Extern Nieuws 2019

Externe Berichten 2019

12-12-2019

Informatiebord bij schoorsteen

Op 11 december is bij de schoorsteen op het voormalig Melcoterrein een informatiebord geplaatst. Op dit bord , waarvan al  verschillende in Heiloo staan,  wordt in het kort de geschiedenis van het terrein weergegeven.  De schoorsteen is een Gemeentelijk Monument en is onlangs geheel gerenoveerd.

Bron: Historische Vereniging Heiloo

12-10-2019

Bijzondere vondsten Lagelaan

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Lagelaan zij veel voorwerpen en overblijfselen uit de Middeleeuwen en kort daarna gevonden.
De opgravingen vonden plaats op het perceel van de stolpboerderij.
Er zijn o.a. restanten van een hele boerderij uit de twaalfde eeuw opgegraven die waarschijnlijk deel uitmaakte van  een buurtschap aldaar.
Duidelijk werd ook dat in het gebied al vanaf de Middeleeuwen turf werd gestoken.
Er werden veel waterputten in het gebied aan getroffen, waaronder putten uit de Middeleeuwen.
In een van de putten werd een houten kaasvorm uit de zeventiende of achttiende eeuw aangetroffen. Ook werden er munten aangetroffen uit zo’n beetje alIe provincies, maar ook enkele bijzondere zoals uit Munster. Het meest bijzonder was de vondst van een gouden Ottomaanse munt van Murad III, die dateert uit het eind van de zestiende eeuw.

Bron: Noordhollands Dagblad, 12-09-2019

30-08-2019

Archeologisch onderzoek Lagelaan en Oosterzijweg

De provincie Noord-Holland doet vanaf 9 september gedurende ongeveer drie weken archeologisch onderzoek op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg en langs de Lagelaan in Heiloo.
De werkzaamheden zijn een vervolg op de werkzaamheden die in maart van dit jaar zijn uitgevoerd.
Er zijn toen  op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg bewoningsresten vanaf de 12de eeuw aangetroffen, die nu nader worden onderzocht.

Bron: Beat FM, 30-08-2019

25-04-2019

Rapport ‘Gewaardeerd Landschap’

Op 24 april 2019 verscheen het rapport ‘Gewaardeerd Landschap’.
Het rapport laat zien wat inwoners en ondernemers van waarde vinden in Heiloo.

De gemeente Heiloo startte vorig jaar het gesprek met inwoners en gebruikers. Centraal daarbij stond de vraag wat zij van landschappelijke of cultuurhistorische waarde vinden in het buitengebied van Heiloo. Wat moet behouden blijven of mag meer aandacht krijgen? Denk aan kleinere objecten als een grenspaal of een eeuwenoude stolpboerderij, maar ook aan Het Die, een restant van een krekenstelsel dat vroeger door de gemeente stroomde. En wat te denken van structuren als die van de Heilooër strandwal?

  • De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:
    Bewoners en boeren raakten eigenlijk voor het eerst met elkaar in gesprek over het landschap.
  • Het contrast tussen de open strandvlakten en de beslotenheid van de strandwal waar het dorp Heiloo en de bossen liggen is heel kenmerkend. Bij nieuwe ontwikkelingen zou daar rekening mee moeten worden gehouden;
  • De agrarische sector is onmisbaar om het buitengebied open en economisch rendabel te houden.
  • Er zijn meerdere ‘ontwerpprincipes’ geformuleerd, waar de gemeente mee uit de voeten kan als er concrete plannen voor uitvoering worden ingediend. Daarbij worden bestaande landschapskwaliteiten (zoals openheid vs beslotenheid) als uitgangspunt genomen.

Lees het gehele rapport HIER

Bron: Gemeente Heiloo 25-04-2019

11-04-2019

Recente vondsten

Bij recente opgravingen op verschillende bouwlocaties in Heiloo zijn vooral vondsten uit de  middeleeuwen gedaan.
Op een graafplek bij de Lagelaan werden resten uit de middeleeuwen gevonden, o.a. andere een paardenskelet en huisraad (w.o. een houten napje) uit de late middeleeuwen. Ook werd een  veenlaag van een ongeveer een meter dik aangetroffen die deels was afgegraven.
In de omgeving van de 
gesloopte boerderij werden resten van bewoning uit de 14e en 15e eeuw aangetroffen. Op de plek van de boerderij werden resten van een voorganger uit de 17e eeuw gevonden.
Het onderzoek op het Melcoterrein heeft, tegen de verwachtingen in, erg weinig opgeleverd.

Bron: Noordhollands Dagblad 11-04-2019

  30-03-2019

Nijenburg op televisie

Op 29 maart zond de KRO-NCRV op de televisie het programma BinnensteBuiten uit.
In dit programma werd een heuse propaganda gemaakt voor het Huis Nijenburg.
Zelf de beelden bekijken? Klik HIER


04-03-2019

De luidklok van de kapel van de vroegere Willibrordusstichting

De oude luidklok die zich vroeger boven de ingang van de huidige Cultuurkoepel bevond is te voorschijn gehaald en geplaatst tussen het Historisch Museum Heiloo en de Keuken met Karakter.
De klok is opgehangen in een klokhouder en bevindt zich dus ‘in het zicht’ van de oorspronkelijke plek.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de klok verborgen gehouden om hem niet in handen van de bezetters te laten vallen.
Voorheen was de klok te vinden in het museum van de voormalige Willibrordusstichting. De klok is niet meer te gebruiken omdat er een scheur in zit.
Het randschrift van de klok is: ‘Fuderunt Petit et Fritsen 1835’, vertaald:  ‘Petit en Fritsen hebben mij gegoten, 1835’.

 

Bron: Historische Vereniging Heiloo
Foto’s: Dick Slagter

25-01-2019

Bedrijven houden herinnering aan verleden levend.

Nadat Albert Heijn Het Hoekstuk als eerste een grote prent van Nijenburg naast de ingang van de winkel plaatste, volgde Kuyper & Blom Makelaars met oude prenten van Heiloo op haar binnendeuren.
Recent voegde de firma Rozing Wonen & Dromen zich aan dit gezelschap toe.
Een firma, die het tijdperk vanaf het begin van de eerste prenten tot op heden als een van de weinige (familie-)bedrijven nog steeds  op dezelfde plek bestaat én staat. In een Uitkijkpost van 1966 staat vermeld dat de eerste eigenaar van het bedrijf in 1895 op deze plek zijn bedrijf begon. Het zou in die tijd het grootste winkelpand van Heiloo zijn geweest.
In het recent gemoderniseerde pand hebben de huidige eigenaren van de generatie Rozing een levensgrote foto op een wand aangebracht van een van de vroegste foto’s uit die tijd.
Het is verheugend dat bedrijven het verleden van Heiloo op deze manier levend houden.

Bron: Historische Vereniging Heiloo
Foto: Dick Slagter

 

error: Content is protected !!