Extern Nieuws 2008

Externe Berichten 2008

De oude grenspaal tussen de gemeenten Limmen en Heiloo is in oude glorie hersteld.

Maandag 15 december 2008 wordt de gerestaureerde grenspaal onthuld door wethouders uit de twee gemeenten.
De paal dateert uit het derde kwart van de 18e eeuw. De paal diende toen om duidelijk te maken waar de grens tussen de gemeenten ligt. Sinds 1994 is het een beschermd provinciaal monument.
In het verleden is de paal meerdere malen beschadigd of vernield. Dit jaar is de paal met subsidie van de provincie en de twee gemeenten gerestaureerd.

Bron: RTV-N-H 9 december 2008


Heiloo toen het dorp nog dorp was

Begin november verscheen het boek “Heiloo toen het dorp nog dorp was”. Het boek is geschreven door Piet Stoffers en Jan de Gruijter. Beide zijn geboren en getogen in Heiloo en zij besloten hun belevenissen in het Heiloo van de jaren 50 op papier te zetten. Het boek is een feest van herkenning voor de rasechte Heilooër.

Bron: Uitkijkpost 18 oktober 2008


Nijenburg deels open voor publiek

Het buitenhuis Nijenburg in Heiloo zal gedeeltelijk voor publiek toegankelijk worden. Daarbij gaat het in ieder geval om de zogenoemde Blauwe Kamer op de eerste verdieping.
De eigenaar van Nijenburg, Vereniging Hendrick de Keyser, is nog in overleg met de familie Van Foreest en het Stedelijk Museum Alkmaar over de plaatsing van het beroemde poppenhuis en het ophangen van familieportretten in het deel dat voor publiek toegankelijk wordt.

Nijenburg helemáál openstellen, dat gaat volgens stichting-directeur Paul Rosenberg niet gebeuren. ,,De vereniging hecht erg veel waarde aan bewoning van een monument, ook al omdat dat voor het pand zelf beter is. Bovendien is een hele openstelling als museum niet exploitabel. Er zullen waarschijnlijk gemiddeld niet meer dan twee of drie bezoekers per dag komen en dat is veel te weinig.”

Bron: Noordhollands Dagblad 11 augustus 2008


Gespot 2

Tussen Heiloo en Limmen is in juli de grenspaal (tegenover het motel op de Kennemerstraatweg) weer op zijn plaats teruggezet.
De grenspaal is een jaar verwijderd geweest omdat deze door werkzaamheden door midden was gebroken.

Bron: Historische Vereniging Oud Heiloo 1 augustus 2008


Gespot 1

Bron: Weblog van Spike en Bernadet 6 juli 2008


48 meter archief van Heiloo naar Alkmaar

 

Burgemeester Hans Romeyn heeft donderdag 26 juni 48 meter archief uit de periode 1951-1985 overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. De stukken over de verhitte discussie rondom de ringweg door het Heilooër Bos, de bouw van Winkelhof ’t Loo en de verplaatsing van de Wipwatermolen verhuizen naar Alkmaarse archiefstellingen.

De gemeente Heiloo heeft sinds de jaren ’70 een afspraak met Alkmaar om archieven die volgens de Archiefwet openbaar zijn over te brengen naar het Regionaal Historisch Centrum. De overdracht aan directeur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, de heer Paul Post was een ceremoniële handeling. De dozen staan sinds oktober 2007 in Alkmaar.‘Weg met die weg’
Het archief bevat onder andere de stukken over de aanleg van de rondweg Alkmaar. Toen in 1957 de Velsertunnel werd opgeleverd, was duidelijk dat er een nieuwe rijksweg moest komen naar en rondom Alkmaar. Het ministerie koos een route dwars over het terrein tussen het oude bos, het Blockhovepark en de ijsbaan. De gemeentes Heiloo, Bergen en een bijzonder actief plaatselijk actiecomité protesteerden om het verlies van natuur onder de slogan: ‘Weg met die weg’. Een documentaire van de NCRV gaf de discussie zelfs landelijke bekendheid. De randweg op het voorgestelde traject is er niet gekomen. In 1974 werd het alternatieve traject tussen de Kennemerstraatweg en de Aert de Gelderlaan in gebruik genomen.

Winkelhof ‘t Loo
In de jaren ’50 ontstonden de eerste plannen om een winkelcentrum te bouwen in het centrum van Heiloo. Een ingrijpend plan voor de oude dorpskern, want bestaande huizen moesten wijken. De gemeenteraad stelde een bestemmingsplan vast. Inwoners gingen in beroep en daarop is het plan aangepast. In januari 1976 ging de eerste paal de grond in voor 4100 vierkante meter winkelhof.

Wipwatermolen
De enige molen van Heiloo, het wipwatermolentje in de Varnebroekerpolder werd in 1972 verplaatst naar het Maalwater, omdat de gemeente Alkmaar de Regulierslaan en de Van Ostadelaan wilde doortrekken. Bij het verplaatsen werden funderingen van de oude molen gevonden.

De stukken uit 1951-1985 en uit periodes daarvoor kunt u in Alkmaar raadplegen.

 

Inventarislijst van het overgedragen archiefdeel

Bron: Gemeente Heiloo 26 juni 2008

Foto: Wim Buwalda


 

Archeologisch onderzoek afgerond aan de Matthijs Zonderhuisweg

Op de locatie van het voormalige postkantoor aan de Matthijs Zonderhuisweg is het archeologische onderzoek afgerond.

De werkzaamheden hebben ruim een week in beslag genomen. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn nieuwe gegevens over het gebied rondom het station aan het licht gekomen. Zo zijn er twee waterkuilen met plaggenrand opgegraven. Dankzij het aardewerk in de kuilvullingen kon de ouderdom van de sporen worden achterhaald. Op deze plek bleek al in circa 200 voor Christus te zijn gewoond. Ook zijn er greppels en wegen aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met het oude reliëf van de strandwal. De greppels blijken een oude geestgrond te begrenzen. Al in de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn sporen en vondsten uit de periode aan de Holleweg waargenomen.

Drie weefgewichten en fragmenten van een oven uit deze periode zijn in het museum van Baduhenna te bewonderen. Nu komen er nieuwe vondsten bij, zoals scherven met geometrische lijndecoratie en potscherven met nagelindrukken op de rand. Plattegronden van huizen zijn nog niet opgegraven. Waarschijnlijk hebben die hier wel gestaan. De huizen zijn vermoedelijk deels met plaggen gebouwd. Plaggenwanden blijken echter minder goed bewaard in de grond en worden nauwelijks terug gevonden. De opgraving aan de Matthijs Zonderhuisweg heeft daarnaast ook middeleeuwse bewoning aangetoond. Gevonden zijn scherven van Pingsdorf aardewerk. Dit is een uit Duitsland geïmporteerde keramiek die tussen tiende en elfde eeuw in zwang was.

Terrein voormalig postkantoor

Bron: Uitkijkpost 4 juni 2008

Foto: Dick Slagter


Aanwijzing tot beschermd monument van buitenplaats Nijenburg

 

Burgemeester en wethouders van Heiloo maken hierbij bekend dat bij rijksbesluit van 14 mei 2008 het complex Nijenburg aan de Kennemerstraatweg 278 is aangewezen als beschermd monument in het kader van de Monumentenwet 1988.

De bescherming omvat de complete historische buitenplaats Nijenburg. Het complex bestaat uit het hoofdgebouw met parkaanleg, het koetshuis, de dienstwoning, bruggen, hekken, muren, tuinbeelden, tuinmanswoning, varkensboet, schrobstoep en diverse boerderijencomplexen, die vanouds behoorden tot het landgoed Nijenburg. Ook vallen hieronder de omliggende landerijen, die worden begrensd aan de noordzijde door de tolweg, aan de oostzijde door de Rijksweg A9, aan de zuidzijde door de dorpsgrens van Heiloo en aan de westzijde door de Egmonder Binnenvaart.

 

De groene belijning geeft de grensgebieden van het landgoed weer.

Bronnen: Gemeente Heiloo 27 mei 2008 en Natuurmonumenten


Herstelplan van landgoed Nijenburg
Het herstelplan Nijenburg heeft tot doel de parkaanleg rondom het woonhuis in oude glorie te herstellen. Dit betekent het terugbrengen van de oorspronkelijke ontwerpen aan de hand van bijvoorbeeld het herstel van de padenstructuren en de originele aanplant. Dit is van belang omdat de cultuurhistorische betekenis van Nijenburg voor de regio groot is en behouden moet blijven. Natuurmonumenten heeft hier een herstelplan voor opgesteld.
Op het Dennenplein en het Beukenplein, die aan de Kennemerstraatweg liggen, zullen eerst bomen weggehaald worden om ruimte te maken. Aansluitend worden, volgens het ontwerp, op beide pleinen de wandelpaden hersteld en nieuwe bomen en stuiken geplant. Op de Zondagskrocht, een noordelijker gelegen bosje, worden ook bomen geveld. Ook dit gebeurt om cultuurhistorische redenen. Na het uitvoeren van het plan heeft de natuur een paar jaar nodig om alle nieuwe aanplant uit te laten groeien tot volwaardige bomen en heesterlagen. Pas dan is landgoed Nijenburg in volle glorie goed te aanschouwen.Voor een tweede fase zijn de financiële middelen nog niet toereikend. Hiervoor zal Natuurmonumenten een fondsenwervende actie opzetten en de verwachting is dat eind 2008 ook de andere herstelwerkzaamheden zoals in het Engelse Werk en rondom de Kattenberg gestart kunnen worden.

Zichtbare contouren van de eerste fase van het herstelplan

Bron: Vereniging Natuurmonumenten 1 april 2008
Foto Dick Slagter

Meer weten?  Klik hier


‘Woodhenge in Heiloo onnodig vernietigd’

 

Er is in Heiloo een belangrijk monument vernietigd: de rituele palencirkel uit de vroegere IJzertijd. ,,Dit was te vermijden geweest. Op eenvoudige wijze en kosteloos had Heiloo belangrijk erfgoed kunnen behouden”, aldus historicus Chris Streefkerk, ontdekker van het zogenoemde woodhenge.

De palencirkel is in juni 2005 ontdekt tijdens onderzoek door het Amsterdams Archeologisch Centrum, in opdracht van de gemeente, op de locatie Maalwater waar woningen zijn gepland. Streefkerk: ,,Toen al is de boel vernield, zijn de gaten uitgegraven voor verder onderzoek. Het AAC had de vondst toen al moeten melden aan het gemeentebestuur, maar dat is niet gebeurd. Pas in juni 2007 kwam het archeologisch rapport, maar toen was de grond ook al bouwrijp gemaakt.”

 

Gedeeltelijke reconstructie ‘Woodhenge’ vlakbij oorspronkelijke plaats.

Bron: Noordhollands Dagblad 19 maart 2008

Foto: Dick Slagter


 

Pand aan de Groeneweg tot gemeentelijk monument verklaard

 

Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo heeft de stolp aan de Groeneweg 12 de status van gemeentelijk monument gegeven.
Het pand verkeert in een niet zo goede staat.
De stolp heeft volgens het college een grote cultuurhistorische waarde. Zo stamt de boerderij nog uit de tijd dat Heiloo vooral een bollendorp was. De stolp was er een in een rij van drie. De andere twee zijn inmiddels verdwenen. Verder staan voor de stolp leilinden en staat het op een verhoging, een strandwal.

Bron: Noordhollands Dagblad 31 oktober 2007

Foto Dick Slagter


‘Woodhenge’ in Heiloo gevonden

Archeologen hebben bij opgravingen nabij het Heilooërbos in Heiloo sporen aangetroffen van wat hoogstwaarschijnlijk een ‘woodhenge’ is geweest, een rituele palencirkel uit de prehistorie. Voor het gebied waar ooit de Oer-IJ stroomde, de driehoek Alkmaar-Amsterdam-Haarlem, is dit een zeer bijzondere vondst.

Deskundigen van het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) van de Universiteit van Amsterdam hebben de sporen aangetroffen bij opgravingen aan het Maalwater in Heiloo. De precieze plek is rechts van de ingang van de voetbalvelden, in de hoek van de Omloop en het Maalwater, op de plaats waar nieuwbouw is gepland. Het gaat om sporen van een cirkel van twintig palen met ieder een diameter van 20 à 25 centimeter. Omdat de archeologen niet wisten wat ze precies hadden gevonden, is eerst grondig onderzoek gedaan, alvorens conclusies bekend te maken.

Dergelijke cirkels van palen of stammen kunnen namelijk ook duiden op een palengraf, graanopslag of omheining voor dieren. “Het gaat hier om een nat gebied, een natte strandvlakte ten westen van de strandwal van Heiloo”, aldus projectleider S. Lange van het AAC. “Landbouw is in zo’n nat gebied vrijwel niet mogelijk. Een graf hebben we ook niet aangetroffen. Bleef alleen een rituele plek over, waarvan er in Engeland meerdere zijn gevonden, vandaar de naam woodhenge. Ook zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw vlakbij deze opgraving vijf sikkels gevonden, die zo stonden gegroepeerd dat het ook op een ritueel duidt.”

Reconstructie ‘Woodhenge’

Bron: Noordhollands Dagblad  2005

Foto Dick Slagter

error: Content is protected !!