Extern Nieuws 2016

Externe Berichten 2016

Schoorsteen melkfabriek blijft behouden

Dc schoorsteen op het terrein van de voormalige melkfabriek aan dc Kanaalweg in Heiloo Campina blijft behouden. Dat is één van de afspraken die is opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst, die de gemeente deze weck heeft gesloten met de ontwikkelaars HBB Groep en De Geus Bouw.
Er was veel oppositie tegen de sloop van de schoorsteen, onder andere van de Vereniging Oud Heiloo. Een
gemeentelijke commissie stelde vast, dat de schoorsteen een industriële en archeologische waarde heeft. Op zich niet zo verwonderlijk want in het verleden was het al tot een gemeentelijk monument verklaard. De schoorsteen was echter verwaarloosd en er was een reëel instortingsgevaar. HBB Groep en De Geus Bouw gaan nu de schoorsteen opknappen als onderdeel van de ontwikkelplannen. Als alle woningen in het wijkje gereed zijn, wordt de openbare ruimte, inclusief schoorsteen, aan de gemeente overgedragen.

Bron: Gemeente Heiloo (09-12-2016)


Nieuw boek: Pakhuis Dekker, een monument in Heiloo

Deze week verscheen het boek “Pakhuis Dekker een monument in Heiloo” geschreven door Teus Twigt.
Het boekje van 72 pagina’s, dat rijk is voorzien van foto’s, documenten en plattegronden vertelt de geschiedenis van het pakhuis aan de Holleweg 100. De bouw en de geschiedenis zijn in dit boek goed gereconstrueerd aan de hand van de vele gevonden documenten op de zolder De Lutine, het woonhuis van Jan en Miny Dekker en de in het gemeentearchief bewaarde documenten. Het boek verhaalt over de vier bouwfases van het pakhuis en over Jan Dekker, zaadhandelaar en wethouder.

Het boek is te koop bij Bruna en De Schrijverij te Heiloo
Het boek is ook verkrijgbaar bij de auteur Teus Twigt voor de prijs van 12,50 euro via syntaxbeheer@upcmail.nl


Vondsten toekomstige wijk Zuiderloo

In de toekomstige wijk Zuiderloo is een grote hoeveelheid waterputten uit de Romeinse IJzertijd gevonden (enkele eeuwen na Chr.): bijna 30 stuks! Ze zijn allemaal bijzonder. De wanden zijn van plaggen gemaakt (foto 3). Bij sommige putten ligt onderin een frame van oude houten planken, of een karrenwiel. De binnenkant is opgevuld, daarin is vooral aardewerk gevonden.
Het is de eerste keer dat er resten uit deze tijd zijn gevonden in Zuiderloo. Er zijn al eerder vondsten uit de Bronstijd en de Middeleeuwen gedaan.

Bron: Gemeente Heiloo (Facebook 31-10-2016)


Opnieuw resten vroegere bewoning in toekomstige wijk Zuiderloo gevonden

Bij opgravingen in de tockomstige wijk Zuiderloo in Heiloo zijn overblijfselen gevonden uit de
late
IJzertijd. Het betreft resten van twee huisjes en diverse waterputten uit ongeveer de Romeinse tijd. Sommige putten zijn beschoeid geweest met hout, andere niet. Die laatste hebben vermoedelijk gefungeerd als drenkplaats voor vee. Ook nu zijn weer aan de westkant van Zuiderloo sporen gevonden van akkers die zo n 3000 jaar geleden daar hebben gelegen.

Bron: Noordholland Dagblad (08-10-2016)


Het beeld “Op Reis” teruggeplaatst

Op 14 september is het beeld “Op Reis”, voorstellend een jong echtpaar met kind op weg naar de trein, weer teruggeplaatst op de Stationsweg. Het beeld werd in november 1978 bij het voormalig VVV-kantoortje op de hoek Stationsweg – Heerenweg geplaatst, op ongeveer de plek waar zich nu De Schrijverij bevindt. In verband met de bebouwing op die plek werd het beeld verplaatst naar de hoek Westerweg – Stationsweg. Daar bleef het staan totdat de werkzaamheden startten die tot het appartementencomplex “Blockhove” leidden.
Tijdens een inbraak op de gemeentewerf in 2014 is het beeldje grondig vernield (verzaagd). Door de inzet van een actieve gemeente-ambtenaar is de schade met enige moeite verhaald bij de verzekeraar en kon het beeld worden gerestaureerd.
Het fraai gerestaureerde beeld staat nu weer op een prominente plek en werd door wethouder Elly Beens officieel teruggeplaatst in aanwezigheid van de kunstenares Ank de Jongh-Zeeman en enkele genodigden. De kunstenares was erg blij dat het beeld weer op zijn plek stond.

Foto’s  resp. Dick en: Adri Slagter


Informatiepaneel bij de Witte Kerk in gebruik genomen

Wethouder Rob Opdam opende op 10 september bij de Witte kerk het Monumentenweekend 2016 met als thema: iconen en symbolen.
De Witte Kerk van Heiloo mag best als icoon of symbool van Heiloo worden beschouwd. Het is onlosmakelijk met Heiloo verbonden.
Na een feestelijke ontvangst in de Witte Kerk onthulde hij een nieuw informatiebord over de geschiedenis van de kerk, vooraf gegaan door muzikale klanken van het duo Frits Sandkuijl en Horst Hansen.
In zijn toespraak benadrukte hij, dat hem een dag eerder duidelijk is geworden dat zelfs de jeugd van Heiloo vooral de Witte Kerk als een icoon beschouwt, hoewel door een enkeling ook Di Fiorentina als zodanig werd benoemd.

Onthulling informatiepaneel Witte Kerk

Foto: Dick Slagter


Grenspaal Boekelermeerweg weer herplaatst.

Op 8 augustus vond de officiële terugplaatsing van de grenspaal aan de Boekelermeerweg plaats. De officiële onthulling werd verricht door de wethouders A. van de Ven (Alkmaar) en R. Obdam (Heiloo) door de vlaggen van beide gemeenten, waarmee de grenspaal zorgvuldig was ingepakt, te verwijderen. De Historische Vereniging Oud Heiloo was hier op uitnodiging ook vertegenwoordigd.
In tegenstelling tot de andere grenspalen in Heiloo kent deze grenspaal een bijzondere geschiedenis. De grenspaal uit 1731 stond oorspronkelijk op de hoek Kennemerstraatweg – Heilooër Dijk en is in verband met de grenscorrectie van 1 oktober 1972 eerst verplaatst nabij de hoek Kennemerstraatweg – Heilooër Tolweg op de grond van perceel nummer 134 op de Kennemerstraatweg. Vervolgens is deze in 1998, alweer na een grenscorrectie, verplaatst naar de Boekelermeerweg ter hoogte van nummer 20. Er gaat een verhaal dat hier, weliswaar aan de verkeerde kant van de weg, oorspronkelijk een eenvoudig laag grenspaaltje heeft gestaan.
In verband met de aanleg van het industrieterrein De Boekelermeer is de, nu herplaatste, paal daar weer weggehaald en lag tot kort geleden in depot bij de gemeente Alkmaar.

Foto’s: Dick Slagter


Tijdperk bloemenshop Houtenbos definitief voorbij

Het bedrijfspand van op de locatie van de voormalige bloemenshop Houtenbos aan de Heerenweg 246 is volledig gesloopt. Op deze plek zullen drie nieuwe woningen worden gebouwd en wordt het bebouwingslint aan de Heerenweg weer volledig.

Foto: Dick Slagter


Archeologie Pastoor van Muijenweg

Na de melding dat aan de Spanjaardslaan archeologisch onderzoek is gestart (en vertraging heeft opgelopen) is ook een archeologisch onderzoek gestart aan de Pastoor van Muijenweg op het terrein dat is gelegen achter het benzinestation op de Westerweg. Het is nu al duidelijk dat de opgravingen niet voor niets zijn gestart. Wordt zeker vervolgd.

Foto: Dick Slagter


Archeologisch onderzoek

Vanaf 24 augustus vindt er oriënterend archeologisch onderzoek plaats in Zuiderloo. De werkzaamheden starten ten oosten van de Spanjaardslaan. De totale duur is afhankelijk van wat er wordt aangetroffen, gepland is een periode van ongeveer 2 maanden.

Bron: Gemeente Heiloo (24-08-2016)


Nieuwe (en opnieuw vastgestelde) Straatnamen

Bardesiuslaan
Men heeft bij het vaststellen van deze straatnaam gekozen voor de naam van iemand die in Heiloo een rol van betekenis heeft gehad in Heiloo.
Willem Bardes was afkomstig van een bekend Amsterdams geslacht. Hij kocht enige weilanden aan in het oosten van Heiloo om een eigen opvaart aan te leggen vanaf de Dye.
Tevens was Bardes degene die begon met de bouw van het huis IJpenstein. Dit huis groeide later uit tot een kasteel en lag op het terrein waar later de Willibrordusstichting werd gebouwd. De contouren van dit kasteel heeft men ten oosten van de kapel nagebouwd.
De straat komt te liggen in het gebiedje in de hoek van de Oosterzijweg en de Hoogelaan. De toegang bevindt zich aan de Ooosterzijweg, waarna deze weg naar rechts afbuigt richting Ypesteinerlaan.

Ambachtsweg
De naam van deze weg is gekozen in de lijn van de daar reeds aanwezige straatnamen (Nijverheidsweg en Handelsweg).
De straat krijgt zijn naam voor de toekomstige woningen op het Industrieterrein Oosterzij. De weg zal het huidige Industrieterrein Oosterzij doorsnijden.

Drie straatnamen, die al heel lang worden gehanteerd, ontbraken in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.
Deze namen zijn daarom op 9 augustus 2016 formeel vastgesteld.
Het betreft de Kraaienlaan, de Kuillaan en de Parallelweg A9.
Wellicht is dit de verklaring waarom in “Het straatnamenboek van Heiloo” van Henk Oostendorp de Kraaienlaan en de Parallelweg A9 niet worden vermeld.
De Kuillaan komt wel voor op de “Staat van Wegen van Heiloo” en staat daarom wél in zijn boek vermeld.

Bron: Gemeente Heiloo (16-08-2016)


Gemeente Heiloo wil schoorsteen Campina terrein behouden

Tijdens eerdere besprekingen over de sloop van Hal 1 op het Campina terrein is de status van de schoorsteen op het terrein van Campina aan de orde geweest. De gemeente wil de schoorsteen niet afvoeren van de gemeentelijke monumentenlijst en de ontwikkelaar van de locatie Campina een voorstel te doen voor overname van de schoorsteen.

Daaraan wordt dan wel de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat het een overname in gerestaureerde staat betreft. De kosten van restauratie worden op ruim € 60.000 geschat.

De verwachte onderhoudskosten na overname zullen ongeveer € 1000 per jaar bedragen, die bekostigd kunnen worden vanuit het jaarbudget monumenten.

De gemeenteraad heeft in 2001 al besloten de schoorsteen op het Campina terrein Vanuit cultuurhistorisch oogpunt op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Er is ook een brief binnengekomen van Groenplatform Heiloo waarin de gemeente in kennis is gesteld van de aanwezigheid van vleermuizen in de schoorsteen. Vleermuizen zijn een streng beschermde soort wat op zichzelf ook al een argument kunnen zijn om de schoorsteen te behouden.

Bron: Beat FM (15-06-2016)


Schilderachtig Nijenburg
Schilderijen en tekeningen van Aleide Tomson-Van Foreest (1916-2001).

Aleide van Foreest woonde van 1922 tot 1956, met enige onderbrekingen, op huize Nijenburg in Heiloo. Net als al haar familieleden was zij verknocht aan dit fraaie landgoed midden in de natuur met vijvers, tuinen, bossen en landerijen. Van de mooiste plekjes maakte ze tekeningen en schilderijen.

In het honderdste geboortejaar van Aleide Tomson-van Foreest is haar kleine oeuvre nu te bezichtigen op de plaats waar het is ontstaan: Nijenburg. In het huis kunt u haar schilderijen en tekeningen zien en een rondwandeling door de tuin brengt u langs de schilderachtige plekken die haar inspireerden.
Zij heeft in de oorlog les gehad van de Bergense schilder J. Graadt van Roggen, die op Nijenburg ondergedoken was. (Er zijn van hem ook een paar schilderijen tentoongesteld).

De tentoonstelling is voor het publiek geopend van 20 april tot en met 19 juni 2016 en te bezichtigen op elke woensdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur.
Nijenburg, Kennemerstraatweg 278, Heiloo
Parkeermogelijkheden beperkt (fietsen graag buiten de gracht)
Nijenburg is niet rolstoeltoegankelijk.
Toegang € 5,-
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Zie ook website van Hendrick de Keyser: klik HIER

Noot: Deze tentoonstelling staat los van de rondleidingen die door de Historische Vereniging Oud Heiloo worden verzorgd. Het betreft dus alleen de tentoonstelling en dus géén rondleiding.


Schoorsteen Campina sneuvelt

De schoorsteen op het voormalig Campinaterrein aan de Kanaalweg zal waarschijnlijk worden gesloopt, hoewel de schoorsteen wel staat ingetekend, losstaand op een klein “groenplein”. Zoals het er nu voorstaat, is niemand bereid de kosten van reparatie en onderhoud voor zijn rekening te nemen. Slechts twee politici willen een poging doen om de schoorsteen te behouden.

Bron: Noord-Hollands Dagblad 14-01-2016

Noot:
De schoorsteen is een Gemeentelijk Monument dat als volgt is beschreven: “De ca. 12 m. hoge schoorsteen van dit zuivelbedrijf (1955/1956) heeft z.g. industrieel-archeologische waarde vanwege de markante ligging, als herkenningspunt stedenbouwkundige waarde, en als laatste schoorsteen van de gemeente Heiloo heeft hij zeldzaamheidswaarde. Opgetrokken in speciaal gebakken bruine radiaalstenen op een basement van ca. 3 x 3 m.”

Voor foto: klik HIER

In Delden staat overigens ook een losstaande industriële schoorsteen in het dorpcentrum.


Archiefstukken begin Tweede Wereldoorlog openbaar (persbericht)

De meeste archiefstukken in het Regionaal Archief kunnen zonder beperkingen door iedereen worden ingezien. Voor een kleine categorie stukken gelden echter openbaarheidsbeperkingen. De periode dat stukken gesloten zijn kan variëren en is wettelijk beperkt tot maximaal 75 jaar. Ieder jaar schuiven de termijnen op en worden er nieuwe stukken openbaar. Eén van de bronnen die nu beschikbaar is gekomen, zijn de dagrapporten van de Alkmaarse gemeentepolitie uit 1941.
Deze rapporten geven iedere dag een overzicht van de gebeurtenissen in (en rond) Alkmaar en waarbij politieagenten betrokken waren. Deels gaat het om vrij onbetekenende voorvallen, zoals  aanrijdingen tussen fietsers en Wehrmachtauto’s.

Er zijn ook gebeurtenissen, waarin de grimmigheid van de bezetting zichtbaar wordt. Zo worden op 30 april en 31 augustus, respectievelijk de verjaardagen van kroonprinses Juliana en koningin Wilhelmina, mensen opgepakt vanwege ‘Duitsch vijandige demonstraties’ of het dragen van een oranjebloem. Het aantal arrestanten die op last van de Duitse bezetter worden vastgezet en later worden opgehaald door de Sicherheitspolizei (sipo) om naar Amsterdam of Scheveningen overgebracht te worden neemt toe.

Uiteraard komen we in de rapporten ook alledaagse en herkenbare kwesties tegen als ongelukken, ruzies, vechtpartijen, inbraken, vermissingen en diefstallen.
Aan de hand van een alfabetisch register kan gezocht worden op achternamen, soort delict of trefwoord naar allerlei gebeurtenissen.

De dagrapporten, waarvan de oudste stammen uit 1849, vormen een levendige en veelomvattende bron over het dagelijks leven in Alkmaar. Bronnen tot het jaar 1941, dus ook uit andere gemeenten en archieftoegangen, zijn nu openbaar en door iedereen in te zien op de studiezaal van het Regionaal Archief aan de Bergerweg.

Duitse militairen op de Emmabrug, mei 1940

Detail uit het register op de dagrapporten van 1941

Bron: Regionaal Archief Alkmaar


Straatnamen Melco

Bijna gelijktijdig met het verschijnen van de laatste Heylooer Cronyck werden de straatnamen voor het voormalige Melcoterrein bekendgemaakt. De Gemeente Heiloo heeft voor straatnamen gekozen die een relatie vertonen met de melkindustrie. De toegang tot de woonwijk wordt Weidegang genoemd. Andere straatnamen zijn Melcolaan, Zuivelstraat, Melkrijdersweg en De teems.

Weidegang of ook wel beweiding is het begrip dat in Nederland gebruikt wordt voor het laten begrazen door koeien van graslanden in de intensieve grondgebonden veeteelt. In 2007 hebben de twee grootste zuivelcoöperaties Campina en Friesland Foods de weidemelk op de markt gebracht. Melkveehouders die hun koeien in een jaar tijd tenminste op 120 dagen 6 uur per dag weiden, krijgen daarbij een weidepremie.
Melcolaan; de Coöperatieve Centrale Melkinrichting “Melco”[1] te Heiloo sloot op 21 september 2008 haar poorten. Met de bouw van de zuivelfabriek aan de Kanaalweg was men in 1955 begonnen en de nieuwe fabriek werd – getuige de eerste steen – geopend op 11 april 1956. De naam Melcolaan is een blijvende herinnering aan ruim 52 jaar zuivelindustrie op deze locatie.
Zuivelstraat; zuivel is de algemene naam voor uit rauwe melk bereide producten. Vroeger vond het verwerken van melk tot zuivelproducten vooral plaats op de boerderij, tegenwoordig gebeurt dat meestal in een zuivelfabriek
Melkrijdersweg; wanneer de koeien gemolken werden, werd de melk in de melkbus gegoten en daarin bewaard. De melkbussen werden met een kar naar de kant van de weg gereden. Daar stonden de bussen totdat ze door de melkrijder werden opgehaald om naar de zuivelfabriek te worden vervoerd. De melkrijders waren van essentieel belang voor de fabriek. De melkbussen die de boeren moesten vervoeren naar de fabriek waren zeer zwaar en vaak hadden ze er meerdere van te vervoeren.
De teems; een teems was een zeef die op een melkbus gezet werd en waar de vers gemolken melk doorheen gegoten werd. De teems werd van koper gemaakt. De eigenlijke zeef was van kopergaas. Voordien werd een doek als zeef gebruikt. Ongerechtigheden in de melk bleven achter op de zeef.

Gebruik van een teems

[1] De “Melco” – officieel geheten Coöperatieve Centrale Melkinrichting G.A. “Melco” – was een gemeenschappelijke onderneming van een twintigtal coöperatieve zuivelfabrieken, die alle gelegen waren in het Noordhollands Noorderkwartier en West-Friesland. De initialen G.A. staan voor Gemeenschappelijke Aansprakelijkheid.

Het stratenplan van het Melcoterrein

Bron: Gemeente Heiloo 05-11-2015

error: Content is protected !!