Nieuws Intern 2013

Nieuws van de vereniging 2013

December

Expositie

In de voorzaal wordt thans de expositie ingericht die verrassende beelden biedt van het ‘verdwenen Heiloo’, onder de titel “Verdwenen verleden?”


November

Grote belangstelling presentaties Oud Heiloo

Het was een drukte van belang de afgelopen zaterdagen in de Oudheidkamer Heiloo. De belangstelling voor de presentaties die op deze dagen werden gehouden was veel groter dan werd verwacht. Sommige geïnteresseerden konden afgelopen zaterdag de eerste presentatieronde zelfs niet bijwonen. Het bestuur van Oud Heiloo heeft besloten de presentaties in januari en februari van 2014 te herhalen.

Het najaarsprogramma van Oud Heiloo kende een groeiende belangstelling. Terwijl hard wordt gewerkt aan een nieuwe tijdelijke expositie in de voorzaal en aan de uitgebreide permanente expositie over de geschiedenis van Heiloo in de achterzaal passeerden in het filmzaaltje enkele voordrachten de revue. De presentaties over de “De verdwenen tuinbouw in Heiloo” en “De kring van Heiloo” trokken al veel belangstellenden, maar dat werd nog overtroffen door de lezingen over “De groei en ontwikkeling van Heiloo” en “De veranderingen rondom ‘t Loo, voor en na de bouw van het winkelcentrum. Jaap de Graaf heeft zijn toehoorders reeds toegezegd dat een tweede deel van zijn verhaal over de groei en ontwikkeling van Heiloo in januari 2014 zal volgen. In deze maand en in februari 2014 zullen ook de andere lezingen worden herhaald. Het presentatieprogramma voor de Oudheidkamer Heiloo voor het begin van 2014 zal tijdig worden bekendgemaakt via de pers en op deze website. Meer informatie kunt u verkrijgen via info.oudheiloo@gmail.com of telefonisch: 072-5321404.


Heiloo voor en na ‘t Loo, presentatie in de Oudheidkamer

Na 1975 kreeg de omgeving van de Witte Kerk een totaal ander aanzien. De woonbuurt, het schoolgebouw en het voormalige theater aan de westkant en ten noorden van de kerk werden radicaal gesloopt. Een nieuw winkelcentrum moest Heiloo meer allure geven. Dit is zaterdagmiddag het onderwerp van een presentatie in de Oudheidkamer Heiloo.

Een van de auteurs van het nieuwe boek ‘Heiloo onder dak’, Piet Stoffers, zal op zaterdagmiddag 23 november in de Oudheidkamer Heiloo aan de hand van vele historische foto’s en films vertellen welke veranderingen de buurt bij de Witte Kerk heeft ondergaan. Hoe zag dit centrum er uit voor de bouw van ‘t Loo? Wie woonden en werkten daar? Welke winkeliers kunnen we ons nog herinneren? De spreker is vast van plan de toehoorders te betrekken in het ophalen van herinneringen aan deze buurt.

Wellicht komen er tijdens de bijeenkomst nog nieuwe gegevens naar boven. Nadere informatie en contact over deze presentatie is mogelijk via info.oudheiloo@gmail.com of telefoonnummer 072-5321404. Zie ook www.oudheiloo.nl. Aanvang van de presentatie: 15.00 uur, inloop – met koffie – vanaf 14.30 uur. Adres Oudheidkamer Heiloo: Bergeonstaat 30 Heiloo, tel. 072-5320332.


Presentatie over de ‘De groei en ontwikkeling van Heiloo door de eeuwen heen’.

Heiloo is in de loop der tijd veranderd. Dat is zeker. Maar oude kaarten laten zien dat een groot deel van het huidige stratenpatroon gebaseerd is op de indeling van vele jaren terug. Deze ontwikkeling en die van de vroegere buurtschappen van Heiloo zijn onderwerpen van een presentatie in de Oudheidkamer Heiloo op zaterdag 16 november.

Op die zaterdagmiddag vertelt Jaap de Graaf van Oud Heiloo over zijn onderzoek naar het Heiloo van vroeger en nu door het vergelijken van oude en nieuwe kaarten. Zo laat een kaart van 1540 goed zien dat een deel van het wegenpatroon van toen nog steeds zichtbaar is op de meest recente kaarten van Heiloo. Ook kaarten uit de achttiende eeuw worden vergeleken met de plattegrond van nu. Het aanzien van de straten is wel flink veranderd; de vele oorspronkelijke zandwegen zijn nu verhard, op een enkele uitzondering na. Een infrastructuur voor de 500 inwoners van de zestiende eeuw stelde blijkbaar andere eisen dan die voor 23.000 inwoners van eenentwintigste eeuw. Belangrijke omslagpunten zijn aan te wijzen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en de zeventiger jaren van de twintigste eeuw. Interessant is ook dat het Heiloo van vroeger vooral een verzameling was van geconcentreerde bewoning in verspreid liggende buurtschappen, zoals Kapel, Bollendorp, Oosterzij en Zevenhuizen. De spreker zal daarbij nog aandacht besteden aan enkele details op oude kaarten die interessant zijn om te bespreken, bijvoorbeeld de aanduidingen van molens. Voor zaterdagmiddag 16 november geldt: ‘vrij entree’. Nadere informatie en contact over dit programma van presentaties is mogelijk via info.oudheiloo@gmail.com of telefoonnummer 072-5321404. Aanvang van de presentaties 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur. Adres Oudheidkamer Heiloo: Bergeonstaat 30 Heiloo, tel. 072-5320332.


Aanmelden voor een bezoek aan Nijenburg

De rondleidingen voor dit najaar zijn volgeboekt.

U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst voor het nieuwe jaar 2014. In het begin van 2014 zult u dan bericht krijgen over de mogelijke data waarop u Nijenburg kunt bezoeken.

Aanmelding bij voorkeur via het e-mailadres info.oudheiloo@gmail.com of, indien dat niet mogelijk is, via telefoonnummer 072-5332571


Presentatie over de ‘Kring van Heiloo’.

Drie vrienden die elkaar leerden kennen tijdens hun studie aan de “Leidsche Hogeschool” (universiteit) deelden hun interesse voor de literatuur tijdens ontmoetingen in de pastorie van Heiloo en op Nijenburg. Zo ontstond tussen 1836 en 1843 de ‘Kring van Heiloo’. Johannes Hasebroek, Cornelis van Foreest en Nicolaas Beets vormden de kern van dit literaire gezelschap.

Hasebroek die in 1836 de -jonge- predikant werd van de Witte Kerk was de initiatiefnemer. Bijgestaan door zijn zuster Betsy, later ook een tamelijk bekende schrijfster, nodigde hij Nicolaas Beets uit om naar Heiloo te komen. Beets vertoefde hier graag, zoals uit een aantal gedichten blijkt. Maar was dat de enige reden om de reis naar Heiloo te maken? Hierbij speelden ook hun beider vriend Cornelis van Foreest en het huis Nijenburg belangrijke rollen.
Later maakten ook de Alkmaarders Willem Hofdijk en Truitje Toussaint deel uit van de kring; ze werden daardoor zeer geïnspireerd. Geertruida Bosboom – Toussaint, zoals zij later werd genoemd, zou uitgroeien tot een bekende Nederlandse schrijfster. Wim Buwalda geeft op zaterdag 9 november van 15.00 – 16.00 uur een presentatie over de Kring van Heiloo, een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Heiloo. Nadere informatie en contact over deze presentatie is mogelijk via info.oudheiloo@gmail.com of telefoonnummer 072-5321404. Zie ook www.oudheiloo.nl. Aanvang van de presentatie: 15.00 uur, inloop – met koffie – vanaf 14.30 uur. Adres Oudheidkamer Heiloo: Bergeonstaat 30 Heiloo, tel. 072-5320332.

J.P. Hasebroek (1812-1896) als predikant in Heiloo


Oktober

Presentaties in de Oudheidkamer

In de maand november organiseert de Historische Vereniging Oud Heiloo een aantal presentaties met films en dia’s over de historie van Heiloo. De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddagen van 15.00 – 16.00 uur. De koffie met koek staat om 14.45 klaar en de stoep voor de ingang is dan bladvrij gemaakt.

De presentaties in de filmzaal van de Oudheidkamer Heiloo op de zaterdagmiddagen in november kent de onderstaande programmering. Op zaterdag 2 november vertelt Piet Kuijper over “De verdwenen tuinbouw in Heiloo”. Asperges worden niet meer geteeld in Heloo en ook de de zo bekende aardbeienteelt is geheel verdwenen. De veiling van Heiloo bestaat ook niet meer. Aan de hand van dia’s wordt de voor het vroegere Heiloo zo belangrijke, maar nu verdwenen tuinbouw belicht. Zaterdag 9 november staat “De kring van Heiloo” op het programma. Predikant van de Witte Kerk Johannes Hasebroek nodigde ca. 1840 in de pastorie zijn vrienden Cornelis van Foreest, Nicolaas Beets en Jan Kneppelhout uit om te discussiëren over de literatuur. Later sloten Truitje Toussaint en Willem Hofdijk zich daarbij aan. Wim Buwalda licht toe waarmee deze vriendenkring zich bezighield in de pastorie en op Nijenburg. Op 16 november staat “De groei en ontwikkeling van Heiloo” centraal. Jaap de Graaf heeft een studie gemaakt van oud en nieuw kaartmateriaal en kan aan de hand daarvan aangeven hoe de groei van Heiloo zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Piet Stoffers belicht op 23 november “De veranderingen rondom ‘t Loo, voor en na de bouw van het winkelcentrum”. Het fotomateriaal dat hij toont laat zien hoe ingrijpend de omgeving van de Witte Kerk na 1970 is veranderd en welke gevolgen dat heeft gehad voor het wonen en winkelen in die buurt. Nadere informatie en contact over dit programma van presentaties is mogelijk via info.oudheiloo@gmail.com of telefoonnummer 072-5321404.


September

Mogelijkheden voor een bezoek aan het huis Nijenburg

  1. Graag vertellen wij u wat de Historische Vereniging Oud Heiloo u als gast te bieden heeft voor een bezoek aan Nijenburg.
  2. Een rondleiding op zondagen (door de Historische vereniging Oud Heiloo vastgesteld) door het jaar. Zie onze website en de regionale kranten.
  3. Een rondleiding voor uw eigen groep (familie/vereniging etc.) op een door u gekozen dag en tijd. Niet ’s avonds! (Wij behouden het recht van planning en indeling.)
  4. Een speciale rondleiding met uw eigen groep op een zaterdagmiddag. (Alleen in de maanden januari-februari-maart-oktober en november.)

Begin om 14.00 uur met een film over de laatste bewoonster van Nijenburg, mevr. Snethlage-van Foreest.
Locatie: Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, 1851 KB Heiloo.
Aansluitend 15.15 uur bezoek aan het huis Nijenburg met rondleiding.

Geef een rondleiding op Nijenburg als cadeau.
Voor meer informatie en vragen betreffende de activiteiten van de Historische Vereniging Oud Heiloo kunt u terecht op onze website www.oudheiloo.nl, of info.oudheiloo@gmail.com, of telefoon 072-5332571/5321404.

Men kan zich weer aanmelden voor bezoek op de volgende zondagen in het laatste deel van 2013.

– zondag 22 september: 11.00 en 13.15 uur
– zondag 13 oktober: 11.00 uur
– zondag 20 oktober: 11.00 en 13.15 uur
– zondag 27 oktober: 11.00 en 13.15 uur
– zondag 10 november: 11.00 en 13.15 uur Volgeboekt
– zondag 24 november: 11.00 en 13.15 uur. Volgeboekt

Aanmelding bij voorkeur via het e-mailadres info.oudheiloo@gmail.com of, indien dat niet mogelijk is, via telefoonnummer 072-5332571.


Oud Heiloo begroet 900e lid tijdens de manifestatie UIT&ZO

Met een stevige handdruk (zie foto) feliciteerde wethouder Jacob Ouderkerken mevrouw Joke Maart – de Groot met haar lidmaatschap van de Historische Vereniging Oud Heiloo. Zij kon worden geboekt als 900e lid van de vereniging. In de felicitaties betrok de wethouder ook Oud Heiloo en onderstreepte daarbij het belang van de vereniging voor het dorp.

Bestuurslid Evert Tiebie hield de telling van de inschrijvingen tijdens de markt UIT&ZO afgelopen zaterdag nauwkeurig bij en toen mw. Maart – de Groot zich spontaan aanmeldde als lid kon hij haar, tot haar grote verrassing, meedelen dat met haar aanmelding het aantal van 900 leden was bereikt. Graag wilde zij, geboren en getogen in Heiloo, deelnemen aan de felicitatieceremonie waarvoor wethouder Ouderkerken bereid was gevonden daaraan een bijdrage te leveren. Nadat aan mevrouw Maart – de Groot als presentje het boek ‘Heiloo, toen het dorp nog dorp was’ overhandigd was, waar zij erg blij mee was, sprak dhr. Ouderkerken nog enkele woorden tot de bestuurders van Oud Heiloo. Hij prees met name de uitgave van de laatste Heylooer Cronyck met het interessante artikel over de crisisjaren van voor de Tweede Wereldoorlog. Er is daarvoor veel research voor verricht, zo meende hij. De fotomini-expositie ‘Waar ontmoetten Heilooërs vroeger elkaar’ en het bezoek aan de diapresentatie ‘Verdwenen tuinbouw in Heiloo’, getriggerd door de uitstalling van tuinbouwproducten in de stand van Oud Heiloo, trokken veel belangstelling. Ook konden de bezoekers over mogelijkheden en data van rondleidingen in Nijenburg worden geïnformeerd.

Stevige handdruk voor 900e lid Oud Heiloo tijdens UIT&ZO

Foto: Mary Sanstra


Duinkerker kapers belagen kasteelheer van Ypestein op Open Monumentendag in Heiloo

De macht en pracht van de kasteelheer van Ypestein, tevens de welgestelde bewoner van het Hof van Sonoy in Alkmaar, leidde in 1627 tot grote afgunst en woede bij een werkloze, jonge Alkmaarder. Deze jongeman, Govert Nobel, zocht steun bij de Duinkerker kapers met een plan om de kasteelheer een lesje te leren. Hoe dit afloopt is te zien en horen op Open Monumentendag in Heiloo op zaterdag 14 september op het GGZ-terrein (terrein St. Willibrordusstichting).

Wederom werken de Historische Vereniging Oud Heiloo en spelers van Falkland Heiloo samen om op Open Monumentendag de geschiedenis van Heiloo te verlevendigen op een monumentale plek. Op het GGZ-terrein (St. Willibrordusstichting), op de plaats waar zich ooit het kasteel Ypestein bevond, gebouwd voor 1600 en afgebroken ca. 1750, wordt een vrijwel onbekende historische gebeurtenis van Heiloo ten tonele gebracht. Dit vindt plaats op zaterdag 14 september om 11.00 uur en wordt herhaald om 14.00 uur. Het landelijke thema van de Open Monumentendag, ‘Macht en pracht’, wordt in de voorstelling tevens onder de aandacht gebracht. De na het Spaanse beleg in 1573 grotendeels verarmde Alkmaarders moesten met lede ogen aanzien dat enkele rijke stadsgenoten zich prachtige buitenhuizen, zoals Ypestein in Heiloo, konden permitteren. Deze ‘tweedeling’ in de lokale samenleving leidde tot onlusten en deels tot uitwassen. Op een speelse wijze is hier een korte toneelvoorstelling van gemaakt, die een niet zo bekende gebeurtenis van de geschiedenis van Heiloo tot leven wil wekken. Op de Open Monumentendag op presenteert Oud Heiloo zich ook met een informatiestand waar onder andere inlichtingen kunnen worden verkregen over een nieuwe serie rondleidingen op Nijenburg, ook voor basisscholen in Heiloo.

Ypestein ca 1627


Verdwenen tuinbouw als thema van de Historische Vereniging Oud Heiloo op Uit&Zo

Ook de Historische Vereniging Oud Heiloo is weer present tijdens Uit&Zo. Bij de stand van ‘Oud Heiloo’, voor de Willibrorduskerk, kunnen bezoekers informatie verkrijgen over de vereniging, uitgaven van de vereniging inzien en een praatje maken met bestuursleden en vrijwilligers.
In de kraam van de vereniging is een minitentoonstelling ‘Waar ontmoetten Heilooërs elkaar in voorbije dagen’ te zien.
Voor Heilooërs en buitenlui is er een interessant aanbod om lid te worden en daarmee de vereniging en doelen van Oud Heiloo te ondersteunen. Men kan voor een ‘zacht prijsje’ lid worden voor de resterende maanden van 2013 én 2014.
Oud Heiloo biedt in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk de diapresentatie ‘De verdwenen tuinbouw in Heiloo’.
De aanvangstijden daarvan zijn 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Ook in de stand van Oud Heiloo zal aandacht worden besteed aan de presentatie.

Aardbeienplukkers


Juli 2013

Zomerfilmprogramma in Oudheidkamer Heiloo

In de maand juli presenteert de Historische Vereniging Oud Heiloo een serie films uit haar collectie. De filmvertoningen op de zaterdagmiddagen en dinsdagavonden in juli in de Oudheidkamer Heiloo zijn gratis toegankelijk.
Het zomerfilmprogramma kent de volgende programmering.

Zaterdag 13 juli en dinsdag 16 juli: Elisabeth Snethlage – van Foreest, vertellingen over het wonen op Nijenburg.

Zaterdag 20 juli en dinsdag 23 juli: Heiloo 1940 – 1945, Tweede Wereldoorlog in Heiloo.

Zaterdag 27 juli en dinsdag 30 juli:

Polygoonjournaal Heiloo: o.a. eerste AHOB in Nederland, Seyss-Inquart op bezoek in het Marine Lazarett en schoonrijden op de ijsbaan;
Films Anton Jensch ca. 1970: o.a. Prins Bernhard bij Germefa, afscheid burgemeester Pesman;
Heiloo ca. 1980: o.a. protest afbraak Astabioscoop, Dorus de Waard, glazenwasser De Jager.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdagmiddag om 14.30 en 15.30 uur en op dinsdagavond om 19.30 uur in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30 Heiloo. Ook is het mogelijk op verzoek andere films uit de collectie te bekijken. Inlichtingen via e-mail: info.oudheiloo@gmail.com of telefonisch: 072-5339737.


Mei 2013

Presentaties in Oudheidkamer Heiloo

Op de zaterdagmiddagen 8 juni en 15 juni worden in de Oudheidkamer Heiloo presentaties gehouden. Op 8 juni is het onderwerp “Lena, Duits dienstmeisje op Nijenburg”, op 15 juni “De geschiedenis van de Stationsweg Heiloo”.

Lena Gronsky was van 1925 tot 1931 dienstbode op Nijenburg. Zij was een van de vele Duitse meisjes die tussen de beide wereldoorlogen vanuit het arme Duitsland toevlucht zochten in het “rijke” Holland. Lena maakt zich zeer geliefd op Nijenburg door haar ijver en haar zonnige karakter. Het dienstverband op Nijenburg moest, zo gold dat in die jaren, worden beëindigd, omdat zij in het huwelijk trad met de chauffeur Honig, die vaak jonkheer van Foreest naar het station bracht. Agnes van Menen was in Alkmaar het buurmeisje van deze bijzondere vrouw. Zij heeft de herinneringen aan haar buurvrouw Lena te boek gesteld en vertelt daarover in de Oudheidkamer Heiloo op zaterdagmiddag 8 juni 2013, 15.00 uur.
De Stationsweg in Heiloo is eeuwenlang een belangrijke oost-westverbinding geweest in het dorp. De naam “Stationsweg” geldt pas vanaf 1924 en was bedoeld treinreizigers op het goede spoor te zetten naar het station. Voor die tijd kende de weg, of delen daarvan, de namen: Oudburgerlaan, Obriglaan, Breedelaan en Kerkweg. Hans Ruiter, geboren en getogen op de Stationsweg, persenteert op zaterdagmiddag 15 juni, om 15.00 uur, beelden van de oude Stationsweg en vertelt daarover. De presentaties zijn vrij toegankelijk. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld via info.oudheiloo@gmail.com of www.oudheiloo.nl/Contact/Reactieformulier of, als het voorgaande voor u niet mogelijk is, via telefoonnnummer 072-5321404.


Wonen en werken rond de Witte Kerk, vroeger en nu

Rondom de Witte Kerk in Heiloo is sinds 1960 veel veranderd, maar ook nu is nog veel herkenbaar uit die tijd. Heilookenner Jan van Tiel heeft recent veel nieuw fotomateriaal verworven uit vroegere tijden. Dit toont hij in een presentatie in de Oudheidkamer Heiloo.

Bij de bouw van het winkelcentrum ‘t Loo in 1976-1977 is een groot deel van het gebied rond de Witte Kerk grondig veranderd. Enkele jaren daarvoor kreeg ook de buurt bij de Oude Pastorie een “facelift”. In het midden van de negentiger jaren verkreeg het terrein rond ‘t Loo een belangrijke verdere aanpasing. Het wonen en werken in de omgeving van van de Witte Kerk heeft daardoor veel van zijn vroegere karakter verloren.
Wel is de bekende bedrijvigheid van dit belangrijke gebiedsdeel van Heiloo ongewijzigd gebleven. Jan van Tiel, die vooral dit deel van Heiloo vroeger en van nu goed kent, heeft onlangs weer een aantal foto’s van vroegere jaren verkregen. Hij wil dit materiaal graag presenteren aan belangstellenden. De bijeenkomst waarin dit gebeurt vindt plaats in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, op zaterdagmiddag 1 juni aanstaande om 15.00 uur. De presentatie is vrij toegankelijk.
Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld via info.oudheiloo@gmail.com of www.oudheiloo.nl/contact/reactieformulier of, als het voorgaande niet mogelijk is, via telefoonnummer 072-5321404


Onze Lieve Vrouw ter Nood door de eeuwen heen

Driehonderd jaar geleden brak in Heiloo en omstreken een epidemie uit waarbij honderden koeien het loodje legden. Maar er kwam uitkomst: op de plek waar voorheen de kapel en put van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood zich bevonden welde, volgens het gerucht, geneeskrachtig water voor het vee uit de grond. Tot groot ongenoegen van de protestantse overheden trok de belangstelling voor het bedevaartsoord weer aan. Op zaterdag 1 mei a.s. is “Onze Lieve Vrouw ter Nood door de eeuwen heen” in de Oudheidkamer Heiloo het onderwerp van een interessante presentatie.

Eeuwenlang heeft Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een grote belangstelling gekend van verschillende kanten. Voor het rooms-katholieke deel van de bevolking een plaats die veel aantrekkingskracht, troost en genezing bood. Voor de protestanten een steen des aanstoots. Op zaterdagmiddag 11 mei 2013 zal Piet Kuijper een presentatie houden in de Oudheidkamer Heiloo waarin hij vertelt over de geschiedenis van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood. Een geschiedenis die begint bij een eerste vermelding in 1409 van het bestaan van een vicaris van de ‘Onze Lieve Vrouwe Capelle in de banne van Heiloo’. De gevolgen van de reformatie en het wegzakken en weer opleven van de activiteiten in het bedevaartsoord komen uitvoerig aan de orde. Een recente vondst van een document uit 1635 waarop landmeters de situatie in opdracht van de baljuw hebben getekend geeft aan hoe de situatie in dat jaar was. Ook het jaar 1713, nu 300 jaar geleden, was Heiloo dus in het nieuws dat de nodige gevolgen heeft gekend. Een nieuw herstel begon vele jaren later in 1905 met een herinrichting van het bedevaartsoord en een opleving van de devotie die duurde tot de jaren zestig van de vorige eeuw. Ook nu heeft het oord nog aantrekkingskracht. De presentatie vangt aan om 15.00 uur in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vooraf beslist noodzakelijk. Aanmelding bij voorkeur via het e-mailadres aanmelding.oudheiloo@gmail.com, of indien dit niet mogelijk is via tel. 072-5320028, of via www.oudheiloo.nl/Contact/Reacties.


April 2013

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering volgde een geslaagde presentatie van de heren De Raad en Van Dijl van het Regionaal Archief Alkmaar: “Heiloo in beelden en (archief)stukken”.

Overzichtsfoto

Voorzitter Piet Kuijper

De heren De Raad (re) en Van Dijl (midden)

Foto’s: Mary Sanstra en Dick Slagter


ZONDAGAVONDCONCERT NIJENBURG HEILOO 21 APRIL 2013

TIJDSTIP: 20.00 – 21.00 UUR, DAARNA HAPJE EN DRANKJE EN BEZICHTIGING HUIS

LOCATIE: NIJENBURG HEILOO, KENNEMERSTRAATWEG 278

PROGRAMMA
Ludwig van Beethoven Serenade op. 25 voor fluit, viool en altviool
Entrata. Allegro, Menuetto, Allegro molto, Andante con Variazioni, Allegro scherzando e vivace, Adagio, Allegro vivace e disinvolto
Erwin Schulhoff Concertino voor fluit, altviool en contrabas:
Andante con moto, Furiant, Andante, Rondino. Allegro gaio
Wolfgang Amadeus Mozart Fluitkwartet in D, Koechel Nr. 285
Allegro, Adagio, Rondo
Programmawijzigingen voorbehouden.

UITVOERENDEN
Ensemble Leidse Hout
Dorine Schade – fluit, Cato Went – viool, Tanja Trede – altviool, Harry Donders – contrabas.
De leden van het Ensemble Leidse Hout maken allen deel uit van het Residentie Orkest te Den Haag en spelen sinds een jaar regelmatig samen. De naam van het ensemble ontlenen ze aan het mooie Park “Leidse Hout” in hun gezamenlijke woonplaats Leiden.

TOEGANGSKAARTEN: www.muziekinstrumentenfonds.nl (dus niet via Oud Heiloo te verkrijgen!)


Maart 2013

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op woensdagavond 10 april 2013. De vergadering vindt plaats in de Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250 Heiloo.

De vergadering begint om 20.00 uur. De vergaderzaal is open vanaf 19.30 uur.

Na de pauze vindt een presentatie plaats door de heren De Raad en Van Dijl van het Regionaal Archief Alkmaar: “Heiloo in beelden en (archief)stukken”.

De agenda is de leden toegestuurd.


Facebookpagina aangepast

De Facebookpagina van de vereniging is aangepast. Dit was nodig omdat deelnemers die zich bij de facebookpagina aanmelden, ook privacygevoelige gegevens hieraan gekoppeld zagen. Deze wijziging betekent dat de term “Vrienden” nu is gewijzigd in “Volgers”.
Men kan nu dus, na inloggen, reageren zonder de genoemde ongewenste neveneffecten.


Februari 2013

De man die O.L.V. Ter Nood nieuw leven inblies, lezing over Gerrit van den Bosch in Oudheidkamer Heiloo

In juli 1904 nam de welgestelde margarinefabrikant uit Alkmaar, Gerrit van den Bosch, de trein naar Heiloo. Hij wilde met eigen ogen wel eens aanschouwen wat er nog was overgebleven van het eertijds zo populaire bedevaartsoord in het uiterste zuiden van Heiloo.
Wat trof hij aan? Een onbeduidend perceel grond begroeid met wat kreupelhout. In een lezing in de Oudheidkamer Heiloo op zaterdagmiddag 16 februari vertelt Ton Brugman hoe het verder ging.

“Van Alkmaar de victorie”, velen weten dat de Spanjaarden op 8 oktober 1573 zich definitief hadden terugtrokken uit het beleg van de stad. Minder bekend is dat daarvoor een flinke prijs is betaald in de aanloop naar het beleg. Dat gold vooral ook voor Heiloo. De Witte Kerk was door de geuzen, onder leiding van Diederick van Sonoy, grotendeels geruïneerd en de kapel en de put van het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw Ter Nood waren zowat met de grond gelijk gemaakt. In de drie eeuwen daarna was het als gevolg van de religiestrijd niet meer toegestaan het bedevaartsoord te herstellen. Een bedevaart naar de ruïnes op het terrein door standvastige rooms-katholieken was in deze tijd weliswaar officieel verboden, maar werd door de bestuurders van Heiloo lange tijd gedoogd. Ten slotte werden ook deze restanten grondig verwijderd om bedevaartgangers te weren. De oorspronkelijke plekken van de kapel en de put waren dan ook niet meer te vinden. Degene die in het begin van de jaren 1900 de herbouw van deze objecten tot stand heeft gebracht was Gerrit van den Bosch, directeur van de margarinefabriek Kinheim in Alkmaar. Het herleven van het rooms-katholieke geloof in Nederland speelde in die tijd een belangrijke rol en het weer houden van bedevaarten en het terugbrengen van de Benedictijnse monniken in deze omgeving paste daar volledig in. Maar gemakkelijk ging dat allemaal niet. Ook de r-k-geestelijkheid moest worden overtuigd. Van den Bosch was een echte doorzetter, die ook nog een belangrijke rol heeft gespeeld bij de vernieuwing van de Willibrordusput bij de Witte Kerk. Dhr. Ton Brugman vertelt op zaterdagmiddag 16 februari a.s. over de inzet van de margarinefabrikant. Locatie: Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30. Inloop met koffie: 15.00 uur, aanvang:15.30 uur. Vanwege het beperkte aantal plaatsen wordt men verzocht zich aan te melden via: aanmelding.oudheiloo@gmail.com of www.oudheiloo.nl/Contact/Reactieformulier. Indien dit echt niet mogelijk is, via tel.nr. 072-5321404.


Januari 2013

Heylooer Cronyck via deze website in te zien

Bij ‘Nieuws/Heylooer Cronyck/Cronyck t/m 1999’ zijn de de ‘oude’ uitgaven van de Heylooer Cronyck van jaargang 1 (feb. 1976) tot en met de jaargang van 1999 in te zien.
Met ingang van het jaar 2000 tot en met 2006 is alleen een nieuwsbrief in de omslag van de Cronyck verschenen.
In december 2007 is de vernieuwde uitgave van de Heylooer Cronyck gestart. De inhoud van vernieuwde uitgave wordt te zijner tijd mogelijk ook beschikbaar gesteld via deze website.


Aanmelding rondleidingen Nijenburg februari – april 2013

Let op: Alle rondleidingen zijn inmiddels volgeboekt.

Het is voor de periode februari – april 2013 weer mogelijk in te schrijven voor rondleidingen op Nijenburg die worden georganiseerd door Oud Heiloo in samenwerking met Vereniging Hendrick de Keyser.
Buiten het huis Nijenburg en het historische Koetshuis zal de winterse sfeer geleidelijk aan weer plaats maken voor het voorjaar met in de parken de mooie en interessante stinsenplanten. Binnen zijn de blikvangers de schilderijenverzameling van de familie Van Foreest, de Blauwe Kamer van Maria van Egmond van de Nijenburg en het historische poppenkabinet dat Maria erfde en uitbreidde.
De bezoekers worden ontvangen met koffie of thee. De kosten bedragen € 6,00 p.p., voor leden van Oud Heiloo en Hendrick de Keyser € 4,00 p.p., inclusief koffie/thee en informatiemateriaal.

Men kan zich aanmelden voor rondleidingen op de aangegeven zondagochtenden of -middagen.
Voor groepen van minimaal 15 en maximaal 20 personen is het mogelijk een rondleiding aan te vragen op andere dan de vastgestelde data.
Inschrijving is mogelijk voor de volgende zondagen of 11.00 uur of 13.15 uur: 10 februari, 24 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 14 april. (Let op: Alle rondleidingen zijn inmiddels volgeboekt.)
Helaas is het huis Nijenburg niet toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel. Huisdieren worden in het huis niet toegelaten. Parkeren kan men op de Nijenburgerweg (zijweg van de Kennemerstraatweg) of op de toegangslaan, de Torenlaan, aan de linkerzijde (oostzijde). Fietsen parkeert men voor het toegangshek.
Aanmelding: bij voorkeur via info.oudheiloo@gmail.com of www.oudheiloo.nl/Contact/Reactieformulier. Indien dit niet mogelijk is, dan via tel.nr. 072-5332571


Nieuwjaarswens

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2013 toe.


Aanpassingen website

De website is flink bijgewerkt.
Dit geldt op de eerste plaats voor de menu’s. Daarin is ruimte gecreëerd voor een jeugdpagina. De vereniging zal wellicht de website van Magisch Heiloo in aangepaste vorm voortzetten of zal zelf een pagina hiervoor ontwikkelen. Op deze manier hopen wij ook jongeren aan de historie van Heiloo te binden.

Tevens is de Heilooer Cronyck t/m 1999 in de website geïntegreerd.

De ontwikkelingen met betrekking tot social media staan niet stil. Ook de vereniging heeft daarvoor eigen links geplaatst.
In het menu is een register van alle monumenten van Heiloo opgenomen.
De rubriek “links” is geactualiseerd en waar nodig aangepast.
Een aantal rijksmonumenten is in het betreffende album beknopt beschreven.

In de database zijn nog steeds foto’s waarvan de gegevens ontbreken. Via de website van Flickr hebben verschillende mensen goed gereageerd.
Er zijn echter mensen die bezwaren hebben een account te moeten aanmaken om de foto’s van commentaar te kunnen voorzien.
Een speurtocht heeft geleid tot een website die de mogelijkheid geeft foto’s te becommentariëren. Ook deze website is binnen onze website geïntegreerd.

Tot slot zijn de rubriek “Reactieformulier” en “E-mail” samengevoegd in de rubriek “Contact”.

Rondleidingen Nijenburg.

Rondleidingen voor 2013 zullen tijdig op deze website worden aangekondigd.


error: Content is protected !!