Nieuws Intern 2009

Nieuws van de vereniging 2009

November

Het fotoalbum en de aanduidingen op de luchtfoto van de Willibrordusstichting zijn aangepast en met bijna alle ontbrekende foto’s uitgebreid. Tevens zijn een paar nieuwe gebouwen toegevoegd.


Keer Op Keer overhandigt schilderij en cheque aan Oud Heiloo

Op zaterdagmiddag 7 november 2009 uur bezocht een delegatie van vier personen van Keer op Keer de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud Heiloo. Behalve dat zij graag gebruik maakten van de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding door de nieuwe tentoonstelling “Het Lustoord Heiloo” kwamen zij om aan de vereniging enkele zaken te overhandigen. De heer Wim Loos, werkzaam bij de kringloopwinkel, bood de vereniging een schilderij van de Witte Kerk aan van de hand de schilder Poppe Damave en een ets eveneens van de Witte Kerk. Beide vormen een prachtige uitbreiding van de collectie van de vereniging. Mevrouw Antoinette Bontje-Oud van de Commissie Goede Doelen van Keer op Keer overhandigde tevens de Opkikker van de maand november, een cheque van € 300,- . De voorzitter van de vereniging nam zowel het schilderij als de cheque dankbaar in ontvangst. De realisatie van de plannen om in de Oudheidkamer enkele bouwkundige vernieuwingen uit te voeren en met name de filmzaal te vernieuwen komt door deze gift dichterbij.

Na de overhandiging werd aan de hand van de prenten en kaarten van de tentoonstelling nog geanimeerd nagepraat over de ontwikkeling van Heiloo in de geschiedenis en in het heden.

Foto: Dick Slagter


Onze Lieve Vrouw ter Nood

De pagina “Geschiedenis” is uitgebreid met een artikel over Onze Lieve Vrouw ter Nood.
(Auteur: Piet Kuijper)


Oktober

Heilookenner geeft rondleidingen in Oudheidkamer Heiloo

De geboren Heilooënaar en kenner van de geschiedenis van Heiloo, Jan van Tiel, verzorgt op zaterdagmiddag 31 oktober a.s. rondleidingen.  Aan de hand van de afbeeldingen van de expositie ‘Lustoord Heiloo’ vertelt hij over Heiloo in vroeger tijden.

Dhr. Van Tiel, jarenlang bestuurslid van Oud Heiloo, is een fervent verzamelaar van documenten, schilderijen en voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van Heiloo. In zijn vele voordrachten over Heiloo maakt hij de toeschouwers deelgenoot van zijn ‘encyclopedische’ kennis van de plekken, gebouwen en personen die in de historie van Heiloo een belangrijke rol hebben gespeeld. Op zaterdagmiddag 31 oktober geeft hij twee rondleidingen voor leden van Oud Heiloo en andere geïnteresseerden. De selectie uit archiefstukken van Heiloo die zijn tentoongesteld in de huidige expositie in de Oudheidkamer Heiloo vormt de leidraad bij de rondleiding. Vooral de geschiedenis van de (verdwenen) buitenhuizen in Heiloo krijgt de aandacht. Tevens zijn enkele historische films over Heiloo uit het Polygoonjournaal te bekijken. Daarnaast kan een kijkje worden genomen op de website van het Regionaal Archief Alkmaar en de beeldbank van het Archief.

In de achterzaal van de Oudheidkamer is de permanente expositie over hoogtepunten uit de geschiedenis van Heiloo te bezichtigen.

De rondleidingen van dhr. Van Tiel worden gehouden op zaterdag 31 oktober om 14.30 uur met een herhaling om 16.00 uur. Adres: Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30.

Vanwege de beperking van het aantal belangstellenden wordt men verzocht zich vooraf aan te melden via de telefoonnummers 5321404/5339736 of via de website www.oudheiloo.nl, tabblad: Reacties.

(Afb. Huize Mariënstein)


OPENING EXPOSITIE ‘LUSTOORD HEILOO’ IN OUDHEIDKAMER

Zaterdag 3 oktober j.l. werd de expostie ‘Lustoord Heiloo, schatten uit het Regionaal Archief Alkmaar’ geopend.

De opening werd verzorgd door Paul Post,de directeur van het RAA.

Dhr. Post, al enige tijd inwoner van Heiloo, onderschreef in zijn openingswoord dat het Heiloo van het verleden zowel als van het heden de typering ‘lustoord’ ruimschoots verdient. Dat blijkt ook nog eens uit wat de expositie toont. Hij benadrukte de prettige samenwerking tussen het Archief en Oud Heiloo.

Het Archief zorgt voor het verantwoord bewaren en beheren van archieven van verenigingen, kerken, families en gemeentes. De historische verenigingen brengen de kennis over de lokale geschiedenis in. Resultaat is dat praktisch al het archiefmateriaal fysiek maar ook digitaal beschikbaar is voor alle belangstellenden in de regio. In de nieuwe behuizing in Alkmaar, de ‘ambachtsschool’, wordt de opslagruimte uitgebreid van de huidige 8 naar 18 km.

De tentoonstelling geeft op een verzorgde wijze met interessant en fraai beeldmateriaal locaties, bouwwerken en documenten weer die in de geschiedenis van Heiloo een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat varieert van verdwenen bouwwerken als het klooster ‘De Blinken’ tot het reglement voor de schoolmeester van Heiloo.

Foto’s van de Heilooër Amateur Fotografen geven de situatie van het heden aan.

Voorzitter Piet Kuijper bedankte het Heiloose bedrijf Pictura voor de prachtige reproducties. Hij prees ook de tentoonstellingscommissie die, o.l.v. Anne Lawant, voor de mooie vormgeving van de expositie heeft gezorgd.

De expositie is de komende maanden te bezichtigen op dinsdagavond 19.00 – 21.00 uur en zaterdagmiddag 14.00 – 17.00 uur. Informatie: tel. 5321404 of www.oudheiloo.nl

Opening expositie door Paul Post

Foto: Dick Slagter


September

Oud Heiloo presenteert schatten uit het Regionaal Archief

Vanaf zaterdag 3 oktober exposeert de Historische Vereniging Oud Heiloo een selectie uit de archiefstukken van Heiloo die worden bewaard in het Regionaal Archief Alkmaar. De expositie toont veel beeldmateriaal, tekstdocumenten en films in de Oudheidkamer Heiloo.

De gemeente Heiloo is een van de zestien gemeentes die participeert in het Regionaal Archief Alkmaar (RAA). Het RAA bewaart het archief van de gemeente Heiloo. Daarnaast worden de archieven van Heiloose organisaties en families beheerd, zoals van  kerken, verenigingen en families, bijvoorbeeld van de families Van Egmond-Van Foreest, Fontein Verschuir en De Lange.

Oud Heiloo heeft in samenwerking met het RAA de tentoonstelling ingericht puttend uit dit archiefmateriaal. Belangrijke archiefstukken die het oude Heiloo in beeld brengen worden getoond met tevens een blik op de de omstandigheden van het dorp nu in 2009.

Zodoende wordt een interessant beeld gegeven van wat het RAA met betrekking tot Heiloo te bieden heeft en wordt nog weer eens duidelijk hoe rijk en boeiend de geschiedenis van het dorp is.

De expositie ‘Het lustoord Heiloo, schatten uit het Regionaal Archief Alkmaar’ wordt geopend op zaterdagmiddag 3 oktober 2009, 14.00 uur door dhr. Paul Post, directeur van het RAA. De leden van de vereniging worden uitgenodigd de opening van deze bijzondere tentoonstelling bij te wonen.

Leden en overige belangstellenden kunnen de expositie in de komende maanden bezoeken in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, op de zaterdagmiddagen 14.00 – 17.00 uur en op de dinsdagavonden 19.30 – 21.00 uur.


Oud Heiloo verwelkomt 500e lid

Tijdens de afgelopen Uitmarkt kon de Historische Vereniging Oud Heiloo haar 500e lid inschrijven. Dit is dhr. M. Hoetjes een volbloed-Heilooër, o.a. familie van de vroeger bekende bakker Hoetjes van de Heerenweg.
Aan dhr. Hoetjes werd een boekwerk uitgereikt door dhr. H. ten Berge, lid van het eerste uur van de vereniging en Piet Kuijper de voorzitter van Oud Heiloo.

De deelname aan de Uitmarkt bleek succesvol; ruim dertig nieuwe leden meldden zich aan. Er was grote belangstelling bij de kraam van Oud Heiloo en de archeologische vereniging Baduhenna, alsmede bij de diapresentaties in de ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk.

Bij de kraam werd de nieuwe expositie van Oud Heiloo aangekondigd: Lustoord Heiloo, schatten uit het Regionaal Archief Alkmaar. Deze expostie wordt geopend op 3 oktober aanstaande in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30.

Informatie: Tel. 072-5321404 en www.oudheiloo.nl

Overhandiging boekwerk aan 500e lid Oud Heiloo


Augustus

Oud Heiloo aanwezig op de Uitmarkt op 5 september. 2009

Oud Heiloo koestert het verleden van Heiloo

De Historische Vereniging Oud Heiloo merkt dat de belangstelling voor de geschiedenis van Heiloo toeneemt. Leden en anderen bekijken met veel interesse en plezier schoolfoto’s uit hun jeugdjaren. Herinneringen aan het dorp uit de vijftiger jaren met zijn vele ‘neringdoenden’ wil men graag nog eens ophalen. Maar ook de interesse voor de monumenten,  gebouwen, families en gebeurtenissen uit een verder verleden worden interessant gevonden. Gelukkig is nog aardig wat uit het verleden van Heiloo bewaard gebleven in prenten, films, foto’s en voorwerpen. In de Oudheidkamer Heiloo, is het de bedoeling dat  dit alles op een overzichtelijke wijze wordt gepresenteerd.

Tijdens de Uitmarkt in een stand voor de Willibrorduskerk maken wij u graag enthousiast voor onze vereniging en de vele activiteiten die wij organiseren. Daarnaast worden in de ontmoetingsruimte van de kerk film- en diapresentaties gegeven


Juli

Geanimeerde bijeenkomst over winkeliers in de jaren ‘50 

Feest der herkenning bij voordracht door Jan de Gruijter en Piet Stoffers 

Zaterdag 4 juli was in een goed gevulde zaal van de Oudheidkamer Heiloo de ‘middenstand’ van Heiloo in de vijftiger jaren onderwerp van gesprek. De auteurs van het boek ‘Heiloo toen het dorp nog dorp was’ konden de enthousiaste reacties van de toehoorders maar nauwelijks temperen.

 ‘Sloom of loom, neem een rokertje van Overtoom!’

Jan de Gruijter, thans woonachtig in Vorden (Gdl.), besprak aan de hand van geprojecteerde foto’s van 60 jaar geleden de winkels en winkeliers in de nabijheid van de Witte Kerk, het protestante deel van het dorp. Opvallend zijn de grote veranderingen die in de loop der jaren in dit deel van het dorp zijn aangebracht. Praktisch alle winkels kwamen aan de orde. De parate kennis van de oud-Heilooër was imponerend. Maar een enkele kleine vergissing in een aanduiding van een winkelier of winkelpand was niet mogelijk; onmiddellijk kwamen er correcties uit de zaal. Er waren bij voortduring kreten van herkenning en uitroepen als: ’Ja, die heb ik goed gekend’, Weet ja nog dat …’ en ‘Gut, dat was ook zo’.

Het waren nog andere tijden in Heiloo waarin de vele winkels een belangrijke rol speelden in het sociale gebeuren en de winkeliers steunpilaren waren van het verenigingsleven. Ook was het roken toen nog geen kwalijke zaak. Een rokertje van Overtoom maakte je juist fit! Er konden wel 13 sigarenwinkeliers leven van de rookgewoonten van de ruim 10.000 inwoners die Heiloo in de jaren ’50 kende.

Raadhuisweg ca. 1955, vlnr: schoenhandel Boerma, melk-en kaashandel Roos, drogisterij Vader en kruidenier Veenis

De strooplikkers

Piet Stoffers is geboren en getogen in het zuiden van Heiloo, het katholieke deel van Heiloo, de stationsbuurt. Ook in zijn verhaal passeerden alle winkels van dit deel van Heiloo de revue. Dit tot groot enthousiasme van de toehoorders die uit dit deel van het dorp afkomstig zijn. Opvallend was dat er veel kleine winkeliers in Zuid-Heiloo waren. Betrekkelijk kleine woonhuizen boden onderdak aan een winkel en daarnaast nog relatief grote gezinnen. De inleider wees, naar aanleiding van de afbraak van De Stolp, op het gegeven dat in vroeger tijd in dit deel van het dorp veel stolpboerderijen hebben gestaan. Daarvan is nog maar een enkele over.

Jan en hij waren ook ‘kwajongens’, bekende hij, want achter de zaak van Ranzijn, bij het station, stond en groot stroopvat. En als er door de winkelier even niet werd opgelet, werd door de jongens een kraantje opengedraaid en namen ze een handje stroop om op te likken.

Na de geslaagde voordracht kregen de toehoorders de gelegenheid het boek van de inleiders te kopen en te laten signeren.

Jan de Gruijter bood de Historische Vereniging Oud Heiloo nog een oud adresboek aan. De vereniging krijgt graag de beschikking over oude documenten en foto’s. Ze worden gekopieerd en beschreven in een database.

Piet Stoffers en Jan de Gruijter worden bedankt door secretaris Wim Buwalda


April

Boeiende voordracht over Ter Coulster vroeger en nu

Zaterdag 8 april 2009 hield dhr. B. van der Feen Lille een interessante lezing over het landgoed Ter Coulster in de Oudheidkamer Heiloo.

Zowel vroeger als nu bracht en brengt het beheer van een landgoed nogal wat problemen met zich mee. Een volle zaal in de Oudheidkamer aan de Bergeonstraat luisterde geboeid.

Perikelen uit vroeger tijd

Zowel in het begin als aan het einde van de middeleeuwen wordt de naam van het Landgoed Ter Coulster al vermeld. Maar veel is niet bekend van die tijd. In het begin van de 16e eeuw wordt het daar aanwezige kasteel in brand gestoken door aanvallende Friezen. Ook bij het beleg van Alkmaar kreeg het huis het nodige te verduren. Nadat het landgoed in het begin van de 17e eeuw weer in luister was hersteld door de familie Cats, geparenteerd aan de Oranjes, zorgde onenigheid in de familie ervoor dat een afbraak van het bouwwerk aan het einde van 18e eeuw onontkomelijk werd. Veel huizen in Alkmaar moeten nog zijn gebouwd met de stenen van Ter Coulster.

Gijsbert Fontein Verschuir, burgemeester van Alkmaar, had inmiddels zijn oog laten vallen op het landgoed. Hij wilde zijn aanzien en verkregen adellijke titel (jonkheer) graag opluisteren met het bezit van een landgoed als buitenverblijf. In 1808 koopt de jonkheer het landgoed en laat daarop een houten landhuis bouwen van bomen van eigen grond. Naderhand wordt het huis uitgebreid en verhoogd. De keuze voor bomen van eigen grond bleek minder gelukkig: het hout was niet voldoende uitgewerkt en weinig duurzaam. Het bouwwerk moest al gauw worden gesloopt.

Het landgoed blijft in de familie. Giesbert Fontein Verschuir, burgemeester van Heiloo (1840-1854) wordt de eigenaar.

Het Ter Coulster van Frederica

De burgemeestersdochter Frederica Fontein Verschuir, (1859-1944), geboren in het ‘Rode Huis’ aan de Kennemerstraatweg in Heiloo, erft Ter Coulster. Tijdens haar huwelijk met mr. B. Van der Feen de Lille, werkzaam aan de rechtbank te Alkmaar, laat zij een theekoepel op het landgoed bouwen. Gedurende haar leven, waarin zij nogal wat familieproblemen het hoofd te bieden had, boden de uitstapjes (lopend, op de fiets en later per automobiel) naar de theekoepel van ter Coulster de nodige troost en ontspanning. Vaak bleven familieleden, ook in latere tijd, overnachten op de zolder in de toch wat kleine theekoepel. In 1913 lieten Frederica en haar echtgenoot een voor die tijd zeer moderne boerderij, Betsy’s hof, bouwen. Frederica beschrijft dit alles nauwgezet in haar dagboeken tot het einde van haar leven in het laatste oorlogsjaar.

Beheer na de Tweede Wereldoorlog

Thans beheren vijf nazaten van Frederica het landgoed. In de praktijk van het landgoedbeheer is dat geen sinecure. Zo bleek de exploitatie van twee boerenbedrijven op het terrein niet rendabel te zijn. Er werd voor gekozen Betsy’s Hof aan het boerenbedijf te onttrekken en het Coulster Hof als boerderij te handhaven. In vroeger jaren waren de boerderijen Frederica’s Hof en Giesberts Hof al afgestoten. Nadat andere plannen waren verworpen kreeg Betsy’s Hof een woonbestemming (2006 – 2008). Bart van de Feen de Lille, de spreker, en zijn echtgenote Marielies van Lente bewonen thans het fraai gerestaureerde gebouw. Veel historische details van de 100-jarige geschiedenis van de boerderij zijn weer in ere hersteld, o.a. de opvallende schoorstenen die hebben gediend voor de ontluchting van de stallen. Het onderhoud van het landgoed is structureel verliesgevend. Er zijn zorgen over het bomenbestand. Hinderlijke ziektes maakten het kappen van alle iepen en veel (zeer oude) kastanjes noodzakelijk. De gemeente en de provincie erkennen wel de waarde van Ter Coulster, maar het overleg over een fietspad en een geluidswal/wildwal en een fiets/wandelpad langs de A9 gaat zeer moeizaam.

De eigenaren kiezen er nadrukkelijk voor het terrein voor het publiek open te stellen. Maar de gedragingen van fietsers en hondenbezitters leiden tot overlast: klein wild wordt verjaagd en de wandelpaden worden stukgereden. Uitleg hieromtrent wordt door de bezoekers wel begrepen en gedeeld; dit leidt echter onvoldoende tot aangepast gedrag.

De familie blijft zich inzetten voor een goed beheer van het terrein en de daarop aanwezige opstallen die veelal als monumenten zijn geregistreerd. Ook het rijk helpt een handje: de eigenaren ontvangen € 750 subsidie per jaar …

Een applaus onderstreepte de waardering voor de voordracht van de heer Van der Feen de Lille. Vele bezoekers kochten na de lezing het boek over de dagboeken van Frederica. Het boek is verkrijgbaar in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30,‘s zaterdags 14.00 – 17.00 uur en op dinsdagavond 19.00 – 21.00 uur.

Betsy’s Hof na de restauratie in 2006 met de opvallende schoorstenen

Lezing B. van der Feen de Lille over Ter Coulster, 18 april 2009 in de Oudheidkamer Heiloo


Het Ter Coulster van Frederica Fontein Verschuir, voordracht in de Oudheidkamer Heiloo

Jonkvrouw Frederica Fontein Verschuir (1859-1944), geboren in het ‘Rode Huis’ aan de Kennemerstraatweg in Heiloo, hield tijdens haar huwelijk met Bartout van der Feen de Lille zestig jaar lang dagboeken bij.  Haar achterkleinzoon Bart(out) van der Feen de Lille houdt daarover een voordracht.

Frederica Fontein Verschuir erft het landgoed ‘Ter Coulster’. Dit bezit blijft een grote rol spelen tijdens haar huwelijk met mr. B. van der Feen de Lille met wie zij zich vestigt in de Langestraat in Alkmaar (huize ‘De Dieu’).

Zestig jaar lang houdt de adellijke Frederica dagboeken bij. In de dagboeken komt een boeiend beeld naar voren van de positie van een voorname familie in het nogal burgerlijke Alkmaar. Daarnaast bevat het een rapportage van de zeer ingrijpende ontwikkelingen in het einde van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw met de twee wereldoorlogen. Maar ook krijgen herkenbare familieproblemen de aandacht.

Uitstapjes naar Heiloo, naar het landgoed Ter Coulster en de theekoepel in het bijzonder, betekenen vaak een troost in barre tijden voor Frederica.

Een neerslag van haar dagboeken is gepubliceerd in het boek ‘De mensch plooit zich al gauw naar de toestanden’ van de hand van Veronica Besteman (2008).

Bart van der Feen de Lille, achterkleinzoon van Frederica, is bereid gevonden een voordracht te houden over het leven van zijn overgrootmoeder en speciaal de plaats van landgoed Ter Coulster in haar bestaan. De spreker bewoont thans het geheel gerestaureerde ‘Betsy’s Hof’ op het landgoed. Deze boerderij is vernoemd naar Elisabeth (Betsy) de jongste dochter van Frederica.

De voordracht wordt gehouden in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30 Heiloo, op zaterdag 18 april om 14.00 uur. Aanmelding is noodzakelijk, gezien het beperkte aantal zitplaatsen, via tel. nr. 072-5321404.

Het genoemde boek is verkrijgbaar in de Oudheidkamer voor € 10,00.

Theekoepel Ter Coulster 1920, van links naar rechts: dochter Betsy, Frederica van der Feen de Lille – Fontein Verschuir, zoon Giesbert (grootvader van de spreker) en Bartout van der Feen de Lille


Maart

Zoons schoolhoofden openen foto-expositie in Oudheidkamer Heiloo

Sprekend vanachter de lessenaar die meester Tamis meer dan dertig jaar heeft gebruikt openden achtereenvolgens J. Tamis en F. Köhne de fototentoonstelling ‘Feest der Herkenning’ in de Oudheidkamer Heiloo op zaterdagmiddag 21 maart.

Dhr. Tamis roemde zijn vader die van midden jaren ’20 tot eind jaren ’50 schoolhoofd was van de r.k. Willibrordusschool: ‘ Hij was streng, maar rechtvaardig voor zijn zoon, niet alleen in de klas, maar ook thuis’. Dhr. Tamis vond het bijzonder en verassend de lessenaar te mogen gebruiken die zo’n belangrijke rol speelde in het leven van zijn vader. Wijzend naar een van de foto’s in de expositie haalde hij een herinnering op aan de plaatsing van de eerste AHOB in Nederland, bij de spoorwegovergang aan het einde van de Zevenhuizerlaan. Daarop staat zijn vader die met agent Waterdrinker toeziet hoe de jonge ‘overwegklaarovers’ worden geïnstrueerd voor hun taak.

Dhr. Köhne memoreerde zijn vader, het gezaghebbende hoofd van de eerste gemeenteschool, later Nicolaas Beetsschool. Schoolhoofd Köhne wees alle verzoeken tot bestuurslidmaatschappen van de hand. Hij wilde zich geheel richten op zijn taak als onderwijzer en schoolhoofd. Het gezin Köhne diende midden jaren ’30 een groot pand naast de school als woning te betrekken. Mevrouw Köhne was heel blij toen het pand eerst nodig was als uitbreiding van de school en later als dorpshuis. Aan de Kerkelaan woonde het veel gerieflijker. De spreker overhandigde een bijzonder document aan Oud Heiloo: een schrift van zijn vader waarin is bijgehouden naar welke school voor voortgezet onderwijs zijn leerlingen gingen van 1948 tot 1969.

Na de inleidingen werd de bezoekers gevraagd aan het werk te gaan. Bij de vele foto’s van festiviteiten, jubilea en schoolklassen dienden nog ontbrekende namen ingevuld te worden op formulieren die bij de foto’s waren gelegd. Een groot aantal bezoekers gingen na het uiten van aha-ervaringen geanimeerd aan de slag. Enkele bezoekers stelden ook foto’s beschikbaar, waaronder veel schoolfoto’s.


Collectie van de heer Jensch naar Oud Heiloo

De bekende Heiloose huisschilder A. Jensch was ook bekend als amateur-historicus. Zijn familie heeft zijn verzameling, inclusief een oude sleutel van de Witte Kerk, overgedragen aan de Historische Vereniging Oud Heiloo.

Zaterdagmiddag 14 maart, 14.00 uur, de familie Jensch arriveert bij de Oudheidkamer Heiloo in de Bergeonstraat. Vijf personen dragen zware dozen naar binnen. Bestuursleden van de Historische Vereniging Oud Heiloo ontvangen hen verwachtingsvol. De Heer Antoon Jensch, overleden in 1994,  was immers een enthousiast verzamelaar van allerlei zaken die betrekking hebben op de geschiedenis van Heiloo. Hij organiseerde destijds tentoonstellingen in de Witte Kerk en was ook degene die het uurwerk van de klok van de Witte Kerk gedurende 50 jaar onderhield. Tevens was dhr. Jensch betuurslid van Oud Heiloo.

Hij filmde zelf, hetgeen heeft geresulteerd in een grote doos 8 mm-filmmateriaal. Een doos en een kist bevatten een grote collectie foto’s, ansichtkaarten en ander beeldmateriaal, waarvan in enkele gevallen de datering teruggaat tot voor 1900. Er zijn ook boeken bij, o.a. oude uitgaven van gedichten van Nicolaas Beets. De heer Jensch had daarnaast een knipselarchief aangelegd met knipsels uit kranten en tijdschriften die markante gebeurtenissen in Heiloo betreffen.

Namens het bestuur van “Oud Heiloo” bedankt de voorzitter, Piet Kuijper, de familie Jensch voor deze buitengewoon interessante aanvulling van de collectie van de vereniging. Aan het slot van de bijeenkomst overhandigt mevrouw Pepping, dochter van de heer Jensch, nog de oude sleutel van de Witte Kerk. De heer Jensch kreeg deze sleutel destijds overhandigd door de burgemeester van Heiloo, toen hij koninklijk werd onderscheiden.


Feest der herkenning in Oudheidkamer  Heiloo

Wie herkent ze nog?

Vanaf zaterdag 21 maart  exposeert de Historische Vereniging Oud Heiloo foto’s uit haar archief, onder de titel ‘Feest der herkenning’. Het zijn veelal foto’s van feestelijke activiteiten uit het verleden van Heiloo. Het gaat om verenigingsbijeenkomsten, samenkomsten van beroepsgroepen, raadsvergaderingen en jubilea. Er is een speciale hoek ingericht voor foto’s van  schoolklassen. Veel schoolklassen lieten zich op de foto zetten bij een KLM-vliegtuig Schiphol. Dat was een traditioneel schoolreisje in de jaren vlak na de de Tweede Wereldoorlog.

De foto’s beslaan ongeveer de periode 1930 -1970. Tijdens de duur van de tentoonstelling kunnen foto’s worden aangevuld beschikbaar gesteld door belangstellenden. De schoolfoto’s uit het archief van de vereniging bestrijken de periode 1915 – 1965. Aanvulling is zeer welkom. Door bezoekers beschikbaar gestelde foto’s kunnen worden gescand en vergroot.

De bezoekers worden uitgedaagd namen van personen en informatie over de afbeeldingen aan te vullen. Formulieren waarop de informatie kan worden ingevuld liggen op de tafels voor de de afgebeelde foto’s. Zodoende wordt het archief van Oud Heiloo verrijkt met voor nu en later belangrijke informatie.

De expostie ‘Feest de herkenning’ zal op zaterdagmiddag 21 maart 14.00 uur worden geopend door de heren F. Köhne en J.Tamis, zoons van bekende schoolhoofden van de scholen van Heiloo voor en na de Tweede Wereldoorlog.

De foto’s zijn tot nader bericht te bezichtigen op elke dinsdagavond 19.00 – 21.00 uur en elke zaterdagmiddag 14.00 – 17.00 uur.

Informatie over de expositie: tel 072-5321404.


Februari

Uitbreiding website

De website is uitgebreid met een paar nieuwe pagina’s.
De nieuwe pagina’s hebben betrekking op de geschiedenis van de Willibrordusstichting, een ruim aanbod van interessante links en een overzicht van boeken die over Heiloo zijn verschenen.


Januari

Veranderingen op en om de Stationsweg bij Oud Heiloo

De Stationsweg was weleer en is nog steeds een belangrijke oost-westverbinding in Heiloo. In vroeger tijden vormde de weg de noordgrens van Oesdom, het waarschijnlijk oudste gedeelte van wat nu Heiloo is. In de loop der tijden is de Stationsweg een straat gebleven waaraan vooral gewoond werd. Maar ook, om en nabij de kruispunten met de Kennemerstraatweg, de Herenweg, de Holleweg en de Westerweg, waren winkels en (kleine) bedrijven gevestigd.

Hans Ruiter bestuurslid van de Historische Vereniging Oud Heiloo liet aan de hand van beeldmateriaal zien wat er zoal veranderd is en wat er -verrassend genoeg- nog overgebleven is.

Rond 1900 (zie foto) toont de Stationsweg zich als een lommerrijke laan met een beek (tevens open riool!) aan de huizenkant. De weg is nauwelijks verhard. De foto toont de weg van west naar oost. Heden ten dage is het huis aan de linkerkant een snackbar.

Hans Ruiter gaf een mondelinge toelichting bij de lichtbeelden en daagde de bezoekers uit zijn kennis van deze levendige buurt van Heiloo aan te vullen.

De presentatie vond plaats in de Oudheidkamer Heiloo, Bergeonstraat 30, op zaterdag 31 januari 2009 om 14.00 uur met een herhaling om 15.30 uur.

Men was van harte welkom. Een kopje koffie stond klaar.

Stationsweg in oostelijke richting, ca. 1905


De Historische Vereniging Oud Heiloo belicht door BeatFM

Op donderdag 22 januari waren voorzitter Piet Kuijper en secretaris Wim Buwalda te beluisteren bij de uitzending van radio BeatFM

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde in deze uitzending.

Sinds 1978 was de vereniging ‘Oud Heiloo’ gehuisvest in De Oude Pastorij, maar vanaf 25 oktober 2008 kan iedereen op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur de Oudheidkamer Heiloo bezoeken aan de Bergeonstraat 30, een gedeelte van het vroegere basisschoolgebouw St. Adelbertus. Groepen kunnen op afspraak ook op een ander tijdstip komen en eventueel een rondleiding krijgen.

Voorzitter Piet Kuijper en secretaris Wim Buwalda vertellen Maud van Gijssel over een permanente tentoonstelling van de historie van Heiloo en de filmzaal. Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen: tot 31 januari muziekvereniging Eensgezindheid, daarna ‘Feest der Herkenning’. Dan zijn foto’s en filmpjes te zien waarop mensen staan. De vraag: wie herkent iemand en wie heeft er nog foto’s van Heiloo. Ongeveer half maart start een tentoonstelling in samenwerking met het Regionaal Archief, waarbij veel aandacht is voor kaarten: hoe zag het eruit waar ik nu woon?

‘Oud Heiloo’ wil de geschiedenis van Heiloo zichtbaar maken. Dit gebeurt o.a. door kaarten, foto’s en voorwerpen te tonen; bijvoorbeeld een sabel van de veldwachter van Heiloo met daarbij zijn foto voor het oude raadhuis (waar nu ’t Loo is). Of de oude kerststal die gevonden is aan de Bergeonstraat die waarschijnlijk afkomstig van een middeleeuws bouwdeel van de ruïne van de Witte Kerk, die in 1573 werd verwoest. Mensen namen brokstukken mee en van een van die brokken werd deze kerststal gemaakt.

‘Oud Heiloo’ heeft werkgroepen, zoals de redactie van de Heylooer Cronyck. Deze bijzonder informatieve periodiek, die de leden twee maal per jaar krijgen, bevat verschillende historische artikelen.

Een ideaal van de vereniging is om een gezamenlijke huisvesting met Baduhenna te krijgen, zodat er dan een centrum ontstaat voor archeologie, geschiedenis en wellicht de ontwikkeling van het landschap.

De vereniging houdt zich ook bezig met allerlei ontwikkelingen binnen de gemeente. Dat betreft positieve ontwikkelingen, zoals de grenspaal tussen Heiloo en Limmen die weer in ere is hersteld. Maar tevens maakt zij zich zorgen over verschillende ontwikkelingen binnen Heiloo, zoals de schaalsprong (gebouwen mogen groter en hoger worden) en is zij hierover in gesprek met de gemeente.

De vereniging heeft 450 leden, maar wil groeien naar 1000 leden, mede omdat zij dan een belangrijker gesprekspartner voor het gemeentebestuur zijn.

error: Content is protected !!