s gemaakt. Nog onder de indruk en met veel plezier terugkijkend op een geslaagde avond, wandelden we terug naar de Oudheidkamer.


Buk Buk fotosessie  in Oudheidkamer

Oud bezoekers van BUK BUK of BUKPOP die nog een leuke herinnering aan vroegere tijden willen hebben, zijn zaterdagmiddag 25 juni welkom in de Oudheidkamer.
Zie je een leuke foto van jezelf, een bekende of een artiest en denk je “die zou ik ook wel willen hebben” dan staan Renée, Leo en Jan klaar om die voor € 1,- per stuk voor je af te drukken.
En bij een kopje koffie of thee kan men ondertussen leuke herinneringen ophalen.

De Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, is zaterdagmiddag geopend van 14.00 – 17.00 uur.


Rondleidingen Nijenburg.

Ook dit jaar zijn er weer rondleidingen op Nijenburg.
Het landgoed is sinds de zestiende eeuw in het bezit gewwest van de familie Van Egmond van de Nijenburg en later van de familie Van Foreest.
In 2011 gaf de nieuwe eigenaar (De Vereniging Hendrick de Keyser) toestemming aan de Historische Vereniging Oud Heiloo om rondleidingen te geven in het gebouw.
De data van de rondleidingen op de zondagen in de tweede helft van het jaar 2016 zijn:
10 en 31 juli, om 11.00 uur en 13.15 uur
7 en 21 augustus, om 11.00 uur en 13.15 uur
4 en 18 september, om 11.00 uur en 13.15 uur
9 en 30 oktober, om 11.00 uur en 13.15 uur
13 en 27 november, om 11.00 uur en 13.15 uur
11 december om 11.00 uur en 13.15 uur

Aanmelding: 06-51718363 of 072-5332571 of info.oudheiloo@gmail.com

Voor groepen zijn er, na afspraak, woensdagochtenden beschikbaar voor een rondleiding.

Geschenktip: geef een rondleiding cadeau.


Midzomerwandeling naar de Ronde O

De Historische Vereniging Oud Heiloo organiseert dinsdag 21 juni, de langste dag, een wandeling naar de Ronde O om te genieten van de zonsondergang of tewel de “Zonnewende”.

De eigenaren van het landgoed Nijenburg hebben bij de aanleg van de tuinen opdracht gegeven zichtlijnen te creëren. De belangrijkste zichtlijn is de Westerlaan, meer bekend als de Ronde O-laan. Op de langste dag van het jaar ,21 juni, verdwijnt de zon precies in het verlengde van de laan onder de horizon.
Het hoofdgebouw wordt dan feeëriek weerspiegeld in de vijver. Het verhaal gaat dat de 4 beelden, waaronder de zonnegod Apollo, die boven op het gebouw stonden, opgelicht werden in de ondergaande zon.
De wandeling start bij de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, vanwaar we lopen naar het landoed Nijenburg om in de Rone O te genieten van de zonsondergang. Daarna lopen we door het bos weer terug naar de Oudheidkamer.
Goed schoeisel wordt aanbevolen en eventueel een lichtje/zaklantaarn. Opgave is niet nodig; bij slecht weer is er een binnenprogramma.
De Oudheidkamer is open om 19.30 uur ( de koffie is klaar). De wandeling start om 20.00 uur. De kosten bedragen € 2,50 p.p. incl. een plattegrond van het Heilooer bos.


Mei

Optreden Saxofonist Victor Posch Voor Expo BukBuk

De bekende saxofonist Victor Posch zal op zaterdag 21 mei a.s. 2 optredens geven als onderdeel van de expositie van de Historische Vereniging Oud Heiloo over jongerencentrum BukBuk, die op dit ogenblik te zien is in de Oudheidkamer.

Victor Posch begon op zijn zestiende saxofoon te spelen, nadat hij een optreden van de bekende saxofonist Bertus Borgers (Herman Brood, Golden Earring en vele anderen) in de BukBuk bijwoonde. Posch maakte 2 cd’s, waarvan de eerste bekroond werd in het radioprogramma Shouting Boots, hij schreef muziek voor de voorstelling Een Paard (De Karavaan), Amnesty International, de NoordWest Groep, componeerde kindermusical, schreef en speelde mee in theatervoorstellingen (o.a. De doodgraver van Wieringen, Boeten en Dode Vaders, Lieve Zonen), was vele malen te zien als saxofonist in televisieprogramma’s, trad duizenden malen op in kroegen, in zalen en theaters in binnen- en buitenland, is workshopleider en speelt piano en zingt.

De voorstelling, waarmee hij naar Heiloo komt, zal bestaan uit materiaal uit zijn solovoorstelling “Van de Straat”, maar speciaal voor deze gelegenheid schreef hij ook een aantal nieuwe gedichten, teksten en liedjes over uiteenlopende onderwerpen als leven als straatmuzikant, Margriet Eshuis, scherven en dronkaards, Nijenburgh en de liefde. Posch wordt begeleid door gitarist Leo Maubach.

De 2 voorstellingen vinden plaats van 14.15 – 15.00 uur en van 15.30 – 16.15 uur in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30 , Heiloo.Geopend 14.00-17.00 uur.
Toegang is gratis.

Victor Posch


BukPop herrijst uit de as

Zaterdag 7 mei wordt de expositie over 50 jaar BukBuk, bij de Historische Vereniging Oud Heiloo, aangevuld met een presentatie over BukPop.Aan de hand van foto’s, een dia-presentatie en muziek wordt de geschiedenis van BukPop belicht.

Het eerste BukPop-festival werd in 1978 gehouden aan het Zevenhuizen. De jeugd kreeg de smaak te pakken en er werd besloten dat het een jaarlijks terugkerend festival moest worden. Vooral Bukkers en oud-Bukkers regelden alles op vrijwillige basis.
In de loop der jaren werden, naast Nederlandse bands, ook steeds meer internationale bands uitgenodigd en werd het terrein aan de het Zevenhuizen geruild voor het evenemententerrein aan de Omloop.
Het topjaar 1980 met de band Fischer Z was een groot succes. Daarna volgden nog vele toppers zoals Loudness, Dexy’s Midnight Runners en Little Steven and the Disciples of Soul.
Door de schaalvergroting en de top-acts werd het steeds ingewikkelder voor de Stichting BukPop om een festival te organiseren en in 1985 werd voor de laatste keer een BukPop geörganiseerd.
De Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, is geopend zaterdag van 14.00 – 17.00 uur en dinsdag van 19.00 – 21.00 uur. 


Oorlogswandelingen

In het weekend van 22 t/m 24 april werden door Jaap en Josta de Graaf -Gieltjes, auteurs van de boeken Heiloo, een dorp in oorlogstijd”, bijgestaan door Paul Morsch weer rondleidingen gehouden. Ondanks het koude weer hebben ruim 65 personen deelgenomen. Geboeid werd geluisterd naar wat de goed geïnformeerde gids Jaap de Graaf wist te vertellen (aangevuld met foto’s) over wat er gebeurde in dit deel van Heiloo tijdens de oorlog.

Onder andere de Nieuwe Laan, de huidige ter Coulsterlaan, waar alle bomen gekapt werden, en dat het hout eerlijk werd verdeeld. De tragische verhalen over enkele Joodse mensen. Betsy’s Hof waar de mensen nooit voor niets voor eten aanklopten, de woningen van de familie van Bronkhorst, een verzetsman en Bakker waar onderduikers zaten. De altijd aanwezige angst voor verraad.
Een bijzondere gebeurtenis vond plaats voor het huis van Klazien Beets-Boot. Jaap vertelde over het feit dat zij in haar jeugd, voor haar ouderlijk huis een granaatinslag meemaakte, waarbij 3 dodelijke slachtoffers vielen. Op dat moment kwam zij net aan fietsen en spontaan haalde zij uit haar woning een maquette van haar ouderlijk huis (zie foto) en vertelde vol emotie wat zij toen had meegemaakt.
Na een stop bij het huis aan de Stationsweg van verzetsman Matthijs Zonderhuis, die door verraad door agenten van de SD in zijn woning werd
doodgeschoten., werd via het station de laatste stop gemaakt bij het Zaadpakhuis aan de Holleweg. Van hieruit werd door de Hr. Dekker het regionaal verzet geleid en onder andere een verzetskrant gedrukt.
De algemene opmerking na de rondleidingen was, dat men zich niet gerealiseerd had dat er in Heiloo tijdens de oorlogsjaren zoveel georganiseerd verzet was. Deze interessante rondleiding was voor meerdere deelnemers aanleiding om alsnog de boeken, geschreven door Jaap en Josta de Graaf – Gieltjes, aan te schaffen.(er zijn nog enkele exemplaren te koop in de Oudheidkamer)

Klazien Beets-Boot bij maquette


April

De Zuidwester bezoekt Historische Vereniging

Aansluitend aan het thema “de Tweede Wereldoorlog ”dat op school behandeld wordt , bracht groep7 van de basisschool De Zuidwester een bezoek aan de Oudheidkamer. Onder begeleiding van de docente Frederike Bennink werden de leerlingen door drie vrijwilligers van de historische vereniging ontvangen met limonade en koek. Hierna werd hun aan de hand van dia’s door Jaap de Graaf, een van de auteurs van het boek “Heiloo een dorp in oorlogstijd” verteld over de oorlogsjaren in Heiloo. De verplichte inkwartiering van de Duitse soldaten, de joodse inwoners die met een ster op moesten lopen, de vele plaatsen en gebouwen die verboden werden voor joden. De onderduikadressen voor joodse mensen en mannen, die in Duitsland moesten werken.
De rol van het georganiseerde verzet in Heiloo en het verraden van mensen , die bij het verzet betrokken waren. De bonnen die werden verspreid vanwege de schaarste aan o.a voedsel, lange rijen wachtenden voor de winkels die daar het gevolg van waren.
De voedseldroppings en uiteindelijk de bevrijding in 1945.
De kinderen zaten geboeid te luisteren en uit de antwoorden die gegeven werden, bleek dat ze goed geïnformeerd waren. Na de presentatie kregen de leerlingen een rondleiding door een deel van Heiloo. Bij de gebouwen en plaatsen die een rol speelden gedurende de werd de nodige uitleg gegeven.
Het was een geslaagde ochtend en een interessante aanvulling op het lesprogramma.
De historische vereniging Oud Heiloo streeft ernaar meer leerlingen van het basisonderwijs kennis te laten maken met de rijke geschiedenis van Heiloo. Ontvangst van groepen in de Oudheidkamer en een rondleiding op Nijenburg behoren tot de mogelijkheden.
Info: tel. 072 – 5120432/06-52220345

Jaap de Graaf met leerlingen De Zuidwester

Foto: Frederike Bennink


De algemene ledenvergadering en nieuwe bestuurssamenstelling

Op 13 april werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De vergadering werd door de leden goed bezocht.
Tijdens deze vergadering traden vier bestuursleden af, te weten: Piet Kuijper (voorzitter) en Wim Buwalda (secreataris) die statutair na negen jaar moesten aftreden; Piet Stoffers en Dick Slagter traden tussentijds af na respectievelijk zes en acht jaar bestuurslidmaatschap. Zij blijven allen op verschillende terreinen als vrijwilliger actief betrokken bij de vereniging. Zij hechten er dan ook aan te stellen dat de achterliggende jaren in goede harmonie is samengewerkt.
Verheugend is dat hier kan worden gemeld dat alle bestuursfuncties weer zijn ingevuld. Als nieuwe bestuursleden werden verkozen: Marion Ouwendijk, Maarten Dijkshoorn, Nico Lenting en Jan de Winter. Jaap de Graaf gaat functioneren als voorzitter, terwijl Maarten Dijkshoorn het secretariaat overneemt.
Na de koffiepauze verzorgde mevrouw L. Vriend een boeiende presentatie met als titel: “Het Die en het Oer-IJ, de landschappelijke ontwikkeling van de waterlopen rond Heiloo”.

Het voorzitterschap wordt door Piet Kuijper overgedragen aan Jaap de Graaf.

Voor een kleine foto-impressie klik HIER
Voor een uitgebreider verslag klik HIER


Oorlogswandeling met Historische Vereniging Oud Heiloo

Na de grote belangstelling van een jaar geleden houden Jaap de Graaf en Josta de Graaf-Gieltjes, auteurs van de boeken Heiloo, een dorp in oorlogstijd”, weer een oorlogswandeling door Heiloo.

Deze keer leidt de wandeling van ca. 1½ uur langs een aantal gebouwen en plaatsen in het centrum van Heiloo. Tijdens de wandeling zal door Jaap en Josta, mede aan de hand van foto’s, worden verteld welke rol de gebouwen en plaatsen gedurende de oorlogsjaren hebben gespeeld. Zoals o.a. De Rimboe, het gemeentebos, de muzieknis, de Nieuwelaan waar alle bomen in een paar nachten verdwenen waren. Betsy’s Hof, waar onderduikers zaten, het huis van Anton Bakker, die verraden is en omgebracht in Dachau, de Willibrordstichting en het Zaadpakhuis, waar o.a. een verzetskrant werd gedrukt.
De wandelingen starten bij de Oudeheidkamer, Bergeonstraat 30, waar u wordt ontvangen met koffie. De wandelingen vinden plaats op :
vrijdag 22 april start 14.00 uur en 19.00 uur
zaterdag 23 april start 14.00 uur
zondag 24 april start 14.00 uur

Kosten € 2,50 p.p.
Aanmelden via www.oudheiloo.nl of tel. 072-5332571 / 06-51718363

Zaadpakhuis Holleweg 100

Foto: Dick Slagter


Maart

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdagavond 13 april 2016 in de Ter Coulsterkerk op de Holleweg 111.
De vergadering vangt aan om 20.00 uur, de zaal is geopend om 19.30 uur.
Het avondprogramma bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel omvat de ledenvergadering.
Na de koffiepauze vindt een presentatie plaats verzorgd door mw. L. Vriend met als titel: “Het Die en het Oer-IJ, de landschappelijke ontwikkeling van de waterlopen rond Heiloo”.
De uitnodigingen voor de jaarvergadering en bijbehorende bescheiden zijn inmiddels aan de leden toegezonden.


Optreden Bert van Baar in de Oudheidkamer

Zaterdag 2 april verzorgt Bert van Baar om 14.30 en 16.00 uur bij de Historische Vereniging Oud Heiloo concertjes in het kader van de expositie 50 jaar BUK BUK. De kleinkunstenaar (singer/songwriter) brengt zijn eigen werk en begeleidt zich daarbij op uiteenlopende instrumenten. Naast de gitaar en accordeon is zijn eigenbouw hommel beslist een historisch exemplaar. Hij spreekt van een jaar vol jubilea:”het is 45 jaar geleden dat ik voor het eerst optrad, Buk bestaat 50 jaar en zelf vier ik dit seizoen mijn zestigste jaar. In de jaren zeventig kwamen wij met ons groepje Corbee & Van Baar ook wel in Heiloo spelen. Zo heb ik Jan van Bellekom leren kennen. In Sint Pancras organiseerden we voor het eerst een openlucht- popfestival, maar al heel snel kwam BUKpop en dat werd veel groter en beter dan wij ooit konden.”

Bert brengt zaterdag 2 april muziek en liedjes uit “die tijd”, maar ook wat historisch getinte werken, zoals een Kennemer ballade (1845) van W.J.Hofdijk over de inval der Friezen in 1168.

De Oudheidkamer ,Bergeonstraat 30, is zaterdagmiddag geopend
van 14.00 – 17.00 uur. De Toegang is gratis.

Bert van Baar

Impressie van optreden op 2 april 2016: Klik HIER


Oudheidkamer & Buk Buk & Live Muziek

De Historische Vereniging Oud Heiloo heeft in de Oudheidkamer een expositie ingericht over de turbulente Buk Buk jaren. In de komende maanden vinden er live-optredens plaats door artiesten die een bijdrage geleverd hebben aan de muziekhistorie van Buk Buk.

Het duo “De Zwagers” uit Heiloo, Hubert Kuijper en Sjaak Keizer, bijt de spits af. Hubert maakte in de zestiger jaren o.a. plaatopnames met de
band “Solong” en Sjaak trad op met o.a. de Asgardband, Change, Percubies en in de legendarische Jamsessies onder de parachute in de benedenzaal van Buk Buk.
Zij spelen naast Engelstalige Blues, Ierse Folk, Rock ‘n Roll en Country ook Nederlandstalige Ballads.
Iedereen die nog wil genieten van de muziekhistorie van Buk Buk is welkom in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30, zaterdag 12 maart a.s. van 14.00 – 17.00 uur.

Duo “De Zwagers”

Zaterdag 12 maart in de Oudheidkamer.

Klik HIER voor geluidsfragment


Februari

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdagavond 13 april 2016 om 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk op de Holleweg 111.
Nadere informatie volgt binnenkort via deze website en via de documenten die de leden zullen worden toegezonden.


Rondleidingen in huis Nijenburg

Vanaf zondag 13 maart 2016 starten de rondleidingen ,door de Historische Vereniging Oud Heiloo, op het landgoed Nijenburg weer.
Het landgoed is sinds het midden van de 16e eeuw eigendom geweest van de familie van Egmond van de Nijenburg , de familie van Foreest en thans van de Vereniging Hendrick de Keyser.

Het huidige buiten ,voltooid in 1710 , liet Gerard van Egmond van de Neijenburg bouwen. Het gebouw werd in sobere , classistische stijl uitgevoerd met daarbij strakke tuinen en vijvers naar Italiaanse en Franse voorbeelden. Van het huidige koetshuis, iets later gebouwd, is de buitenzijde nog in de oorspronkelijke sobere staat. In de 18e eeuw vond er een modernisering plaats, waarvan “de rijke” uitstraling na 200 jaar ongewijzigd is gebleven. De tuinaanleg in de Engelse landschapstijl dateerd uit ± 1820.

In 2004 verwierf de Vereniging Hendrick de Keyser de buitenplaats en er vond een grote restauratie plaats.
Unieke bezienswaardigheden zijn o.a. de Blauwe Kamer, het Poppenhuis en de collectie Portretten.
Dit alles en nog veel meer wordt samengevat in een rondleiding van ongeveer 1½ uur.

De kosten bedragen € 7,50 p.p. Incl. koffie/thee (geen reducties).

De data van de rondleidingen zijn:
13 maart     11.00 uur en 13.15 uur.
20 maart     11.00 uur en 13.15 uur.
(LET OP: 20 maart volgeboekt)
3
april       11.00 uur en 13.15 uur. (LET OP: 13.15 uur volgeboekt)
10 april  
    11.00 uur en 13.15 uur. (LET OP: 10 april 11.00 uur volgeboekt)
1
 mei       11.00 uur 
8 mei (moederdag)
11.00 uur.
12 juni        11.00 uur
 
26 juni
       11.00 en 13.15 uur.
10
juli         11.00 en 13.15 uur.
31
juli         11.00 en 13.15 uur.
7
augustus 11.00 en 13.15 uur.
21 augustus 11.00 en 13.15 uur

Aanmelden is noodzakelijk en kan via é-mail : info.oudheiloo@gmail.com
telefoon: 072-5332571 of 06-51718363

Voor groepen zijn er ook nog enkele woensdagochtenden beschikbaar voor een rondleiding. Aanvang 10.30 uur.

Het huis Nijenburg is via de eigenaresse, Vereniging Hendrick de Keyser, ook te huur voor bruiloften, recepties, vergaderingen e.d.
Zie www.hendrickdekeyser.nl.


Opening overzichtstententoonstelling BukBuk

Op 5 februari vond de opening plaats van de overzichtstentetoonstelling over bijna 50 jaar BukBuk. De openingswoorden werden onder grote belangstelling gesproken door Piet Kuijper (voorzitter Oud Heiloo) en Leo Gouwerok (vrijwilliger BukBuk).
De opening zelf vond geheel in BukBukstijl plaats in de vorm van muziek, een gedicht en anekdotes, uitgevoerd door Victor Posch.

Voor een uitgebreid fotoverslag, klik HIER

Voor een verslag van Beat FM, klik HIER


Januari

Oud Heiloo belicht BukBuk

In de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud Heiloo is een tijdelijke expositie ingericht over de turbulente BukBuk jaren. Nadat vorig jaar de deuren van jongerencentrum BukBuk definitief gesloten werden is het tijd voor een terugblik op bijna 50 jaar rap en roer. Oud Heiloo is samen met een aantal oud-Bukkers de laatste maanden druk in de weer geweest om een levendig beeld te geven van wat BukBuk was vanaf de oprichting in 1967 tot de sluiting in 2015.

Zo hangt één van de balken van de voormalige Buk zolder nu tijdelijk in de Oudheidskamer … en zo hangen er ook heel veel foto’s en ander materiaal waar deze balk getuige van is geweest. Veel foto’s van allerlei activiteiten, artiesten, medewerkers en publiek uit alle jaren. Van Cobi Schreijer tot Anouk, van Drs. P tot Def P en van burgemeester Corver-van Haaften tot Romeyn.

De expositie is te zien vanaf zaterdag 6 februari.
Adres: Bergeonstraat 30 in Heiloo. Openingstijden: elke zaterdag van 14.00 – 17.00 uur en dinsdag van 19.00 – 21.00 uur

Foto René Alphenaar


Vrijwilligersmiddag 2016

Op vrijdag werd de traditionele vrijwillig(st)erdag gehouden. Voorzitter Piet Kuijper bedankte de vrijwilligers voor hun inzet. Hij benadrukte niet alleen het belang van vrijwilli(st)ers voor de vereniging, maar ook het belang van het cultureel erfgoed van de vereniging.
Ter opluistering van deze bijeenkomst gaf Gerard Leegwater  uitleg over het gerestaureerde huiskamerorgel in de Witte Kerk. Ook bespeelde hij dit orgel.

Voor een fotoverslag: klik HIER
Voor een klein fragment bespelen orgel: klik HIER


Raadsleden en wethouder spreken voor hun beurt
Natuurlijk moet die storende schoorsteenpijp verdwijnen …

Er was eens, het is lang geleden, een dorp in Noord-Holland waar de dorpelingen leefden van de opbrengsten van hun tuinderijen en van de melk van hun koeien, die in de grasvlakten bezijden de hogere delen van het dorp graasden. De aardbeien en groenten van de tuinen brachten de dorpsbewoners naar de veiling Sint Willibrord nabij het station. De koemelk werd afgeleverd bij het melkfabriekje aan de Burenweg. U raadt het al: het bedoelde dorp was het Heiloo van vroeger.

Maar in de loop der tijd veranderde Heiloo. Sommige veranderingen hielden in dat waar dorpsbewoners aan gehecht of gewend waren verdween. Er waren ook veranderingen die alleen maar veranderingen waren, niet meer niet minder. Veel veranderingen bleken verbeteringen voor de bewoners te zijn. Het dorp werd vooral een woondorp. De meeste werkende inwoners gingen de kost buiten het dorp verdienen, niet meer als winkelier of als agrariër binnen Heiloo.
Op één plaats in het dorp werd een belangrijk, aan de melkveehouderij verbonden bedrijf gevestigd. Het kleine melkfabriekje van de Burenweg had daartoe de historische aanzet gegeven. Door verplaatsing van de melkfabriek uit Alkmaar naar Heiloo en door samensmelting met andere melkverwerkende bedrijven in de regio werd in 1956 aan de Kanaalweg een steeds groter groeiende zuivelfabriek, de Coöperatieve Centrale Melkinrichting “Melco” gevestigd. Door fusies traden naamsveranderingen op. Zo werd “Melco” omgedoopt tot “Horna” en werd het uitbreidende bedrijf ten slotte onderdeel van de zuivelreus “Friesland Campina”. Dat betekende op den duur ook het einde; in september 2008 werd het bedrijf opgeheven en werd de poort definitief gesloten.
In de jaren daarna passeerden vele bestemmingsplannen voor het Campinaterrein de revue. Bouwkundig-historisch onderzoek toonde aan dat de oude, originele fabriekshal uit 1956 van historische waarde is. Net als een vergelijkbare fabriekshal in Hilversum is het gebouw een voorbeeld van een als karakteristiek bestempeld industrieel erfgoed. De schoorsteenpijp werd door de onderzoekers en de gemeentelijke monumentencommissie nog hoger gewaardeerd: “Een industrieel-archeologische waarde vanwege de markante ligging, stedenbouwkundige waarde als herkenningspunt en als laatste schoorsteen van de gemeente Heiloo zeldzaamheidswaarde”. Dat was de reden waarom de gemeente Heiloo de schoorsteen op de lijst van gemeentelijke monumenten plaatste.
Hoewel het bureau voor bouwhistorie aangaf dat de oorspronkelijke fabriek een hoge monumentwaarde bezit, besloot de gemeente in haar wijsheid slechts één hal van het oudste fabrieksgebouw te willen behouden en ook de schoorsteen. Weer enkele jaren later besloot het college van burgemeester en wethouders dat een potentiële projectontwikkelaar ook die laatste hal wel mocht slopen. Zodoende is alleen nu nog de schoorsteen een beschermd monument op dit terrein dat ons herinnert aan de ooit belangrijkste industriële activiteit in Heiloo. Vervolgens werd een plan ontwikkeld voor de bouw van ongeveer 80 woningen, aanvankelijk met een plek voor de schoorsteen.
Plotseling lezen we in de krant van 14 januari jl. “Schoorsteen Campina sneuvelt” In een commissievergadering laten zowel de meerderheid van de raadsleden als de wethouder Dellemijn zich om beurten uit met: slopen dat ding, een bron van ergernis, een potentieel gevaarlijk bouwwerk en restauratie en onderhoud kost bakken met geld, of soortgelijke bewoordingen. Niet verrassend deze stellingname, want dit gemeentebestuur heeft niet zoveel op met (gemeentelijke) monumenten. Dat leert ons de recente geschiedenis waar het onder andere ging over de houtwallen in Zuiderloo, het gebouw van de Oude Pastorij, de Hutkoffer, het watermolentje en onlangs de besluitvorming over de aantasting van de oeroude waterloop De Die. Beheer van gemeentelijke monumenten kost geld dat in de ogen van het gemeentebestuur een betere bestemming verdient.
Of de gemeentelijke monumentencommissie nog wordt gehoord is onduidelijk. Is men dat wellicht vergeten? En wat doet men met het raadsbesluit van een aantal jaren geleden toen de schoorsteen juist als gemeentelijk monument werd aangewezen? Inconsequent is men ook, want particuliere eigenaren van gebouwen en woningen die zijn aangewezen als gemeentelijk monument moeten aan allerlei eisen van onderhoud voldoen. Maar voor de schoorsteen gelden deze regels niet meer. Aan kritische geluiden gaat men liefst snel voorbij. Wel werd de Historische Vereniging Oud Heiloo bij het jubileumfeest in december 2014 daarvoor van gemeentezijde nog geprezen: “Heiloo heeft u met uw kritische aandacht nodig.” Maar mooie woorden kosten geen geld…
In Heiloo wordt weer een mooie, nieuwe, keurig aangeharkte woonwijk gebouwd. In de toekomst kunnen de gemeenteraadsleden er met trots op terugkijken. En wellicht herinnert een klein houten paaltje met een informatiebordje de bewoners van de wijk aan de schoorsteen die er vroeger stond: er was eens …

Het bestuur van Oud Heiloo

Foto: Dick Slagter

Zie ook filmpje: klik HIER


Veilingsklok St. Willibrordus terug naar Heiloo

Zaterdag 9 januari vond er een historisch feit plaats om even bij stil te staan.
De oorspronkelijke veilingklok van de groenteveiling St. Willibrordus kwam terug naar Heiloo en is overgedragen aan de Historische Vereniging Oud Heiloo.

We gaan dan ook even terug in de geschiedenis van agrarisch Heiloo en Kennemerland. Het gebied, grofweg tussen het Noordzeekanaal en Petten was uitermate geschikt voor groente-, aardbeien-, alsmede bloembollenteelt. Heel veel kleine bedrijven in Heiloo hadden vaak een gemengd bedrijf en soms ook nog
enkele stuks vee.
Bekende productieplaatsen waren Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Limmen en Heiloo. Om de producten te verkopen werden er coöperatieve veilingverenigingen opgericht. Ooit had Beverwijk zelfs twee veilingen en was het de grootste aardbeienmarkt ter wereld.
Castricum had ook een veiling, Limmen niet, Heiloo daarentegen wel.
Deze was gevestigd daar waar nu het kleine plein en de ingang van de parkeergarage van het stationscentrum zijn, ofwel gemakkelijker gezegd, tegenover café Aris de Wit.
Door het langzaam verdwijnen van de teeltgronden, opgeslokt door woningbouw en schaalvergroting elders, plus een toename van de bloembollencultuur, die gemakkelijker was en meer opbrengst had, raakte de groenteteelt verder in de knel.
De diverse veilingen waren ten dode opgeschreven, omdat ook het verkoopbeleid van de kwekers wijzigde.

De veiling van Heiloo sloot haar deuren in 1962.
De gebouwen werden gesloopt en de veilingklok werd opgeslagen. Via de heer R. Degenaar de Jager (voormalig directeur van ’t Hof en Blokker b.v. in Limmen), kwam de klok in handen van de Stichting Museum voor de Bloembollenteelt aldaar. Momenteel wordt er in Limmen hard gewerkt aan een heropleving van het museum, in de museale hoek, nabij de Hortus Bulborum en de Protestantste Kerk, waar ook de Stichting Oud Limmen en Harmonie Excelsior al gevestigd zijn. Op 9 januari zijn de goederen van het museum verhuisd en kwam ook de veilingklok van Heiloo weer tevoorschijn. In een eerder stadium had het bestuur van het museum al besloten dat de klok terug moest naar Heiloo. Een delegatie van Oud Heiloo kwam dan ook zaterdag 9 januari naar de opslagloods om de klok te bekijken. De beslissing was snel genomen: de klok nemen wij graag terug.

De klok is een uniek exemplaar met een glazen klokschaal waar de wijzer van hoog naar laag langs gaat en de kopers middels een nummer op de klok kunnen zien wie er op dat moment het hoogste bod doet. Een eerste inspectie aan de achterzijde liet zien, dat alle elektrische onderdelen van de klok nog aanwezig zijn. De klok heeft zeker de laatste 30 jaar geen daglicht gezien. Vele handen maakten licht werk en met vereende krachten werd de klok in een vrachtwagen gehesen en naar de Bergeonstraat in Heiloo getransporteerd. Met grote voorzichtigheid werd er uitgeladen en is de klok in het gebouw van de Historische Vereniging opgeslagen. Het bestuur van Oud Heiloo sprak na het bezorgen dank aan uit aan Oud Limmen en het Museum, alsmede aan de transporteur Wils van der Steen, die met grote voorzichtigheid en precisie zorgde voor een schadevrij transport.

Het systeem van veilen met een klok is eigenlijk een uniek Nederlands verschijnsel. Veilen met een klok is altijd bij “afslag”, ofwel de veilingmeester zet “hoog” in en de klok gaat achterwaarts naar beneden. De kunst van de inkoper is om op het juiste tijdstip te drukken en de aangeboden goederen te kopen. Het veilsysteem op deze wijze is op haar retour, bijna alle veilingen in Nederland zijn overgeschakeld op televeilen, waarbij de kopers zich in hun eigen kantoor bevinden en op afstand kunnen “drukken”.

Na restauratie wordt deze bijzondere klok opgenomen in de permanente expositie van Oud Heiloo om de geschiedenis van het tuinbouwverleden van Heiloo levendig te houden. Het tijdstip van de definitieve plaatsing wordt nog later bekend gemaakt.

De Veilingklok


Nieuwjaarswens

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Heiloo wenst u een voorspoedig en goed 2016 toe.


Rondleidingen Nijenburg

Ook in 2016 wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan rondleidingen op Nijenburg.
Mededelingen daarover binnenkort op deze plaats.


 

 

error: Content is protected !!