Extern Nieuws 2013

Externe Berichten 2013

Gespot 42

Bewoning op de strandwal 5000 jaar geleden

Op het braakliggende terrein tegenover de Willibrordusstichting zijn tijdens archeologisch bodemonderzoek paalputten, akkersporen en een schraapsteentje aangetroffen. Het betreft waarschijnlijk de derde vindplaats uit de vroege bronstijd in Nederland.
De vondst kan duiden op de aanwezigheid van een boerderij op die plek zo’n 5000 jaar geleden.

Bron: Noord-Hollands Dagblad 14-12-2013


Gespot 41

“Heiloo onder dak” maakt geschiedenis van Heiloo levend

De auteurs Jan de Gruijter en Piet Stoffers die in 2008 met veel succes het boek “Heiloo, toen het dorp nog dorp was” uitbrachten hebben hun grote kennis van Heiloo in een nieuw boek neergelegd: “Heiloo onder dak”.
Het is een levendig werk over de geschiedenis van Heiloo geworden met veel aandacht voor het wonen in Heiloo door de diverse groepen inwoners. Veel bekende Heilooërs worden daarbij belicht. Een groot deel van het boek bestaat uit de beschrijving van de scholen van Heiloo. Dat wordt geïllustreerd door de bekende foto’s van schoolfotografen met alle namen van de geportretteerde leerlingen en leraren erbij. Voor wie het Heiloo van de afgelopen tijden echt wil proeven biedt het bladeren en lezen in “Heiloo onder dak” een zeer plezierige besteding van de winterdagen. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandels en in de Oudheidkamer Heiloo.


Gespot 40

Fotomuseum Heiloo

Op deze website www.fotomuseumheiloo.nl zijn foto’s te zien, die een overzicht geven van verschillende gebeurtenissen en portretten van markante personen vanaf het jaar 1974 tot heden.


Gespot 39

Renovatie Kapel GGZ-NHN (voorheen Willibrordusstichting)

Tijdens de Open Monumentendag 2013 werd het startsein gegeven voor de renovatie van het exterieur van de kapel van de Willibrordusstichting. Met name het dak is aan vervanging toe vanwege lekkage. De kapel staat inmiddels geheel in de steigers.

Foto: Dick Slagter


Gespot 38

De Varnebroeker molen is terug.

De Varnebroeker molen is sinds 3 september terug op de plek aan het Maalwater. De molen was sinds januari niet meer aanwezig vanwege een restauratie bij de molenbouwer Poland in Oterleek. De wipwatermolen, die uit 1858 dateert, is negen meter hoog. De gerestaureerde molen kreeg onder meer een nieuwe vijzel en nieuwe roeden van de wieken.
Op 13 september 2013 werd de molen in de aanwezigheid van scholieren van de Elckerlycschool weer in gebruik gesteld.

Bron: Noord-Hollands Dagblad 03-09-2013
Foto: Dick Slagter


Gespot 37

De Hutkoffer heeft een nieuwe eigenaar.

Op 15 juni hebben de nieuwe eigenaren dan eindelijk de sleutel van De Hutkoffer in ontvangst mogen nemen.

Vorig jaar juni meldde de vereniging dat de gemeente het rijksmonument ‘De Hutkoffer’ te koop  had aangeboden.

Het pandje is klein en eenvoudig en lijkt daardoor wellicht onooglijk, maar onderzoek heeft bewezen dat het als onvervangbaar en historisch zeer waardevol dient te worden aangemerkt. De eenvoudige gebintconstructie was al in de middeleeuwen in deze streken zeer gebruikelijk. Het huisje heeft slechts twee vertrekken, de woonkamer en daarachter een zeer kleine ruimte met gootsteen. Tussen voor- en achtervertrek staat de nog oorspronkelijke schoorsteenwand, bekleed met achttiende-eeuwse blauw-paarse medaillontegels. Deze is dan ook direct de blikvanger in het nu legen pand. Monumentenzorg omschreef het pand in 1962 als volgt: “De constructie van dit pand, houtskeletbouw in zo summiere vorm is voor ons land uniek”. In 1967 werd het daarom op de lijst van rijksmonumenten geplaatst.

De Hutkoffer heeft te kampen met veel achterstallig onderhoud. De nieuwe eigenaren zijn echter vol goede moed en zien het als een uitdaging dit pandje weer helemaal op de knappen. Zodra de binnenkant is opgeknapt en aangepast, zal Lucie Admiraal zich daar met haar Glasatelier vestigen.

Lucia Admiraal opent De Hutkoffer

Interieur


De Schouw

Foto’s: Dick Slagter


Gespot 36

Sloop poli-dagkliniek aan IJpesteinerlaan

Momenteel is men bezig met de sloop van de poli-dagkliniek, gelegen aan de IJpesteinerlaan. Daarmee komen de twee dokterswoningen (rijksmonumenten) weer in de oorspronkelijke staat “los” van elkaar te staan. Helaas is dit (nog) niet geheel zonder schade aan de buitenzijde van de historische panden verlopen.


Gespot 35

Uit en Zo 2013

Uit en Zo Heiloo wordt dit jaar voor de 19e keer gehouden op zaterdag 7 september van 11.00 tot 16.00 uur, rond Bibliotheek Heiloo aan de Westerweg.

De organisatie van Uit&Zo Heiloo is volledig in handen van Bibliotheek Heiloo.

Uit&Zo Heiloo geeft culturele, educatieve en sportieve verenigingen en organisaties de mogelijkheid zich te presenteren. Naast algemene informatie ligt het accent op de activiteiten die in het komende seizoen worden ontplooid. Bezoekers kunnen zich veelal direct daarvoor opgeven

Naast de vele informatiestands worden er ook dit jaar weer een groot aantal optredens uitgevoerd. U kunt niet alleen muziek, dans en toneel verwachten maar ook demonstraties van sportverenigingen. Ook voor de kinderen zijn er weer volop activiteiten gepland.

Daarnaast is er de gebruikelijke verkoop van afgeschreven materialen van de bibliotheek.

Bron: Bibliotheek Heiloo


Gespot 34

Reaturatie Altaarstuk

Een uit 1631 daterend altaarstuk waarop de heiligen Willibrordus en Dominicus zijn afgebeeld, wordt  gerestaureerd.
Het stuk hangt al sinds mensenheugenis in de Willibrorduskerk aan de Westerweg. Behalve de datering is er niet zoveel bekend van het schilderij. Men weet niet wie de schilder was en men weet ook niet hoe het heet.
Het stuk dat recent naar restaurateur Ronald de Jager in Ouderkerk aan de Amstel is gebracht, is in augustus klaar. Na een tussenstop in Utrecht komt het altaarstuk in januari 2014 weer terug naar Heiloo.

Bron: Noord-Hollands Dagblad 23-03-2013


Gespot 33

Open monumentendagen 2013

De open monumentendagen zijn dit jaar op 14 en/of 15 september.
Meer informatie: klik HIER


Gespot 32

Varnebroeker molen in reparatie

De Varnebroekermolen is tijdelijk weggehaald. De molen staat uit het lood en de vijzel is verrot. De molen is sinds 2009 buiten bedrijf, uit veiligheidsoverweging, wegens polderpeilverlaging en door achterstallig onderhoud. De molen is in restauratie in de werkplaats van Cees Poland, een bekend molenmakersbedrijf. De waterloop wordt naar verwachting in februari gerestaureerd. De molen zelf wordt rond 1 maart teruggeplaatst.

Het Varnebroekermolentje aan het Maalwater werd in 2011 verkocht en op 6 januari 2011 overgedragen aan de Molenstichting Alkmaar voor de symbolische prijs van één euro. De stichting kreeg daarbij wel de opdracht de molen een grondige restauratie te geven.

Het Varnebroekmolentje is een weidemolen die omstreeks 1850 moet zijn gebouwd en wordt ook wel een Staartmolen genoemd. Zij is uniek in haar soort. De molen bemaalde de 85 hectare grote polder Het Maalwater op de Schermerboezem. De molen staat niet op de kadastrale kaart van 1821 en topografische kaart van 1858 aangegeven. In 1974 is het molentje verplaatst naar haar huidige plek. (lees HIER meer)

Bron: Gemeente Heiloo 21 januari 2013

error: Content is protected !!