Extern Nieuws 2012

Externe Berichten 2012

Gespot 31

Houten duiker uit 19e eeuw onder Westerweg

Tijdens de rioleringswerkzaamheden aan de Westerweg hebben archeologen een houten duiker uit ongeveer 1830 gevonden. Hiermee kan de loop
van de vroegere sloot nog beter in kaart worden gebracht. Het is een houten voorloper van de betonnen duikers die het water tegenwoordig onder de wegen doorleiden. Deze duiker liep destijds vermoedelijk voor het inmiddels verdwenen buitenhuis Vrieswijk langs. De duiker bevond zich op zo’n twee meter diepte onder de grond, op de kruising van de Westerweg met het Zevenhuizen en was nog vrijwel geheel intact, compleet met planken en spijkers.

Behalve de duiker hebben de archeologen in het gebied ook een plaggenlaag gevonden, waarmee in de Middeleeuwen de duinvalleitjes langs de strandwal
werden opgevuld, zodat akkerbouw mogelijk was. In deze plaggenlaag zijn scherven van een middeleeuwse kogelpot aangetroffen.

Bron: Noord-Hollands Dagblad 7 november 2012


Gespot 30

Onthulling gerestaureerd historisch poppenhuis van Nijenburg

Onder grote belangstelling, waaronder de familie Snetlage – Van Foreest, werd op zaterdag 1 september het gerestaureerde historische poppenhuis van Nijenburg onthuld.
Het poppenhuis is een in meerdere generaties opgebouwde verzameling van losse poppen en miniatuur
(kunstobjecten) begonnen in de 18de eeuw onder Maria van Egmond van de Nijenburg.

De restauratie is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen- en inzet van tal van mensen. Onder degenen die uit waardering in het zonnetje werden gezet was ook Bep van Vliet, vrijwilliger van de Historische Vereniging Oud Heiloo, vanwege haar energieke werving van donateurs voor de restauratie. Vanaf 7 oktober verzorgen Bep van Vliet en Paul Morsch namens Oud Heiloo weer rondleidingen op Nijenburg. Dan kan ook het poppenhuis worden bewonderd.

Bron: Uitkijkpost 5 september 2012


Gespot 29

Houten portret

Tussen de bulkhoutvondsten van de opgraving in Heiloo (toekomstige woonwijk Zuiderloo) bevond zich een heel opmerkelijke houtvondst! Uit een vroegmiddeleeuwse waterput kwam een stuk eik te voorschijn. In het veld dacht men aan een stuk wortel met restant van een zijwortel. Een keer schoongemaakt bleek het echter een deel van een gezicht te zijn! De lange rechte lijnen en de proporties van neus, mond en oog (de andere helft van het gezicht is verdwenen..) herinneren sterk aan Scandinavische voorbeelden van houtsnijwerk. Waarvoor het beeld oorspronkelijk heeft gediend? Daarover tast men voorlopig in het duister. Misschien maakte het beeld wel deel uit van de waterput. Of heeft het ooit de voorkant van een huis versierd?

Bron: Biax Consult 24 juli 2012
Foto: Biax Consult


Gespot 28

‘Open Tuin’-dag Nijenburg

Op zaterdag 19 mei is iedereen van harte welkom op Landgoed Nijenburg. Op deze ‘Open Tuin’-dag zijn er allerlei activiteiten; avonturentocht voor kinderen, picknicken en rondleidingen door de privétuinen van het huis.

Deze ‘Open Tuin’-dag Nijenburg wordt georganiseerd door Vereniging Hendrick de Keyser en Natuurmonumenten.

Noot: Het Huis Nijenburg zal niet geopend zijn.

Bron: Natuurmonumenten 8 mei 2012


Gespot 27

Seinpaal NS bij de Ronde O verplaatst

Sinds 28 maart is de fraaie zichtlijn vanuit Nijenburg weer hersteld.
De ontsierende seinpaal van de Nederlandse Spoorwegen is een stukje naar het Zuiden verplaatst.
Dit betekent dat men vanaf Nijenburg op de langste dag weer onbelemmerd naar de ondergaande zon kan kijken (als deze niet door wolken wordt afgeschermd).

Bron: Historische Vereniging Oud Heiloo


Gespot 26

Voetbalvereniging Stabilitas bestaat niet meer

Heiloo is weer een stukje historie rijker. De laatste bedrijfsvoetbalvereniging van Heiloo “Stabilitas”, de voetbalvereniging van de Willibrordusstichting, houdt na 75 jaar op te bestaan. De vereniging telde in de jaren ’70 vier elftallen en werd verschillende keren kampioen van de Alkmaarse Bedrijfs- en Zomeravondvoetbalcompetitie  en werd ook enige keren kampioen van Noord-Holland. Voor veel voetballiefhebbers uit Heiloo waren de derby’s tussen HBV (Heilooer Bedrijfsvoetbal Vereniging) en Stabilitas, die beiden in de hoofdklasse speelden, elk seizoen weer een hoogtepunt.
Stabilitas was een van de weinige bedrijfsvoetbalverenigingen die over een eigen voetbalveld beschikte; destijds waren er zelfs twee velden. Een goede bijkomstigheid was dat veel mensen vanuit de omgeving op deze wijze kennis maakten met het gebied en de bewoners achter het hoofdgebouw.

Bron: Noord-Hollands Dagblad


Gespot 25

De boerderij tegenover de Willibrordusstichting gesloopt.

Weer is er een historisch pand verdwenen. Nu geldt dit voor de (woon-)boerderij aan de Kennemerstraatweg 237
Het gebouw heeft plaatsgemaakt voor nog te realiseren nieuwbouw.

Twee dagen voor de sloop

Situatie op 26 maart 2012

Bron: Historische Vereniging Oud Heiloo
Foto’s: Dick Slagter


Gespot 24

Vernieling van de houtwallen

De historische vereniging Oud Heiloo is woedend. Voor de tweede maal in drie jaar tijd is één van de historische houtwallen in het gebied Zuiderloo vernield.

Terwijl de wallen, die hoogstwaarschijnlijk stammen uit de late bronstijd of de vroege ijzertijd (circa 800 tot 500 v.Chr.), door de gemeente Heiloo als zeer waardevol waren aangemerkt. De wallen waren destijds de afscheiding tussen akkers en beschermden tegen stuifzand. Er lagen afspraken dat ze bewaard zouden blijven, stelt het verenigingsbestuur.

Bron: Noord-Hollands Dagblad


Gespot 23

Gemeente zet De Hutkoffer te koop

Het oudste monumentje van Heiloo gaat bij voorinschrijving in de verkoop. Het pandje blijft wel behouden mede omdat de toekomstige eigenaar binnen drie maanden na aankoop een restauratieplan bij de gemeente moet indienen. Ook de ideeën van de koper voor toekomst van De Hutkoffer worden meegewogen door de gemeente.

1969

Heden

Bron: Noord-Hollands Dagblad
Foto’s: li. Nanning Tomson, re. Dick Slagter


Gespot 22

Tijdelijk Bestemming Willibrordusstichting

Om te verkomen dat het hoofdgebouw van de Willibrordusstichting.
nog langer leegstaat of krakers hun intrek nemen, is besloten nu bedrijfjes aan te trekken die tijdelijk een ruimte in gebruik nemen. Drie bedrijfjes hebben inmiddels hun intrek genomen.
De linker en rechter vleugel blijven bewoond door cliënten.

Bron: Noord-Hollands Dagblad


Gespot 21

Start bouw Zuiderloo

Op 1 maart 2012 is de “eerste schop” gezet ten behoeve van het bouwrijp maken van de nieuwe bouwlocatie Zuiderloo. Het terrein zal eerst worden voorzien van riolering, tijdelijke bouwwegen en het terrein zal worden opgehoogd.

Bron: Noord-Hollands Dagblad


Gespot 20

Herbestemming Willibrordusstichting

In opdracht van GGZ NHN is de Ontwikkelingscombinatie Willibrordus gevormd. Deze bestaat uit Stichting Maatschappelijk Vastgoed en Aannemingsbedrijf Ooijevaar BV. De combinatie zal het gehele monument onderbrengen in een speciale beheerstichting, die het gebouw zal gaan exploiteren. Het monument zal worden herbestemd tot een multifunctioneel gebouw met kantoorhuisvesting, koopappartementen voor starters, beschermd wonen voor GGZ cliënten, een kinderdagverblijf, een muziekschool en een zalencentrum met horecafaciliteiten.

Bron: Penta Rho (Klik HIER)

 

error: Content is protected !!