Nieuws Intern 2014

Nieuws van de vereniging 2014

December

Reacties op de jubileumuitgave

De eerste week na de presentatie van de jubileumuitgave kon de vereniging zich verheugen op positieve reacties.Hieronder een kleine greep.
Via FacebookVia Twitter

Per e-mail

Ook de opening van de Oudheidkamer tijdens 2e kerstdag was zeer succesvol dankzij de vrijwillige inzet van Bep van Vliet, Paul Morsch, Josta en Jaap de Graaf.


Jubileumexpositie Oud Heiloo Geopend

De Historische Vereniging Oud Heiloo bestaat dit jaar, 2014, 40 jaar.
Het jubileum wordt onder andere gevierd met het uitbrengen van een speciale, zeer fraaie en interessante Heylooer Cronyck en een jubileumexpositie in de Oudheidkamer Heiloo.
De expositie waarvan de basis een permanent karakter heeft neemt de bezoekers mee langs een tijdlijn, de geschiedenis van Heiloo van 2000 voor Christus tot circa 1950. Aan de hand van de tijdlijn worden thema’s extra belicht. De thema’s in de huidige expositie zijn onder meer: religie in Heiloo, buitenhuizen en de infrastructuur van Heiloo door de tijden heen. In de komende jaren zal de tijdlijn worden gehandhaafd en zullen de thema’s variëren.
Wij bevelen u een bezoek aan de expositie van harte aan. De Oudheidkamer is geopend op elke zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur en elke dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur.
Op tweede kerstdag is de Oudheidkamer extra geopend van 14.00 – 17.00 uur. U kunt dan een hapje en drankje verkrijgen.

Foto’s van de opening van de expositie klik HIER


November

Permanente expositie Oudheidkamer Heiloo

Vanaf 20 december 2014 is in de Oudheidkamer Heiloo een expositie over de historie van Heiloo te bezichtigen.
De expositie biedt een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Heiloo en vervolgens via een tijdlijn en thema’s de geschiedenis van Heiloo vanaf de achtste eeuw tot 1950.
Archeologische vondsten, afbeeldingen en documenten van verschillende herkomst maken deel uit van de expositie.
De expositie zal op 19 december 2014 officieel voor genodigden worden geopend. Tevens zal dan de speciale jubileumuitgave van de Heylooer Cronyck worden gepresenteerd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de vereniging.
Leden zullen deze jubileumuitgave voor het einde van dit jaar ontvangen.
Nog geen lid? Meld u hier aan als lid en ontvang ook deze jubileumuitgave.


November

Nijenburg in kerstsfeer (Volgeboekt)

Het is inmiddels een traditie geworden dat in de aanloop naar Kerstmis het koor “Cascantar” optreedt op Nijenburg. Ook dit jaar kan men zich aanmelden voor het bijwonen van dit sfeerrijke kerstconcert.

Op zondag 14 december wordt onder auspiciën van Vereniging Hendrick de Keyser, met organisatie van de Historische Vereniging Oud Heiloo, een kerstconcert gegeven door het koor Cascantar uit Castricum. Het koor, dat al meer dan vijftien jaar actief is, is bekend door zijn repertoire van wereldmuziek. Bij dit speciale, intieme concert, dat vanwege de beperkte ruimte slechts door een klein publiek kan worden bijgewoond, wordt het koor begeleid door enkele musici. Dirigente Hetty Kienhuis geeft een toelichting bij de verschillende muziekstukken. Voor de pauze zingt het koor liederen uit het wereldmuziekrepertoire, o.a. liederen uit Oost-Europa en Afrika. Na de pauze worden kerstliederen uit veel verschillende landen ten gehore gebracht. Het programma heeft het thema “Joy”. De bezoekers ontvangen een programmaboekje met enkele liedteksten. Het kerstconcert wordt gehouden op zondag 14 december aanstaande van 15.00 – 17.00 uur. Tijdens de pauze en na afloop worden een drankje en een hapje geserveerd. Tijdige aanmelding is in verband met het beperkte aantal zitplaatsen beslist noodzakelijk. De kosten voor dit bijzondere concert bedragen € 20,00 per persoon, voor leden van Oud Heiloo en Hendrick de Keyser € 17,50. De kosten kunnen ter plekke worden voldaan. Men kan zich bij voorkeur aanmelden via het e-mailadres: aanmelding.oudheiloo@gmail.com of, indien dit niet mogelijk is, via de telefoonnummers 072-5332571 en 06-51718363.


Oktober

Presentatie over Heilooër altaarstuk

Na een restauratieproces in 2013 is het zeventiende-eeuwse altaarstuk dat in de pastorie van de Willibrorduskerk hing daar in het voorjaar van 2014 weer teruggekeerd. De organisatie Rond de Waterput, in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Heiloo, verzorgt een presentatie van het schilderij op donderdagavond 30 oktober.

Weinige Heilooërs weten dat in de pastorie van Heiloo een bijzonder schilderij te bezichtigen is. Het schilderstuk is in veel opzichten opmerkelijk. Het bevat drie taferelen waarvan twee duidelijk betrekking hebben op Heiloo. Hoewel het schilderij niet gesigneerd is, valt er toch wat te vertellen over de afkomst.
Aangenomen mag worden dat de schildering was te zien bij het altaar van een van de voorgangers van de huidige Willibrorduskerk. Eerder is al eens in een presentatie aandacht besteed aan met name het restauratietraject.
Op donderdag 30 oktober zal dieper worden ingegaan op de taferelen van het altaarstuk, de afgebeelde personen en de betekenis die de verschillende afbeeldingen hadden voor de kerkgangers in de zeventiende eeuw en later.
Pastor Helsloot zal deze presentatie verzorgen. De bijeenkomst vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk, Westerweg 267 Heiloo van 20.00 – 22.00 uur. Kosten € 3,00, inclusief een kopje koffie.

Tafereel altaarstuk: Heilige Dominicus verricht wonder


September

Hemelbed trekpleister bij bezoek huis Nijenburg

Mede omdat Vereniging Hendrick de Keyser voortdurend nieuwe verrassende interieurstukken in Nijenburg installeert, blijven de rondleidingen in Nijenburg bezoekers trekken. Een nieuwe mogelijkheid is een bezoek op zondag te combineren met het bijwonen van een filmvertoning op de voorafgaande zaterdag.

Maria van Egmond van de Nijenburg was tussen 1712 en 1742 eigenaresse van de buitenplaats Nijenburg. Zij spande zich in de pas verworden adellijke status van de familie te bekronen met een uitbreiding van het huis en een verfraaiing van de inrichting. Een van de onderdelen daarvan was het inrichten van een pronkslaapkamer, een trend destijds bij Nederlandse buitenhuizen, in navolging van de inrichting van kastelen in Frankrijk om een -verplichte- gastenkamer voor de rondreizende koning beschikbaar te hebben. In de pronkkamer van Maria, de Blauwe Kamer, was ook een pronkbed, een hemelbed, aanwezig. In latere tijden is dat bed verdwenen en anno 2014 is een ‘nieuw’ bed, in Lodewijk XIV-stijl geplaatst. De Historische Vereniging Oud Heiloo organiseert op de onderstaande zondagen rondleidingen in het huis. Voor groepen op woensdagen op aanvraag. Het is ook mogelijk om het bezoek te combineren met het bijwonen van de prachtige film “Vertellingen over Nijenburg” op de zaterdagmiddag voorafgaande aan de rondleiding op zondag in de Oudheidkamer Heiloo aan de Bergeonstraat. Omdat de Historische Vereniging Oud Heiloo in het najaar 40 jaar bestaat, kan men bij inschrijving als nieuw lid gratis toegang verkrijgen. De normaal geldende toegangsprijs is per persoon 7,50 euro.
Het huis Nijenburg is via de eigenaresse, Vereniging Hendrick de Keyser, te huur voor bruiloften, recepties, vergaderingen e.d. Zie www.hendrickdekeyser.nl. Alle rondleidingen van dit jaar zijn inmiddels volgeboekt.

Het Lodewijk XIV-hemelbed in de Blauwe Kamer van Nijenburg


Monumentendagen 2014

De Historische Vereniging Oud Heiloo was ook actief tijdens de Monumentendagen 2014.
Het startsein van de Monumentendagen 2014 werd gegeven bij de Oudheidkamer.
Nicolaas Beets, Truitje Bosboom-Toussaint, Johannes Hasebroek en Willem Hofdijk arriveerden per koets bij de Oudheidkamer waarna zij uit eigen werk een voordracht hielden. Vervolgens opende wethouder M.R.Obdam de Monumentendagen 2014 voor wat betreft Heiloo.
In de Oudheidkamer verzorgde Jaap de Graaf boeiende lezingen over het vervoer over water bij Heiloo in vroegere tijden.

Foto’s: Mary Sanstra


UIT&ZO 2014
De Historische Vereniging Oud Heiloo was ook present tijdens UIT&ZO
Hieronder een foto van de stand van de vereniging.

Foto: Mary Sanstra


Augustus

Oud Heiloo op de markt UIT&ZO

De Historische Verereniging Oud Heiloo besteedt speciale aandacht aan veeteelt van vroeger en heeft een jubileumactie.In 1565 werden de Egmondermeer en Bergermeer definitief drooggelegd. Dat was de eerste grootschalige droogmakerij van Nederland. In de eeuwen
daarna is dit van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de veeteelt in Heiloo op de graslanden ten westen van de strandwal van zandgrond waarop Heiloo is ontstaan.
In 1818 telde Heiloo 489 inwoners van wie er 104 veehouders waren met onder andere 900 koeien en vele schapen. Ook trof men in Heiloo een paardenmarkt aan.

Op de markt UIT&ZO 2014 krijgt dit alles speciale aandacht en is er, vanwege het 40-jarig bestaan van Oud Heiloo, een  jubileumactie voor nieuwe leden.
Bij de marktkraam van Oud Heiloo wordt aandacht besteed aan het thema ‘veeteelt’.
Tegen inlevering van tijdens UIT&ZO verstrekte bonnen is een ‘veeteeltversnapering’ beschikbaar Ook kan men bij de stand op de markt informatie verkrijgen over de Historische Vereniging Oud Heiloo.
In de ontmoetingszaal van de Willibrorduskerk worden om 11.00, 13.30 en 15.00 uur interessante presentaties gegeven over ‘De
Egmondermeer en de veeteelt van Heiloo’. Een van de onderwerpen is het uitbreken van veeziekten en de bestrijding daarvan. Ook de verwerking van de melk in Heiloo wordt belicht. Oud Heiloo bestaat aan het eind van dit jaar 40 jaar. Ter gelegenheid hiervan krijgen nieuwe leden die zich tijdens UIT&ZO inschrijven enkele zeer speciale cadeaus. Informatie over Oud Heiloo en de markt UIT&ZO:
www.oudheiloo.nl, e-mail: info.oudheiloo@gmail.com

Heilooër vrouw (‘kaasmeisje’) 19e eeuw


Nieuwe start rondleidingen huis Nijenburg

Rondleidingen Nijenburg in het najaar van 2014

Een bezoek aan het buitenhuis Nijenburg in Heiloo is in de nazomer en het najaar van 2014 zeker de moeite waard.
Dan kunt u bijvoorbeeld de nieuwe aanwinst, het fraaie hemelbed in de Blauwe Kamer, bewonderen. U wordt altijd ontvangen met koffie en iets lekkers. Voor de jonge en iets oudere kinderen van de basisschoolleeftijd hebben wij twee geschikte ‘speurtochten’ beschikbaar. De kinderen kunnen apart, onder begeleiding of samen met u deze speurtocht verrichten.
Het is ook mogelijk om het bezoek te combineren met het bijwonen van de prachtige film “Vertellingen over Nijenburg” van de laatste, adellijke bewoonster van Nijenburg, jonkvrouw Elisabeth Snethlage-van Foreest.
Voor groepen is het mogelijk op een aantal vastgestelde woensdagen Nijenburg te bezoeken. Ook dat kan in combinatie met het zien van de voormelde film.
Na afloop van een rondleiding kunt u eventueel een wandeling maken in de historische ‘pleinen’ (tuinen) van Nijenburg.
Omdat de Historische Vereniging Oud Heiloo in het najaar 40 jaar bestaat, kan men bij inschrijving als nieuw lid gratis toegang verkrijgen. De normaal geldende toegangsprijs is per persoon 7,50 euro.
Het huis Nijenburg is via de eigenaresse, Vereniging Hendrick de Keyser, te huur voor bruiloften, recepties, vergaderingen e.d. Zie www.hendrickdekeyser.nl en specifiek voor het huren van ruimten in het huis: huren@hendrickdekeyser.nl

Lodewijk XIV-hemelbed in de Blauwe kamer van Nijenburg

U kunt zich aanmelden voor rondleidingen op de zondagen 28 september (volgeboekt), 26 oktober (volgeboekt), 9 november (volgeboekt), 23 november (volgeboekt) en 7 december om 11.00 uur. Voor groepen (min. 15, max. 25 personen) op de woensdagen 10 september, 17 september, 8 oktober, 29 oktober,12 november, 26 november en 10 december 2014. Aanmelding: info.oudheiloo@gmail.com of 072-5332571.
Zie ook artikel HIER


April

Presentatie ‘Kring van Heiloo’ in Oudheidkamer Heiloo

Korte tijd was Heiloo in de eerste helft van de negentiende eeuw bij toeval middelpunt van het letterkundig leven van Nederland. Op de pastorie van de Witte Kerk en op Nijenburg kwamen jonge schrijvers bij elkaar om hun interesse voor de romantische literatuur gezamenlijk te delen. De zogenaamde ‘Kring van Heiloo’ is het onderwerp van een presentatie op zaterdagmiddag 3 mei aanstaande in de Oudheidkamer Heiloo.

Cornelis van Foreest troonde in 1835 zijn Leidse studievriend Nicolaas Beets mee naar Heiloo, naar Nijenburg. In 1836 werd hun beider vriend Johannes Hasebroek predikant van de Witte Kerk. Als spoedig kwamen zij met nog meer vroegere Leidse studiegenoten samen op de pastorie om elkaars literaire werk voor te lezen en te becommentariëren. Toen ook nog Truitje Toussaint en Betsy Hasebroek zich daarbij aansloten was de Kring van Heiloo geboren. Tot 1843, toen Hasebroek naar elders vertrok, is dit gezelschap in tact gebleven. De familie Van Foreest, die de jonge auteurs hartelijk ontving op Nijenburg, speelde daarbij een stimulerende rol. Beets leerde daar achtereenvolgens zijn beide echtgenotes kennen. De bekende oprichter van het tijdschrift ‘De Gids, de Amsterdammer E.J. Potgieter, zocht en kreeg contact met de leden van De Kring om hun literaire werk in zijn tijdschrift te publiceren. Nog vele jaren, tot 1880, hebben de schrijvers van De Kring invloed gehad op de Nederlandse letterkunde. Wim Buwalda vertelt op zaterdagmiddag 3 mei wat de betekenis van deze vriendenclub is geweest. Men heeft vrij toegang tot deze presentatie, echter als men op tijd komt is er voldoende plaats en wordt er voordien een kopje koffie aangeboden. Nadere informatie en contact over deze presentatie is mogelijk via info.oudheiloo@gmail.com of telefoonnummer 072-5321404. Zie ook www.oudheiloo.nl. Aanvang van de presentatie 14.30 uur, inloop, met koffie, vanaf 14.00 uur. Adres Oudheidkamer Heiloo: Bergeonstaat 30 Heiloo, tel. 072-5320332.

Nic. Beets

Joh. Hasebroek


Maart

Ontwikkeling van Heiloo van 1865 tot 2014 bij Oud Heiloo

In een eerdere presentatie in heeft Jaap de Graaf aan de hand van kaarten en foto’s laten zien hoe Heiloo, met slechts enkele honderden inwoners, tot het midden van de negentiende eeuw gevormd werd. In het tweede deel van zijn lezing komen de groei van Heiloo van 800 tot bijna 23.000 inwoners en de daarmee gepaard gaande uitbreidingen van het dorp aan de orde. Dit zijn de onderwerpen van een presentatie in de Oudheidkamer Heiloo op zaterdagmiddag 5 april aanstaande.

Heiloo is in de loop der eeuwen op verschillende momenten in kaart gebracht. Oude kaarten laten zien dat een groot deel van het huidige stratenpatroon gebaseerd is op de indeling van vele jaren terug. Maar waar het oude wegenpatroon werd getypeerd door verspreid liggende huizen en boerderijen, is in latere tijden het beeld veranderd: de wegen op de oer-oude strandwal werden langzamerhand volgebouwd. Hiermee werden ook de verschillende buurtschappen, zoals de Kerkbuurt, Zevenhuizen, Eeuwisbuurt, Bollendorp, Kapel en Oosterzij, met elkaar verbonden. Vanaf 1960 begon de relatief grootschalige nieuwbouw op Heiloos grondgebied buiten de strandwal. Andere belangrijke omslagpunten zijn aan te wijzen in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw. De spreker zal zijn betoog illustreren met afbeeldingen en foto’s van kaarten, wegen en gebouwen.Voor zaterdagmiddag 5 april geldt: ‘vrij entree’. Als men op tijd komt is er voldoende plaats. Er wordt bij binnenkomst een kopje koffie aangeboden. Nadere informatie en contact over deze presentatie is mogelijk via info.oudheiloo@gmail.com of telefoonnummer 072-5334185. Zie ook www.oudheiloo.nl. Aanvang van de presentatie 14.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur. Adres Oudheidkamer Heiloo: Bergeonstaat 30 Heiloo, tel. 072-5320332.

Kaart van Heiloo 1865


Presentatie over veranderingen in Heiloo voor en na de bouw van het winkelcentrum ‘t Loo

In de Oudheidkamer Heiloo wordt op zaterdagmiddag 22 maart a.s. een herhaling geboden van de presentatie die Piet Stoffers voor de jaarwisseling gaf over de gevolgen van de bouw van ‘t Loo. Deze reprise wordt speciaal georganiseerd voor geïnteresseerden die in december wegens de te grote belangstelling voor de presentatie deze niet konden bijwonen.

De bouw van ‘t Loo in 1976-1977 heeft het aanzien van het centrum bij de Witte Kerk drastisch gewijzigd. Een van de veranderingen is dat het stratenplan er anders uitziet en de naamgeving van de straten bij ‘t Loo nogal verwarrend is. Op zaterdag 22 maart aanstaande vertelt Heilookenner Piet Stoffers over “De veranderingen rondom ‘t Loo, voor en na de bouw van het winkelcentrum”. Met veel foto’s laat hij zien welke gevolgen de ingrepen in de omgeving van de Witte Kerk na 1977 hebben gehad voor het wonen, werken en winkelen in die buurt en meer van dat alles. Men heeft vrij toegang tot deze presentatie, echter als men op tijd komt is er voldoende plaats en wordt er voordien een kopje koffie aangeboden. Nadere informatie en contact over deze presentatie is mogelijk via info.oudheiloo@gmail.com of telefoonnummer 072-5320028. Zie ook www.oudheiloo.nl. Aanvang van de presentatie 14.30 uur, inloop, met koffie, vanaf 14.00 uur. Bij voldoende belangstelling wordt de presentatie om 15.30 uur herhaald. Adres Oudheidkamer Heiloo: Bergeonstaat 30 Heiloo, tel. 072-5320332.

Huizen aan de Heerenweg die verdwenen bij de bouw van ‘t Loo


Reprise presentatie “Verdwenen tuinbouw in Heiloo”

Binnen de serie presentaties in de Oudheidkamer Heiloo herhaalt Piet Kuijper zijn voordracht over de tuinbouw in het Heiloo van vroeger.

Eens was Heiloo een van de weinige plaatsen waar, door de familie Van Foreest, asperges werden geteeld. Dat gebeurde op een beschutte plaats in het Heilooër bos, waar later werd
gehockeyd en nu een recreatieveld ligt. Maar voor de Tweede Wereldoorlog was vooral de aardbeienteelt belangrijk. Vanaf een veiling nabij het station werden de Heilooër zomerkoninkjes
naar Duitsland vervoerd. Toen en ook nog na de oorlog kende Heiloo veel tuinbouwbedrijfjes en was het op de Heilooër veiling een drukte van belang. Piet Kuijper, telg van een
tuinbouwfamilie, kan hierover smakelijk vertellen. Dit gebeurt aan de hand van veel foto’s. Men heeft vrij toegang tot deze presentatie, maar als men op tijd komt is er voldoende plaats en
kan men een kopje koffie verkrijgen. De presentatie vangt aan om 14.30 uur op zaterdagmiddag 8 maart aanstaande. De Oudheidkamer Heiloo is gevestigd aan de Bergeonstraat 30.
Informatie: www.oudheiloo.nl of tel. 072-5339736. E-mailadres: info.oudheiloo@gmail.com

Pieter van Foreest inspecteert de aspergeteelt.


Februari

Vergeten verleden? Expositie in Oudheidkamer Heiloo

Het dorp Heiloo verandert. Als gevolg van die veranderingen raken mensen, gebouwen en karakteristieke elementen van het dorpsbeeld van vroeger in de vergetelheid. Oud Heiloo wijdt er een expositie aan.
Wie kent ze nog de markante bestuurders van het Heiloo van vroeger en waar vind je hun namen terug? Hoe recreëerde men in Heiloo en waar vond dat plaats? Op diverse plekken waren beeldbepalende kunstwerken opgesteld; ze zijn spoorloos verdwenen.

Waar is toch die fraaie fontein gebleven?

Tweede versie van de Foreest-fontein voor het gemeentehuis

Boerderijen bepaalden vroeger veel meer dan nu het dorpsbeeld. Door -grote- branden en andere oorzaken zijn er talloze verdwenen. Heilooërs zochten elkaar op op vaste plaatsen in het dorp. Waar was dat ook weer? Dit verdwenen, maar ook vergeten (?) verleden wordt in de expositie in beeld gebracht door middel van voorwerpen, films en vele foto’s uit diverse bronnen. De expositie in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstaat 30, is vanaf zaterdag 22 februari geopend op zaterdagmiddag 14.00 – 17.00 u. en dinsdagavond 19.00 -21.00 u.
Informatie: info.oudheiloo@gmail.com of telefoon 072-5321404.
Voor een fotoverslag van officiële opening van deze tentoonstelling, klik HIER


Vrijwilligersmiddag 2014

Op 11 januari werd een bijeenkomst voor de vrijwilligers van de vereniging georganiseerd in het Julianaklooster.
De voorzitter Piet Kuijper benadrukte hierbij het belang van de inzet van deze vrijwilligers. Deze inzet is mede belangrijk omdat het ledenaantal de achterliggende jaren een gestage groei doormaakte.

Voorzitter Piet Kuijper spreekt de aanwezige vrijwilligers toe

Voor een fotoverslag van de vrijwilligersmiddag klik HIER


Januari

Herhaling presentaties in Oudheidkamer Heiloo

De in de laatste maanden van 2013 door Oud Heiloo georganiseerde presentaties trokken veel bezoekers. De belangstelling was zo groot dat een beduidend aantal bezoekers de voorstellingen niet kon bijwonen. Daarom worden de presentaties herhaald op zaterdagmiddagen in de maanden februari tot en met april 2014.

Programmering:
De presentaties in de filmzaal van de Oudheidkamer Heiloo op de zaterdagmiddagen in februari, maart en april hebben de volgende programmering.

Zaterdag 8 februari, 14.30 uur: Jaap de Graaf, “De groei en ontwikkeling van Heiloo”, deel 1. Aan de hand van oud en nieuw kaartmateriaal wordt aangegeven hoe de groei van Heiloo zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Duidelijk wordt gemaakt dat toch nog veel van het oude nog herkenbaar aanwezig is in het dorp.

Zaterdag 8 maart, 14.30 uur: Piet Kuijper, “De verdwenen tuinbouw in Heiloo” Er werden in Heiloo volop asperges geteeld en Heiloo stond bekend om zijn aardbeienteelt. De veiling van deze producten van Heiloo is verleden tijd. Piet Kuijper vertelt daar meer over.

Zaterdag 22 maart, 14.30 uur: Piet Stoffers, “De veranderingen rondom ‘t Loo, voor en na de bouw van het winkelcentrum”. Aan de hand van veel foto’s laat Piet Stoffers zien hoe ingrijpend de omgeving van de Witte Kerk na 1970 is veranderd en welke gevolgen dat heeft gehad voor het wonen en winkelen in die buurt.

Zaterdag 5 april, 14.30 uur: Jaap de Graaf, “De groei en ontwikkeling van Heiloo”, deel 2. Weinig mensen weten nog dat zich middenin Heiloo een camping bevond. Over de verplaatsing van deze camping is veel gedoe geweest. Interessant om de toelichtingen van Jaap de Graaf te horen.

Zaterdag 26 april, 14.30 uur: Wim Buwalda, “De Kring van Heiloo”. Rond 1840 speelde Heiloo een niet te onderschatten rol in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. De kring, bestaande uit de predikant van de Witte Kerk Johannes Hasebroek en zijn vrienden Cornelis van Foreest, Nicolaas Beets en Jan Kneppelhout, had enig gezag in die jaren. Later sloten ook Truitje Toussaint en Willem Hofdijk zich bij de “Kring van Heiloo” aan. Wim Buwalda licht toe waarmee deze vriendenkring zich bezighield in de pastorie en op Nijenburg.

Informatie
Nadere informatie en contact over dit programma van presentaties is mogelijk via info.oudheiloo@gmail.com of telefoonnummer 072-5321404. Zie ook www.oudheiloo.nl. Aanvang van de presentaties 14.30 uur, inloop, met koffie, vanaf 14.00 uur. Adres Oudheidkamer Heiloo: Bergeonstaat 30 Heiloo, tel. 072-5320332.


Nieuwe start rondleidingen huis Nijenburg (let op: deze zijn inmiddels volgeboekt)

Vooral ook in de wintermaanden is het huis Nijenburg een bijzondere locatie voor een bezoek. Nieuw is dat er enkele schilderijen zijn toegevoegd aan de ‘vooroudergalerij’, de verzameling van portretten van de vroegere bewoners en hun voorouders. Een belangrijke aandachtstrekker is het pronkpoppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg, vooral met de bijbehorende explicatie van de rondleiders. Tijdens de rondleidingen wordt veel aandacht besteed aan de geschiedenis van de familie van Foreest, sinds 1742 de erfgenamen van de bouwers van het huis, de familie Van Egmond van de Nijenburg. De Foreesten hebben een niet te onderschatten rol gespeeld in de landelijke geschiedenis en de historie van Heiloo en omgeving. Nijenburg als buitenhuis en later als woonhuis was daarbij van betekenis. Dit alles wordt tijdens de rondleidingen, na ontvangst met een kopje koffie, uit de doeken gedaan. Behalve op de aangegeven zondagen kan het huis worden bezocht op woensdagen of donderdagen door groepen van verenigingen en andere organisaties. De maximale groepsgrootte is 25 deelnemers. Tip: een rondleiding op Nijenburg is een geslaagd onderdeel van een familiefeestje.
De geplande zondagen zijn: 19 januari (inmiddels volgeboekt), 2 februari (inmiddels volgeboekt), 16 februari (inmiddels volgeboekt), 2 maart (inmiddels volgeboekt), 13 april (inmiddels volgeboekt) en 27 april (inmiddels volgeboekt).
Op deze zondagen is een rondleiding om 11.00 uur of 13.15 uur mogelijk. Zondag 16 februari alleen om 11.00 uur. De kosten bedragen € 6,00 p.p., voor leden van Oud Heiloo en Hendrick de Keyser € 4,00 p.p., inclusief koffie/thee en informatiemateriaal. Groepen van verenigingen, families e.d. kunnen een aanvraag doen op woensdagen. Helaas is het huis Nijenburg niet toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. Voor kinderen van 8 tot 15 jaar is een speurtocht door het huis mogelijk. Huisdieren worden in Nijenburg niet toegelaten. Parkeren kan men op de Nijenburgerweg (zijweg van de Kennemerstraatweg) of op de toegangslaan, de Torenlaan, aan de linkerzijde (oostzijde). Fietsen parkeert men voor het toegangshek.
Aanmelding: bij voorkeur via info.oudheiloo@gmail.com of www.oudheiloo.nl/Contact/Reactieformulier. Indien dit niet mogelijk is, dan via tel.nr. 072-5332571.

Afb. Nijenburg voor 1830 (Crescent,1795)


Expositie

In de voorzaal wordt thans de expositie ingericht die verrassende beelden biedt van het ‘verdwenen Heiloo’, onder de titel “Vergeten verleden?”


Aanmelden voor een bezoek aan Nijenburg (vervallen)
Momenteel zijn er nog geen rondleidingen gepland.U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst voor het nieuwe jaar 2014. In het begin van 2014 zult u dan bericht krijgen over de mogelijke data waarop u Nijenburg kunt bezoeken.Aanmelding bij voorkeur via het e-mailadres info.oudheiloo@gmail.com of, indien dat niet mogelijk is, via telefoonnummer 072-5332571

error: Content is protected !!