Extern Nieuws 2009

Externe Berichten 2009

Gespot 6

De oude Campinafabriek in Heiloo moet, als het aan de Monumentencommissie ligt, behouden blijven.

De gemeentelijke commissie vindt dat dit uit 1955 stammende gebouw van onschatbare waarde is, en wil dat het een monument wordt.

Tot vorig jaar was het pand nog volop in gebruik. Het laatste pak vla rolde in september van de band. Sindsdien staat het leeg. Begin volgend jaar buigt de gemeenteraad zich over de toekomst van de oude melkfabriek. Campina is trouwens nog steeds eigenaar van het pand.

Bron: RTV Noord-Holland, 7 december 2009


 

Gespot 5

Extra subsidie voor restauratie Nijenburg

(Alkmaarsche Courant, 31 oktober 2009)

HEILOO – Het college van Heiloo wil 30.000 euro subsidie verstrekken voor restauratie en behoud van de kunstcollectie van Nijenburg. Deze komt boven op de bijdrage aan de restauratie van de tuin op het landgoed.

Voorheen hing heel Nijenburg vol schilderijen. Na de restauratie kan nog maar een derde van deze collectie in het huis blijven, omdat een groot deel van het huis wordt verbouwd tot twee appartementen. De schilderijen komen onder meer in de blauwe kamer te hangen, die na de restauratie opengesteld wordt voor publiek. Met de 30.000 euro subsidie kunnen deze schilderijen worden gerestaureerd en kan de expositie in de blauwe, kamer worden ingericht.

Het overgrote deel van de schilderijen is in de toekomst te bewonderen in het Stedelijk Museum Alkmaar. De gemeente Alkmaar stelt hiervoor een subsidie van 105.000 euro beschikbaar. Een bijdrage die fors hoger ligt dan die van Heiloo, terwijl het landgoed op Heiloos grondgebied ligt en de geschiedenis van Nijenburg en haar bewoners vrijwel parallel loopt aan die van Heiloo van de afgelopen eeuwen. “Alkmaar krijgt het grootste deel van de schilderijen in bruikleen”, aldus wethouder Hero Veger. “Je moet het zien als een samenwerking tussen beide gemeenten voor het behoud van cultureel erfgoed.”


Gespot 4

 

Door een bezoeker van de website werd de Historische Vereniging Oud Heiloo attent gemaakt op het bestaan van twee kleine grenspalen tussen Heiloo en Limmen.
Het was wel even zoeken maar de palen zijn gevonden.
De palen staan aan de Hogeweg bij huisnummer 199 en de Oosterzijweg vóór huisnummer 45.
Zij hebben beide de inscriptie H en L.
Geografisch staan zij op dezelfde hoogte als de grenspaal op de Kennemerstraatweg  (zuid-zijde).
De paal aan de Hogeweg is langer dan die aan de Oosterzijweg.
Hoewel de palen een simpele uitstraling hebben leek het toch de moeite waard de aanwezigheid van deze palen te melden.

Grenspaal Hogeweg

Grenspaal Hogeweg

Grenspaal Oosterzijweg

Grenspaal Oosterzijweg


Gespot 3

Eind december 2008 is het boekje Ramen Kapel verstrekt aan onder andere de medewerkers van de GGZ-NHN.

In het rijk geïllustreerde boekje wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de gebrandschilderde ramen van de Sint Willibrorduskapel te Heiloo van GGZ Noord-Holland-Noord.
De beschrijving werd samengesteld in opdracht van de kapelcommissie van GGZ Noord-Holland-Noord.
De auteur van het boekje is Dirk Firet, de gegevens zijn verzorgd door Johan Oosterbaan en de fotografie is verzorgd door Hans Dompeling.

Het boekje is niet verkrijgbaar in de boekhandel.

Bron: Historische Vereniging Oud Heiloo 4 februari 2009

 

error: Content is protected !!