Extern Nieuws 2010

Externe Berichten 2010

Gespot 10

Offerblok aan de Willibrordusput na 80 jaar geopend

Een offerblok gevuld met munten, krantenknipsels en persoonlijke notities van de periode 1930 tot nu. Dat is wat restaurator Pieter Brinkman vond bij de werkzaamheden aan de Willibrordusput bij de Witte Kerk in Heiloo. Bijzonder is dat de inhoud van deze houten offerbus tachtig jaar weer en wind heeft doorstaan en nooit is geopend.

Het offerblok moest worden geopend tijdens de restauratie van de Willibrordusput en het hekwerk van de Witte Kerk. De put is eeuwenoud; bij archeologisch onderzoek is de schacht onderzocht, en deze stamt uit de 15e of 16e eeuw; de legende zegt dat Willibrord de put in het jaar 700 zou hebben geslagen en dat ter ere van het wonder daarbij een kapel werd opgericht. Het houten offerblok, dat aan de put geklonken zat, is zeer waarschijnlijk aangebracht na een restauratie in de periode 1925-1930.

‘Groot vriend van Willebrordes’
Allerlei munten zaten er in het kistje, van recente eurostukken tot zinken oorlogsmunten en Wilhelmina-centen  Bijzonder zijn de persoonlijke notities uit 1952 van een patiënt van de Willibrordusstichting. Deze man, die zich een “zeer groot vriend van de H. Willebrordes” noemt, stopte diverse door hem beschreven krantenknipsels in het offerblok. De aangetroffen inhoud van de offerbus geeft zomaar inzicht in een stukje leven van een psychiatrische patiënt uit de jaren vijftig.

Tachtig jaar in buitenlucht
Cultusplekken zoals Heiloo zijn er weinig boven de grote rivieren, en bijbehorende offerblokken die zich in de buitenlucht bevinden, al helemaal niet. Dat maakt deze vondst bijzonder. De gemeente zoekt uit hoe het offerblok op de put is gekomen en waarom niemand ooit op de gedachte is gekomen de offerbus te legen.

Bron: Gemeente Heiloo 08-09-2010


Gespot 9

Waar is het grafmonument van schout Laarman gebleven?

Heiloo kent sinds 1935 een Laarmanstraat. De straat werd vernoemd naar Wilhelmus Laarman die in de 18de eeuw bijna vijftig jaar schout en secretaris was van het dorp Heiloo. Laarman speelde een belangrijke rol in het dorp en had in de Franse tijd zo zijn eigen opvattingen over hoe hij begraven wilde worden. De lokatie van zijn graf is goed bekend en ook over het grafmonument is nog wel iets bekend. Ter plekke echter, resteert in het geheel niets van het grafmonument van deze voor Heiloo belangrijke man.

Lees hier meer

Bron: Internet Dodenakkers 02-08-2010


Gespot 8

Een nieuwe toekomst voor de St. Willibrordusstichting

Herbestemming voor het monumentale complex van GGZ NHN in Heiloo

Woensdag 30 juni is gestart met de eerste brainstorm voor een nieuwe toekomst van het monumentale complex van GGZ Noord-Holland Noord. Tijdens de brainstorm hebben betrokken partijen en deskundigen op het gebied van herbestemming gekeken naar de creatieve mogelijkheden van het pand. De gezamenlijke vraag is: Hoe geven we het complex een nieuwe toekomst die meerwaarde biedt aan de omgeving en  aan de cliënten die nog steeds gehuisvest zijn op het terrein?

Lees hier meer

Bron: GGZ-NHN  Internet 29-07-2010


Gespot 7

Archeologische onderzoekers stuiten op oude strandwal

In een weiland tussen Heiloo en de A9 is tijdens archeologisch onderzoek een oude strandwal ontdekt. De bodem wordt onderzocht in opdracht van Taqa, die hier een deel van het leidingtracé wil aanleggen tussen het gasveld in de Bergermeer en de installatie in de Boekelermeer.
Energiemaatschappij Taqa heeft op drie locaties in de gemeenten Heiloo en Alkmaar archeologisch veldonderzoek verricht.

De oude zandrug is duizenden jaren geleden ontstaan en vormden toen aantrekkelijke woonplaatsen tussen de moerassige strandvlaktes. In de directe nabijheid van de strandwal is aardewerk aangetroffen uit de Middeleeuwen. Verder is er een ‘glis’ gevonden: een uit het dijbeen van een rund vervaardigde schaats. Dergelijke vondsten vormen een indirecte aanwijzing voor de bewoning die op de strandwal heeft plaatsgevonden. De gegevens van het veldonderzoek worden nu geanalyseerd. Begin april wordt het definitieve rapport opgeleverd. Dan wordt bekend wat de gevolgen van het onderzoek zijn. Mogelijk wordt het leidingtracé op dit gedeelte omgeleid.

Bron: Alkmaars Nieuwsblad, 16 maart 2010

error: Content is protected !!