Nieuws Intern 2012

Nieuws van de vereniging 2012

 December 2012

Rondleidingen Nijenburg.

Alle rondleidingen op Nijenburg zijn voor 2012 inmiddels volgeboekt.
Rondleidingen voor 2013 zullen tijdig op deze website worden aangekondigd.


November 2012

Nijenburg in kerstsfeer

Op 15 december en 23 december kan men op Nijenburg de kerstsfeer proeven. Voor het huis bepaalt een grote verlichte kerstboom de ambiance. In het huis komt men in de kerstsfeer bij een intiem kerstconcert.
Op zaterdag 15 december en op zondag 23 december wordt onder auspiciën van Vereniging Hendrick de Keyser en met medewerking van de Historische Vereniging Oud Heiloo een kerstconcert gegeven door het koor Cascantare uit Castricum. Het koor, dat al vijftien jaar optreedt, is bekend door zijn repertoire van wereldmuziek, onder andere muziek uit Oost-Europa, maar ook uit Afrika en Zuid-Amerika. Bij dit speciale optreden, dat slechts door een klein publiek kan worden bijgewoond, wordt het koor begeleid door enkele musici. Dirigente Hetty Kienhuis geeft een toelichting bij de verschillende muziekstukken. Het programma ‘The light shall brighten the night’ bestaat uit internationale kerstliederen. De kerstconcerten worden op de aangegeven zaterdag en zondag gehouden van 14.00 – 16.00 uur. Helaas is het concert inmiddels volgeboekt en kan men zich niet meer opgeven.

Nijenburg in kerstsfeer

Nijenburg in kerstsfeer


Paul Morsch en Nijenburg: heel bijzonder!

Het typeert Paul Morsch dat hij zelfs op zijn verjaardag op zondag 17 november de hele dag weer in touw was om de rondleidingen op Nijenburg in goede banen te leiden. Hij werd spontaan op hartelijke wijze toegezongen door de eerste groep bezoekers.
Namens de Historische Vereniging Oud Heiloo werd hem door Nijenburgteam een ‘lintje’ opgespeld; het lintje in de ‘Orde van Nijenburg’. Dit ging vergezeld van een bloemetje.
Op maandagochtend gaat Paul op Nijenburg weer even stofzuigen …

Paul met zijn ‘lintje’


Expositie over markante Heilooër in Oudheidkamer Heiloo

Een gekende dorpsgenoot in het het naoorlogse Heiloo, “toen het dorp Heiloo nog dorp was”, is Anton Jensch geweest. Hij was bekend als huisschilder, maar misschien nog meer als verenigingsman, klokkenist van de Witte Kerk, verzamelaar van historisch materiaal en veel daarnaast. Een tentoonstelling in de Oudheidkamer brengt dat alles in beeld. Je bent Heilooër als … je deze expositie hebt gezien.

Op zaterdagmiddag 3 november is door de dochters Marian en Netty Jensch een tentoonstelling geopend met materialen uit het omvangrijke, nagelaten archief van Anton Jensch (1920-1994). Bij de opening werd een van de vele films gestart die hun vader in de loop der jaren heeft opgenomen. Deze films, met onder andere een bezoek van Prins Bernhard in Heiloo, bieden een beeld van Heiloo in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Op een aantal monitoren in de expositie en in de filmzaal van de Oudheidkamer Heiloo kan men de films bekijken. Maar daarnaast is er veel meer te zien. Natuurlijk is er aandacht besteed aan de huisschilder Jensch. Maar er is veel meer. Jensch was een verenigingsman, niet alleen bij het muziekkorps ‘Eensgezindheid’, maar ook bij de supportersvereniging van de voetbalclub Alkmaar ’54 (AZ) en binnen de vereniging ‘Oud Heiloo’. Hij was een fanatiek verzamelaar van ansichtkaarten van Heiloo en andere historische documenten. Over zijn werk als beheerder van de klok van de Witte Kerk vermeldden zijn dochters bij de opening dat hun vader dikwijls de uitspraak deed: “Ik ben niet gelovig, maar de Witte Kerk is mij heilig”. Natuurlijk ontbreekt de antieke, grote sleutel van de kerk niet in de tentoonstelling. Met materialen geschonken door het Stedelijk Museum Alkmaar en dankzij de steun van enkele bedrijven in Heiloo is de expositie onder leiding van Anne Lawant fraai vormgegegeven. Men krijgt behalve een goede indruk van het leven en werk van Anton Jensch een interessante impressie van het leven in het Heiloo van enige decennia geleden. De expositie is vrij toegankelijk op de zaterdagen van 14.00 – 17.00 uur en op de dinsdagavonden van 19.00 – 21.00 uur. Adres: Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30. Zie ook www.oudheiloo.nl.

Marian en Netty Jensch na de opening naast de affiche van de expositie

Dankwoord aan Marian en Netty Jensch voor de schenking aan Oud Heiloo van het archief van hun vader

Voor een foto-impressie opening tentoonstelling Anton Jensch, een veelzijdig man. Klik hier


Oktober 2012

Anton Jensch, een veelzijdig man.

Vanaf 6 november 2012 zal in de voorzaal van de oudheidkamer een expositie plaatsvinden: “Anton Jensch, een veelzijdig man”.

De expositie biedt een beeld van het werk en leven (1920-1994) van de markante Heilooër huisschilder Anton Jensch, die daarnaast nog een actief verzamelaar, klokkenist, bestuurder, muzikant, fotograaf en filmer was. De expositie geeft tegelijkertijd ook een indruk van het Heiloo van vroeger.


Inschrijving rondleidingen Nijenburg.

Voor de maanden oktober tot en met december 2012 is het mogelijk in te schrijven voor rondleidingen op Nijenburg die worden georganiseerd door Oud Heiloo. Blikvanger is het historische poppenhuis.

Het is thans weer mogelijk dat men zich aanmeldt voor een begeleide rondgang in het huis Nijenburg. Nu de restauratie van het huis is voltooid zet Vereniging Hendrick de Keyser, de eigenaresse van het huis, zich in om de aankleding te completeren en passend meubilair te plaatsen. Zo ligt nu in de ‘Gele Kamer’ een gerestaureerd tapijt dat eertijds een vloer in paleis Noordeinde in Den Haag bedekte. De Historische Vereniging Oud Heiloo organiseert de rondleidingen. De terugkeer van het poppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de zestiende en zeventiende eeuw, is een grote aanwinst voor het interieur van het huis. Uiteraard zal het bij de rondleidingen de nodige aandacht krijgen. Men kan zich niet meer inschrijven voor rondleidingen in 2012. Voor groepen van minimaal 15 en maximaal 20 personen is het mogelijk op een andere dag en een ander tijdstip een rondleiding aan te vragen.
De kosten voor de rondleiding bedragen € 4,00 voor leden van Oud Heiloo of Hendrick de Keyser en € 6,00 voor niet-leden. Dat is inclusief een kopje koffie of thee en informatiemateriaal. Als u deelneemt aan een vooraf aangemelde groep zijn de kosten voor de rondleiding € 5,00 per persoon gevraagd. Aanmelding bij voorkeur per e-mail: info.oudheiloo@gmail.com of www.oudheiloo.nl/Reactieformulier. Indien u niet beschikt over de mogelijkheid om een e-mail te versturen, dan kunt u zich telefonisch aanmelden: 072-5332571 (06-51718363). Welkom op Nijenburg!


September 2012

Lezing poppenhuis Nijenburg

Na een ingrijpende restauratie van de ‘bewoners’ en de voorwerpen van het poppenhuis van Nijenburg is de ‘poppecas’ weer teruggekeerd in het Heilooër buitenhuis. Op donderdagavond 11 oktober organiseert de Historische Vereniging Oud Heiloo een lezing in de Oudheidkamer Heiloo.

Het poppenhuis van Nijenburg, eigenlijk een kast met een bonte, historische verzameling van poppen en voorwerpen in miniatuurformaat, bleek na een inspectie van deskundigen in slechte staat te verkeren. De poppen en hun kleding waren beschadigd en aangetast, de voorwerpen in de kast waren incompleet en uit elkaar gevallen. Desondanks bleek dat de verzameling van grote waarde was; een unieke ‘poppecas’, één van de vijf of zes historische poppenhuizen die er nog zijn in Nederland. Vereniging Hendrick de Keyser trok zich het lot van het Heilooër poppenhuis aan en startte met de restauratie waaran vele deskundigen hebben meegewerkt. Mw. Mieke Content van Oud Heiloo houdt op donderdagavond 11 oktober een lezing. Daarbij komen de historie, de restauratie en de betekenis van het poppenhuis aan de orde. Aan de hand van lichtbeelden worden de tafereeltjes in het poppenhuis verduidelijkt, zodat men, als in de weken daarna een bezoek aan Nijenburg brengt, een goed beeld heeft van de verschillende ‘kamers’ van het poppenhuis. De lezing wordt gehouden op donderdagavond 11 oktober 19.30 uur in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, inloop 19.00 uur. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vooraf beslist noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres aanmelding.oudheiloo@gmail.com indien dit niet mogelijk is via telefoonnummer 072-5320028 of via www.oudheiloo.nl/Reacties.

Linnenkamer

Poppenhuis Nijenburg

Huiskamer en Stoffenwinkel

  Foto’s: O.Kalkhoven


Hagenpreek op Monumentendag in het Heilooër Bos

‘Houd Heiloo groen’, zo kun je het vlammend betoog samenvatten van de tot leven gewekte hagenprediker Jan Arentsz afgelopen zaterdag op de Open Monumentendag nabij de Preekstoel in het Heilooër Bos.

De overlevering geeft aan dat het Sparrebos, het stukje bos tussen de Westerweg en de ijsbaan, een bijzondere plek is. Op oude kaarten is te zien dat de bedevaartgangers deze plaats aandeden in hun tocht van en naar Onze Lieve Vrouw Ter Nood. Maar nog meer bekend is dat in dit bosje, op de Preekstoel, vanaf 1566 de protestanten uit de regio hun heimelijke bijeenkomsten hielden om kritiek te uiten tegen de rooms-katholieke kerk. Jan Arentsz uit Alkmaar was bij deze hagenpreken hun voorganger. Door samenwerking van de gemeente Heiloo, toneelvereniging Falkland en de Historische Vereniging Oud Heiloo werd de hagenpreek weer tot leven gewekt. Niet de kritiek tegen de moederkerk was nu, vier en een halve eeuw later, het onderwerp van de preek, maar de vergelijking van ‘het groen van toen’ (thema van de Monumentendag) met het groen van nu. In zijn betoog hield de prediker zijn omstanders voor dat de natuur te lijden heeft gehad van de toegenomen welvaart. ‘Allemaal de schuld van de katholieken’, vond een van zijn zestiende-eeuwse volgelingen. Arentsz was echter op dit punt milder en gaf ook aan dat er ontwikkelingen ten goede zijn te ontdekken. Het venijn zat echter in de staart van zijn hagenpreek. Er werd op gewezen dat de mensen in Heiloo, dus ook de toehoorders, hun tuintjes veel te veel van bestratingen voorzien. De tuincentra doen goede zaken met stenen en tegels. Zo werden de omstanders toch nog, geheel volgens de traditie, bestempeld als zondaars, die echter van de prediker mochten heengaan in vrede. Onder leiding van Anita van Breugel van de gemeente Heiloo kon na de hagenpreek een wandeling worden gemaakt langs de nog aanwezige houtwalletjes in het Heilooër Bos.

Jan Arentsz in Heilooër Bos

Jan Arentsz in Heilooër Bos

Foto’s: L. Spaans


Oud Heiloo begroet tijdens Uit&ZO het 800ste lid

Op Uit&Zo afgelopen zaterdag kon de Historische Vereniging Oud Heiloo haar 800ste lid inschrijven.
Burgemeester Romeyn feliciteerde het echtpaar Robert met hun lidmaatschap.

Zaterdag 1 september was een drukke dag voor de Histrorische Vereniging Oud Heiloo. Er werd acte de présence gegeven bij de ‘opening’ van het poppenhuis op Nijenburg en ook op de markt Uit & Zo was de vereniging aanwezig. Er kon dankzij die aanwezigheid weer een tiental nieuwe leden worden ingeschreven. Aandacht voor de historie van Heiloo leeft in ons dorp. Natuurlijk was de kraam van de vereniging, gedeeld met archeologische stichting Baduhenna, ook weer een ontmoetingspunt voor een aantal geboren Heilooërs die herinneringen uit hun gezamenlijke jeugd uitwisselden en even lucht konden geven aan de in hun ogen ontsierende nieuwe bouwwerken in het dorp. De heer en mevrouw Robert schreven zich al vroeg in voor een lidmaatschap en verschenen later weer om de felicitaties van burgemeester Romeyn te ontvangen. De heer Romeyn onderstreepte daarbij het belang van een historische vereniging voor het dorp. Ook in de komende periode na de zomer zal de historie van Heiloo de nodige aandacht krijgen. Een goede start daarvoor is de(terug)komst en officiële opening van het poppenhuis van Nijenburg. Oud Heiloo maakt binnenkort bekend dat men zich weer kan inschrijven voor rondleidingen in Nijenburg met bezoek aan het poppenhuis.


Augustus 2012

Hagenpreek in Heilooër Bos: Jan Arentsz komt weer tot leven

Dat Willibrord in het begin van de achtste eeuw na Christus probeerde daar de Germaanse inwoners van Heiloo te bekeren mag worden betwijfeld. Meer waarschijnlijk is dat in de eerste helft van de zestiende eeuw op een plek aan de beschutte noordkant van Heiligheloo, de “Preekstoel”, de hervormer Jan Arentsz in zijn hagenpreken protesteerde tegen de misstanden in de heersende rooms-katholieke kerk van die tijd. Op ‘Open monumentendag’, op zaterdag 8 september, keert Jan Arentsz weer in levenden lijve terug op de Preekstoel in het Heilooër Bos.

Een van de ‘monumenten’ die tijdens de Open Monumentendag kan worden bezocht is de Preekstoel in het Heilooër Bos. Nabij de kruising van de Westerweg en de Kuillaan heeft hij, zegt men, zijn zogenaamde hagenpreken gehouden. De protestanten van onze streken, onder leiding van Jan Arentsz uit Alkmaar, kwamen daar heimelijk bijeen om hun afkeer tegen de moederkerk te delen. In een samenwerking van de gemeente Heiloo, de toneelvereniging Falkland en de Historische Vereniging Oud Heiloo wordt de historische hagenpreek weer tot leven gewekt. Deze keer niet om geloofszaken aan de orde te stellen, maar om in het kader van het thema “Groen van toen”, het thema van de Open Monumentendag van dit jaar, op een levendige manier een modern protest te laten horen.
Zowel op zaterdagochtend van 11.30 tot ca. 12.30 uur als op zaterdagmiddag van 14.00 tot ca. 15.00 uur vinden een wandeling langs monumentale houtwallen en de hagenpreek plaats. Plek van samenkomst is de hoek van de Westerweg en de Kuillaan. De toegang is gratis.
Behalve de Preekstoel is op zaterdag 8 september veel te bekijken. De Willibrorduskerk, Onze Lieve Vrouw Ter Nood, de Willibrordusstichting (hoofdgebouw, terrein en de musea aldaar) de Witte Kerk, landgoed Ter Coulster, het Julianaklooster en het Rode Huis (alleen ‘s ochtends) zijn alle geopend. Voor de goede orde: het huis Nijenburg en de Oudheidkamer Heiloo zijn gesloten op deze dag.
Informatie is te vinden in de brochure “Open Monumentendag, Groen van toen”, verkrijgbaar bij de bibliotheek, het gemeentehuis en tijdens de markt UIT&ZO, en op de websites www.openmonumentendag.nl en www.oudheiloo.nl.


Uit & Zo

Op zaterdag 1 september is de Historische Vereniging Oud Heiloo aanwezig op de markt ‘Uit & Zo op de Westerweg vóór de Willibrorduskerk (10.30-16.00 u.). Op de markt presenteren we ons voor de leden en eventuele nieuwe leden.


Juli 2012

Aanmelding rondleiding Nijenburg voorlopig niet mogelijk.

Vanwege de enorme belangstelling is aanmelding voor een rondleiding in het huis Nijenburg in de maanden juli, augustus en september niet meer mogelijk, omdat alle beschikbare data zijn volgeboekt.

De periode waarin nieuwe aanmeldingen kunnen worden gedaan worden te zijner tijd gepubliceerd op de website en in de pers.


Juni 2012

Koper Hutkoffer staat voor noodzakelijke restauratie

De gemeente heeft het rijksmonument ‘De Hutkoffer’ te koop aangeboden. Dit gegeven en de bezorgdheid over de staat van onderhoud van dit unieke 17-eeuwse huisje was voor de Historische Vereniging Oud Heiloo de aanleiding om een lezing te organiseren op dinsdag 5 juni jl. in de Oudheidkamer Heiloo.

Voor de aanwezigen in de geheel gevulde filmzaal van de Oudheidkamer hield dorpsgenote mw. Draaisma-Overmars, architectuurhistorica, een betoog over de constructie, de geschiedenis en de historische waarde van De Hutkoffer. Het pandje is klein en eenvoudig en lijkt daardoor wellicht onooglijk. Tevens ligt het wat weggedrukt in moderne bebouwing van de directe omgeving. Maar onderzoek heeft bewezen dat het als onvervangbaar en historisch zeer waardevol dient te worden aangemerkt, waardoor het ook de status heeft van rijksmonument. Oorspronkelijk was het huisje geheel van hout behalve de bakstenen schoorsteenwand. Zelfs de dakgoten en regenwaterafvoeren waren en zijn nog in hout uitgevoerd. De eenvoudige gebintconstructie was al in de middeleeuwen in deze streken zeer gebruikelijk. Het huisje heeft slechts twee vertrekken, de woonkamer en daarachter een zeer kleine ruimte met gootsteen. In een houten aanbouwtje is later een toilet aangebracht. Tussen voor- en achtervertrek staat de nog oorspronkelijke schoorsteenwand. Deze is bekleed met achttiende-eeuwse blauw-paarse medaillontegels. De voorgevel en één zijgevel zijn in later tijd vervangen door ½-steens muurtjes. De Hutkoffer is van een driebeukig huistype waarbij in de lage zijbeuk de bedsteden werden gebouwd. Geen gerieflijke slaapplaatsen, want de buitenwand is tevens de binnenwand in de bedsteden. Deze bedsteewand is nog aanwezig. Monumentenzorg omschreef het pand in 1962 als volgt: “De constructie van dit pand, houtskeletbouw in zo summiere vorm is voor ons land uniek”. In 1967 werd het daarom op de lijst van rijksmonumenten geplaatst. Dat wil zeggen dat het als onvervangbaar cultureel erfgoed beschouwd wordt, aldus mw. Draaisma.

Onderhoud geen prioriteit
De geschiedenis leert dat het huisje nadat het voor en direct na de oorlog heeft gediend als woning voor verschillende, soms omvangrijke gezinnen, in 1958 onbewoonbaar werd verklaard. De naam ‘Hutkoffer’ komt van een bewoner die daarmee de geringe omvang van de woonruimte typeerde. In 1959 heeft de gemeente het huisje aangekocht en in 1962 is het met rijkssubsidie gerestaureerd. Daarna is het door de gemeente verhuurd als antiekwinkel en thans dient het als opslag voor antiquiteiten. De Monumentenwacht heeft het huisje tussen 2000 en 2010 meermalen geïnspecteerd en daarover gerapporteerd, maar de gemeente zag daarin geen aanleiding om het onderhoud als prioriteit aan te merken. De Hutkoffer heeft te kampen met veel achterstallig onderhoud. Schimmel, houtworm en houtrot zijn het resultaat. In hoeverre de houtconstructie al zou zijn aangetast zal pas bij restauratie blijken. Als je goed kijkt is de toestand van het gebouwtje zeer zorgelijk, zegt mw. Draaisma. In 2005 heeft de gemeenteraad besloten dat het eigendom van gebouwen, ook historische panden, geen kerntaak van de gemeente is. Vandaar de verkoop van de Hutkoffer. Nu maar hopen dat restauratie en goed en regelmatig onderhoud door een nieuwe eigenaar ons erfgoed zal beschermen. Gezien de geringe reacties op het raadsbesluit dienen ook de inwoners van Heiloo zich hiervoor verantwoordelijk te voelen.

De hutkoffer

Schouw

Achterstallig onderhoud

Vragenhalfuurtje
Na de lezing werden er vele vragen op de inleidster en de aanwezige ambtenaar monumentenzorg van de gemeente, mw. Van Breugel, afgevuurd. Is het pand nog te redden gezien het achterstallig onderhoud? Dat werd bevestigd. De nieuwe eigenaar is verantwoordelijk voor de restauratie en de gemeente moet daarop toezien volgens de Monumentenwet van 1988. Dat de gemeente, die blijkbaar weinig aan onderhoud heeft gedaan en nu toezichthouder is bij het herstellen, werd door de toehoorders als toch wel absurd ervaren. De gemeente gaat ervan uit dat er een nieuwe eigenaar zal kunnen worden gevonden die ervoor zorgt dat dit waardevolle monument nog vele jaren ons dorp siert. De functie die het huisje krijgt is nog niet bekend.
Voorzitter Piet Kuijper sloot de avond af door aan te geven dat ‘Oud Heiloo’ het als taak ziet dat de monumentenzorg in Heiloo meer aandacht krijgt. Daarna werd mw. Draaisma-Overmars door hem met een presentje bedankt voor haar zeer interessante lezing.


Rondleidingen Nijenburg

De rondleidingen van 10 en 24 juni en 8 juli zijn inmiddels volgeboekt. Men kan zich alleen nog opgeven voor zondag 22 juli 2012.
Zie voor verdere informatie hieronder.


Mei 2012

Nieuwe foto’s

Er zijn uit de verzamelingen van de heren H.Oostendorp, A.Jensch, J.Kroon en J.Rozing een aantal foto’s beschikbaar gekomen waarvan de betekenis niet duidelijk is.
Wij doen daarom een beroep op onze leden en andere belangstellenden om de foto’s te bekijken. De vragen: wie, wat en waar zijn voor ons zeer relevant voor verdere archivering.

Om de foto’s de kunnen bekijken hoeft u alleen de betreffende links aan te klikken. Wilt u daarop reageren, dan kunt u dit doen door bij flickr.com een gratis account aan te maken, of door gebruik te maken van het e-mailadres oudheiloo@gmail.com.


Deelname rondleidingen Nijenburg weer mogelijk

Aanmelding voor rondleidingen in het huis Nijenburg is weer mogelijk. Door samenwerking van Vereniging Hendrick de Keyser, Natuurmonumenten en Oud Heiloo worden deze keer gecombineerde rondleidingen in het huis en de tuinen rondom het huis georganiseerd. De natuur op de ‘pleinen’ van Nijenburg is in de huidige en komende weken op zijn mooist.

Het ‘Jaar van de historische buitenplaatsen’ is voor de samenwerkende organisaties de aanleiding om in de maanden juni en juli het huis Nijenburg en de tuinen (‘pleinen’) van Nijenburg extra open te stellen voor geïnteresseerde bezoekers. Vrijwilligers van Natuurmonumenten en Oud Heiloo hebben zich voorbereid op in deze maanden uit te voeren ‘combinatierondleidingen’ binnen en buiten het huis. Het interieur van Nijenburg heeft in de afgelopen maanden steeds meer vorm gekregen. Ook is men druk bezig met de voorbereidingen van de installatie van het befaamde poppenhuis. Onder leiding van de boswachters van Natuurmonumenten worden de pleinen van Nijenburg steeds meer aangepast aan de oorspronkelijke vormgeving van de achttiende en negentiende eeuw. Daarover valt veel te vertellen tijdens de geplande rondleidingen. Daar komt bij dat de natuur zich, ondanks de strenge vorstperiode, van haar beste kant laat zien. Er zal naast de aandacht die besteed wordt aan de contouren van het ‘herstelplan’ ook worden gewezen op bijzondere ‘stinsenplanten’ in de tuinen van Nijenburg.
Aanmelding voor de rondleidingen is verplicht. Geadviseerd wordt om zich zo spoedig mogelijk op te geven voor de geplande gecombineerde rondleidingen. Deze vinden plaats op de zondagen 10 juni, 24 juni, 8 juli en 22 juli 2012. Men heeft de keuze tussen een rondleiding om 11.00 uur of 13.30 uur.
Opgave bij voorkeur per e-mail via info.oudheiloo@gmail.com, de website www.oudheiloo.nl (Reactieformulier) of indien dit echt niet mogelijk is via telefoonnummer 5332571.


Lezing en presentatie De Hutkoffer

Mevrouw Th. Draaisma-Overmars geeft een lezing en presentatie over De Hutkoffer.
Dit vindt plaats op:
Dinsdagavond 5 juni, 20.00 uur in de Oudheidkamer Heiloo
.

Men kan zich aanmelden via e-mail: klik hier


April 2012

Algemene Ledenvergadering 2012

Op 11 april werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht.
Na het huishoudelijke gedeelte gaf Peter Lassooy, auteur van het boek Monnikenwerk (Egmond-Binnen, 2008), een boeiende presentatie met de titel:”Ontwikkelingen van het landschap van Noord-Holland en de invloed van de Abdij van Egmond daarop”.
Als toegift vertelde hij iets over het ontstaan van het Egmondse Tripel bier “Sancta Adalberti”.

Op de foto’s: Presentatie Peter Lassooy

        Foto’s: Mary Sanstra


Historische houtwallen vernieldMedio maart jongstleden (2012) is wederom ernstige schade aangebracht aan de unieke historische houtwallen tussen de Hoogeweg en de Spanjaardslaan. Dit was al eerder gebeurd in het voorjaar van 2009. Het gemeentebestuur beloofde destijds naar aanleiding daarvan, mondeling en schriftelijk, dat voortaan zorgvuldiger met de houtwallen zou worden omgegaan. Deze belofte gedaan aan de Historische Vereniging Oud Heiloo is niet nagekomen. De vereniging is daar zeer verontwaardigd over.

De historie van de houtwallen
Hoogstwaarschijnlijk hebben de houtwallen in het gebied ‘Zuiderloo’ een geschiedenis die teruggaat tot de prehistorie, in concreto de late bronstijd of vroege ijzertijd (ca. 800 – 500 v.C.). Op de plaats waar andere houtwallen hebben gelegen ten oosten van de Spanjaardslaan (in het verlengde van de vernielde houtwallen aan de westzijde van de Spanjaardslaan) is die ‘leeftijd’ door archeologen met behulp van de C14-methode aangetoond. De houtwallen zijn in de loop van de eeuwen ontstaan op de perceel-afscheidingen. De wallen groeiden aan door overtollig zand en tuinafval. Tot de vijftiger jaren van de twintigste eeuw werd op de perceeltjes tuinbouw uitgeoefend. Voor de Tweede Wereldoorlog was de aardbeienteelt die daar werd verricht regionaal en landelijk bekend. In de houtwallen herkent men het verkavelingspatroon tussen de ‘historische linten’ van Heiloo.

De vernieling in het voorjaar van 2009
In mei 2009 kwamen leden van ‘Oud Heiloo’ tot de ontdekking dat men bezig was de begroeiing op de houtwallen aan de westkant van de Spanjaardslaan met wortel en tak te verwijderen, waarbij de wallen ernstig werden beschadigd en werden verlaagd. Het gemeentebestuur reageerde met een mondeling en schriftelijk excuus: men was geschrokken en wilde de houtwal weer in oude staat terugbrengen. Het toegezegde herstel van de houtwallen is nu (nog ?) niet gerealiseerd.

Fraaie plannen van de gemeente met ‘landschapselementen’
In opdracht van het gemeentebestuur is in 2009-2010 is het rapport ‘Veldinventarisatie kleine landschapselementen in Heiloo’ opgesteld door medewerkers van ‘Het Noord-Hollands landschap’. Het rapport was bedoeld een basis te vormen voor het beleid tot behoud van de geïnventariseerde landschapselementen. De houtwallen in het Zuiderloogebied behoren daartoe. Ook de nota ‘Cultuurhistorie 2011 – 2014’ van de gemeente en de geplande nog te ontwikkelen ‘Historische waardenkaart’ lijken richting te geven aan een beleid waarin zorgvuldig wordt omgegaan met ‘historische waarden’ zoals de houtwallen. Uitgangspunt was onder andere deze bestaande waarden in te passen in het te bebouwen Zuiderloogebied. Anders gezegd: fraaie intenties.

Moedwil of misverstand?
De vernieling van de houtwallen in 2009 was destijds volgens het gemeentebestuur het gevolg van een misverstand op gemeentelijk niveau. Een herhaling van het misverstand in 2012 laat zich moeilijk verklaren, omdat de betrokken uitvoerders van het grondwerk in het Zuiderloogebied zeer goed op de hoogte waren van het belang van de wallen en daar recent nog over zijn geïnformeerd. In elk geval staat de vernieling in schril contrast met alle fraaie woorden en intenties die in dit verband zijn uitgesproken en zijn opgeschreven. De Historische Vereniging Oud Heiloo is gezien dit alles zeer verontwaardigd en wil met klem aandringen op het herstel van de verdwenen houtwallen.

Op de voorgrond links het nog resterende deel van de houtwal. In het verlengde daarvan de bergen met het zand dat eens het westelijke deel van de houtwal vormde.


Maart 2012

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op woensdagavond 11 april 2012 in de grote zaal van het Open Huis in het winkelhof ‘t Loo te Heiloo.
De vergadering begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur


Nieuwe gegevens Tweede Wereldoorlog Heiloo

De auteurs van het onlangs verschenen boek ‘Heiloo, een dorp in oorlogstijd’ presenteren op zaterdagmiddag 24 maart in de Oudheidkamer Heiloo enkele nieuwe gegevens over de oorlog in Heiloo. In aansluiting op de presentatie signeren zij hun boek.

De verzetsheld Abraham du Bois
Jaap de Graaf en Josta de Graaf-Gieltjes zijn na de voltooiing van ‘Heiloo, een dorp in oorlogstijd’ niet gestopt met hun research over de gebeurtenissen in de oorlog in Heiloo. Dit werd vooral veroorzaakt door de vele reacties op het zeer goed ontvangen boek. Zo zijn er enige aanvullingen op het deel van het boek dat handelt over Abraham du Bois. Bovendien zijn er enkele afbeeldingen met betrekking tot zijn oorlogsverleden boven water gekomen. In hun lezing op 25 maart zullen de beide schrijvers aan hem daarom de nodige aandacht besteden.
Ook is er door informatie van het Rode Kruis meer bekend geworden over de Heilooërs, die in de oorlog in Duitsland zijn omgekomen. Van een aantal personen is er informatie over de omstandigheden waarin zij toen hebben verkeerd.
Reacties op het boek
De auteurs vertellen daarnaast nog het een en ander over de interessante reacties die zij hebben ontvangen na het verschijnen van het boek. Mogelijk leiden deze en andere reacties tot een aanvulling op het boek in schriftvorm. Het is ook mogelijk tijdens de presentatie te reageren op het boek en de lezing en daarover vragen te stellen. Ten slotte bestaat de mogelijkheid het boek ‘Heiloo, een dorp in oorlogstijd’ door de schrijvers te laten signeren.
De presentatie wordt gehouden op zaterdagmiddag 24 maart 2012, 14.30 uur in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vooraf noodzakelijk bij voorkeur via het e-mailadres
info.oudheiloo@gmail.com, indien dit niet mogelijk is via telefoonnummer 072-5321404 of via www.oudheiloo.nl/Reacties.


Rondleidingen Nijenburg Heiloo (laatste nieuws)

De rondleidingen van de maand mei en juni 2012 zijn inmiddels volgeboekt.


Rondleidingen Nijenburg Heiloo

Belangstellenden kunnen zich weer individueel of per groep aanmelden voor rondleidingen op Nijenburg op de zondagen 6 mei, 20 mei, 3juni en 17 juni 2012. De rondleidingen van ruim een uur worden gehouden om 11.00 uur en 13.00 uur. Aanmelding vooraf is verplicht. Voor groepen van minimaal 15 en maximaal 20 personen zijn rondleidingen mogelijk op af te spreken data.

De kosten voor de rondleiding bedragen € 4,00 voor leden van Oud Heiloo en voor leden van Hendrick de Keyser. Niet leden betalen € 6,00 per persoon. Dat is inclusief een kopje koffie of thee en informatiemateriaal.
Voor de rondleiding van aangemelde groepen wordt € 3,50 per persoon gevraagd.
Aanmelding bij voorkeur via het ‘Reactieformulier’ van deze website. Vermeld bij ‘Opmerkingen’ de datum, het tijdstip en het aantal personen van de gevraagde rondleiding.
Aanmelden kan ook per e-mail: info.oudheiloo@gmail.com.
Indien u niet beschikt over de mogelijkheid om een e-mail te versturen, dan kunt u zich telefonisch aanmelden via 072-5332571 of  06-51718363. 


Januari 2012

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers 2012

Op 13 januari 2012 vond de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers plaats.
Dit keer werd de bijeenkomst in het gerestaureerde Huis Nijenburg georganiseerd. Een flink aantal vrijwilligers heeft aan de uitnodiging hiertoe gehoor gegeven.
Na ontvangst met een kopje koffie of thee hield de voorzitter zijn toespraak. Hij benoemde de vele positieve feiten die in 2011 de revue passeerden en blikte hij vooruit in het jaar 2012.
Hij benadrukte dat een en ander alleen mogelijk is met de inzet van de vele vrijwilligers en sprak een woord van dank uit.

Voor foto’s klik HIER


Ontvangst bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds

Onze vereniging ontvangt een bijdrage uit het TAQA Cultuurfonds ten behoeve van de herinrichting van de oudheidkamer in de Bergeonstraat.
De vereniging is verheugd over deze bijdrage omdat deze kan worden gebruikt voor het realiseren van een betere “routing” in de oudheidkamer en het inrichten van een permanente tentoonstellingsruimte.
Met de herinrichting hoopt de vereniging de historie van Heiloo nog dichter bij belangstellenden te brengen.


Openingstijden Oudheidkamer

De tentoonstellingsruimten van de oudheidkamer zullen vanaf 20 december 2011 tot nader bericht gesloten zijn in verband met een herinrichting.

error: Content is protected !!