Extern Nieuws 2014

Externe Berichten 2014

Gespot 53

Zuiderloo: nieuwe huizen tussen oude wallen

Van oorsprong bestaat het landschap van Zuiderloo uit houtwallen langs greppels. Veel van deze landschapselementen zijn echter verdwenen. In het nieuwe woongebied worden ze opnieuw aangelegd, waardoor de cultuurhistorie beter zichtbaar wordt. De overgangen privé-openbaar worden soms gevormd door deze houtwallen, soms door hagen, die op openbaar gebied worden aangelegd, zodat ze langdurig in stand kunnen worden gehouden. Door het patroon van houtwallen en greppels zal het woonlandschap bestaan uit landschappelijke kamers, waarbinnen de woningen worden gebouwd.

Bron: Gem. Heiloo 15-01-2015


Gespot 52

Straatnamen Nieuw Varne

Enige tijd geleden, op 19 augustus 2014, heeft de Gemeente Heiloo besloten tot de volgende straatnamen in de nieuwte bouwen wijk Nieuw Varne.
Gekozen is voor
de volgende straatnamen: Bonkelaar, Binnenroede, Gaanderij, Scheprad, Kruipad, Standerdlaan en Achterzomer.

Voor deze straatnamen is gekozen om aan te sluiten bij eerdere straatnaamgevingen in 1968 van de naastgelegen wijk. Dit betreft dan de straatnamen als Op de Wieken, De Omloop, De Achtkant en Spillaan, welke naamgevingen zijn gerelateerd aan onderdelen van de waterwipmolen.

Betekenissen van deze straatnamen:

Bonkelaar  – Een bonkelaar is een aandrijfwiel dat bij een wipmolen de vijzel aandrijft.
Binnenroede – De roede die het dichtst bij de molenromp door de askop is gestoken. Wordt het eerst van zeilen voorzien, omdat de binnenroede het dichtst bij de massa van de as ligt.
Gaanderij – Om de molen te kunnen bedienen moet er halverwege de hoogte een stelling zijn (of ook wel gaanderij genoemd), die rondom de molen loopt. Vanaf deze stelling wordt de molen gekruid en worden de zeilen aan de wieken voorgelegd.
Scheprad – Een wateropvoerwerktuig dat bij een wipmolen meestal, gezien vanaf de polderzijde, links aan de zijkant van het onderhuis van de molen zit. Het kan voorzien zijn van een schepradkast
Kruipad – Cirkelvormig houten ringbalk waarop een molen dusdanig wordt gedraaid zodat deze recht op de wind komt te staan, het zogenaamde kruien.
Standerdlaan – Cirkelvormig houten ringbalk waarop een molen dusdanig wordt gedraaid zodat deze recht op de wind komt te staan, het zogenaamde kruien.
De Heilooër wipwatermolen is in het begin van de 15e eeuw ontstaan uit de standerdmolen, het oudste houten type windmolen in de Lage Landen. De naam is afkomstig van het feit dat de kast van de molen op een standerd of staak, een rechtopstaande, is geplaatst.
Achterzomer – Vloerbalk aan de achterzijde van een wipmolen; ook spruitbalk

Bron: Gemeente Heiloo 19-08-2014


Gespot 51

Archeologisch onderzoek Zuiderloo

Begin december is het archeologisch onderzoek afgesloten in het nieuwste uitbreidingsplan van Heiloo Zuiderloo, gelegen aan de Hoogeweg. Verspreid in de zoeksleuven bleken waterputten en afwateringsgreppels aanwezig. Deze dateren uit de Vroege Middeleeuwen (ca. 600-900 na Chr.). Op twee plaatsen waren zelfs nog sporen van boerderijen en bijgebouwen uit deze periode bewaard gebleven. Enkele oudere scherven uit de IJzertijd en Romeinse tijd wijzen op nog oudere bewoning.
Er zijn restanten van ongeveer 20 waterputten gevonden die waren opgebouwd uit gestapelde graszoden, houten kistwerk, vlechtwerk of gemaakt van een ingegraven ton. Eén waterput viel er op door zijn grote omvang van wel twee bij twee meter. Het bovenste deel bestond uit grof gekapte stammen van minstens twee eiken.
Door onderzoek is voor het eerst duidelijk geworden dat onder het huidige tuinbouwgebied van Zuiderloo een uitgestrekt vroegmiddeleeuws cultuurlandschap aanwezig was. De woonerven van de boeren regen zich van noord naar zuid aaneen, op korte onderlinge afstand van elkaar. Mogelijk was zelfs sprake van meerdere bewoningslinten: één langs de Hoogeweg en één iets verder naar het oosten. In de Late Middeleeuwen was hiervan niets meer te zien.

Bron: Gemeente Heiloo 15-12-2014


Gespot 50

Onderhoudswerkzaamheden groen rondom Witte Kerk

Binnenkort zullen er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de bomen en struiken op het terrein van de Witte Kerk. Het is de bedoeling dat er meer licht en lucht rond de Witte Kerk komt. Doordat de bomen rond de Witte Kerk steeds groter worden, ontstaat er schade aan de kerk door vochtproblemen.

Er zullen drie lindebomen links van de Kerk verdwijnen. Er wordt een nieuwe boom met grote sierwaarde teruggeplaatst. Ook een es zal worden verwijderd omdat deze niet meer stabiel is. De omliggende bomen krijgen daardoor meer ruimte om verder te groeien. Ook zal klimop van de muur rond het terrein worden verwijderd.

Bron: Gemeente Heiloo 21-10-2014


Gespot 49

Nieuwe straatnamen Zuiderloo

In het deelplan “De Linde” van het Zuiderloo zullen de volgende nieuwe straatnamen worden gehanteerd: Elzenwal, Zomerlinde, Populier en Nicolaas Blokkerlaan.
Dit deel van Zuiderloo ligt tegen de Hoogeweg, ten Zuiden van Hazelaar. Bij de keuze van de nieuwe straatnamen is gekeken naar benamingen die een duidelijke relatie hebben met elkaar en met het gebied. Bij een archeologisch pollenonderzoek is in het verleden informatie verkregen over inheemse bomen en heesters die sinds jaar en dag op de strandwal van Heiloo groeiden. Om deze reden is er reeds in 2011 voor gekozen om enkele van deze plantennamen en soortgenoten terug te laten keren in de straatnaamgeving.

De straatnaam Nicolaas Blokkerlaan is in een koopcontract van 2010 bepaald. De heer Nicolaas Blokker (1896-1973) is bekend van het bloembollenbedrijf Van ’t Hof & Blokker Nederland, één van de grotere bloembollenkwekers in de omgeving.

Bron: Gemeente Heiloo 21-10-2014


Gespot 48

Heiloo op de kaart

Het blijkt dat inmiddels de zeer interessante site Heiloo op de kaart op internet te vinden is.

‘Heiloo op de kaart’ is een website van het Regionaal Archief Alkmaar. De inhoud is gemaakt in samenwerking met de gemeente Heiloo en www.fotomuseumheiloo.nl

Op de site is een schat aan informatie te vinden over de monumenten, kaarten en gebeurtenissen.
Een bezoek aan deze website wordt van harte aanbevolen.

error: Content is protected !!