Extern Nieuws 2017

Externe Berichten 2017

 

Regionaal Archief op zoek naar digitale foto’s

Foto’s uit de regio moeten tijdsbeeld 2017 vastleggen

Het Regionaal Archief Alkmaar is op zoek naar foto’s. In de digitale wereld worden steeds meer foto’s gemaakt, maar het is de vraag hoeveel daarvan goed wordt bewaard. Het Archief vraagt inwoners van zijn werkgebied om één digitale foto uit 2017 in te sturen, om het tijdsbeeld vast te leggen in dit digitale, vluchtige tijdperk.

Inwoners uit de regio worden gevraagd om een zelfgemaakte foto in te sturen, die voor hen kenmerkend is voor 2017. Zo ontstaat er een selectie uit de miljoenen foto’s die in de regio zijn gemaakt. Die selectie laat zien hoe de wereld er daar uitzag en wat men belangrijk vond. Het selecteren van fotomateriaal is cruciaal om een beter beeld van de huidige tijd te krijgen. Niet alles kan immers bewaard blijven en de bomen moeten te zien blijven door het bos.
Jesse van Dijl, conservator beeldmateriaal van het Regionaal Archief, zegt het volgende over het project: “We willen mensen de kans geven om foto’s die voor hen bijzonder zijn een plek te geven in het Archief, zodat ook toekomstige generaties een beeld kunnen krijgen van onze wereld.”

Elk denkbaar type foto uit het jaar 2017 wordt verwelkomd. De plaatjes moeten geschoten zijn in het werkgebied van het Archief (de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel). Inzenders worden gevraagd te vermelden waar, wanneer en waarom ze de foto hebben gemaakt. Het maakt niet uit wat er is afgebeeld.

De afbeeldingen worden op de Flickr-pagina van het archief geplaatst. Een selectie uit de inzendingen wordt ook op de beeldbank van het Archief ondergebracht, om ze tot in de eeuwigheid te bewaren. Zowel amateurs als professionals mogen afbeeldingen inzenden, zolang ze er geen bezwaar tegen hebben dat de rechten door het Archief worden overgenomen en de afbeeldingen door iedereen kunnen worden gebruikt.

Foto’s kunnen worden ingestuurd via foto@archiefalkmaar.nl. Voor de voorwaarden en meer informatie kan men terecht op www.regionaalarchief.nl/foto. Er geldt een maximum van één foto per inzender. Inzenden kan tot en met 31 januari.

Een voorbeeld van een foto die haar tijdsbeeld mooi weergeeft – het blussen van een boerderijbrand aan de Kanaalweg in 1970. Het Archief is op zoek naar foto’s die hetzelfde doen voor 2017. Foto Regionaal Archief Alkmaar.

Een voorbeeld van een foto die haar tijdsbeeld mooi weergeeft – het blussen van een boerderijbrand aan de Kanaalweg in 1970. Het Archief is op zoek naar foto’s die hetzelfde doen voor 2017

Een duplicaat van de foto naar onze vereniging wordt zeer op prijs gesteld.


Red de Stolp

De stolpboerderij hoort onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar het gaat niet goed met de stolp. Het provinciale landschap was 70 jaar geleden maar liefst 10.000 stolpboerderijen rijk, ondertussen is dit aantal gehalveerd. Per jaar verdwijnen er tientallen stolpen.
We trekken aan de bel. Deze sloop moet stoppen! Tekent u ook de petities?
Klik dan HIER


Nieuwe ontwikkelingen in Zuiderloo

Heiloo krijgt er weer een nieuwe straatnaam / wijkje bij: De Bollen’. Het plan van een particulier omvat twintig woningen tussen de spoorlijn,de Hoogeweg en de Krommelaan in nieuwbouwwijk Zuiderloo.

Tevens kan het buurtbosachter de Zevenhuizerlaan grotendeels worden behouden.
Op het hele gebied zit een woningbouwbestemming, maar na overleg met het lokale Buurtboscollectief
kunnen er twee vrijstaande huizen worden gebouwd, met aan de kant van de Zevenhuizerlaan een strook
van vijftien meter breed ‘openbaar groen.

Bron: NH Dagblad 25 november 2017


Alweer nieuwe vondsten in Zuiderloo

Op de laatste dag, dat de archeologen de mogelijkheid hadden opgravingen te doen in het te bebouwen gebied van Zuiderloo, is er toch nog een waterput gevonden. De put zit vol met houten gebruiksvoorwerpen
uit de Romeinse tijd.
Uit de grote hoeveelheid aangetroffen putten in dit gebied kan worden opgemaakt, dat er intensieve bebouwing is geweest in de 2e en 3e eeuw na Christus. Dit duidt erop dat hier een hele grote nederzetting moet zijn geweest.

Bron: NH Nieuws 22 juli 2017


Bijl van 3000 jaar oud ontdekt
Er is weer een archeologische topvondst in Zuiderloo gedaan. In dit gebied, waar nieuwbouw zal plaatsvinden, werd een ongeveer 3000 jaar oude bronzen hielbijl zonder steel gevonden die nog nooit is gebruikt. Het was waarschijnlijk een heel bijzonder offer uit dankbaarheid voor de goden. Een hielbijl wordt gekenmerkt door de toevoeging van een dwarsrichel die diende als stopper voor de steel.

Bron: NH Nieuws 27 juni 2017


Bijzondere grafheuvel ontdekt uit de bronstijd

Bij opgravingen aan de Krommelaan in Heiloo hebben archeologen een grafheuvel gevonden van 3000 jaar terug. De plek waar gezocht wordt, heeft een rijk verleden. Er werd verwacht dat er het één en ander gevonden zou worden. Maar een grafheuvel is wel heel uniek.

Volgens archeoloog Silke Lange, die het onderzoek leidt, is dit een bijzonder strandwalgebied. Vanaf de steentijd hebben mensen deze omgeving verkend en bewoond. Eerder werden in dit gebied akkers, waterputten en boerderijen ontdekt, maar ook een stuk landschap dat heel bewust is ingedeeld met greppels, offerkuilen en grafheuvels.

Opgravingsterrein

Opgravingen


Bron: NH Nieuws 21 juni 2017, Foto’s: Marjorie Noë


Nieuwe Straatnamen

Op 14 maart 2017 heeft ge Gemeente Heiloo besloten tot de volgende nieuwe straatnamen in Zuiderloo: Sleedoorn, Vogelkers, Veldesdoorn, Zomereik, Wintereik, Jeneverbes en Wegedoorn.
Men sluit hierbij aan bij eerdere naamgevingen van straten in Zuiderloo.
De straatnaam Nicolaas Blokkerlaan zal worden doorgetrokken naar de richting Krommelaan.
De straatnaam Haagbeuk zal worden doorgetrokken naar de richting Vennewatersweg

Bron: Gemeente Heiloo 14 maart 2017


Verdere afbraak in Heiloo

Recent is men begonnen met de afbraak van Industrieterrein Oosterzij om plaats te maken voor nieuwbouw.
Inmiddels is het multifunctioneel gebouw aan De Overtoom, gelegen op Landgoed Willibrordus, geheel afgebroken. Dit gebouw stond op de vroegere plek van het St. Jozefpaviljoen, waarin onder andere de gesloten opname-afdeling en ziekenzaal zich bevonden.

Industrieterrein Oosterzij

De Overtoom

Bron: Oud Heiloo 10 maart 2017


Politiek buigt zich over de houtwallen

Onlangs is gebleken dat deze keer houtwallen zijn verwijderd in het nieuwe bouwplan Oosterzand. Dit gebied vindt men terug tussen de Oosterzijweg – Kennemerstraatweg – Ypesteinerlaan.
Het rooien van die houtwallen is in september al gebeurd, nota bene in nauw overleg met de gemeente Heiloo, de grocnafdelingen en de afdeling monumenten. En dit alles ook na de toezegging aan de Historische
Vereniging Oud Heiloo de houtwallen voortaan te ontzien. Daarbij komt ook het ontbreken van de informatievoorziening aan de commissie Openbare Ruimte en het gebrek aan communicatie met belanghebbenden.
Om onder meer inzicht te verkrijgen in de feiten, het proces en het beleid ten aanzien van de houtwallen en zo nodig aanzet geven tot nieuw beleid gaat de politiek van Heiloo zich hierover buigen.

Bronnen: Noordhollands Dagblad 31 december 2016 en 13 januari 2017


Greppels van 4000 jaar oud langs A9 gevonden

Ten westen van de A9 bij Hciloo zijn resten gevonden van greppels die zo’n vierduizend jaar geleden zijn
gegraven.
Niet op de strandwal waar de dorpen Heiloo en Limmen nu op liggen, maar in de strandvlakte ten
oosten daarvan. Dit zijn de oudste sporen van bewoning die tot nu toe op de strandvlakte zijn gevonden.
In een van de greppels is een grote complete pot gevonden, die waarschijnlijk met opzet is begraven.

Bron: Noordhollands Dagblad 12 januari 2017


Voor eerdere externe berichten: klik HIER

 

error: Content is protected !!