Extern Nieuws 2011

Externe Berichten 2011

Gespot 19

“Grenspalen” op de Kennemerstraatweg

Kort geleden werd een vermeldenswaardige ontdekking gedaan.

Vooral tussen de Stationsweg en de Zevenhuizerlaan werd een aantal eenvoudige lage vierkante paaltjes met de inscriptie RG ontdekt. RG is een aanduiding voor Rijks Grens. De Kennemerstraatweg is rond 1850 door het rijk aangelegd en werd in het verleden ook aangeduid als Rijksstraatweg. Het is niet duidelijk of de paaltjes toen zijn geplaatst. In 1974 werd de Kennemerstraatweg overgedragen aan de gemeente Heiloo en verviel daarmee de formele functie van de paaltjes.

De paaltjes stonden telkens exact op de scheiding van onder andere tuinen en de openbare weg. Bij nader onderzoek bleken tenminste 34 van deze paaltjes voor te komen aan beide zijden van de Kennemerstraatweg in Heiloo, én op het stuk tot de Heilooërdijk in Alkmaar. De meest rechtse paal hieronder was niet te definiëren maar lijkt verdacht veel op een soort grenspaal.

Bron: Historische Vereniging Oud Heiloo 6 januari 2012


Gespot 18

Open Monumentendagen

De 25e Open Monumenten dagen zijn dit jaar op 10 en 11 september. Als thema is dit jaar gekozen voor het thema “Oud gebouw, nieuw gebruik”.

In Heiloo zijn de volgende gebouwen geopend: Willibrordusstichting, Oudheidskamer Historische Vereniging Oud Heiloo, Nijenburg, De Witte Kerk, Het Rode Huis, Julianaklooster, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Meer informatie: Klik HIER.


Gespot 17

Tsjechovs Liefde op Nijenburg

Theatergezelschap ’t Woud Ensemble speelt deze zomer de voorstelling Tsjechovs Liefde. Twee eenakters van de Russische toneelschrijver Anton Tsjechov: Het Huwelijksaanzoek en De Beer.

Tsjechovs Liefde gaat over de verwoede pogingen van drie personages die, belemmerd door eigenbelang, bij elkaar proberen te komen. Een vrolijke kijk op hoe clichés ons voelen en handelen vertroebelen. Over onmogelijke of mogelijke liefde.

Tsjechov hanteert de eenvoudige psychologie: de mens zit zichzelf in de weg.

Een bijzondere theaterervaring in de buitenlucht, amusant en soms frivool, uitbundig, lichtvoetig confronterend en ontroerend. Als ware cultureel ondernemers trekt ’t Woud het land in om theater aan iedereen te laten zien. Tsjechovs Liefde reist ook door Noord-Holland en speelt op het Gemeenlandshuis in Amsterdam, Karavaan Festival in Schagen en Landgoed Nijenburg in Heiloo.


Gespot 16
Unieke hamerbijl en grafheuvel in Zuiderloo

In Heiloo zijn archeologen, voorafgaand aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zuiderloo, bezig met archeologische opgravingen. Inmiddels zijn unieke sporen ontdekt van de mensen die meer dan drieduizend jaar geleden al leefden op de hoog gelegen strandwal. Bijzonder is de vondst van een voor Nederland unieke stenen hamerbijl compleet met een twintig centimeter lange houten steel. De hamerbijl is gedateerd in de Bronstijd (ongeveer 2.000 tot 800 voor Christus). Opzienbarend is ook de ontdekking van een grafheuvel, waarin sporen van menselijke crematieresten aangetroffen zijn. De opgravingen geven een compleet beeld van het cultuurlandschap dat de vroege bewoners van Zuiderloo tijdens de Bronstijd gemaakt hebben.

Grafheuvel met menselijke crematieresten
De eerste grote vondst van de archeologen was een eeuwenlang gebruikte grafheuvel met menselijke crematieresten. Het is de eerste grafheuvel uit de Bronstijd die ooit in een strandwal gevonden. De grafheuvel bestaat uit twee lagen. De oudste laag, waarschijnlijk uit de Midden Bronstijd, is een dubbele palencirkel met een doorsnede van acht meter. Eeuwen later hebben bewoners die grafheuvel weer opgehoogd en er bovenop een nieuwe, enkele palenkrans van vijf meter doorsnede gemaakt. De plek is waarschijnlijk meerder eeuwen gebruikt als begraafplaats.
Stenen hamerbijl uit Bronstijd
Aan de rand van de grafheuvel liep een veeweggetje waarin hoefindrukken van koeien, schapen en geiten zijn aangetroffen. Daar vonden archeologen ook een voetafdruk van een mens tussen. In dit destijds drassige weggetje lag schuin weggetrapt een stenen hamerbijl. In Nederland is dit type bijl slechts zeer zelden gevonden. Het is een ‘Nackengebogene Axt’ (gebogen nek-bijl) die gedateerd wordt in de Late Bronstijd tot en met de Midden IJzertijd. Direct na de vondst hebben specialisten gekeken naar de steensoort en het herkomstgebied van de bijl bepaald. De gebruikte, donkergrijze steen blijkt afkomstig uit het stroomgebied van de Maas en de Rijn. Het gaat om verkiezeld vuursteenachtig gesteente. Op het bijloppervlak zijn bewerkings- en gebruikssporen te herkennen. Bijzonder is dat twintig centimeter van de houten steel nog in de bijl steekt. De steel is gemaakt van een tak met een doorsnede van twee centimeter. Het hout is bepaald als afkomstig van de rosa canina, de in Zuiderloo ook nu nog voorkomende Hondsroos. Zowel de houtsoort als ook de kleine doorsnede van de steel zijn een aanwijzing voor ritueel gebruik van de bijl, omdat het hout van de Hondsroos veel te broos is voor gebruik als bijl. Al sinds de prehistorie gebruiken mensen voor dagelijks gebruikt gereedschap namelijk liever robuuster hout, zoals eikenhout. Waarschijnlijk hoort de hamerbijl bij de grafheuvel en is de hamerbijl later in het veeweggetje terecht gekomen.

Bron: Gemeente Heiloo 15 mei 2011


Gespot 15
Rondleidingen langs archeologische opgravingen in Heiloo

Op de oude strandwal in Heiloo zijn archeologen bezig met archeologische opgravingen. Inmiddels zijn veel sporen gevonden van de mensen die daar drieduizend jaar geleden al leefden. De gemeente Heiloo organiseert tijdens drie woensdagen rondleidingen langs de archeologische opgravingen in Zuiderloo, de toekomstige wijk van Heiloo. Dit is de kans om te zien hoe mensen duizenden jaren geleden op de oude strandwal leefden, woonden en werkten. De rondleidingen zijn op woensdag 27 april, woensdag 4 mei en woensdag 11 mei en starten om 11.00 uur en om 14.00 uur. Startpunt van de rondleidingen is de gele container bij de ingang van het plangebied Zuiderloo op de hoek van de Zevenhuizerlaan / Bredelaan in Heiloo. Deelname aan de rondleidingen is gratis.


Dubbele palenkrans en waterput uit Romeinse IJzertijd
Archeologen onderzoeken de sporen van het verleden onder de grond, om de geschiedenis van het gebied in kaart te brengen. Inmiddels hebben de archeologen al bijzondere vondsten op de oude strandwal in Zuiderloo gedaan. Ook de hoeveelheid vondsten en de gaafheid ervan zijn zeer uitzonderlijk. Natuurlijk moeten de archeologen hun vondsten nog nader onderzoeken, maar inmiddels lijkt het erop dat een bijzondere dubbele palenkrans (woodhenge) en een waterput uit de Romeinse IJzertijd gevonden zijn. De archeologen hopen bewijzen van een huis te vinden.

Veeweggetje van bijna drieduizend jaar oud
Tijdens de opgravingen in Zuiderloo hebben archeologen een eeuwenoud pad blootgelegd. Op het pad zijn voetsporen van koeien, en hier en daar een schaap of geit, duidelijk zichtbaar in de aarde. Vermoedelijk stamt het pad uit de IJzertijd (achthonderd tot vijftig jaar voor Christus). Waar het koeienpad naartoe leidde is nog niet duidelijk.

Strandwal bewoond in de vroege middeleeuwen
Uit de archeologische vondsten blijkt dat in ieder geval al in de vroege Middeleeuwen (van de vijfde eeuw tot het einde van de tiende eeuw) mensen op de strandwal woonden. De grondsporen bestaan uit veel paalkuilen, greppels, andere kuilen en mogelijke waterputten. Onlangs zijn in het gebied scherven gevonden, oranje van kleur, die uit de Karolingische periode komen. Tussen het materiaal zat ook een scherfje met een komma-achtige versiering van rode strepen. Het is een scherfje van een drinkbeker uit het Duitse aardewerkcentrum in Pingsdorf. Dit scherfje is jonger en komt waarschijnlijk uit de tiende eeuw.

Akkers uit de Bronstijd
Aan de westzijde van het opgravingsgebied in Zuiderloo zijn sporen uit de Bronstijd (tweeduizend tot achthonderd voor Christus) van het ploegen van akkers gevonden. Op sommige plaatsen liggen zes verschillende akkerlagen boven elkaar, bij elkaar zeshonderd jaar akkerbouw. De akkers zijn te herkennen aan de donkerbruine kruisende lijnen van de ploegsporen die zich aftekenen in het lichtgrijze zand.

Bron: Gemeente Heiloo 21 april 2011


Gespot 14

Palenkrans in ere hersteld voor speurtocht door Heiloo

Op de website www.magischheiloo.nl is een speurtocht beschreven en te downloaden bestemd voor kinderen van 8 – 88 jaar. Ter gelegenheid van deze speurtocht heeft de prehistorische palenkrans op de hoek van De Omloop en Het Maalwater weer een nieuw leven gekregen.

Bij opgravingen aan Het Maalwater in 2005 gebeurde iets bijzonders.

Er werden sporen aangetroffen van wat hoogstwaarschijnlijk een ‘woodhenge’ is geweest, een rituele palencirkel uit de prehistorie uit het begin van de ijzertijd (800 v. Chr.) De palencirkel lag op een zandopduiking, een wat hogere plek in de strandwalvlakte, op enige afstand van de bewoonde strandwal waarop Heiloo ligt.  Naar alle waarschijnlijkheid betreft het een rituele plek, waarvan er in Engeland meer zijn gevonden, vandaar de op het Engels gebaseerde naamgeving ‘woodhenge’.

Welke rituele functie de palenkrans heeft gehad is (nog?) niet duidelijk. Ook bestaat de opvatting dat de palenkrans is gesitueerd op een van de zichtassen die vanaf het Witte Kerkje, die in verband kunnen worden gebracht met de zonnestand op bepaalde vaste tijden (bijv. op 21 juni).

Ook in het gebied van de Zandzoom is een tweede palenkrans met dezelfde omvang als die van Het Maalwater vastgesteld, maar nog niet opgegraven.

Er is ook sprake van een derde palenkrans aan de westkant van Heiloo.

Nadat een vanaf 2006 een ‘replica’ van de palenkrans aan Het Maalwater was opgericht, is deze enige tijd verwijderd geweest, vanwege bouwactiviteiten. Nu, sinds 15 april 2011, is een nieuwe replica weer opgebouwd op de plek van de historische palenkrans en maakt hij onderdeel uit van de historische speurtocht.

Eerste reconstructie aan noordzijde van De Omloop in 2006

Tweede reconstructie 2008

De nieuwste reconstructie 2011

“Oplevering” palencirkel door Jacob Ouderkerken

Verwijzing naar de Woodhenge aan overzijde

Bron: Historische Vereniging Oud Heiloo 15 april 2011
Fopto’s: Dick Slagter


Gespot 13

Een virtuele rondgang door Nijenburg.

In de zomer van 2002, kreeg Pictura de unieke kans Nijenburg te fotograferen. Pictura maakte per ruimte zogeheten roundshots, waarbij de ruimte in zijn geheel rondom op de foto gezet wordt.

Het resultaat hiervan is op een speciaal daarvoor ingerichte website van Pictura Imaginis Heiloo te zien.
KLIK HIER

Bron: Pictura april 2011


Gespot 12

Witte Kerkje zonder bomen!

De gemeente Heiloo heeft besloten de populieren te vervangen door drie lindebomen. De bomen zijn verwijderd op 7 en 8 maart.

Zicht op het Witte Kerkje zonder de bomen.

In de week van 21 maart plant de gemeente Heiloo er drie grote lindebomen terug. De lindebomen hebben elders in het dorp gestaan en zijn een aantal jaar geleden, vanwege nieuwbouw, verplant naar de gemeentekwekerij. Daar zijn ze goed verzorgd en voorbereid om naar een definitieve groeiplaats te gaan.

De lindebomen sluiten de ontbrekende schakel in de karakteristieke ring van lindes rond het Witte Kerkje. Het Witte Kerkje staat op een terp. Doordat ook de coniferen door gazon worden vervangen, zoals overal rond het kerkje, krijgt de ligging van de kerk op de terp meer accent vanaf het Looplein. Inwoners en bezoekers van Heiloo kunnen dan weer vele jaren genieten van het groen bij het Witte Kerkje.

Bron: Gemeente Heiloo 2 maart 2011
Foto: Dick Slagter


Gespot 11

Nieuw Varne

Nieuw Varne wordt een nieuwe wijk aan de rand van Heiloo, vlakbij de polders en de duinen. In de nieuwe wijk komen ongeveer 220 woningen. Bouwfonds gaat woningen ontwikkelen in zowel de huursector als de koopsector en zowel in de sociale als in de vrije sector. In de wijk Nieuw Varne komen ook (intramurele) zorgwoningen, inclusief een aantal zorggerelateerde functies. De bebouwing wordt maximaal drie woonlagen hoog.

Op de locatie liggen nu nog de campings Heiloo en Klein Varnebroek. Omdat deze campings niet meer rendabel te exploiteren zijn, hebben de eigenaren van de campings hun grond verkocht aan projectontwikkelaar Bouwfonds.  De gemeenteraad van Heiloo en de provincie Noord-Holland hebben ingestemd met de herontwikkeling van de campingterreinen Klein Varnebroek en Heiloo naar een woonservicewijk voor jong en oud. Hiervoor is een intentieovereenkomst opgesteld door de gemeente en de ontwikkelaar.

De naam van het project is Nieuw Varne en deze naam staat voor Nieuw Varen.
De varen is de historische begroeiing van dit gebied.

Bron: Gemeente Heiloo 2 maart 2011
Bron:
Bouwfonds Ontwikkeling 4 maart 2011

error: Content is protected !!