Extern Nieuws 2015

Externe Berichten 2015

Gespot 62

Straatnamen Melco

Bijna gelijktijdig met het verschijnen van de laatste Heylooer Cronyck werden de straatnamen voor het voormalige Melcoterrein bekendgemaakt. De Gemeente Heiloo heeft voor straatnamen gekozen die een relatie vertonen met de melkindustrie. De toegang tot de woonwijk wordt Weidegang genoemd. Andere straatnamen zijn Melcolaan, Zuivelstraat, Melkrijdersweg en De teems.

Weidegang of ook wel beweiding is het begrip dat in Nederland gebruikt wordt voor het laten begrazen door koeien van graslanden in de intensieve grondgebonden veeteelt. In 2007 hebben de twee grootste zuivelcoöperaties Campina en Friesland Foods de weidemelk op de markt gebracht. Melkveehouders die hun koeien in een jaar tijd tenminste op 120 dagen 6 uur per dag weiden, krijgen daarbij een weidepremie.
Melcolaan; de Coöperatieve Centrale Melkinrichting “Melco”[1] te Heiloo sloot op 21 september 2008 haar poorten. Met de bouw van de zuivelfabriek aan de Kanaalweg was men in 1955 begonnen en de nieuwe fabriek werd – getuige de eerste steen – geopend op 11 april 1956. De naam Melcolaan is een blijvende herinnering aan ruim 52 jaar zuivelindustrie op deze locatie.
Zuivelstraat; zuivel is de algemene naam voor uit rauwe melk bereide producten. Vroeger vond het verwerken van melk tot zuivelproducten vooral plaats op de boerderij, tegenwoordig gebeurt dat meestal in een zuivelfabriek
Melkrijdersweg; wanneer de koeien gemolken werden, werd de melk in de melkbus gegoten en daarin bewaard. De melkbussen werden met een kar naar de kant van de weg gereden. Daar stonden de bussen totdat ze door de melkrijder werden opgehaald om naar de zuivelfabriek te worden vervoerd. De melkrijders waren van essentieel belang voor de fabriek. De melkbussen die de boeren moesten vervoeren naar de fabriek waren zeer zwaar en vaak hadden ze er meerdere van te vervoeren.
De teems; een teems was een zeef die op een melkbus gezet werd en waar de vers gemolken melk doorheen gegoten werd. De teems werd van koper gemaakt. De eigenlijke zeef was van kopergaas. Voordien werd een doek als zeef gebruikt. Ongerechtigheden in de melk bleven achter op de zeef.

Gebruik van een teems

[1] De “Melco” – officieel geheten Coöperatieve Centrale Melkinrichting G.A. “Melco” – was een gemeenschappelijke onderneming van een twintigtal coöperatieve zuivelfabrieken, die alle gelegen waren in het Noordhollands Noorderkwartier en West-Friesland. De initialen G.A. staan voor Gemeenschappelijke Aansprakelijkheid.

Het stratenplan van het Melcoterrein

Bron: Gemeente Heiloo 05-11-2015


Gespot 61

De Oosterzij en De Lus

De plannen voor de herontwikkeling van het oudste bedrijventerrein De Oosterzij zal worden voortgezet door middel van het realiseren van de ‘De Lus’, een combinatie van werken en wonen.
Het bedrijventerrein Oosterzij is ontstaan in de jaren ’70 – ’80 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente is daarom in 2008 gestart met het opknappen van de Oosterzij, zodat het bedrijventerrein weer jaren mee kan. Inmiddels is de openbare ruimte op de Nijverheidsweg en Handelsweg flink onder handen genomen. Als laatste wordt het gebied binnen ‘De Lus’ herontwikkeld. Zodra de verkeersverbinding tussen het bedrijventerrein en de Oosterzijweg is opgeheven, rijdt het verkeer op het bedrijventerrein over een lus naar de Nijverheidsweg. Tevens zullen er 14 nieuwbouwwoningen, 13 atelierwoningen met woonruimte boven de werkruimte en 28 woon-werkunits komen. Het oude bedrijventerrein zal uiteindelijk een volledig nieuw aanzien krijgen. De Oosterzij neemt na de realisering van de plannen afscheid van zijn oospronkelijk “outfit”.

Bron: Gemeente Heiloo en Noord-Hollands Dagblad 18-12-2015


Gespot 60

Unieke cabaretvoorstelling ‘Heiloose kerst’ op Nijenburg

In de karakteristieke beslotenheid van de ‘rode zaal’ van het huis Nijenburg vindt op 17 december aanstaande een bijzondere voorstelling plaats. De uit Heiloo afkomstige, nu landelijke bekende cabaretière Kirsten van Teijn speelt op Nijenburg haar programma ‘Heilloos’, voor deze gelegenheid omgedoopt tot ‘Heiloose kerst’, waarmee ze door het land veel succes heeft. De pers spreekt van: “Dit natuurtalent knalt met goede grappen, fijne stem én flair. Ze heeft een monumentale zangstem, ze is ontwapenend schaamteloos en eerlijk (de Volkskrant). Ga kijken. Droomdebuut (Theaterkrant)”. ‘Heilloos’ is een gedurfde, maar kwetsbare muzikale cabaretvoorstelling over waar je vandaan komt en waar je je heil vindt. Kirsten wordt op gitaar begeleid door Leon Sibum. De voorstelling vindt plaats op donderdag 17 december 2015 van 20.00 – 21.45 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. U wordt voor de voorstelling ontvangen met een kopje koffie of thee. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder genot van een hapje en een glas glühwein. Gezien de zaalgrootte is er maar een beperkt aantal plaatsen. Daarom wordt tijdige aanmelding voor deze speciale voorstelling op Nijenburg aangeraden. De toegangsprijs inclusief consumpties is € 25. De toegangsprijs dient contant te worden voldaan bij binnenkomst op Nijenburg. U kunt zich uitsluitend telefonisch aanmelden via het telefoonnummer 072-5332571 of het nummer 06-51718363. Nijenburg is niet toegankelijk met een rollator of rolstoel.

Kirsten van Teijn


Gespot 59

Bijzondere vondst bij herstel klokkentoren van het gemeentehuis

Vorige week is de vroegere klokkentoren op het dak van het gemeentehuis uit 1927 voorzien van nieuw koper. Deze ingreep bleek hard nodig, want het oorspronkelijke materiaal was in zeer slechte staat. Tijdens de reparatie is een bijzondere vondst gedaan. Onder het oude koper kwam een oude handtekening te voorschijn. Er staat geschreven “B. Huiberts, 1926/27 (?)”. Door roestsporen is niet alles meer goed leesbaar, maar zoiets brengt ons in contact met mensen uit de vroegere bouwtijd, die het blijkbaar leuk vonden hun sporen achter te laten.

Bron: Gemeente Heiloo 05-11-2015
Foto: Dick Slagter


Gespot 58

Toegangspoort Ter Coulster

De nieuwe toegangspoort voor landgoed Ter Coulster vordert gestaag. Hieronder alvast een zicht op de twee leeuwen met wapenschilden. Op het linker schild staat het wapen van de familie Fontein Verschuir en op het rechter schild het wapen van de familie Van der Feen de Lille. Sinds 1808 is Ter Coulster in handen van de laatstgenoemde familie. Nadere informatie volgt als de poort geheel klaar is.


Bron en foto’s: Dick Slagter 16-10-2015


Gespot 57

Oud fundament aangetroffen bij Ter Coulster

Bij werkzaamheden aan een nieuwe toegangspoort voor landgoed Ter Coulster in Heiloo zijn fundamenten gevonden van een tot nu toe onbekende oude poort. Geschat wordt dat het bakstenen bouwsel dateert uit de zeventien de eeuw. De noordelijke poer van de oude poort staat middenin de huidige oprijlaan. Dat zou
kunnen betekenen dat de oude oprijlaan iets zuidelijker liep dan nu het geval is.

Bron: Noord-Hollands Dagblad 13-5-2015


Gespot 56

Veiling Witte Kerk


Gespot 55

De Omloop

Zo snel kan alles gaan. Zo wordt er een camping aangelegd, zo vindt er nieuwbouw plaats. Camping Heiloo wordt dan het wijkje Nieuw Varne


Gespot 54

Ter Coulster: water in oude duinrel

Sinds 2 februari 2015 vloeit er weer water in de oude duinrel langs de oprijlaan van Ter Coulster.
De duinrel was vele jaren overwoekerd maar is met de hulp van vrijwilligers weer opengemaakt. Een duinrel is een ondiepe greppel of sloot waardoor duinwater wordt afgevoerd. Waarschijnlijk liep deze duinrel vroeger vanaf de Heerenweg door Ter Coulster en waterde af op Het Die. Op deze wijze heeft de mede-eigenaar B. van der Feen de Lille weer een stukje geschiedenis van Heiloo zichtbaar gemaakt.

Bron: Noord-Hollands Dagblad 3-2-2015

error: Content is protected !!