Nieuws Intern 2011

Nieuws van de vereniging 2011

December
Rondleidingen Nijenburg Heiloo

Vanwege de zeer grote belangstelling zijn een paar extra rondleidingen gepland. Dit zijn tot nader bericht de laatste rondleidingen!
Belangstellenden kunnen zich individueel of per groep aanmelden voor rondleidingen op Nijenburg op de zondagen 4  en 18 maart 2012. De rondleidingen van ruim een uur worden gehouden van 11.00 – 12.15 uur en 13.00 – 14.15 uur. Aanmelding vooraf is verplicht. Voor groepen zijn rondleidingen mogelijk op af te spreken data.
De kosten voor de rondleiding, inclusief koffie of thee en informatiemateriaal bedragen € 4,00 voor leden van Oud Heiloo en Hendrick de Keyser. Niet-leden betalen € 6,00 per persoon. Voor groepen geldt een vastgesteld tarief.
Aanmelding bij voorkeur via het ‘Reactieformulier’ van deze website. Vermeld bij ‘Opmerkingen’ de datum, het tijdstip en het aantal personen van de gevraagde rondleiding.
Aanmelding is ook mogelijk via het e-mailadres: info.oudheiloo@gmail.com
Bent u niet in staat uw aanmelding digitaal te realiseren, dan staat u het telefoonnummer 072-5321404 ter beschikking.


November

Presentatie boek “Heiloo, een dorp in oorlogstijd”.

Op 25 november 2011 werd het eerste exemplaar van het boek “Heiloo, een dorp in oorlogstijd” gepresenteerd en door de schrijvers, Jaap de Graaf en Josta de Graaf-Gieltjes, overhandigd aan burgermeester Hans Romeyn.
Dit vond plaats in de Witte Kerk van Heiloo. Voorzitter Piet Kuijper opende de middag van een indrukwekkende presentatie van het boek. Paul Post, directeur van het Regionaal Archief, hield een boeiende lezing over Marjan Drukker,  een tijdgenoot van het meisje Anneke Smit dat op de voorzijde van het boek staat afgebeeld. Marjan Drukker was een meisje dat in Alkmaar woonde en tijdens de oorlog is vermoord. Zij was in leven in het bezit van een poppenhuis waarin zich een schilderij van Nijenburg bevindt. Burgermeester Hans Romeyn onderstreepte vervolgens nog eens het belang van het vastleggen van historische gebeurtenissen in Heiloo.


Voor een fotoverslag: Klik HIER


Openingstijden Oudheidkamer

De tentoonstellingsruimten van de oudheidkamer zullen vanaf 20 december 2011 tot nader bericht gesloten zijn in verband met een herinrichting.


Boek “Heiloo een dorp in oorlogstijd”

Aanstaande vrijdag verschijnt het boek “Heiloo, een dorp in oorlogstijd”. Jaap de Graaf en Josta de Graaf-Gieltjes hielden ruim tachtig interviews met mensen die zich de oorlogsjaren in Heiloo nog goed kunnen herinneren.

De expositie in de Oudheidskamer over Heiloo in de Tweede Wereldoorlog bracht de vereniging Oud Heiloo op het idee om over deze periode een uitgebreide publicatie te maken, waarop Jaap en Josta aangaven dit wel te willen uitvoeren. Een manuscript uit 1990, geschreven door de heer Gorter, vormde het beginpunt van de zoektocht naar materiaal voor het boek.

Ze doken in oude archieven en hielden interviews met oudere Heilooërs, die uitgebreid over de oorlogsjaren kunnen vertellen. De jaren dertig zijn in aanloop naar de oorlog als beginpunt voor het boek genomen. Soms kwamen losse verhalen op wonderlijke wijze tezamen en konden verbanden worden gelegd.

De presentatie van het boek vindt voor genodigden plaats op vrijdagmiddag 25 november 2011


Start cursus en onthulling maquette Nijenburg

Op 10 november 2011 werd het startsein gegeven voor de cursus rondleidingen op Nijenburg. Tevens werd  de vereniging een maquette van Huis Nijenburg overhandigd. Deze maquette is vervaardigd door modelbouwer Jaap Vriend. Ook mocht de vereniging , weliswaar in bruikleen, drie originele deurknoppen van Nijenburg van Isja Finaly (adjunct-directeur van de Vereniging Hendrick de Keyser) in ontvangst nemen.

Rondleidingen Nijenburg Heiloo (Januari – Februari 2012 zijn volgeboekt)

Belangstellenden kunnen zich individueel of per groep aanmelden voor rondleidingen op Nijenburg op de zondagen 8 januari, 22 januari, 5 februari en 19 februari 2012. De rondleidingen van ruim een uur worden gehouden van 11.00 – 12.15 uur en 13.00 – 14.15 uur. Aanmelding vooraf is verplicht. Voor groepen van minimaal 15 en maximaal 20 personen zijn rondleidingen mogelijk op af te spreken data.
De kosten voor de rondleiding, inclusief koffie of thee en informatiemateriaal bedragen € 4,00 voor leden van Oud Heiloo en Hendrick de Keyser. Niet-leden betalen € 6,00 per persoon. Voor groepen geldt een vastgesteld tarief.
Aanmelding bij voorkeur via het ‘Reactieformulier’ van deze website. Vermeld bij ‘Opmerkingen’ de datum, het tijdstip en het aantal personen van de gevraagde rondleiding alsmede uw telefoonnummer.
Aanmelding is ook mogelijk via het e-mailadres: info.oudheiloo@gmail.com
Bent u niet in staat uw aanmelding digitaal te realiseren, dan staat u het telefoonnummer 072-5321404 ter beschikking.


Rondleidingen Nijenburg Heiloo (November – December zijn volgeboekt)

Belangstellenden kunnen zich individueel of per groep aanmelden voor rondleidingen op Nijenburg op de zondagen 20 november, 4 december en 18 december 2011. De rondleidingen van ruim een uur worden gehouden van 11.00 – 12.15 uur en 13.00 – 14.15 uur. Aanmelding vooraf is verplicht. Voor groepen zijn rondleidingen mogelijk op af te spreken data.
De kosten voor de rondleiding, inclusief koffie of thee en informatiemateriaal bedragen € 4,00 voor leden van Oud Heiloo en Hendrick de Keyser. Niet-leden betalen € 6,00 per persoon. Voor groepen geldt een vastgesteld tarief.
Aanmelding bij voorkeur via het ‘Reactieformulier’ van deze website. Vermeld bij ‘Opmerkingen’ de datum, het tijdstip en het aantal personen van de gevraagde rondleiding.
Aanmelding is ook mogelijk via het e-mailadres: info.oudheiloo@gmail.com
Bent u niet in staat uw aanmelding digitaal te realiseren, dan staat u het telefoonnummer 072-5321404 ter beschikking.


September 2011

Muurschildering gevonden bij restauratie Oude Pastorie

Tijdens de Open monumentendag op zaterdag 10 september was ook de Oude Pastorie, die thans wordt gerestaureerd, opengesteld. Een blikvanger in het interieur is een grote muurtekening van ruim zestig jaar geleden.

De oude Pastorie tegenover de Witte Kerk wordt dezer dagen in opdracht van de eigenaars geheel gerestaureerd en verbouwd. De bovenverdieping wordt omgetoverd in een woonappartement en de benedenverdieping krijgt een winkel- of kantoorbestemming. Architect Kleyn was gedurende de Open monumentendag aanwezig om de bezoekers uitleg te geven over de restauratie en verbouwing.
Van ca. 1787 tot ca. 1920 had de pastorie van de Witte Kerk twee woonlagen. Rond 1920 is er een verdieping opgeplaatst, vond een verandering van de voorgevel plaats en is het gebouw voorzien van een witte bepleistering. In 1956 is het huis het centrale deel geworden van een ‘bejaardentehuis’. Aan beide zijden werd destijds een ‘moderne’ aanbouw gerealiseerd. In 1979 werd het huis een oudheidkamer van de Vereniging Oud Heiloo. In 2008 werd het gebouw te koop gezet door de gemeente Heiloo; de oudheidkamer verhuisde naar de Bergeonstraat.
Tijdens de verbouwing kwam een muurschildering tevoorschijn, die in 1957 door de bekende kunstenaar Cor van Heeck, een bekende leider van de schildersvereniging Tinteretto, was vervaardigd om de bejaarden in de eetzaal wat op te vrolijken. Op de vraag aan dhr. Kleyn of het mogelijk was de muurschildering te restaureren moest hij -tot zijn spijt- ontkennend antwoorden. De stuclaag onder de schildering is in een te slechte conditie. De fraaie, behoorlijk beschadigde plafonddecoraties kunnen wellicht wel gerepareerd worden. Heiloo mag blij zijn dat het gebouw dat in zeer slechte staat was zo zorgvuldig wordt verbouwd.


Monumentendagen 2011

Nijenburg trekt meer dan duizend bezoekers

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 3 september kwam een zeer groot aantal belangstellenden af op het opengestelde huis Nijenburg. De vrijwilligers van de Historische Vereniging Oud Heiloo konden met grote inspanning de bezoekerstroom in goede banen leiden. Ook de expositie over Nijenburg in de Oudheidkamer Heiloo trok een flink aantal bezoekers.

“Er zijn nog … bezoekers voor u”, zo klonk het afgelopen zaterdag telkens bij het toegangshek van Nijenburg. Het grote aantal bezoekers, meer dan duizend gedurende de dag, moest geduldig wachten op hun voorgangers. Volgens de geldende voorschriften konden niet meer dan 20 – 30 bezoekers tegelijk het interieur van het huis bekijken.
In samenwerking met Vereniging Hendrick de Keyser organiseerde Oud Heiloo de openstelling van Nijenburg gedurende de Open Monumentendag. De veertien vrijwilligers van de historische vereniging hadden weliswaar niet op zo’n enorme toeloop gerekend, maar konden toch met de nodige inspanning de bezoekersstromen goed in de hand houden.
Vrijwel alle belangstellenden vonden na het bezoek het wachten zeker de moeite waard. Men kreeg uitleg in de historische keuken en kon daar het ‘bakhuisje’ bekijken. Boven op de ‘bel-etage’ werd iets verteld over de restauratie van de ‘blauwe kamer’ die heel zorgvuldig naar de situatie van 1730 is gerestaureerd. Ook de ‘grote zaal’ met het kostbare behang kon worden bezocht.
De bezoekers werden verwezen naar de expositie ‘Welkom op Nijenburg’ in de Oudheidkamer Heiloo. Gezien het bezoekersaantal daar is er vaak ingegaan op die suggestie.
Moe, maar zeer voldaan, sloten de vrijwilligers op Nijenburg om halfzes de dag af met een kop koffie en een ‘beppie’, het traditionele koekje binnen de vereniging. Mede door deze vrijwilligers was deze dag een groot succes.
Vanaf eind oktober/begin november 2011 gaat Oud Heiloo, in samenwerking met Hendrick de Keyser, op gezette tijden excursies organiseren op Nijenburg dat dan verder ingericht is o.a. met de schilderijen van de familie Van Foreest. Tegen die tijd meer informatie op www.oudheiloo.nl


Uit & Zo 2011

Tijdens de markt UIT&ZO verwelkomde de Historische Vereniging Oud Heiloo het 700e lid. Wethouder Ouderkerken feliciteerde haar. Een nieuwtje is dat Oud Heiloo vanaf oktober op gezette tijden bezoek aan Nijenburg gaat organiseren. Tijdens de ‘Open Monumentendag’ op zaterdag 10 september is Oud Heiloo ook actief.

De kraam van Oud Heiloo werd tijdens de UIT&ZO-manifestatie goed bezocht. Gedurende de dag meldde zich het 700e lid van de vereniging, mw. N. Visser uit Heiloo. Wethouder van cultuur, J. Ouderkerken, was bereid gevonden haar te feliciteren en overhandigde namens Oud Heiloo een boekwerk. In de laatste jaren hebben zich jaarlijks meer dan 100 nieuwe leden aangemeld. De vereniging voorziet nog verdere groei. Naast de kraam op de markt konden de bezoekers in de ‘ontmoetingszaal’ van de Willibrorduskerk films en diapresentaties bijwonen die de geschiedenis van Heiloo belichten.
Vanaf ca. half oktober gaat Oud Heiloo in samenwerking met en namens de Vereniging Hendrick de Keyser bezoek aan Nijenburg organiseren. Per 1 juli is de in opdracht van Hendrick de Keyser uitgevoerde restauratie van het huis voltooid. De benedenverdieping heeft een woonbestemming gekregen evenals de zolderverdieping. De eerste verdieping wordt in de komende tijd ingericht voor de ontvangst van bezoekers. Oud Heiloo is gevraagd de toegang voor bezoekers te organiseren. Op aanvraag is bezoek mogelijk vanaf ca. half oktober 2011. Nadere mededelingen over het tijdstip en de wijze van aanvragen volgen nog.


April

Lena, Oost-Duitse ganzenhoedster op Nijenburg

Op zaterdagmiddag 7 mei vertelt Agnes van Menen-van Lienen in de Oudheidkamer Heiloo over het levensverhaal en de belevenissen op Nijenburg van Lena Gronski, de Duitse dienstbode op Nijenburg van 1925 tot midden jaren ’30. Na afloop is er gelegenheid het boekje ‘Lena’ te kopen en door de schrijfster te laten signeren.

Lena Gronsky verruilde in het in 1925 het arme Oost-Duitsland voor het relatief rijke Nederland en werd een van de vele Duitse dienstmeisjes die destijds in ons land hun heil zochten. Via haar zuster, die in huize Blockhove in Heiloo werkte, kon zij in dienst treden bij de familie Van Foreest op Nijenburg. Daar werd zij een van de leden van de staf van ‘gedienstigen’ die waren aangesteld voor de verzorging van de familie en het huis.

De familie raakte zeer op haar gesteld vanwege haar ijver en kookkunst. Lena kon later smakelijk vertellen over haar belevenissen in het huis. Toen zij kennismaakte met de taxichauffeur van jhr. Herpert van Foreest, Henk Honig (van de bekende Zaanse familie van industriëlen), leidde dat tot een huwelijk en dus, zo gold dat toen, tot het opzeggen van de betrekking.  De goede relatie met de familie op Nijenburg bleef echter bestaan. Haar verdere leven verliep met nogal wat problemen. Dit alles wordt in het boek ‘Lena’ beschreven en zal met details worden toegelicht door Agnes van Menen.

De lezing door de schrijfster op zaterdagmiddag 7 april in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, vangt aan om 15.00 uur. Daarna is er de gelegenheid films over Nijenburg te bekijken en de tentoonstelling ‘Welkom op Nijenburg’ te bezoeken. Aanmelding voor de lezing wordt op prijs gesteld via tel. 072-5321404.

Ganzenhoeden in “Oost-Boleten”, aquarel van Willem Burgert


Koninklijke onderscheiding.

Mevr. E.G. van Vliet-Gemmink (Bep) is vandaag gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving deze onderscheiding vanwege haar vele activiteiten als vrijwilligster, waaronder ook voor onze vereniging.

Wij feliciteren haar van harte met deze onderscheiding.


Opening tentoonstelling ‘Welkom op Nijenburg’

Op 10 april 2011 is de tentoonstelling ‘Welkom op Nijenburg’ officieel geopend door mevrouw A. van der Mark, bestuurslid van Stichting Van Foreest Van Egmond van de Nijenburgh.

Mevrouw A. van der Mark


Het interieur van Nijenburg staat te kijk in expositie ‘Welkom op Nijenburg’

Onder de titel ‘Welkom op Nijenburg’ organiseert de Historische Vereniging Oud Heiloo een tentoonstelling waarin een verrassend beeld wordt getoond van het interieur van Nijenburg in de jaren 1920 – 2007. Door middel van films en ‘roundshoots’ maakt de bezoeker een rondgang door de belangrijkste vertrekken van het huis.

Het huis Nijenburg is ca. 1705 gebouwd in plaats van de ‘grote woning’ op het landgoed dat in bezit was van de familie Van Egmond van de Nijenburg. De welgestelde familie woonde in het  Hof van Sonoy in Alkmaar en wilde de beschikking hebben over een buitenhuis of jachthuis met een zekere allure. Door vererving kwam Nijenburg in 1742 in het bezit van de familie van Foreest.

Door de bewoners van Nijenburg is in de loop der tijd veel aandacht besteed aan het interieur. De vijftig familieportretten hebben hierbij een belangrijke plaats ingenomen. Daarnaast heeft de familie historisch zeer interessante en kostbare meubels aangeschaft.
Met behulp van grote panoramafoto’s (roundshoots), beschikbaar gesteld door Pictura Imaginis Heiloo, twee films en een interactieve website krijgen de bezoekers een goede indruk van het wonen op Nijenburg in de afgelopen 90 jaar.
Door actieve leden van Oud Heiloo, onder leiding van expositievormgever Anne Lawant, is de expositie op fraaie wijze ingericht.
In zekere zin sluit de tentoonstelling goed aan bij de expositie ‘Prachtig Portret’ van het Stedelijk Museum Alkmaar.

‘Welkom op Nijenburg’ is een expositie die wordt gehouden in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, 1851 KB Heiloo. De expositie is geopend vanaf 12 april 2011 op dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Als extra t/m juni 2011: zondagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.


Jaarvergadering 2011

Op 6 april werd de jaarvergadering van de vereniging gehouden. De opkomst van de leden was zeer goed te noemen.
De vergadering werd, vanwege de afwezigheid van de voorzitter, geleid door Wim Buwalda.

Na de vergadering hield Christi Klinkert een boeiende en levendige lezing over de portretschilderijen van Nijenburg. De aanwezigen konden daarbij kennis nemen van achtergrondinformatie over de schilderijen en het restauratieproces daarvan.


Maart

Voorbereiding expositie Nijenburg en jaarvergadering

De Historische Vereniging Oud Heiloo is druk bezig met de voorbereiding van de expositie ‘WELKOM op NYENBURG’. Op woensdagavond 6 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats met een lezing over Nijenburg.

Op woensdagavond 6 april a.s. belegt Oud Heiloo haar jaarvergadering in het Open Huis. Om 19.30 uur is de zaal open. De aanvang is 20.00 uur. In het tweede deel van de vergadering wordt een interessante lezing gehouden door mw. dr. Christi Klinkert, conservator van het Stedelijk Museum Alkmaar. Zij had de leiding bij de restauratie van de vijftig portretschilderijen van Nijenburg, die vanaf de 18e eeuw in de kamers van Nijenburg hebben gehangen. Vanaf 2 april worden deze schilderijen geëxposeerd in de tentoonstelling ‘Prachtig Portret’ in het Stedelijk Museum Alkmaar.

Een groep vrijwilligers van Oud Heiloo, onder leiding van Anne Lawant, is druk bezig de tentoonstelling ‘Welkom op Nyenburg’ in te richten. Waar meestal de aandacht is gericht op de buitenkant van Nijenburg krijgt in deze expositie de binnenkant van Nijenburg in de periode 1920 – 2007 de volle aandacht. De bezoeker wordt een beeld geboden van de bewoning van Nijenburg in die periode en men maakt een rondgang langs en door de afbeeldingen van de binnenkant van het huis. Dit biedt een verrassende visuele ervaring. Enkele films en een digitale toer via het internet vullen de expositie aan. Het beeldmateriaal is beschikbaar gesteld door Pictura Imaginis te Heiloo.

‘Welkom op Nyenburg’ is te bezoeken vanaf dinsdagavond 12 april a.s.  I.v.m. de voorbereidingen is de Oudheidkamer Heiloo op zaterdagmiddag 9 april gesloten.

Voorbereidingen expositie in de Oudheidkamer Heiloo

Foto: Wim Buwalda


Interview Tweede Wereldoorlog in Oudheidkamer Heiloo

Zaterdagmiddag 26 maart a.s , komt de heer Barend Harreveld naar de Oudheidkamer Heiloo om te praten over zijn belevenissen in de oorlogsjaren. Hij was acht jaar toen de oorlog uitbrak en veel van wat er toen gebeurde staat hem nog helder voor de geest. Zijn vader had een rijwielzaak aan de Kennemerstraatweg in Heiloo en hij kan op levendige wijze vertellen hoe hij naar Amsterdam gestuurd werd om spullen weg te brengen. Ook al die andere zaken waar je als jongen in de oorlog mee werd geconfronteerd is hij niet vergeten. Over al deze onderwerpen gaat de heer Harreveld in gesprek met Jaap de Graaf, die, samen met zijn vrouw Josta, bezig is met de voorbereiding van een boek over Heiloo in de Tweede Wereldoorlog. De eerste gespreksronde zal om ongeveer 14.00 uur beginnen, het tweede gesprek volgt om ongeveer 15.00 uur.

Locatie: Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, nabij spoorwegovergang Schuine Hondsbosschelaan.


Tentoonstelling WELKOM op NYENBURG!

Onder de titel WELKOM op NYENBURG!’ organiseert de Historische Vereniging Oud Heiloo een expositie waarin het huis Nijenburg centraal staat. De expositie biedt in aanvulling op ‘Prachtig Portret’ van het Stedelijk Museum Alkmaar een verrassend beeld van en een interessante inkijk in het interieur van het huis Nijenburg in de periode 1920 – 2007. De expositie is geopend vanaf dinsdagavond 12 april 2011.

Locatie: Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, 1851 KB te Heiloo.


Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdagavond 6 april 2011 om 20.00 uur in het Open Huis. Om 19.30 uur is de zaal open.

Na het huishoudelijk deel van de vergadering wordt een interessante lezing gehouden door mw. dr. Christi Klinkert, conservator van het Stedelijk Museum Alkmaar. Zij vertelt over de restauratie van de vijftig portretschilderijen van Nijenburg en de expositie daarvan in de tentoonstelling ‘Prachtig Portret’ in Alkmaar


Januari

Dorpsgenoot Dekker vertelt over Tweede Wereldoorlog in Oudheidkamer Heiloo

Oproep aan ooggetuigen om oorlogsbelevenissen door te geven

Op zaterdag 5 februari a.s. zal J.J. Dekker verhalen over zijn belevenissen als jongeman in de Tweede Wereldoorlog in Heiloo. De vereniging Oud Heiloo roept meer plaatsgenoten op hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog door te geven aan de vereniging. Deze zullen worden verwerkt in een t.z.t. te verschijnen boek dat de Tweede Wereldoorlog in Heiloo behandelt.

In de Oudheidkamer Heiloo zijn in de komende maanden de expositie “Heiloo in de Tweede Wereldoorlog” en de film “Heiloo 1940-1945” nog te bekijken.

Ook Heiloo heeft in de oorlog veel te verduren gehad van de Duitse bezetting en de gevolgen van de oorlog. Zowel in de expositie als in de film wordt een beeld gegeven van de wijze waarop de inwoners van Heiloo de oorlog en bezetting meemaakten. Avontuurlijke en tragische gebeurtenissen maakten daarvan deel uit.

Ook in die barre tijden probeerden de Heilooërs er ‘het beste van te maken’.  Maar daarnaast werd er ook in Heiloo actief deelgenomen aan het verzet tegen de bezetters. Dhr. Dekker heeft als jongeling zeer bewust de Tweede Wereldoorlog in Heiloo meegemaakt. Hij heeft zich destijds onder andere ingezet bij het redigeren, vermenigvuldigen van het illegale krantje “Telex”, dat in Heiloo werd verspreid en de inwoners voorzag van nieuws dat werd opgevangen via de clandestiene radio-uitzendingen.

Op zaterdagmiddag 5 februari zal dhr. Dekker worden geïnterviewd over zijn belevenissen in Heiloo in de oorlog en zijn visie geven op andere gebeurtenissen in die tijd. Er zijn twee sessies: om ca. 14.30 en ca. 15.30 uur. Aanmelding wordt op prijs gesteld.

Oproep om ervaringen door te geven

De Historische Vereniging ‘Oud Heiloo’ is bezig met de voorbereiding van een publicatie over Heiloo in de Tweede Wereldoorlog. Graag komen wij in contact met mensen die over deze periode en over de periode daaraan voorafgaand nog herinneringen hebben. Naar aanleiding van spontane aanmeldingen en een eerdere oproep hebben we al verschillende mensen gesproken waarbij interessante verhalen en vaak tot nu toe onbekende feiten werden verteld. We zijn er vast van overtuigd dat er meer mensen zijn die zich nog het een en ander over de tijd kunnen herinneren en dingen weten die niet algemeen bekend zijn. Het zou jammer zijn als de publicatie gereed is en men dan tot de ontdekking komt dat er nog cijfers, feiten of gebeurtenissen ontbreken die het vermelden waard zijn. Heeft u nog informatie schroom niet en neem contact op met de vereniging . Zie hieronder, of bel met Josta en Jaap de Graaf/Gieltjes 072-5334185.

Aanmeldingen voor 5 februari en voor het doorgeven en verkrijgen van informatie: info.oudheiloo@gmail.com, of  tel. 072-5321404 of www.oudheiloo.nl


Oude grenspaal opgespoord

Een, tot nu toe voor velen, onbekende grenspaal is opgespoord.
Het betreft een grenspaal die oorspronkelijk een grotere lengte had. Het verhaal gaat dat de paal ooit is stuk gereden door een boer en daarna naar zijn erf is meegnomen.
De grenspaal heeft betrekking op de grens van Heiloo – Akersloot en staat op priveterrein.
In een volgende Heilooer Cronyck zal nader worden ingegaan op het onderwerp “grenspalen”.
Hieronder alvast een foto van de ontdekte grenspaal.

Foto’s: Dick Slagter


Vrijwilligersbijeenkomst

Op vrijdagavond werd een vrijwilligersavond georganiseerd.
Onder het nuttigen van een drankje en een hapje werd een bijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers van de vereniging.
Na het welkomstwoord door de voorzitter werd een Hollandse maaltijd geserveerd, welke was bereid door Bep van Vliet.
Tevens werd door Piet Kuijper een presentatie verzorgd over een, tot nu toe onbekende, prent van een plattegrond van Onze Lieve Vrouw ter Nood.
Vervolgens verzorgde Wim Buwalda een presentatie waarin de afgelopen tweeëneenhalve jaar van de vereniging de revue passeerde en het vele vrijwilligerswerk tot uiting werd gebracht.
Al met al een zeer geslaagde avond. Voor een fotoverslag: Klik HIER


Heylooer Cronyck

Rond de feestdagen is de Heylooer Cronyck aan de leden verzonden.

Het hoofdartikel in deze uitgave is gewijd aan Sint Willibrord. Veel onderzoek is gepleegd en veel bronnen geraadpleegd. Wim Buwalda is in dit artikel uw gids.

Walter Schotvanger doet verslag van zijn onderzoek naar zijn familie en verschillende plekken in Heiloo passeren de revue.

Vok Bakker belicht drie historische onderwerpen in Heiloo-Noord.

Geert Luth geeft een beschrijving van de schouten van Heiloo van 1775 – 1810

Bij de Heylooer Cronyck was tevens bijgesloten:
– de nieuwsbrief,
– eindejaarspresentje in de vorm van een afdruk van het origineel van een verzetskrant in Heiloo, “De Nieuwsbode”.
– een verzoek tot de contributiebetaling voor het jaar 2011

error: Content is protected !!